Genel Bilgiler

S.S.S

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kısaltmasıdır ve genelde bu isimle anılır. Yüksekokul ibaresi kullanılmasına rağmen bu bölümler 4 yıllık lisans eğitimi vermektedirler.

Özel Yetenek Sınavı adı verilen her üniversitenin kendi imkânlarına ve kararlarına göre düzenlediği

Özel Yetenek Sınavı adı verilen her üniversitenin kendi imkânlarına ve kararlarına göre düzenlediği sınav programlarına katılmanız gerekir. Bu tür sınavlar genelde sürat, çabukluk, reaksiyon, koordinasyon, branş, kuvvet vb. kıstaslara göre planlanmaktadır. Bu nedenle sınava girerken vücut olarak buna hazır olmanız gerekir.

Hayır. Lisanslı sporcu olma zorunluluğu yoktur.

Hayır. Milli sporcular üniversitelerin kendilerine ayırdığı kontenjan dâhilinde (genelde toplam kontenjanın yüzde 10’u ayrılıyor) sadece sınava giren milli sporcularla yarışırlar.

Spor bölüm ya da lisesi okumanız gerekmez. Herhangi bir lisede okumanız yeterlidir. Örneğin YGS ‘ye girmiş düz lise mezunu bir E.A öğrencisini ele alalım.

Sayısal puanı 200,
Eşit ağırlık puanı 240,
Sözel puanı 280 olsun.
Özel yetenek sınavında mezun olduğu bölüm puanı
yerine, almış olduğu en yüksek puan olan sözel
bölümdeki 280 puan ele alınır.

İlgilendiğiniz üniversite baraj puanını özel olarak belirlemediği takdirde liselerin hangi bölüm ya da alanından mezun olmuş olursanız olun YGS’ de herhangi bir bölümden aldığınız 185 ham puan yeterlidir.

Her üniversitenin sınavı farklı tarihlerde yapılmaktadır, fakat bazen aynı tarihlere rastlayan özel yetenek sınavları ile de karşılaşabilirsiniz. Sınav uygulamaları genelde her yıl Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşir.

Bu çok geniş kapsamlı bir konudur. Sınavların içeriğini ilgili üniversitenin BESYO sınav komisyonu
belirlemektedir. Sınav başvuru tarihleri ve koşullar genellikle ilgili üniversitenin resmi web sitesinde Mayıs-Temmuz ayı arasında açıklanır. Aday, ilgilendiği üniversitelere başvurusunu yapar. Kayıtlarda bölüm tercihlerini de yapan öğrenciler, sınav programına göre ilgili sınavlara tabi tutulurlar. Bu sınavlar tercih edilen bölümlere göre farklılık gösterdiği gibi, her bölüm için aynı sınav sistemi de uygulanabilmektedir.
Ülkemizde 49 ilde 54(+3 yurtdışı) farklı üniversitede BESYO yer almaktadır. Bu 54(+3) farklı sınav uygulaması demektir. Bu nedenle bir kaç üniversitede sınava girecek adayların bu duruma çok hazırlıklı olması ve sınavlara uygun antrenman programlarında çalışmaları gerekmektedir.