MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne internet üzerinden online olarak yapılacaktır.
  2. Bu sınavın uygulanmasında, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) Kılavuzu’nda yer alan Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili ilke ve kurallar esas alınacaktır.
  3. Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına başvurabilmek için adayların 2018 yılında yapılan YKS’ye girmeleri zorunludur. Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı esas alınacaktır.
  4. Özel Yetenek Sınavı sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adaylar için sırasıyla TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) daha yüksek olan aday tercih
  5. Özel Yetenek Sınavı sonunda, adaylar ön kayıtta beyan ettikleri program tercih sırası dikkate alınarak en fazla bir asil listede ve yedek listelerinde yer alacaktır.
  6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak, kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Başvuru esnasında kayıt için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ön kayıt yapılmayacaktır.
  7. Sınav Yürütme Kurulu, sınav kurallarına uygun olmayan tutum ve davranış sergileyen adayların sınavlarını geçersiz sayma hakkına
  8. Bu kılavuzda yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir.

2.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için adayların, Tablo 1’de belirtilen 2018 YKS sınavı TYT puan türlerinin herhangi birinden asgari puan şartlarını sağlamış olması gerekir.

Tablo 1: Bölüm/Programlara Ait Taban Puanlar

 

Bölümler

Puanlar (TYT- EA, SÖZ, SAY, DİL)
Engelli Milli Sporcu Spor Alanı Diğer
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.) 160 160 180
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 160 180 240
Rekreasyon Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180
Rekreasyon Bölümü (İ.Ö.) 160 160 180
Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 200
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 160 160 200

N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı. EA= Eşit Ağırlık, SÖZ=Sözel, SAY= Sayısal, DİL= Yabancı Dil

3.   KONTENJANLAR

Bölüm/Programlara ait kontenjanlar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Bölüm/Programlara Ait Kontenjanlar

Program Genel Kontenjan Milli Sporcu Kontenjanı* Engelli Kontenjanı*
Antrenörlük Eğitimi

Bölümü (N.Ö.)

40

(10 kadın+30 erkek)

4

(1 kadın+3 erkek)

4

(1 kadın+3 erkek)

Antrenörlük Eğitimi

Bölümü (İ.Ö.)

40

(10 kadın+30 erkek)

4

(1 kadın+3 erkek)

0
Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Bölümü

40

(15 kadın+25 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

0
Rekreasyon Bölümü

(N.Ö.)

40

(15 kadın+25 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

Rekreasyon Bölümü

(İ.Ö.)

40

(15 kadın+25 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

0
Spor Yöneticiliği

Bölümü (N.Ö.)

40

(15 kadın+25 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

Spor Yöneticiliği

Bölümü (İ.Ö.)

40

(15 kadın+25 erkek)

4

(2 kadın+2 erkek)

0

* Milli Sporcu ve Engelli kontenjanları genel kontenjana dâhildir, kontenjanlar dolmadığı takdirde genel kontenjana aktarılacaktır.

4.    ÖN KAYIT

Adaylar başvurularını, www.mu.edu.tr web sayfasından online olarak yapacaklardır. Online kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya hatalı başvuru evrakı yüklemesi yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 31 Ağustos 2018 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Her aday Tablo 2’de belirtilen programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilir. Yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez. Tercih sıralaması yerleştirmede esas alınacaktır.

5.   ONLINE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (pdf formatında yüklenecektir)

 1. Online başvuru formu,
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf jpeg formatında yüklenecektir),
 3. C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. 2018 yılına ait TYT puanını gösteren belge,
 5. “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kurumundan son 6 (altı) ay içerisinde alınan rapor (engelli adaylar hariç),
 6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı),
 7. Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi” Spor Genel Müdürlüğünden alınmış onaylı belge olması
 8. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için YKS kılavuzunda yer alan engellilik durumlarını belirten ve ilgili resmi kurumca düzenlenen Sağlık Kurulu.

6.  KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER

Ön Kayıt Tarihi 27-29 Ağustos 2018
Özel Yetenek Sınavı Tarihi / Saati 04 Eylül 2018 / 09:00*
Kesin Kayıt Tarihi 10-12 Eylül 2018
Yedek Kayıt Tarihi 14 Eylül 2018

 

*NOT: Özel Yetenek Sınavı Başlama Tarihi: 04 Eylül 2018 Saat: 09:00

Müracaat eden aday sayısına göre sınav tarih ve saat düzenlemesi yapılacaktır. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara duyurulacaktır. Düzenleme sonrası ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde hazır bulunmak zorundadır.

7.   ÖZEL YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRME

 1. Özel Yetenek Sınavı (Koordinasyon Testi Parkuru):

Koordinasyon Testi Parkuru fotosel cihazı ile ölçülür. Komisyon tarafından adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. İki deneme hakkını kullanan adayın en iyi parkur derecesi değerlendirmeye alınır. Koordinasyon Testi Parkurunda 6 (altı) istasyon bulunmaktadır (Şekil 1).

 1. İstasyon : “Öne Takla”
 2. İstasyon : “Denge Aletinden Geçiş”
 3. İstasyon : “Top Değiştirme”
 4. İstasyon : “Sağlık Topu İle Slalom”
 5. İstasyon : “Çift Ayak Sıçrama”
 6. İstasyon : “Sekiz Koşusu”

Koordinasyon Testi Parkuru İstasyonları

 1. İstasyon “Öne Takla”:

Bu istasyonda, standart bir cimnastik minderi bulunmaktadır. Öne takla, minder üzerinde öne doğru yuvarlanma hareketi ile gerçekleştirilir.

2.İstasyon “Denge Aletinden Geçiş”:

Aday, denge aleti üzerinde işaretlenen birinci çizginin gerisine basarak denge aleti üzerine çıkar ve işaretlenen ikinci çizgiyi geçtikten sonra basılan son adımla iner. Bitiş noktasından önce dengeden düşen aday harekete baştan başlar.

3.İstasyon “Top Değiştirme”:

Bu istasyonda, iki kasa içerisinde ikişer sağlık ve basketbol topu bulunmaktadır. Aday, kasalardaki topları birer birer taşımak suretiyle yerlerini değiştirir. Topların kasaya bırakılması sırasında dışarı giden topların alınıp kasa içine bırakılması zorunludur.

4.İstasyon “Sağlık Topu ile Slalom”:

Bu istasyonda, zemine sabitlenmiş çemberin içerisinde duran bir sağlık topu ve 6 adet slalom çubuğu bulunmaktadır. Aday, çemberin içinde duran sağlık topunu alır, çubukların arasından slalom yaparak gider ve aynı şekilde geri dönerek sağlık topunu aldığı çemberin içine bırakır.

5.İstasyon “Çift Ayak Sıçrama”:

Bu istasyonda aday, bir bankın üzerinden çift ayakla sağa ve sola toplam 6 (altı) kez nizami sıçrama yapmak zorundadır. Sıçrama sırasında tek ayakla sıçrama, bankın üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma) ile yapılan sıçramalar geçerli olarak sayılmayacaktır.

6.İstasyon “Sekiz Koşusu”:

Bu istasyonda, iki adet işaret konisi vardır. Aday, konilerin çevresinden dönerek sekiz koşusu yapmak zorundadır. Sonrasında aday, fotoselden geçerek parkuru tamamlar.

UYARI: .

 • İstasyonlarda yapılan uygulama hataları, istasyon hakeminin HATA..! ikazı ile yüksek sesle söylenecek, devamında hatanın ne olduğu da belirtilecektir. Aday bu ikaz doğrultusunda hareketin doğrusunu yaparak parkura devam
 • Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin kurallara uygun olarak yapılmadan geçilmesi durumunda aday diskalifiye
 • Koordinasyon testinde her aday kendi grubuyla sınava girmek zorundadır.
 • Bitişte (fotosel kapısından çıkış) kendi hatasından dolayı (kapı dışından, sıçrayıp veya kayarak geçme durumları gibi.) zamanı durduramayan aday için “HATA..!; Zaman Durmadı” uyarısı verilir. Bu uyarıyı alan aday, tekrar bitiş kapısından geçerek zamanı durdurmalıdır.

2. Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi

 1. Her adayın, Koordinasyon Testi Parkurundaki iki denemesinden en iyi derecesi dikkate alınacaktır. En iyi derece adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olacaktır.
 2. Elde edilen dereceler skor tablosuna göre puanlanır (Tablo 3). Sınava girmeyen adaylar değerlendirme dışı kalır.
 3. Milli sporcular kendi aralarında değerlendirilecektir. Milli sporcu kontenjanına dâhil olamayan adaylar, genel kontenjanda başarı sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Engelli adaylar, engellilik durumuna göre kendi aralarında değerlendirilecektir.
 5. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) hesaplanması “Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli toplantısında kabul edilen” 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu esaslarına göre değerlendirilecektir.
 6. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
 7. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

8.  DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Değerlendirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, en geç bir iş günü içinde sınav itiraz komisyonuna itiraz dilekçesi ve itiraz ücreti banka dekontu ile şahsen yapabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. İtiraz ücreti 100 TL olup, ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Muğla Şubesi’nde bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına “itiraz bedeli” olarak yatırılacaktır.

9.  DÜZELTME TALEBİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (www.mu.edu.tr) ve Spor Bilimleri Fakültesi (www.sporbilimleri.mu.edu.tr) web sitelerinde ilan edilecek olan aday kimlik ve diğer bilgilere ilişkin düzeltme taleplerinin, ilan edildikten sonra en geç bir iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Sonradan yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Şekil 1. Koordinasyon Testi Parkuru

Tablo 3. Koordinasyon Testi Parkuru Skor Tablosu*

Yüzdelik dilim  

Skor

Yüzdelik dilim  

Skor

Yüzdelik dilim  

Skor

Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır
0,001% 1% 100,00 35,001% 36% 60,00 70,001% 71% 6,63
1,001% 2% 99,50 36,001% 37% 58,00 71,001% 72% 6,40
2,001% 3% 99,00 37,001% 38% 56,00 72,001% 73% 6,18
3,001% 4% 98,50 38,001% 39% 54,00 73,001% 74% 5,95
4,001% 5% 98,00 39,001% 40% 52,00 74,001% 75% 5,73
5,001% 6% 97,50 40,001% 41% 50,00 75,001% 76% 5,50
6,001% 7% 97,00 41,001% 42% 47,50 76,001% 77% 5,28
7,001% 8% 96,50 42,001% 43% 45,00 77,001% 78% 5,05
8,001% 9% 96,00 43,001% 44% 42,50 78,001% 79% 4,83
9,001% 10% 95,50 44,001% 45% 40,00 79,001% 80% 4,60
10,001% 11% 95,00 45,001% 46% 37,50 80,001% 81% 4,38
11,001% 12% 94,00 46,001% 47% 35,00 81,001% 82% 4,15
12,001% 13% 93,00 47,001% 48% 32,50 82,001% 83% 3,93
13,001% 14% 92,00 48,001% 49% 30,00 83,001% 84% 3,70
14,001% 15% 91,00 49,001% 50% 27,50 84,001% 85% 3,48
15,001% 16% 90,00 50,001% 51% 25,00 85,001% 86% 3,25
16,001% 17% 89,00 51,001% 52% 22,00 86,001% 87% 3,03
17,001% 18% 88,00 52,001% 53% 19,00 87,001% 88% 2,80
18,001% 19% 87,00 53,001% 54% 16,00 88,001% 89% 2,58
19,001% 20% 86,00 54,001% 55% 13,00 89,001% 90% 2,35
20,001% 21% 85,00 55,001% 56% 10,00 90,001% 91% 2,13
21,001% 22% 83,50 56,001% 57% 9,78 91,001% 92% 1,90
22,001% 23% 82,00 57,001% 58% 9,55 92,001% 93% 1,68
23,001% 24% 80,50 58,001% 59% 9,33 93,001% 94% 1,45
24,001% 25% 79,00 59,001% 60% 9,10 94,001% 95% 1,23
25,001% 26% 77,50 60,001% 61% 8,88 95,001% 96% 1,00
26,001% 27% 76,00 61,001% 62% 8,65 96,001% 97% 0,78
27,001% 28% 74,50 62,001% 63% 8,43 97,001% 98% 0,55
28,001% 29% 73,00 63,001% 64% 8,20 98,001% 99% 0,33
29,001% 30% 71,50 64,001% 65% 7,98 99,001% 100% 0,10
30,001% 31% 70,00 65,001% 66% 7,75
31,001% 32% 68,00 66,001% 67% 7,53
32,001% 33% 66,00 67,001% 68% 7,30
33,001% 34% 64,00 68,001% 69% 7,08
34,001% 35% 62,00 69,001% 70% 6,85

*Kadın ve erkek adaylar ayrı ayrı olmak üzere, koordinasyon testi parkurunu tamamladıkları sürelere göre en başarılı süreden en başarısız süreye doğru sıralanacaktır. Bu sıralama sonucunda tüm adayların içinde bulundukları yüzdelik dilimler belirlenecek ve adayların içinde bulunduğu yüzdelik dilime denk gelen skorlar “Adayın Koordinasyon Testi Parkuru Skoru” olarak sisteme kaydedilecektir.

8.KESİN KAYITLA İLGİLİ BELGELER

 1. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi,
 2. 2018 TYT puanını gösteren belgenin aslı,
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge,
 4. Özel veya resmi tam teşekküllü hastanelerden 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmesinde sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu,
 5. C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. (aslı kayıt anında gösterilmelidir),
 7. Yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf (renkli, tüm yüz hatları belirgin, sakalsız, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacak şekilde).
 8. 2018-2019 Güz Yarıyılı katkı payı (sadece II. Öğretimler için) yatırdığını gösterir banka dekontu.
 • Kesin kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır.
 • Yedek kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. Yedek listede yer alan adaylar saat 09:00-12:00 arasında Fakültemizde hazır bulunarak sınav yürütme kuruluna dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar. 12:00’den sonra gelen adaylar haklarını kaybederler. Adayların, sağlık kurulu raporunu daha önceden alıp kesin kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtlar yapılmaz. Bu durumda yedek listeden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kayıt işlemi yapılır.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon            : 0 252 211 19 51 / 1869 / 3198

Faks                  0 252 211 19 33

Web Adresi     : www.sporbilimleri.mu.edu.tr

Ulaşım             : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kötekli Kampüsü 48000, MUĞLA