Müsabaka Analizi ve Değerlendirme

Günümüzde sporda kazanılan uluslararası başarılar toplumun günlük yaşamında moral düzeyinde oldukça önemli bir değer taşır. Her geçen gün ilerleyen bilim ve teknolojinin yardımıyla spordaki başarılarda yenilenir ve güncellenir.

 • Her alanda olduğu gibi sporda da en kalıcı yoldan ve en verimli sonuçları elde etmek için antrenörün mümkün olduğu kadar objektif bilgi toplaması gerekir.
 • Böylece performansı yükseltmek oyuncuları değerlendirmek için çeşitli parametreler aracılığı ile bilinçli bir uygulama yapılmış olur.

  SPOR YARIŞMALARI ANALİZİNİN AMACI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Antrenman plan ve programlarının belirlenen verimlilik yada performans seviyelerine göre düzenlenmesini,
 • Antrenmanın en iyi şekilde yapılabilmesi için bireysel olarak sporcuların teknik, taktik ve kondisyon durumunun öğrenilmesini,
 • Sporcunun bireysel veriminin öğrenilmesini,
 • Sporcuların başarı için motivasyonun sağlanmasını,
 • Bireysel sporcuların yada takımın verimlilik durumunun belirlenmesini,
 • Takımın genel taktik ve kondisyon durumunun belirlenmesini,
 • Başarının objektif olarak görülmesini,
 • Takımın genel taktik ve kondisyon durumunun belirlenmesini,
 • Başarının objektif olarak görülmesini,
 • Karşı takımı ve sporcuların genel ve özel teknik, taktik ve kondisyon durumunun saptanmasını sağlar.

YARIŞMA GÖZLEM FORMU

Sportif gözlemlerde, her branşa özgü olarak gözlem ve gerektiğinde verilerin kaydedilmesini (sayısallaştırılmasını) kolaylaştırmak amacı ile bir “Gözlem Formu” geliştirilir ve kullanılır.

YARIŞMA GÖZLEM ÇEŞİTLERİ

1.Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)

2.Yazılı Tespit Yoluyla Gözlem

3.Teknik ve Benzeri Araçlar Kullanılarak Yapılan Gözlem (Video Kamera, Bilgisayar)

4.Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem

1. Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)

 • Sık kullanılan bir analizdir.
 • Deneyimle kazanılmış bilgilere dayanır.
 • Geçerlilik kalitesi gözlem yapan kişiye ve onun bilgi birikimine bağlıdır.
 • Zihinsel çalışmayı gerektirir,
 • Bireysel değerlendirme söz konusudur.
 • Video analizi ile desteklenebilir.

2. Yazılı Gözlem (Objektif Gözlem)

 • Önceden hazırlanmış çizelgede ve formlar üzerinde bazı kısaltmalar, şekiller ve simgeler kullanılarak yapılan gözlemdir.
 • Bireysel veya takım olarak sporcunun davranışları gözlenir.

3. Teknik Araçlarla Yapılan Gözlem (Bilgisayar, video vb.)

 • Sporcuların teknik ve taktik davranışlarının video yardımıyla belirlenmesidir.
 • Serbest gözlemle bağlantılı bir gözlem şeklidir.
 • Antrenman veya müsabakadan sonra videoya kaydedilen gözlem kriterleri, aksiyogramı formuna dönüştürülerek değerlendirilir.
 • Video yoluyla yapılan gözlem, gözlem protokollerinin en objektif olanıdır.
 • Müsabaka gözlemi istatistiki olarak tama yakındır.
 • Teknik ve taktik hareketlerin akışı istendiği şekilde ve hızlı dikkatle izlenebilir.

4. Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem

 • Antrenman yada müsabaka esnasında bireyin veya takımın kondisyonel durumunu belirlemek için yapılan bir gözlem şeklidir.

Sportif Analiz Uygulamalarında Meydana Gelen Sorunlar

 • Analiz yapanın yanlış tahminleri,
 • Gözleyicinin yeterli derecede eğitilmemesi (gözlem metodunu kavrayamaması),
 • Doğru tahmine rağmen saptamadaki yanlışlıklar,
 • Gözleyicinin yorulması (dikkatinin dağılması),
 • Kendini oyuna kaptırması,
 • Hakemin yetersiz işaretleri,
 • Çok çeşitli gözlem görevleriyle, gözlemciye fazla yüklenilmesi,
 • Gözlem çizelgelerindeki hatalar.

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Anında Değerlendirilme
 • Devre Arasında Değerlendirilme
 • Müsabakanın Tümünün Değerlendirilmesi
 • Turnuvaların Değerlendirilmesi
 • Müsabaka Sezonlarının Değerlendirilmesi

Anında Değerlendirme

 • Rakip takım veya sporcu hakkında daha çabuk bilgi edinilmesini sağlar.
 • Analizi yapılan veriler daha çabuk değerlendirmeye alınır.
 • Genellikle bu değerlendirme tek kişi tarafından (yardımcı antrenör veya istatistikçi) yapılır.

Devre Arası Değerlendirme

Bir müsabakanın, devre arasında hem gözlemcilerin raporuna göre hem de antrenörlerin kendi gözlemine göre değerlendirilmesini içerir.

Yıllık Yarışma Sezonunun Değerlendirilmesi

Analizciler bütün müsabaka boyunca tuttukları analiz sonuçlarını çizelgelerine aktarırlar.

Turnuvaların Değerlendirilmesi

 • Bütün maçların toplam değerlendirilmesi yapılır.
 • Bu süre içinde hedeflenen düzeye ulaşılıp ulaşılmadığı ile takımın ve sporcuların başarı grafiği ortaya çıkarılır, bir önceki sezonla kıyaslanır.
 • Aradaki farklılıklar bulunur ve nedenler ortaya çıkar ve gelecek sezon için daha başarılı olmanın yolları araştırılır.

SONUÇ

 • Her  gözlem çeşidinde de kişiye bağlı hatalar söz konusu olabilir.
 • Her analiz türlerinin kombinasyonu müsabaka verilerini toplamamızı sağlar.
 • Yarışma analizi, yarışma ile ilgili ipuçları verir. Bu ipuçları antrenöre yarışmalarda uygulayacağı teknik, taktik, koordinasyon ve psikolojik hazırlıklarla ilgili yol gösterir.
 • Değişik yarışma analizi yöntemleri vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir