Yeni Başlayan Çocukların Çalıştırılması

Masa tenisine yeni başlayan çocukları çalıştırmak için teknik becerileri yüksek, ciddi, çok iyi konsantre olabilen ve gözlem kabiliyeti yüksek olan bir çalıştırıcı gerekir. Genel inanışa göre masa tenisine başlamak için en uygun yaş 7 dir. İlk çalışmalar, her birisinin kendine has amacı ve yapısı olan, 8-10 ayrı seans şeklinde olmalıdır. Her seans yaklaşık 60-75 dakika arasında olmalıdır. Bir önceki çalışma amacına ulaşmadan çalıştırıcı bir sonraki seansa geçmemelidir.

  1. İlk seans (alışma)

İlk seansta çocuklar çalıştırıcı ve çalışma ortamını tanırlar. Bu seansta amaç çalıştırıcı ile çocuklar arasında bir bağ oluşturmaktır. Bu aşamada masa tenisinin amacından hiç bahsedilmez. Çocuklar ile arasında bir bağ oluşturmanın yanı sıra, çalıştırıcı, her çocuğun hazır olma durumunu, disiplinini ve el düzgünlüğünü gözlemleyerek belirlemelidir. Seans sırasında çalıştırıcı her çocuğun hareketlerini gözlemlemelidir. Bu daha sonraki seanslar için çok önemlidir. Çalıştırıcı amacın çocukların dikkat ve konsantrasyonlarını artırmak ve hislerini keskinleştirmek olduğunu unutmamalıdır.

  1. İkinci seans (toplu oyun)

Her çocuk için bir top gerekir. Bunların boyu tenis topu kadar veya biraz daha büyük olmalıdır. Bunlara ek olarak çalıştırıcıya 5 adet pota çemberi ve tahta veya karton kutu gerekir. Bunlarla yapılabilecek çalışmalar :

o    Top ile odanın etrafında koşmak.

o    Odanın etrafında koşarken topu havaya atıp yere düşürmeden tutmak.

o    Topu devamlı yerde zıplatarak odanın etrafında koşmak.

o    Çalıştırıcının her düdük çalışında yukarıdaki çalışmaları değiştirmek.

o    Yukarıdaki alıştırmaları yere çömelmiş olarak yapmak.

o    Yerden 2-3 m. yüksekliğe asılmış potalara toplara basketbol oynar gibi top atmak. Bunu yaparken de topları çemberin tam ortasına atmaya çalışmak.

o    Topları 10-15 cm uzaklıktan karton kutulara atmaya çalışmak.

Yukarıdaki alıştırmaların tümü basit bir şekilde yapılmalıdır. Bir çok çocuk topu nasıl kullanacağını bilmez. Bu alıştırmanın amacı çocukların topa ne derece hükmedebildiklerini görmektir. Bu seansta her çocuğun konsantrasyon seviyesi dikkatlice takip edilmelidir.

  1. Üçüncü seans – Masa tenisi topu

Bu seansta çalıştırıcıya 2 set top gerekecektir. Bir sette çocukların sayısı kadar tenis topu, diğer sette ise 50-80 adet masa tenisi topu olmalıdır. Bu seans 3 kısımdan oluşur. Birinci kısımda ilk seansta yapılan koşmalar tekrarlanır. İkinci kısımda tenis toplarıyla yapılan çalışmalar çalıştırıcının ekleyebileceği çeşitlemelerle tekrarlanır. Üçüncü kısımda ise çalıştırıcı ilk defa masa tenisi toplarını ortaya çıkartır ve çocuklara topun boyunu, rengini ve ağırlığını gösterir ve top üzerinde oluşabilecek spin ve hızlar hakkında bilgi verir. Daha sonra önceki çalışmalarda tenis topları ile yapılan çalışmalar masa tenisi topları ile tekrarlanır. Masa tenisi topunun kapasitesini gösterebilecek ve çocukların anlamasını sağlayacak çeşitli  çalışmaların yapılması çok önemlidir.

  1. Dördüncü seans – Raket ve masa tenisi topu (I)

Bu seans için gerekli ekipman tenis ve masa tenisi topları ve masa tenisi raketleridir. Bu bölüm 3 kısımdan oluşur. İlk bölümde daha önceki koşma çalışmaları tekrarlanır. İkinci bölüm yine tenis toplarıyla yapılan çalışmalardan oluşur. Yalnız topu zıplatırken dikkatli olmaya çok önem verilmelidir. Bu çalışmalar sırasında çocuklar topları servis için ne kadar yükseğe atmaları gerektiğini kendileri keşfetmelidirler. Çalıştırıcı servis için topu havaya atarken kolun ilk durumunu ve sonrasında vücudun yapması gereken takip hareketlerini vurgulamalıdır.

Çalışmalar

         Çocuklar ayakta dururken, otururken, yürürken, koşarken veya zıplarken topu tek elle yerde zıplatırlar.

         Topu kaçırmadan zıplatarak koşarlar.

         Koşarken topu sağ ve sol elleriyle değişik yüksekliklere zıplatırlar.

         Yukarıdaki alıştırmaları engeller arasında zigzag yaparak tekrarlarlar.

Bu alıştırmaların amacı çocukların hareketlerine ritim ve simetri verebilmektir. Bu aşamada çocuklar vücutlarına hükmetmeyi öğrenmelidirler. Seansın üçüncü kısmında çocuklara ilk defa raket verilir. Çalıştırıcı raket, tarihçesi, zamanımıza kadar gelişmesi (malzeme, şekil, ağırlık açısından) konularında kısa açıklamalarda bulunur. Raket tutma şekillerini (Avrupa ve Asya) ve basit raket vuruş hareketleri gösterir ve sonra ilk alıştırmaya geçilir.

  1. Raket ve masa tenisi topu (II)

Bu seansta gereken ekipman masa tenisi topları ve çemberlerdir. İlk bölümde çemberler kullanılır.

Çalışmalar

         Çocuklar odanın bir köşesinden diğerine koşarak çemberleri yerde döndürürler.

         Çocuklar çemberleri yere paralel olarak 30-40 cm yükseklikte tutarlar. Çember bu pozisyondayken ayakları birbirlerine yapışık ve dizlerini yukarıya doğru çekerek çemberin içine ve dışına zıplarlar.

         Çemberleri yukarıya doğru atıp çember düşerken içine girmeye çalışırlar.

İkinci kısımda, çalıştırıcı masa tenisi raketi ve toplarını kullanır. Çalıştırıcı çocuklara topu raket üzerinde dengede tutma çalışması yaptırabilir. Çocuklar topu ne kadar süre düşürmeden raket üzerinde tutabileceklerini görürler. Daha sonra bir önceki seanstaki çalışmaları ve duvarda top zıplatma çalışmalarını yaparlar. Çalışmayı daha zorlaştırmak için duvara 100-150 cm yüksekliğinde bir çizgi çizilir ve topu bu çizginin üzerine vurma zorunluluğu getirilir. Çocuklar raketin her iki yüzünü kullanmalıdırlar. Daha sonra duvara 150 cm yükseklikte 40 cm lik daireler çizilir. Çocuklar  topu dairenin tam ortasına atmaya çalışarak yine top zıplatma çalışmalarını yaparlar. Bu çalışma sırasında çalıştırıcı çocukların raketi doğru şekilde tuttuklarını kontrol eder ve kol hareketlerini yavaş yavaş düzeltmeye başlar. İlk aşamada top yerde zıpladıktan sonra duvara atılır. İkinci aşamada ise top yerde zıplatılmadan duvarda zıplatılır. Çalıştırıcı çocukların vücut hareketlerine çok dikkat etmeli ve hatalarını anında düzeltmelidir. Bu ikinci aşama ikili çocuklar arasında da yapılarak rekabet hissi verilmelidir.

  1. Çalışmaları mükemmelleştirmek

Bu bölümde gerekli olan ekipman tenis topları, çemberler, raket ve masa tenisi toplarıdır. Bu seans üç kısımdan oluşur. İlk bölümde daha önceki bölümlerdeki tenis topu alıştırmaları tekrar edilir. İkinci bölümde çemberli alıştırmalar yapılır. Üçüncü aşamada ise çocuklar topu raketleriyle yerde zıplatırlar. Yerde top zıplatma çalışmasını ilk önce ayaklar sabit olarak, daha sonra yavaş yavaş yürüyerek, sonrasında ise hızlı yürüyerek yaparlar. Daha sonra aynı çalışmayı engeller arasından geçerek yaparlar. Çalıştırıcı çalışmayı daha da karmaşık yapmak isterse topu sıralı olarak yerde ve raket üzerinde zıplattırabilir. Raketin her iki yüzü de kullanılabilir. Bu çalışmalar sırasında kol hareketlerine çok dikkat edilmelidir. Çocuklar bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra yere, bir çizgi çizmek, 75 cm yüksekliğinde bir ip germek veya bir banko yerleştirmek gibi bir engel konmalıdır. Bu çalışmaların amacı çocukların vuruş hislerini geliştirirken ayak koordinasyonlarını da sağlamaktır. Çalışmaların kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru gitmesi çok önemlidir.

  1. Masa tenisi masası

Bu seansta gereken ekipman ip atlama ipi, raketler, toplar ve bir de masadır. Bu seans üç kısımdan oluşur. İlk kısımda her çocuğa bir atlama ipi verilir. Çocuklar çalışma-dinlenme zamanlamasına dikkat ederek ip atlama becerilerin geliştirilir. İkinci kısımda bir önceki seansta yapılan top-raket alıştırmalarının gerekli olan kısımları tekrar edilir. Üçüncü kısımda ise ilk defa masa ile tanışırlar (file hariç). Yapılması gereken ilk temel çalışmada çocuklar karşılıklı olarak masalara geçerler ve bir tanesi topu masanın karşı tarafına çapraz olarak zıplatır, karşı taraftaki çocuk ise topun yerde (ayak basılan zeminde) zıplamasını bekleyip sonra masanın karşı tarafına atar. Bu çalışma önce raketin bir tarafını kullanarak, sonra da diğer tarafını kullanarak yapılır. Bu çalışma ile çocuklar vuruş sırasında masaya göre nerede durmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Bu çalışmayı yaparken topa, topun en yüksek noktasında vurulmalıdır. Dirsekleri vücudun yan kısmından ayrılmamalı ve omuzları topun gidiş açısına paralel olmalıdır. Bu çalışmada file gerekmemektedir, sadece topun masada zıplaması yeterlilidir. Bu çalışmada uzmanlaştıktan sonra masaya file takılır ve aynı çalışma tekrarlanır. Bu çalışmada çocukları motive etmek için küçük yarışmalar da yapılabilir. Çocukların hareketlerinin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Çocukların en az enerji harcayarak en iyi sonucu verecek hareketleri kendililerinin bulmasını sağlamak en az bunun kadar önemlidir. Bu çalışma sonunda çocukları masa ve file ile tanıştırma aşamasına gelinmektedir.

  1. Masa tenisi çalışması

Bu seansta diğer alıştırmalarda kullanılan tüm ekipmanlar kullanılacaktır. Çalışma programı aşağıdaki gibidir :

o    Koşma, top ve ip atlama çalışmaları.

o    Kısa bir aradan sonra raket, tutuş, masa, file ve bazı masa tenisi kuralları hakkında açıklamalar yapılmalıdır.

o    Basit masa tenisi hareketleri uygun ayak hareketleri ile birlikte topsuz olarak gösterilir. Forehand ve backhand hareketleri önce ayrı ayrı, sonra da birlikte gösterilir.

o    Vücut esnekliği için jimnastik hareketleri yapılır.

o    Kas kuvvetlendirmek için jimnastik hareketleri yapılır.

o    Masa başında forehand ve backhand hareketlerinin önce ayrı ayrı, sonra da birlikte öğrenilmesi. Raketin üzerine bir top yerleştirip serbest elin işaret parmağıyla top rakete sabitlenir ve forehand ve backhand hareketleri 20-30 defa yapılır.

o    Raket üzerinde top zıplama seviyelerini ritmik olarak değiştirerek zıplatılır. Bu çalışma önce raketin bir yüzünde, sonra diğer tarafında, ve son olarak da her iki tarafını sıralı olarak kullanarak yapılır.

o    Masada forehand ve backhand vuruş hareketleri çalışılır.

o    Fiziksel kuvvetlendirme çalışmaları, zıplamalar, barfiks ve karın kası çalışmaları yapılır.

o    Çalıştırıcı (topu masada zıplatarak) ile çapraz forehand vuruş çalışmaları, sonra da backhand vuruş çalışmaları yapılır.

o    Yürüme ve gerinme gibi gevşetici ve yorgunluk atmaya faydası olabilecek hareketler yapılır.

 

Copyright © 1999, by Dimosthenis E. Messinis

Tercüme : Ertan Patır

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir