Uluslararası Yarışmalar İçin Yönetmelik

 3.1       YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI

3.1.1    Yarışma çeşitleri

3.1.1.1     Uluslararası yarışma: birden fazla Federasyonun oyuncularının, katılabileceği yarışmadır.

3.1.1.2     Uluslararası maç: Federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maçtır.

3.1.1.3      Açık turnuva: Bütün Federasyonların sporcularına açık olan turnuvadır.

3.1.1.4       Kısıtlı turnuva: Yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile sınırlı tutulduğu turnuvadır.

3.1.1.5 Çağrılı turnuva: katılımın sadece ismen davetli sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır.

3.1.2    Uygulanabilirlik

3.1.2.1 3.1.2.2’de belirtilen husus dışında, Masa Tenisi Oyun Kuralları (2. Bölüm), Dünya, Kıta ve Olimpiyat yarışmalarında, açık turnuvalarda ve katılımcı Federasyonlar başka türlü anlaşmamışlarsa, uluslararası müsabakalarda uygulanacaktır.

3.1.2.2 Direktörler Kurulu, İcra Komitesi’nce belirlenen kural değişikliklerinin denenmesi için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir.

3.1.2.3 Uluslararası Yarışmalar için Yönetmelik aşağıdaki hallerde uygulanacaktır.

3.1.2.3.1  Direktörler Kurulunca başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı Federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe, Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında,

3.1.2.3.2      İlgili Kıta Federasyonlarınca, katılımcı Federasyonlara aksi önceden bildiril­medikçe, Kıta yarışmalarında,

3.1.2.3.3    İcra Komitesince başka uygulamalar için yetki verilip, bu uygulamaların 3.1.2.4 uyarınca katılımcılarca kabul edildiği haller dışında Uluslararası Açık Şampiyonalarında, (3.7.1.2)

3.1.2.3.4      3.1.2.4 de belirtilen hal dışında, Açık Turnuvalarda,

3.1.2.4 Bir açık turnuva, bu yönetmelik hüküm­lerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katılımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulü olarak anlaşılacaktır.

3.1.2.5 Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte, Tüzüğe uygun olmak kaydıyla, Uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla Uluslararası Federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş Uluslararası yarışmalar organizasyon yetkililerinin belirleyeceği kurallarla yapılabilir.

3.1.2.6 Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında, Uluslararası Yarışmalarda bu kuralların ve Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu kabul edilecektir.

3.1.2.7 Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri,  Direktörler Kurulunca  Teknik Bültenler, Maç Görevlileri ve Turnuva Başhakemleri için el kitaplarında yayınlanacaktır.

3.2       DONATIM  VE  OYUN KOŞULLARI

3.2.1    Yetki verilmiş ve onaylanmış donatım

3.2.1.1 Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, Direktörler Kurulu adına Donatım Komitesince yürütülecektir. Direktörler Kurulu bir yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, herhangi bir zamanda bu yetki ve onayı geri alabilir,

3.2.1.2 Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formunda kullanılacak masanın marka ve rengi, ağ takımının markası, topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve teçhizatın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke Federasyonu tarafından ITTF tarafından onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır.

3.2.1.3     Raketin topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF tarafından geçerli onaya sahip marka ve tipte olacak, marka ve ITTF logosu, vurma yüzeyinin kenarında, açıkça görülebilecek şekilde raket kaplamasında yer alacaktır. Bütün onaylı donanım ve malzeme listelerine;ITTF web sayfasından erişilebilir.

3.2.2    Giyim

3.2.2.1 Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu forma, şort veya etek, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofmanın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan giyilemez.

3.2.2.2 Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun renginden açıkça farklı olacaktır.

3.2.2.3 Giysinin, forma arka yüzünde oyuncuyu, Federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 3.2.4.9 uyarınca reklamlar taşıyabilir. Eğer forma sırtında oyuncunun ismi bulunuyorsa bu yakanın hemen altıda yer almalıdır.

3.2.2.4     Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, gömleğin sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır

3.2.2.5     Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır.

3.2.2.6 Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hakaret içeren  yazı ve şekiller taşımayacaktır.

3.2.2.7 Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusunda her sorun başhakem tarafından çözümlenecek ve kararlaş­tırılacaktır.

3.2.2.8 Takım maçında oynayan  takım oyuncuları ile dünya ve unvan yarışmalarında olimpiyat unvan yarışmalarında aynı federasyona bağlı çift oyuncuları; çorap, ayakkabı, giysiler üzerindeki reklamların sayısı ebatları hariç bir örnek giyineceklerdir.

Diğer uluslar arası yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları ana renk aynı olmak kaydı ile değişik imalatçılara ait giysileri federasyonları uygun görürse giyebilirler.

3.2.2.9 Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerce kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir.

3.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar kur’a ile belirlenir.

3.2.2.11 Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat yarışmaları veya Uluslararası Açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi Federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.

3.2.3    Oyun koşulları

3.2.3.1 Oyun alanı 14 m’ den kısa, 7 m’ den dar ve 5 m’ den daha alçak olmayacaktır.

3.2.3.2 Oyun alanı, bitişik oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını sağlayan yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.

3.2.3.3 Dünya ve olimpiyat yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde üniform olarak en az 1000 lux. oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lux; diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde üniform olarak en az 600 lux oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.

3.2.3.4 Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır.  Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yüksek olmayacaktır.

3.2.3.5 Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.

3.2.3.6     Arka plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.

 

3.2.3.7 Zemin, açık renk olmayacak ve parlak yansıtma yapmayacak veya kaygan olmayacaktır. Yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş olmayacaktır. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında ise zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.

3.2.4    Reklamlar

3.2.4.1 Oyun alanı içinde reklamlar, sadece normal olarak oyun alanında bulunan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ilave özel reklam araçları bulunmayacaktır.

3.2.4.2 Flüoresan veya ışıltılı renkler oyun alanının hiçbir yerinde kullanılmayacaktır.

3.2.4.3 Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya semboller, beyaz veya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm’ den büyük olmayacaktır. Yazı veya sembollerin, arka plan renginin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması önerilmektedir.

3.2.4.4 Zemindeki  semboller beyaz yada turuncu olmamalı mümkünse zemin renginin daha koyu yada daha koyu ,tonunda olmalıdır.

3.2.4.5 Oyun alanı zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve her biri 2.5 m2’lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m’ den daha az ve uçlardakiler 2 m’ den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.

3.2.4.6 Masanın her iki yan kenarının her bir yarısında bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer alabilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri 60cm’lik olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır.

3.2.4.7 Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olacak ve üst kenarından itibaren 3cm’lik şerit içinde yer almayacak ve ağın diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.

3.2.4.8 Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 geçmeyecektir.

3.2.4.9 Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki ölçülere uyacaktır.

3.2.4.9.1  Toplam alanı 24 cm2’yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,

3.2.4.9.2  Formanın önü, yanı veya omuzlarında, toplam alanı 600 cm2 ’yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış ön yüzde 4 adetten fazla olmamak üzere en fazla 6 adet reklam,

3.2.4.9.3  Formanın sırtında toplam alanı 400 cm2’ yi geçmeyen en  fazla 2 adet reklam,

3.2.4.9.4  Şort veya etek üzerinde toplam alanı 80 cm2’yi geçmeyen en fazla 2 reklam,

3.2.4.10 Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2’den büyük olmayacaktır.

3.2.4.11 Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2 ’yi geçmeyecektir.

3.2.4.12 Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.

3.3       GÖREVLİLERİN YETKİLERİ

3.3.1    Başhakem

3.3.1.1 Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri, katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.

3.3.1.2 Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır.

3.3.1.2.1     Fikstür için kura çekiminin yönetimi,

3.3.1.2.2      Maçların saat ve masa dağılımı,

3.3.1.2.3      Maç görevlilerinin atanması, gerektiğinde değiştirilmesi veya görevden alınması,

3.3.1.2.4      Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapılması,

3.3.1.2.5     Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi

3.3.1.2.6     İvedi hallerde yarışmaların durdurulması,

3.3.1.2.7      Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi,

3.3.1.2.8  Alışma çalışması, süresinin uzatılabilmesi,

3.3.1.2.9  Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giyebilmeleri,

3.3.1.2.10  Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması,

3.3.1.2.11  Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi,

3.3.1.2.12  Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin alınması.

3.3.1.3 Yarışma Yönetim Komitesinin onayı ile başhakemin görevlerinden bazıları diğer kişilere aktarılırsa, onların özel sorumluluk alanları, bulunacakları yerler katılanlara ve  gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.

3.3.1.4 Tüm yarışma boyunca başhakem veya yokluğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır.

3.3.1.5 Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayıcıyı her hangi bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde verdikleri kararı değiştiremez.

3.3.1.6     Oyuncular, yarışma alanına gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar, başhakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.

3.3.2      Maç görevlileri

3.3.2.1 Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir.

3.3.2.2 Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak veya ayakta duracaktır. Yardımcı hakem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır.

3.3.2.3 Hakem aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır;

3.3.2.3.1  Oyun koşullarının ve Donatımın uygunluğunun kontrolü, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi,

3.3.2.3.2     3.4.2.1.1 ve 3.4.2.1.2 maddelerinde belirtildiği şekilde, herhangi bir top belirlemek,

3.3.2.3.3 Servis atma, karşılama ve masa seçimi için kur’a çekimi,

3.3.2.3.4 Fiziksel engelli bir oyuncu için servis kurallarının, gereklerinin aranıp aranmayacağına karar  vermek,

3.3.2.3.5 Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi, varsa hatalarının düzeltilmesi,

3.3.2.3.6 Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek,

3.3.2.3.7 Prosedürüne uygun olarak skorun anonsu,

3.3.2.3.8 Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi,

3.3.2.3.9 Oyunun sürekliliğinin sağlanması,

3.3.2.3.10      Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması,

3.3.2.4 Yardımcı hakem, oyundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında topun yan yüze değip değmediğine karar verir.

DİSİPLİN

3.5.1    Öğüt

3.5.1.1     Bir takım yarışmasında oyuncular herhangi birinden öğüt alabilir.

3.5.1.2     Bireysel yarışmada, bir oyuncu veya çift, sadece, maçtan önce hakeme bildirilen belirli bir kişiden öğüt alabilir. Ancak, çifti oluşturan oyuncular farklı Federasyonlara bağlı ise, her biri ayrı birer öğüt verici gösterebilirler. Bu iki öğüt verici 3.5.1 ve 3.5.2 maddeleri kapsamında tek bir öğüt verici gibi kabul edilecektir. Eğer yetkisiz bir kişi öğüt verecek olursa hakem kırmızı kart göstererek o kişiyi oyun alanından uzaklaştıracaktır.

3.5.1.3 Oyuncular sadece setler arasında veya oyunun izin verilen diğer duraklamalarında öğüt alabilir. Eğer, öğütçü, diğer zamanlarda öğüt verecek olursa, hakem sarı kart gösterecek ve o kişiyi, bu tür devam eden davranışında oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır.

3.5.1.4 Bir uyarıdan sonra, aynı takım yarışmasında veya bireysel maçta, herhangi bir kişi kural dışı taktik verecek olursa, hakem, o kişiyi, daha önce uyarılmış olsun veya olmasın, kırmızı kart göstererek, oyun alanından uzaklaştıracaktır.

3.5.1.5 Bir takım yarışmasında, oyun alanından uzaklaştırılan öğütçünün, oynaması gereken haller dışında, oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye kadar izin verilmeyecek ve bir başka öğüt verici ile değiştirilmeyecektir. Bireysel yarışmada ise, maç sona erinciye kadar oyun alanına dönüşüne izin verilmeyecektir.

3.5.1.6 Eğer öğüt veren oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya maçın sona ermesinden önce oyun alanına geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.

3.5.1.7     Bu kurallar, sadece oyun sırasında öğüt verilmesinde uygulanacak ve bir oyuncu veya takım kaptanının, uygun bir şekilde, yasal itiraz yapmasına veya bir idari kararın açıklanması için Federasyon temsilcisi veya tercüman ile görüşme yapmasına engel olmayacaktır.

3.5.2    Kötü davranış

3.5.2.1 Oyuncular ve antrenörler, rakibi kötü niyetle etkileyecek, seyircileri rahatsız edebilecek oyunu oynanamaz hale getirebilecek; örneğin tahrik edici dil kullanması, topun kasten kırılması veya kasten oyun alanı dışına vurulması, masa veya çevre panolarının tekmelenmesi, raketin haber verilmeden değiştirilmesi, maç görevlilerine saygısızlık yapılması gibi hallerden kaçınacaklardır.

3.5.2.2 Bir oyuncu veya antrenör  herhangi bir anda, ciddi bir suç işlerse, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme durumu bildirecektir. Daha az önemli kabahatlerde hakem, ilk olayda, sarı kart göstererek hareketi yapanı, tekrarı halinde cezalandıracağı konusunda uyaracaktır.

3.5.2.3 3.5.2.2. ve 3.5.2.5. hali dışında, uyarı almış bir oyuncu, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem rakibine 1 sayı, takip eden kusurlu davranış halinde 2 sayı verecek ve her seferinde sarı ve kırmızı kartları birlikte gösterecektir.

3.5.2.4 Eğer aynı bireysel maçta veya takım maçında, aleyhine 3 ceza sayısı verilen bir oyuncu kötü davranışlarını sürdürecek olursa; hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.

3.5.2.5 Eğer bir oyuncu, bir bireysel maç süresince, hasara uğramadığı halde raketini, değiştirecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.

3.5.2.6 Çiftler maçında herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya verilen ceza sayısı, o çift için geçerli olacaktır. Ancak aynı takım maçının, takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olmayan bireysel sporcu için, çift maçında yapılan uyarı veya ceza sayısı dikkate alınmayacaktır. Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında, çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı daha yüksekse, o yüksek sayı, çift için geçerli sayılacaktır.

3.5.2.7 3.5.2.2 hali dışında, eğer uyarı almış bir antrenör aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem kendisine kırmızı kart gösterecek ve takım maçının veya bireysel maç ise bireysel maçın sonuna kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır.

3.5.2.8 Başhakem, hakem tarafından kendisine bildirilsin veya bildirilmesin, ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir maç, bir müsabaka veya tüm bir yarışma için oyun dışında bırakma yetkisine sahiptir.

3.5.2.9 Takım maçlarında veya bireysel maçlarda, iki bireysel maçtan diskalifiye edilmiş bir oyuncu, o takım veya bireysel maçlarından otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

3.5.2.10       Bir yarışma boyunca, iki kez oyun alanı dışına gönderilen bir kişiyi, başhakem o yarışmanın sonuna kadar yarışma dışı bırakabilir.

3.5.2.11 Çok ciddi kötü davranış hallerinde durum bu davranışta bulunanların Federasyonuna rapor edilecektir.

3.5.3    Lastik yapıştırma

3.5.3.1         Kaplamalar Raket tablalarına, sadece baskıya hassas yapışkan levhalar veya  yasaklanmış solvent içermeyen yapıştırıcılar kullanmak suretiyle yapıştırılacaktır.

3.5.3.11                   Uçucu organik solventler içeren yapıştırıcılar 1Eylül 2007 tarihinden kullanılmayacaktır.

3.5.3.2         Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat Yarışmaları ve önemli seçme turnuvalarında yasaklanmış çözücüler için testler uygulanacaktır. Raketinin böyle bir çözücü içerdiği belirlenen oyuncu yarışma dışı bırakılarak durum kendi Federasyonuna bildirilecektir.

3.5.3.3 Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalan­dırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar bu alan dışında başka bir mahalde kullanılmayacaktır.

3.5.3.31   Uçucu organik solventler içeren yapıştırıcılar 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren oyun alanı içerisinde kullanılmayacaktır.

3.6       ELEMELİ YARIŞMALARDA KURA

3.6.1    Baylar ve ön elemeyi kazananlar

3.6.1.1 Elemeli bir yarışmada, ilk turda yer 2 in herhangi bir kuvveti olmalıdır.

3.6.1.1.1      Eğer katılımcılar yer sayısından az ise, ilk tur, yer sayısına ulaşmak üzere yeterli sayıda bay içerecektir.

3.6.1.1.2      Eğer yer sayısı, katılanların sayısından küçükse, bir ön eleme yarışması düzenlenecek, öyle ki, ön elemeyi kazanan oyuncularla, ön elemeye alınmayan oyuncuların toplamı, toplam yer sayısına eşit olacaktır.

3.6.1.2 Baylar ilk turda derecelerine göre yerleştirilen oyuncuların karşısına gelmekten yüksek dereceliden başlamak üzere dengeli bir şekilde fikstüre dağıtılacaktır.

3.6.1.3     Ön elemeyi kazananlar, fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlik ve onaltılıklara Kur’a ile uygun ve dengeli şekilde yerleştirilecektir.

3.6.2    Derecelere göre yerleştirme

3.6.2.1 Yarışmada, En Yüksek Derecelere Sahip Katılımcılar, birbirleriyle yarışmanın son turlarından önce karşılaşmayacak şekilde yerleştirilecektir.

3.6.2.2     Derecelere göre ayrılan yer sayısı, katılımcı sayısına göre belirlenen fikstüre uygun olacaktır.

3.6.2.3        Derecesi 1. sırada olan katılımcı, fikstürde ilk yarının en üstüne, 2. sıradaki katılımcı, 2. yarının en altına yerleştirilecektir. Derecelemede yer alan diğer katılımcılar, kura ile, fikstürde belirlenmiş yerlere aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir.

3.6.2.3.1      3. ve 4. sırada yer alan katılımcılar, ilk yarının en alt sırası ile, 2.yarının en üst sırasına,

3.6.2.3.2      Derecelemede, 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı çeyreklerin en üst sıralarına,

3.6.2.3.3      Derecelemede 9. ile 16. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı sekizliklerin en alt sıraları ile çift numaralı sekizliklerin en üst sıralarına,

3.6.2.3.4      Derecelemede 17. ile 32. sıralar arasında yer alan katılımcılar fikstürdeki tek numaralı onaltılıkların en alt sıraları ile çift numaralı onaltılıkların en üst sıralarına,

3.6.2.4 Elemeli takım yarışmalarında, bir Federasyon sadece en yüksek dereceli takımı, derecelerine göre yerleştirilme hakkına sahip olacaktır.

3.6.2.5 Derecelere göre yerleştirmede ITTF tarafından yayınlanan en son dereceleme listesi kullanılacaktır. Ancak,

3.6.2.5.1      Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı Kıt’a Federasyonuna bağlı Federas­yonlardan ise, bu Kıt’a Federasyonunca yayınlanan en son dereceleme listesi.

3.6.2.5.2  Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı ülke Federasyonuna bağlı iseler, bu Federasyonca yayınlanan en son dereceleme listesi, öncelikle geçerli olacaktır.

3.6.3    Federasyon belirlemesine göre yerleştirme

3.6.3.1 Aynı Federasyonca bildirilen oyuncu ve çiftler, mümkün olduğunca, yarışmanın son turlarından önce karşılaşamayacakları şekilde ayrı yerleştirilecektir.

3.6.3.2 Federasyonlar bildirdikleri listelerde kendi oyuncu ve çiftlerini, kuvvetliden zayıfa doğru, oyun güçlerine göre sıralayacaklar ve bu sıralama klasman dereceleme listelerinde yer alan oyuncuları ile başlayacak ve bu listedeki sıraya uygun olacaktır.

3.6.3.3 Listelerde 1. ve 2. sırada yer alan katılımcılar farklı yarılara, 3. ve 4. sıradakiler ilk ikinin yer aldığı çeyrekler dışında, farklı çeyreklere yerleştirilecektir.

3.6.3.4 Listelerde 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, ilk dördün yer almadığı sekizliklere yerleştirilecektir.

3.6.3.5 9. ile 16. sıralar arasında bulunan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, daha yüksek sıralardakilerin yer almadığı onaltılıklarına yerleştirilecek ve bu şekilde bütün katılımcılar yerleştirilinceye kadar devam edecektir.

3.6.3.6 Farklı federasyonların oyuncularından oluşan, erkek veya bayan çiftler, Dünya sıralama listesinde daha üst sırada yer alan oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak sayılacaktır. Eğer iki oyuncu da bu listede yer almıyorsa, ilgili kıta sıralama listelerine bakılacak, bu listelerde de yer almıyorlarsa hangi oyuncunun ülke takımı Dünya Takım Sıralaması Listesinde daha üst sırada ise, o ülkenin çifti olarak kabul edilecektir.

3.6.3.7 Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan karma çiftler, erkek oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak kabul edilecektir.

3.6.3.8 Ön eleme yarışmalarında aynı Federasyona bağlı oyuncular, ön eleme grup sayısına kadar, farklı gruplara Kur’a ile yerleştirileceklerdir. Öyle ki, ön eleme gruplarında kazananlar mümkün olduğunca 3.6.3.3-5 maddelerinde belirtilen prensiplere uygun olarak ayrılabilmelidir.

3:6.3.9 Bir Federasyon bir oyuncuyu kendi kararı ile bireysel yarışmalar için aday olarak gösterebilir. Ancak oyuncu temsile yetkili olduğu başka bir Federasyonun adaylığını kabul etme hakkına sahiptir.

3.6.4    Değiştirmeler

3.6.4.1 Hazırlanmış bir fikstürde değişiklikler ancak sorumlu yönetim komitesinin izini ve mümkünse ilgili Federasyon yetkililerinin genel mutabakatıyla yapılabilir.

3.6.4.2 Fikstür sadece, hataların, katılım bildirimi ve kabullerindeki gerçek yanlış anlamaların düzeltilmesi, 3.6.5 de belirtilen önemli dengesizliklerin giderilmesi veya 3.6.6’da belirtildiği üzere yeni oyuncuların eklenmesi amacıyla değiştirilebilir.

 

3.6.4.3 Yarışmada, Maçlar başladıktan sonra, gerekli çıkarmalar dışında, fikstürde bir değişiklik yapılamaz. Bu maddenin tanımlamasıyla bir ön eleme yarışması, ayrı bir yarışma olarak kabul edilecektir.

3.6.4.4 Bir oyuncu, yarışma dışı bırakılmadıkça, kendi izni olmaksızın fikstürden çıkarılmayacaktır. Bu izin; ya bulunuyorsa bizzat kendisi ya da kendisi yoksa yetkili temsilcisi tarafından verilecektir.

3.6.4.5 Çiftlerde, eğer her iki oyuncu da mevcut ve oyuna müsait durumda ise herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yaralanma, hastalık veya birinin yokluğu fikstürde bir değişiklik için geçerli neden olarak kabul edilebilir.

3.6.5    Fikstür yenileme

3.6.5.1 3.6.4.2, 3.6.4.5. ve 3.6.5.2 de belirtilen haller dışında, bir oyuncu fikstürde bir yerden başka bir yere alınamaz. Eğer herhangi bir nedenle fikstür ciddi olarak dengesiz hale gelmişse ve olanağı varsa fikstür tamamen yeniden düzenlenecektir.

3.6.5.2 İstisnai olarak, dengesizlik, fikstürün aynı bölümüne yerleştirilmiş dereceli birkaç oyuncu veya çiftin katılmayışından kaynaklanıyorsa, sadece, katılan dereceli oyuncu ve çiftler, derece sıralarına göre yeniden numaralandırılıp mümkün olduğu ölçüde fikstürde ayrılmış yerlere dağıtılarak fikstür yenilenebilir. Bu yenilemede, mümkün olduğunca Federasyon belirlemelerine göre yerleştirme gerekleri göz önüne alınacaktır. 

3.6.6    Eklemeler

3.6.6.1 Orijinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim komitesinin kararı ve başhakemin onayı ile sonradan fikstüre eklenebilir.

3.6.6.2 Ayrılmış yerlerdeki boşluklar, klasman sıralama    listelerdeki sıralarına göre kuvvetli yeni oyuncular veya çiftler kur’a ile öncelikle doldurulacaktır. Diğer oyuncu veya çiftler, katılmama veya yarışma dışı bırakılma nedenleri ile oluşan boşluklara kur’a ile yerleştirileceklerdir. Daha sonra ayrılmış yerlerdeki oyuncu veya çiftlerin karşılarında yer alanlar dışındaki baylar doldurulacaktır.

3.6.6.3         Klasman derecelerine göre ayrılmış yerlere yerleştirilmeleri gereken oyuncu veya çiftler, orijinal fikstürde yer almamışlarsa, ancak ayrılmış yerlerdeki boşluklara kur’a ile yerleştirilebilir.

3.7       YARIŞMA ORGANİZASYONU

3.7.1    Yetki

3.7.1.1 Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir Federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organizasyon için yetkili kılınabilir veya Uluslararası maçlar düzenleyebilir.

3.7.1.2 Herhangi bir sezonda, bir Federasyon kendi adına bir büyükler ve bir gençler olmak üzere Uluslararası Açık şampiyonası düzenleyebilir. Bir oyuncu bu tür şampiyonalarda ancak kendi Federasyonunun izini ile yarışabilir. Ancak bu izin makul olmayan nedenlerle kısıtlanamaz.

3.7.1.3 Bir oyuncu, kısıtlı veya çağrılı turnuvalara ITTF’ ca veya ilgili bütün oyuncular aynı kıtadan ise o Kıta Federasyonunca genel izin verilmesi hali dışında kendi Federasyonunun izini olmaksızın katılamaz.

3.7.1.4 Kendi Federasyonunca izin verilmeyen bir oyuncu, bir uluslararası yarışmada yer almayacaktır.

3.7.1.5 Hiçbir yarışma, I.T.T.F.’ un izini olmadıkça ‘Dünya”, veya ilgili Kıta Federasyonunun izini olmadıkça “Kıta” unvanı taşıyamaz.

3.7.2    Temsil

3.7.2.1 Oyuncuları yarışmalara katılan bütün Federasyonların temsilcileri, Kur’a çekimine katılmaya yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını etkileyebilecek her karar veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danışılacaktır.

3.7.2.2 Konuk bir Federasyon, katıldığı Uluslararası Yarışmanın yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurmaya yetkili olacaktır.

3.7.3    Katılım

3.7.3.1 Uluslararası açık şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az iki ay ve son başvuru kabul tarihinden bir ay önce bütün Federasyonlara gönderilecektir.

3.7.3.2 Açık turnuvalara, Federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak organizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine  sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve Kıt’a klasman listeleri ile katılımcı Federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye  alacaktır.

3.7.4    Yarışmalar

3.7.4.1        Uluslararası Açık şampiyonalar, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve Federasyonları temsil eden takımlar için Uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir.

3.7.4.2         Dünya klasmanı yarışmalarda, Ümit, Genç ve Yıldız yaş kategorilerinde oyuncular, yarışmanın yer aldığı takvim yılının hemen öncesindeki 31 Aralık tarihinde sırasıyla 21, 18 ve 15 yaşın altında olmalıdırlar. Bu yaş sınırlarının diğer yarışmalarda da kullanılması önerilmektedir.

3.7.4.3 Uluslararası Açık şampiyonalarda takım maçlarının 3.7.6 da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir.

3.7.4.4 Bireysel yarışmalar, eleme usulüne göre oynanacaktır. Ancak, takım maçları ve bireysel yarışmaların ön eleme turları eleme usulü ile veya gruplama yöntemiyle oynanabilir.

3.7.5  Grup yarışmaları

3.7.5.1 Bir grup veya “round robin” yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır.

3.7.5.2     Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım y

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir