T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

                          2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümleri için, “Özel Yetenek Sınavı” ile ilgili sınav öncesi ve sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu WEB sayfamızdan takip edebilirsiniz.

2018 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır. Başvuru belgesini doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz. Başvuru belgenizi, sizden istenmiş olan belgeler ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Yetenek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Sınavı Öğrenci İşleri Bürosuna (Dolum Tesisleri Yolu Şht. Piyade Onb. Murat Şengöz Sok.No:8 Avcılar/İSTANBUL) teslim etmeniz gerekmektedir. Belirtilen adresteki Öğrenci İşleri Bürosuna belgelerinizi teslim etmeden başvurunuz tamamlanmayacaktır.

Öğrencimiz olmanız dileğiyle sınavda başarılar dileriz.

Doç. Dr. M. Zahit SERARSLAN

Yüksekokul Müdür V.

GENEL BİLGİLER

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Programın Amacı

Bu programın öncelikli amacı; olimpik spor branşlarında spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışabilecek düzeyde yetenekli sporcu adaylarını seçip, yönlendirebilen; sportif performansa yönelik kondisyonel, teknik ve taktik uygulamalar yapabilen; edindiği kazanımları ölçme, değerlendirme, hedef belirleme ve uygulama adımları ile etkin bir şekilde kullanabilen antrenörler yetiştirmektir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Programın Amacı

Sportif ihtiyaçları karşılayacak hizmet sektöründeki işletmelerin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu hizmet sektörünün kurulması ve geliştirilmesi de dâhil olmak üzere amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm yönetsel faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için spor organizasyonu ve işletmeciliğinde yetkin spor yöneticilerinin yetiştirilmesi Spor Yöneticiliği lisans programının öncelikli amacıdır.

REKREASYON BÖLÜMÜ

Programın Amacı

Rekreasyonel alanda kamu, özel ve gönüllü sektör için ihtiyaç duyulan iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek özelliklere sahip “Sportif Rekreasyon Lideri” yetiştirmektir.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Programın Amacı

Bu programın öncelikli amacı olimpik branşlarda spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak yetenekli sporcu seçip, yönlendirebilen; sportif performansa yönelik kondisyonel, teknik ve taktik uygulamalar yapabilen; edindiği kazanımları ölçme, değerlendirme, hedef belirleme ve uygulama adımları ile etkin bir şekilde kullanabilen sportif performans yönetimini başarabilen, herkes için spor anlayışını benimseyen çalıştırıcılar yetiştirmektir.

Bölümlerimizden mezun olacak olan öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası almak koşuluyla öğretmen adayı olabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde; istenilen yeterlilikler sağlanması koşulu ile akademik personel olarak görev alabilmeleri mümkün olmaktadır. Antrenörlük Eğitimi bölümümüzden mezun olan öğrencimizin seçeceği herhangi bir uzmanlık branşında (futbol hariç) 3. Kademe antrenörlük belgesi alma hakkı kazanacaktır. Diğer bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin seçeceği bir uzmanlık branşından (futbol hariç) 2. kademe antrenörlük belgesi almaya hak kazanacaktır.

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınav Kurulu

İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavları, İstanbul Gelişim Üniversitesi   Yüksekokul   Yönetim    Kurulu    tarafından    önerilen    adaylar    arasından    o  yıl için belirlenecek en az üç asıl ve bir yedek öğretim üyesinden/elemanından oluşan kuruldur. Yüksekokul Müdürü, Üst Kurulu’nun doğal üyesi ve başkanıdır. Bu kurul sınavın sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumludur ve sınav süresince sınavın sağlıklı yürütülebilmesi ve kontenjanların doldurulması için her türlü kararları almaya yetkilidir. Kurul Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtildiği şekilde sınavların yapılmasından ve sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlemleri yürütür.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

BÖLÜMLER KONTENJANLAR
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 90
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 90
REKREASYON 90
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 90

 

YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlara göre, Adaylara %100, %50 ve %25 burs imkânı sağlanacaktır.

Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir.

%50 ve %25 burslu öğrenci kontenjanlarında kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır ve bu işlem kontenjanın tamamlanmasına kadar devam eder.

%100, %50 ve %25 burslu öğrenci kontenjanlarında asıl ve yedek listelerinin ilanından sonra, boş kalan veya kayıt sildirenlerden boşalan kontenjanlar için sınav kurulu kararı ile listeler değerlendirilerek yerleştirme işlemi tamamlanacaktır.

Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe verebilirler.

ADAY KABUL KOŞULLARI

 • C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak,
 • 2018 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Banka Dekontu: Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için öncelikle Yapı Kredi Bankası İstanbul Avcılar Şubesi (Şube Kodu 842) 84635677 numaralı hesaba (TR93 0006 7010 0000 0084 6356 77) 100,00 TL yatırmaları zorunludur (Banka dekontu üzerine adayın TC kimlik numarası, Adı Soyadı ve ‘BESYO SINAV ÜCRETİ” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır).
 • 2018 yılına ait Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi (en az 150 puanı almış olmak).
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf: 5 x 6 cm ebadında, son üç ay içinde çekilmiş ve adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek 2 adet fotoğraf (resimlerin arkasında adayın adı ve soyadı aday tarafından yazılarak teslim edilecektir).
 • Sağlık Raporu: Resmi ve Özel sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu. “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve/veya Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı: C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır) .
 • Millilik Belgesi: Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilmeyen millilik belgesi ile ilgili spor özgeçmiş tablosunda yer alan millilik puanı adaya
 • 03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için (spor liseleri) mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya “aslı gibidir” onaylı sureti,
 • Sporcu Özgeçmişi: Adayın sporcu özgeçmişi belgesi (aslı veya aslı gibidir onaylı) (Kılavuz Kitapçığında bulunan puanlama tablosuna göre değerlendirilecektir).
 • Adaylar İstanbul Gelişim Üniversitesi resmi internet sitesinde http://www.gelisim.edu.tr adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile başvurusunu tamamlamak üzere ön kayıt başvuru tarihlerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci işleri kayıt bürosuna (Dolum Tesisleri Yolu Şht. Piyade Onb. Murat Şengöz Sok.No:8 Avcılar/İSTANBUL) başvurarak belgelerini teslim
 • Ön kayıtlar için adaylar, doğrudan ya da bir yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Bir aracı ile yapılan ön kayıtlarda sorumluluk adaya aittir. Posta ile ön kayıt yapılmaz.

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

 

KAYIT TARİHLERİ
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Online Başvuru 16.07.2018 02.08.2018
Ön Kayıt 31.07.2018 02.08.2018
Sınav Tarihi 03.08.2018 05.08.2018
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı 07.08.2018
Özel Yetenek Sınavı Asıl Kayıtları 08.08.2018 10.08.2018
1. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 13.08.2018 14.08.2018
2. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 15.08.2018 17.08.2018
3. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıtları 27.08.2018 31.08.2018
4. Boş Kontenjanlar için Ön Kayıt Tarihleri (Kesin Kayıt Yaptıran öğrenciler Ön Kayıt için Başvuramaz)  

03.09.2018

 

07.09.2018

5. Boş Kontenjanlar için Ön Kayıt yaptıran Öğrencilerin İlanı ve Kesin Kayıtları  

10.09.2018

 

14.09.2018

6. Ek Yerleştirme ÖSYM’nin Ek Yerleştirme Takvimine göre ayrıca ilan edilecektir.

Not: Özel Yetenek sınavı ön kayıt başvurularında eksik belgeler sınav günü saat 17:00’a kadar tamamlanması ve teslim edilmesi gerekmektedir.

SINAV YERİ: İ.B.B. Spor İstanbul Genel Müdürlüğü, Karagümrük Mahallesi, Kale boyu Caddesi No:111, 34091 Fatih/İstanbul

Not: Sınavlar her gün sabah 09.30’da başlayacaktır. Sınav kurulu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir.

SINAVIN UYGULANMASI

KOORDİNASYON PARKURU:

Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı

KOORDİNASYON PARKURU (Özel Yetenek Sınavı Puanına katkısı %65); Koordinasyon Parkuru: Dokuz bölümden oluşur.

Fotoselli kapıdan geçerek:

 1. Parkur 1: Düz Takla: Minder üzerinde öne doğru düz takla
 2. Parkur 2: Engel Geçişi: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek. Engellerin devrilmesi halinde her bir engel için 1sn ceza puanı, parkurun kasıtlı olarak tamamlanmaması durumunda ise 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Engel yüksekliği kadın adaylarda 60 cm. erkek adaylarda ise 70 cm.
 3. Parkur 3: Denge Tahtası: Denge tahtası üzerinden geçiş (Denge tahtasının başlangıç orta ve son kısımlarına basmak koşulu ile denge tahtasından en az 3 adımla geçmek zorunludur). Aday denge tahtasından düşerse; denge tahtasının başından tekrar başlayacaktır. Düşmesine ceza puanı verilmeyecektir. Kurala uymadan giden aday “geri dön” komutuyla hareketi baştan tekrar etmek ve parkuru tamamlamak zorundadır. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine
 4. Parkur 4: Voleybol Pas: Duvardan gelen topu saymaya başlamak üzere toplam 3 adet işaretli bölgeye parmak pas atışı yapmak. Topun düşürülmesi veya kaçırılması halinde kaldığı yerden pas devam Topun yerden alınarak direk atılması teknik atışa dâhil

edilecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda düzeltme yapılırsa ceza puanı verilmeyecektir. Voleybol topunun kaçırılması durumunda 3 kez isabetli parmak pası tamamlayana kadar devam eder.

Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Atış mesafesi kadın adaylarda 2.25 m. erkek adaylarda ise 2.75 m. dir.

 1. Parkur 5: Hentbol Pas: Hentbolda temel pas atışı ile duvarda ki işaretli bölgeye 3 kez atış yapmak. Topun düşürülmesi veya kaçırılması halinde kaldığı yerden atış devam Topun yerden alınarak direk atılması atışa dâhil edilecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda 1 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çizgi ihlali yapılan atışlarda düzeltme yapılırsa ceza puanı verilmeyecektir. Hentbol topunun kaçırılması durumunda 3 kez isabetli parmak pası tamamlayana kadar devam eder. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Atış mesafesi kadın adaylarda 3 m. erkek adaylarda ise 4 m. dir
 2. Parkur 6: Futbol: İşaretli alandaki futbol topunu alıp, çizgi gerisinden başlayarak 80 cm aralığındaki slalom çubuklardan top sürerek geçmek. Slalom tamamlanarak çizgi sonrası top başlangıç noktasına bırakılacaktır. Çizgi ihlali veya topun kasadan çıkması durumunda 1 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir.
 3. Parkur 7: Sıçrama: Cimnastik sırasının üzerinden ilk giriş serbest sıçrama olmak koşulu ile çift ayak yana erkekler beş, kadınlar üç kez sıçramak. Eksik sıçrama halinde hakem komutuyla eksik sıçrama tamamlanmak zorundadır. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine
 4. Parkur 8: Basketbol: İşaretli alandaki basketbol topunu alıp, slalomlar arası top sürme. Basketbol topunun slaloma başlamadan önce, 3. slalom dönüşünde ve slalom bitişinde yere vurulması gerekmektedir. Topun yere vurulmaması durumunda 1 sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Slalomların belirlen çizgilerden tamamının çıkması veya devrilmesi durumunda her bir slalom için 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Çift el top sürme, bariz top taşıma ve topun kasadan çıkması durumlarında 1sn ceza puanı derecesine eklenecektir. Parkurun tamamlanmaması durumunda 8 sn ceza puanı derecesine eklenecektir.
 5. Parkur 9: Çıkış: Basketbol topu kasaya bırakıldıktan sonra sürat koşusu ile fotoselden çıkış yapılarak parkur tamamlanır. Fotoselin kesilmesi adayın sorumluluğundadır.

Not: Adaylara Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası 2 ile 3 m mesafe aralığında olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir. İstasyonlarda eksik yapılan hareketler gözetmen tarafından uyarılacak, aday uyarıyı dikkate alarak hareketi tekrar etmek zorundadır. Sınav kurallarına uymayan, sınav düzenini bozan adaylar diskalifiye edilir

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ (Özel Yetenek Sınavı Puanına katkısı – ÖYSP – %35);

Sporcu Özgeçmişi aşağıdaki tabloya göre değerlendirilecektir:

SPORCU ÖZGEÇMİŞ TABLOSU PUAN
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 100
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar(Olimpik olmayan branşlar) 80
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 95
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 75
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar 90
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birine katışmış olanlar (olimpik olmayan branşlar)  

70

Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 90
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 70
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar 80
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar (olimpik olmayan

branşlar)

60
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar 60
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar(olimpik

olmayan branşlar)

50
Herhangi bir spor branşında milli olmak 60
Herhangi bir spor branşında milli olmak (olimpik olmayan branşlar) 50
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 60
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 50
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 60
Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 50
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 40
Türkiye şampiyonasına katılmış olmak 40
Türkiye şampiyonasına katılmış olmak(olimpik olmayan branşlar) 30
Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 40
Gençler ve Büyükler Bölge Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar(olimpik olmayan branşlar) 30
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş olanlar 40
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölge Şampiyonasında (iller arası) turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş olanlar (olimpik olmayan branşlar) 30
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına katılmış olanlar 40
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarına katılmış olanlar (olimpik olmayan branşlar) 30

 

Profesyonel sporcu lisansına sahip olmak 40
Büyükler Bölgesel Lige veya Bölge şampiyonasına katılmış olanlar 35
Branşında 10 yıl lisanslı sporcu olmak 30
Lisanslı 4. Kademe ve 5. Kademe antrenör veya hakem belgesi sahibi olmak 30
Lisanslı 2. Kademe ve 3. Kademe antrenör veya hakem belgesi sahibi olmak 25
Branşında 6-9 yıl lisanslı sporcu olmak 25
Lisanslı 1.Kademe antrenör, hakem olarak katıldığı kurs (Katılım belgesi) 20
Branşında 5 yıl lisanslı sporcu olmak 20
Branşında 3 yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 15
Branşında 1 yıl lisanslı sporcu olmak (Okul-kulüp) 10
Ulusal ve Uluslararası şampiyonalara katılmasına rağmen 3 yıllık spor geçmişine sahip olmayan adaylar 30

NOT:

 • Olimpik olmayan spor branşında başarılı olanların 60-100 arasındaki puanlardan (-20 puan) 60 Puanın altındakilerden (-10 Puan) çıkarılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • 30 puan ve üzerinde puan alan adaylar için en az 3 yıl lisanslı sporcu olma kriteri aranacaktır. (3)Spor Özgeçmiş beyanlarında sorumluluk adaylara

Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Koordinasyon parkurundaki uygulamaya yönelik “teknik itirazlar”, adayın o istasyondaki denemesinin bitişinden itibaren en geç üç (3) saat sonrasına kadar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav kuruluna itiraz dilekçesi ve 200 tl tutarındaki itiraz bedeli ile başvurur. Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, adayın uygulaması Sınav kurulu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenir, itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. İtiraz ücreti hiçbir durumda adaya geri ödenmez.

Aday yerleştirme sonuçlara yönelik itirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından sonraki ilk iş günü içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunur. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. Resmi itirazların yapılabilmesi için, sınav takvimi içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe ve 200 tl tutarındaki sınav itiraz bedeli ile başvuru yapar Şikâyet konusu olan problem incelenmeye değer bulunması halinde, aday ile ilgili Sınav kurulu tarafından yapılan inceleme neticesine göre itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir. İtiraz ücreti hiçbir durumda adaya geri ödenmez.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE YERLEŞTİRME ESASLARI

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor

Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri bölüm programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) üniversitemizce uygulanacak Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Testi Uygulama sınavı ve sporcu özgeçmişi değerlendirme sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Adayların sınav parkur puanı hesaplanırken, sınav kurulunun gerek gördüğü durumlarda kontenjan katı ya da süre kısıtı uygulanabilir.

Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2018-TYT sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP)
 3. 2018-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

ÖYSP ÖSYM 2018 YKS Sınav Kılavuzunda belirlenmiş olan formüle göre hesaplanır.

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

 1. b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Adaylar, Yerleştirme Puanı (YP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre sıralanır. Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Yerleştirme

 • Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre sıralanarak asil ve yedek adaylar
 • Sonuçlar Sınav Kurulu tarafından hazırlanan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen tarihte Üniversitenin resmi internet sayfasından ilan
 • Yerleştirme Puanlarına başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, Yerleştirme Puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır.
 • Kontenjanların eksik kalması durumunda, sınav kurulu kararı ile listeler değerlendirilerek kayıtlar tamamlanacaktır. Kontenjanların tamamlanması için Yüksek Öğretim Kurulu ek yerleştirme tarihlerini dikkate alarak yerleştirme yapılabilir.
 • Kesin kayıt yaptırıp, kayıt süreleri bittikten sonra kaydını sildiren öğrencilerin yerine dilekçe ile başvuran öğrenciler Sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Ücretli kontenjanların boş kalması durumunda mütevelli heyeti bursu verilerek doldurulacaktır.
 • YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlara göre, adaylara %100, %50 ve %25 burs imkânı sağlanacaktır. %100 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine alttan kaydırma yapılmayacaktır. Gerekirse sınav yapılacaktır.
 • Kesin kayıt için 2000 tl peşinat alınacaktır. Kayıt sildirilmesi durumunda peşinatın %50’si iade edilecektir.

NOT: Adayların yerleştirme puanları, Orta öğretim başarı puanların OSYM tarafından açıklanmasından sonra kesin sonuçlar adı altında ilan edilecektir. Ayrıca İnternet üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Ön Kayıtlar, kontrol amaçlıdır. Asıllarıyla kontrol edilecektir. Değerlendirmede asıl evraklar esas alınacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 1. Lise Diplomasının   Aslı   (Noter   onaylı   ya   da    “aslı    gibidir”    nüshaları    kabul EDİLMEYECEKTİR.)
 2. Üniversitemizi ÖSYS sınavı ile kazanmış ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerimizin kayıtları, YÖK’ün 26.07.2017 tarihli resmi yazısında belirttiği üzere “Bir Yükseköğretim Programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar Yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağı” ifadesi uyarınca geçici kayıt olarak alınacaktır.
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ ten alınabilir.)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 6. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi
 7. Muhasebeden Onaylanmış Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu
 8. 1996 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet’ ten alınabilir),Askerlik görevini yapmış olanlar için askerlik durumlarını gösteren belge
 9. Başka bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, aynı düzeyde (lisans-lisans, ön lisans-ön lisans) örgün yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak; ancak örgün eğitimle beraber açık öğretim ile uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırılabilecektir. Bu şekilde başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan ve lise diplomasının aslı ilgili yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler LİSE DİPLOMASININ KURUM KAŞELİ ASLI GİBİDİR FOTOKOPİSİ ve ÖĞRENCİ BELGESİ (e-devlet’ ten alınabilir) ile müracaat
 10. Resmi veya özel bir sağlık kurumundan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulun da Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU, (kayıt esnasında heyet raporunun tamamlanması için 3 iş günü süre verilir. Tamamlanmaması durumunda kaydı silinir.

SINAVA GİRECEK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.