Bölümler Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümün temel amacı, ilk ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitim öğretmenleri
yetiştirmektir.
Bölümün temel hedefi ise az sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır.
Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmelerini sağlamaktadırlar.
Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir.
Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki bölümden oluşmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik jimnastik, dağcılık, yüzme vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanmaktadır.

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

Bölümün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor
yöneticisi ihtiyacını karşılamaktır. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyokültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirilmektedir. Bölümün temel hedefi ise, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Son yıllarda spor alanında meydana gelen gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bölümün temel amacı antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bölümün temel hedefi; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan spor eğiticileri yetiştirmektir.
Antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesyololoji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik dersler ve farklı bireysel ve takım sporları gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

 

Rekreasyon Eğitimi Bölümü

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.)
durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır.
Rekreasyon serbest zamanda yapılır. Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile
katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.
Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; öğrencileri rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektedir.