Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Hakkında Genel Bilgiler

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), polis adaylarının eğitim aldığı kurumlardır. POMEM’ler, polis meslek yüksekokullarına bağlı olarak faaliyet gösterirler. Bu merkezlerde, polis adaylarına teorik ve pratik eğitimler verilir ve polislik mesleğine hazırlanmaları sağlanır. POMEM’lerde, polis adaylarına polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla çeşitli dersler ve uygulamalar düzenlenir.