Beden Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

    Beden Eğitimi, bedensel, ruhsal ve toplumsal oluşturma eğitimidir. Beden bu tür eğitimde, amaç değil araçtır. Beden Eğitimi, organizmanın bütünlük ilkesine dayılı tüm kişilik eğitimidir. Daha açıklık kazandırmak için Beden Eğitimi : Büyük kas etkinlikleri aracılığı ile bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal bütünlüğü zedelemeden, kişinin toplum yararına en iyi gelişimini gerçekleştirme eğitimidir.

Beden Eğitimi ”ETKİNLİK” demektir. Beden Eğitiminde ”Beden” bir araç olup, amaç tüm kişiliğin eğitimidir. Özet olarak ; Beden Eğitimi etkinlikler yoluyla bireyin büyüme, gelişim ve davranışlarını sağlayan en güçlü eğitim alanıdır.

Tanımı : Sağlıklı, güçlü, mutlu olma, kişilik, karakter, ahlaki değerler kazanma, kültürleşme, toplumsallaşma ve vatandaşlık eğitimidir.

Bireyin, bedenen, ruhen ve fikren gelişimini sağlamak, günlük yaşama ve iş yaşamının koşullarına hazırlamak, ulusal bilinç ve yurttaşlık duygularını kuvvetlendirmek amacı ile yapılan düzenli ve metotlu çalışmaların tümüne, Beden Eğitimi denir.

İnsanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel niteliklerini bulunulan yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaştırmak amacıyla rekabet olmaksızın yapılan faaliyetler bütünüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir