Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor

lebilecek bir mesafe. Kronometre. Düdük.

SPORDA KULLANILAN TESTLER

Aerobik Güç:

Cooper Testi:

Hedef: Aerobik Gücü indirek olarak belirlemektir. Bu testte aerobik gücün en önemli kriteri olan Max VO2 indirek olarak formül aracılığıyla hesablanır.

Ölçüm materyali: 400 m atletizm pisti veya ölçüTest Protokolu: Sporcuların bir ısınma süresinin ardından 12 dakika boyunca koşmaları istenir. Bu koşabildikleri veya koşup/yürüyebildikleri mesafe ölçülür.Ve kilogramları başına kullanabildikleri oksijen miktarı aşağıdaki formüllerden henhangibirine adapte edilerek hesablanır.

Balke Formülü:
VO2 ml/kg.dk=33.3 + ( M – 150) 0.178 ml/kg.dk
(M=1 dakikada koşulan mesafe. Toplam koşu mesafesi/12)

ACSM Formülü:
VO2 ml/kg.dk= M x 0.2 + 3.5
(M=1 dakikada koşulan mesafe. Toplam koşu mesafesi/12)

Anaerobik Güç:

Sargent JumpTesti/Dikey sıçrama Testi:

Hedef: Anaerobik Gücü indirek olarak belirlemektir. Bu testte anaerobik gücün Alaktik Aanaerobik bölümü ile ilgili bize bilgi verir.

Ölçüm materyali: Mesafelerin işaretlenmiş olduğu bir duvar. Tartı.

Test Protokolu: Kişinin vücut ağırlığı ölçülür.Bir kişinin duvarda, durarak ayak tabanları yerde iken ulaşabildiği mesafe ölçülür. Daha sonra durduğu yerden sıçrayarak ulaşabildiği mesafe ölçülür. Bu iki mesafe arasındaki fark, sıçrama mesafesi olarak bulunur. Bu mesafe , metreye çevrilir ve aşağıdaki formüle adapte edilir.

Lewis Formülü:
P= (Ö4.5(A) ÖD)
(A=Vücut Ağırlığı, D=Dikey sıçrama mesafesi, metre olarak)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir