2018 Yılında Değişen Sınav Sisteminin Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerine Etkisi

Sevgili Öğrenciler…
Dünya genelinde yaşanan değişim ve gelişimin çok hızlı olması sebebiyle birçok alanda yeniliklere ihtiyaç duyulmuş olup, toplumların dünya genelinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Adeta hayatımızın bir parçası haline gelen teknoloji; spor, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda toplumların ve insanların hayatlarındaki yerini almıştır. Yaşanan hızlı değişimin en çok etkilediği alanların başında hiç kuşkusuz eğitim sistemleri gelmektedir. Ülkemiz eğitim bilimcileri de dünya genelinde yaşanan eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, eğitim sistemimizi çağa uygun hale getirmeye çalışmaktadırlar. Değişen Eğitim sistemiyle birlikte artık ezberci eğitimden vazgeçilerek daha çok araştıran, daha çok düşünen ve daha çok üreten bir neslin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. Eğitim sistemindeki değişiklik eğitimin bütün kademelerine yansımış, sınavların nitelik ve niceliğinin değişmesini kaçınılmaz kılmıştır.

Değişen sınav sisteminden en çok etkilenen grupların başında hiç şüphesiz üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler gelmektedir. 2018 yılı ile birlikte YGS sınavının yerine TYT, LYS sınavı yerine ise AYT sınavı getirilmiştir. YGS sınavındaki soru sayısı 160 iken bu sayı TYT sınavında 120’ye düşürülmüştür. Ayrıca YGS sınavı mart ayı içerisinde yapılırken TYT sınavı Haziran ayı içerisinde yapılmaktadır.
BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerine hazırlanan öğrenciler, sınav sisteminin değişmesiyle birlikte bu durumdan en çok etkilenen öğrencilerin başında gelmektedir. Değişen sınav sistemini ve değişen sınav sisteminin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerine hazırlanan öğrenciler üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri özel yetenek sınavına girecek öğrencilerin;
1. Sadece 1. Aşama TYT sınavına girmesi yeterli olacaktır.
2. 1. Aşama TYT sınavından minimum 150 ham puan alınması gereklidir. 150 ham puanı geçemeyen öğrencinin, herhangi bir Üniversitenin( Özel ve Devlet Üniversiteleri) BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin özel yetenek sınavına girmesi imkansızdır.
3. TYT puanı 200 ve üzeri olan öğrenciler elde ettikleri bu puanı bir sonraki yılda kullanabileceklerdir.

UYARI: Ülkemizde BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Bilimleri ve Egzersiz bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerden birisinde eğitim görmek isteyen öğrencinin 1. Aşama TYT sınavından minimum 150 ham puan alması gerekmektedir. Burada unutulmaması gereken asıl nokta özel yetenek sınavı ile öğrenci alan her üniversitenin kendi baraj puanını kendisinin belirlemesidir.

BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri özel yetenek sınavına girecek öğrenciler açısından değişen sınav sisteminin ve sınav tarihinin en büyük avantajı ;TYT sınavına hazırlık sürecinin daha geniş bir zaman dilimine yayılmış olması ve öğrencilerin bu zaman diliminde BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri özel yetenek sınavı için çok önemli bir adımını oluşturan TYT sınavına daha iyi çalışabilmesidir. En büyük dezavantajı ise; TYT sınav sonuçlarının açıklanması ile özel yetenek sınavları arasındaki zaman diliminin çok kısa olmasıdır. BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde okuma hedefini TYT sınav
sonucuna göre belirleyen öğrencilerin özel yetenek sınavı için gerekli hazırlıkları yapmadan özel yetenek sınavına girmesi ve gerekli başarıyı elde edememesidir.
BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri Bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimizin bilmesi gereken en önemli husus; Hem bilişsel hem de psikomotor alanda kendilerini en iyi şekilde geliştirip geleceğin kapılarını sonuna kadar aralamaktır.

“ Yarınlar yorgun ve bezgin kişilerin değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlarındır.” ( ÇİÇERO)

“ Bu dünyada oturarak başarıya ulaşan tek yaratık, tavuktur.” (ALDOUS HUKSLEY)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir