Motivasyonun Performansa Etkisi

Motivasyonun Performansa Etkisi

 

Şampiyonlar salonlardan çıkmaz. Şampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar(Muhammed Ali)

Hayatın her alanında insanlardan beklenen yüksek performans düzeyi; tutku, hayal gücü ve motivasyona gebedir. Performans,  genel anlamda belirli bir amaca yönelik olarak yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı anlatır.(Songur, 1995,s.1). Motivasyon ise bir işi yapanı beklenen nitelikte ve nicelikte görevini yapması için etkilemek anlamındadır.(Başaran,1984).

Yukarıda motivasyon ve performansın bilimsel açıdan tanımları yer almaktadır. Bu kavramları spor ile ilişkilendirecek olursak performansı, kişinin verim gücü, kişinin başarabileceği en iyi derece olarak; motivasyonu güdülenme, harekete geçme olarak tanımlayabiliriz. Performans, sporun vazgeçilmez bir kuralıdır ve sporcunun performansını etkileyen birçok faktör vardır. Yaş, cinsiyet, genetik, çevresel etmenler, motivasyon vb. gibi birçok etken performansı olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Ancak motivasyonun performans üzerindeki etkisi diğer kriterlerden daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü motivasyon güdülenmedir. Sporcu ne iş yaparsa yapsın, kaç yaşında olursa olsun ya da cinsiyeti ne olursa olsun, ancak gerekli motivasyona sahipse hedeflediği seviyeye ulaşmak için çalışıp performansını istediği düzeylere çıkartabilir. Mutlaka çevremizde böyle sporcuları görmüşüzdür veya bu insanlar hakkında duyumlarımız vardır. Sporculuğunun ilk yıllarında bazı sporcular için çevresi umutsuz vaka olarak bakarken, sporcunun içsel ve dışsal motivasyonunun performansını olumlu yönde etkilediği ve sporcunun başarılması güç başarılar elde ettiği gözlemlenebilir.  Bu açıdan bakıldığında motivasyonun içsel ve dışsal iki kaynağa sahip olduğunu söyleyebiliriz. İçsel motivasyona sahip olan insanlar kendilerini başarılı bir şekilde yönlendirme yeteneğine sahiplerken, dışsal motivasyona sahip insanlar ise dış uyaranlar aracılığıyla motive olurlar. Bu noktada kişi, performansının sürekli ve yukarı yönlü artışını sağlamak istiyorsa,  özellikle içsel motivasyon kaynaklarını güçlendirmesi gerekmektedir. Çünkü dışsal motivasyon zaman zaman, içinde olumsuz etkileri de barındırabilir.

Sonuç olarak spor branşı fark etmeksizin, amaç performansın arttırılmasıdır ve bu durum her ne kadar sporcuyu mental ve fiziksel olarak zorlasa da sporcuyu mutlu eder. Spor hayatındaki bu yüksek performans aşkı pozitif motivasyonla taçlandırılırsa başarı kaçınılmaz olacaktır.

Beden Eğitimi Öğretmeni

Can NAKİP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir