T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI REKREASYON PROGRAMI

 

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

(ÖYSK-2018) ESKİŞEHİR-2018

Konu Başlıkları Sayfa No
A.Özel Yetenek Sınavı Uygulama Takvimi 1
B. Ön Kayıt ve Başvuru Koşulları 1
C. Kontenjanlar 2
D. Özel Yetenek Sınavı Hesaplama Yöntemi 3
E. Spor Lisesi Çıkışlı Adayların Özel Yetenek Sınavı Hesaplama

Yöntemi

 

3

F. Uyarılar 3
G. Engelli Adayların Ön Kayıt ve Başvuru Koşulları 3
H. Engelli Adayların Kontenjanları 3
İ. Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı Uygulama Takvimi 3
J. Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı 4
K. Kısaltmalar Dizini 9
Antrenörlük Eğitimi Programı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 10
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı

Kılavuzu

 

20

Rekreasyon Programı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 25

A.  ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA TAKVİMİ

2018 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi aşağıda verilmiştir.

Ön Kayıt Tarihleri :01-03 Ağustos 2018
30 Metre Koşu Sınavı :06-08 Ağustos 2018
Belge Değerlendirme Tarihleri :09-10 Ağustos 2018
İtiraz Tarihleri :13-15 Ağustos 2018
Sonuçların İlan Tarihi :17 Ağustos 2018
Web Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
İlan Tarihi Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
I. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
II. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
III. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri (8:30-18:00) içerisinde yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden aynı zamanda Fakültemiz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için istenilen belgeler ile birlikte, yukarıda verilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde (8:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi idaresi tarafından posta ve telefon yolu ile haber verilmeyecektir.

B.  ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Programlarına başvurabilmek için, bir adayın başvuru süresi içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen 3 program için 2018 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden alınması gereken puanlar aşağıdaki gibidir:

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için TYT’ den 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla
 2. Antrenörlük Eğitimi Programı için TYT’ den 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla
 3. Rekreasyon Programı için TYT’ den 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler.

Ayrıca merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu programlara başvurabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle okulla ilişiği kesilmiş olanlar ön kayıt yaptıramazlar.

2017-ÖSYS puanları ile özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş̧ adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. Adaylar Yerleştirme Puanı (YP) na göre en yüksek puandan başlamak üzere başvuru yaptıkları bölüm içerisinde sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2018-ÖYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. 2018-ÖYS Kılavuzuna Erişim: 2018-2019 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesine giriş için başvurmak isteyen adaylar, 2018 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzuna http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
 2. Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2018-ÖYS’ye iki yöntemle başvuru yapılabilecektir:
 3. Şahsen Başvuru: Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapacaklardır.
 4. İnternet Üzerinden Başvuru: Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla da (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) yapabileceklerdir. İnternet üzerinden başvuran adaylar

 başvuru belgesinin dökümünü alarak evrak tesliminde ibraz etmelidirler. Adayların giriş belgeleri, evrakların asıllarını teslim ettiklerinde verilecektir.

 İnternet üzerinden başvuran adaylar, sisteme yükledikleri başvuru belgelerinin asıllarını

 en  geç  03  Ağustos  2018  tarihinde  saat  12:00’  ye  kadar  kayıt  merkezine  teslim etmek

 zorundadırlar.  Belgelerin   asıllarını   teslim  ederek   giriş   belgelerini  almayan adayların

 başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin edilecektir.)

2.2018 TYT Sonuç Belgesi

3.T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.) 4.Adayların “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.)

 1. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 2. Antrenörlük Eğitimi Programına    başvuracak    adayların    Antrenörlük    Eğitimi    Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 1)
 3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 2)
 4. Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Programı tarafından istenen Rekreatif Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 3)

C.  KONTENJANLAR

Antrenörlük Eğitimi Programı              : 40 Kişi (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli Aday) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı : 40 Kişi (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli Aday) Rekreasyon Programı                          : 50 Kişi (22 Kadın, 23 Erkek, 5 Engelli Aday)

ÖYS sonucunda kadın öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek kadın öğrenci bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için erkek öğrenci adaylarına, engelli adayların kontenjanları açık kalması durumunda diğer adaylara yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir.

D.  ÖYS HESAPLAMA YÖNTEMİ

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Programlarına yerleştirmede esas alınacak puanların hesaplanması kılavuz içerisinde belirtilmiştir.

E.  SPOR LİSESİ ÇIKIŞLI ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Aday Spor Lisesi çıkışlı ise (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir Spor Lisesinden mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) yerleştirme puanına kılavuzda belirtilen esaslar dâhilinde ek puan uygulanacaktır.

F.  UYARILAR

 1. Kesin kayıt listeleri Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararını takiben 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 18:00’ de Spor Bilimleri Fakültesi’nde ve ilgili internet sayfasında ilan edilecektir (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr/).
 2. ÖYS kılavuzunda belirtilmeyen durumlar konusunda Özel Yetenek Sınav Komisyonu karar verme yetkisine
 3. Sahte belge ibraz ettiği tespit edilen adayların başvuruları iptal
 4. Aday, üç programa da kılavuzda belirtilen başvuru koşullarına göre başvuru
 5. Aday, başvurduğu takdirde üç programın ASIL ve YEDEK listelerinde ayrı ayrı yer alabilecektir.
 6. Başvuru tarihleri dışında evrak kabul edilmeyecek, sonradan evrak ekleme yapılmayacaktır.

G.  ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak aşağıda belirtilen yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, kontenjan sayısına göre yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

H.  ENGELLİ ADAYLARIN KONTENJANLARI 

Antrenörlük Eğitimi Programı : 4 Kişi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı : 4 Kişi

Rekreasyon Programı : 5 Kişi

İ. ENGELLİ ADAYLARIN ÖYS UYGULAMA TAKVİMİ

2018 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavı takvimi aşağıda verilmiştir.

Ön Kayıt Tarihleri :01-03 Ağustos 2018 60mt.

Koşu Sınavı Tarihi:06-08 Ağustos 2018 Belge Değerlendirme Tarihi          :09-10 Ağustos 2018

İtiraz Tarihi  :13-15 Ağustos 2018

Sonuçların İlan Tarihi:17 Ağustos 2018

Web Adresi:http://sbfsinav.anadolu.edu.tr

J.  ENGELLİ ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVI

Kısa mesafe koşusu 60 mt. olarak ve fotosel sistemi ile uygulanacaktır. Aday başlangıç çizgisinin 1 m. gerisindeki çizgiye ayaklarından birisiyle basarak ve yüksek çıkış pozisyonunda başlayacaktır. Bitiş çizgisinde bulunan fotosel sisteminden geçtiğinde ise kronometre duracaktır. Böylece adayların 60 m. koşu derecesi belirlenecektir. Aday; 40 puanın altında alması durumunda barajı geçememiş kabul edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki puanlama cetveli doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır:

Kısa mesafe koşusu puanlama cetveli
Kadınlar Erkekler
60 m Puan 60 m Puan
(sn) (sn)
8.60 100 7.20 100
8.64 97 7.24 97
8.68 94 7.28 94
8.72 91 7.32 91
8.76 88 7.36 88
8.80 85 7.40 85
8.84 82 7.44 82
8.88 79 7.48 79
8.92 76 7.52 76
8.96 73 7.56 73
9.00 70 7.60 70
9.04 67 7.64 67
9.08 64 7.68 64
9.12 61 7.72 61
9.16 58 7.76 58
9.20 55 7.80 55
9.24 52 7.84 52
9.28 49 7.88 49
9.22 46 7.92 46
9.26 43 7.96 43
9.40 40 8.00 40
9.44 37 8.04 37
9.48 34 8.08 34
9.52 31 8.12 31
9.56 28 8.16 28
9.60 25 8.20 25
9.64 22 8.24 22
9.68 19 8.28 19
9.72 16 8.32 16
9.76 13 8.36 13
9.80 10 8.40 10
9.84 7 8.44 7
9.88 4 8.48 4
9.92 1 8.52 1

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi :

İlan Tarihi  Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi

I.Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
II. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
III: Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak

 

 1. ÖZEL YETENEK SINAVI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavında adaylar 30mt. Koşu Testine tabii tutulacaktır.

Adayların sınava girmeden önce ilgili komisyona öğrenci seçme ve yerleştirme belgelerini ve hususi kimliklerini (Nüfus Kağıdı, Ehliyet, Pasaport) ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeleri ibraz etmeyen aday sınava alınmayacaktır. Sınav 06-08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm salonunda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı alan tartan zemine sahiptir.

 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Belgesi

1-250 arasında olan adaylar 06 Ağustos 2018 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında 251-500 arasında olan adaylar 07 Ağustos 2018 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında 501-….. arasında olan adaylar 08 Ağustos 2018 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında sınava tabii tutulacaktır.

01-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dışında hiçbir aday sınava alınmayacak ve başvuru kabul edilmeyecektir.

Test 30mt’lik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda yapılacak ve elektronik bir kronometre ile kayıt altına alınacaktır. Aday testin başlangıç çizgisinin 1mt gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş çizgisini ayakta geçerek elektronik kapıyı keser ve kronometreyi durdurarak koşuyu bitirir. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılır. Her bir adaya iki hak verilir, iki denemeden en iyi koşu derecesinin karşılık geldiği süre 10.00-0.00 puan arasında değerlendirmeye alınır, ilk hakkında tam puan alan aday ikinci hakkını kullanamaz. 

ÖNEMLİ UYARI : Adayın Özel Yetenek Sınavından aldığı puan Antrenörlük Eğitimi Programı için başvuran adayların SÖP, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ve Rekreasyon Programı için başvuran adayların ÖYSP puanına eklenecektir!!!

 Teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan ya da kullandığı halde skoru belirlenemeyen adaylara sınav komisyonu kararıyla bir hak daha verilir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması ya da elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda aday bir hakkını kullanmış kabul edilir ve koşu zamanı kayıt edilmez. Her iki hakkında da hata yapan adaylar sınavdan sıfır puan alır. Adayların Özel Yetenek Sınavında 30mt koşu testi sürelerine bağlı olarak alabilecekleri puan aşağıda gösterilmiştir.

30 metre Sprint Koşu Testi Derecesi Puanlaması 

ERKEKLER 30METRE DERECESİ (sn) PUAN KADINLAR 30 METRE DERECESİ (sn)
4.00 10.00 4.40
4.01 9.95 4.41
4.02 9.90 4.42
4.03 9.85 4.43
4.04 9.80 4.44
4.05 9.75 4.45
4.06 9.70 4.46
4.07 9.65 4.47
4.08 9.60 4.48
4.09 9.55 4.49
4.10 9.50 4.50
4.11 9.45 4.51
4.12 9.40 4.52
4.13 9.35 4.53
4.14 9.30 4.54
4.15 9.25 4.55
4.16 9.20 4.56
4.17 9.15 4.57
4.18 9.10 4.58
4.19 9.05 4.59
4.20 9.00 4.60
4.21 8.95 4.61
4.22 8.90 4.62
4.23 8.85 4.63
4.24 8.80 4.64
4.25 8.75 4.65
4.26 8.70 4.66
4.27 8.65 4.67
4.28 8.60 4.68
4.29 8.55 4.69
4.30 8.50 4.70
4.31 8.45 4.71
4.32 8.40 4.72
4.33 8.35 4.73
4.34 8.30 4.74
4.35 8.25 4.75
4.36 8.20 4.76
4.37 8.15 4.77
4.38 8.10 4.78
4.39 8.05 4.79
4.40 8.00 4.80
4.41 7.95 4.81
4.42 7.90 4.82
4.43 7.85 4.83
4.44 7.80 4.84
4.45 7.75 4.85
4.46 7.70 4.86
4.47 7.65 4.87
4.48 7.60 4.88
4.49 7.55 4.89
4.50 7.50 4.90
4.51 7.45 4.91
4.52 7.40 4.92
4.53 7.35 4.93
4.54 7.30 4.94
4.55 7.25 4.95
4.56 7.20 4.96
4.57 7.15 4.97
4.58 7.10 4.98
4.59 7.05 4.99
4.60 7.00 5.00
4.61 6.95 5.01
4.62 6.90 5.02
4.63 6.85 5.03
4.64 6.80 5.04
4.65 6.75 5.05
4.66 6.70 5.06
4.67 6.65 5.07
4.68 6.60 5.08
4.69 6.55 5.09
4.70 6.50 5.10
4.71 6.45 5.11
4.72 6.40 5.12
4.73 6.35 5.13
4.74 6.30 5.14

 

4.75 6.25 5.15
4.76 6.20 5.16
4.77 6.15 5.17
4.78 6.10 5.18
4.79 6.05 5.19
4.80 6.00 5.20
4.81 5.95 5.21
4.82 5.90 5.22
4.83 5.85 5.23
4.84 5.80 5.24
4.85 5.75 5.25
4.86 5.70 5.26
4.87 5.65 5.27
4.88 5.60 5.28
4.89 5.55 5.29
4.90 5.50 5.30
4.91 5.45 5.31
4.92 5.40 5.32
4.93 5.35 5.33
4.94 5.30 5.34
4.95 5.25 5.35
4.96 5.20 5.36
4.97 5.15 5.37
4.98 5.10 5.38
4.99 5.05 5.39
5.00 5.00 5.40
5.01 4.95 5.41
5.02 4.90 5.42
5.03 4.85 5.43
5.04 4.80 5.44
5.05 4.75 5.45
5.06 4.70 5.46
5.07 4.65 5.47
5.08 4.60 5.48
5.09 4.55 5.49
5.10 4.50 5.50
5.11 4.45 5.51
5.12 4.40 5.52
5.13 4.35 5.53
5.14 4.30 5.54
5.15 4.25 5.55
5.16 4.20 5.56
5.17 4.15 5.57
5.18 4.10 5.58
5.19 4.05 5.59
5.20 4.00 5.60
5.21 3.95 5.61
5.22 3.90 5.62
5.23 3.85 5.63
5.24 3.80 5.64
5.25 3.75 5.65
5.26 3.70 5.66
5.27 3.65 5.67
5.28 3.60 5.68
5.29 3.55 5.69
5.30 3.50 5.70
5.31 3.45 5.71
5.32 3.40 5.72
5.33 3.35 5.73
5.34 3.30 5.74
5.35 3.25 5.75
5.36 3.20 5.76
5.37 3.15 5.77
5.38 3.10 5.78
5.39 3.05 5.79
5.40 3.00 5.80
5.41 2.95 5.81
5.42 2.90 5.82
5.43 2.85 5.83
5.44 2.80 5.84
5.45 2.75 5.85
5.46 2.70 5.86
5.47 2.65 5.87
5.48 2.60 5.88
5.49 2.55 5.89
5.50 2.50 5.90
5.51 2.45 5.91
5.52 2.40 5.92

 

5.53 2.35 5.93
5.54 2.30 5.94
5.55 2.25 5.95
5.56 2.20 5.96
5.57 2.15 5.97
5.58 2.10 5.98
5.59 2.05 5.99
5.60 2.00 6.00
5.61 1.95 6.01
5.62 1.90 6.02
5.63 1.85 6.03
5.64 1.80 6.04
5.65 1.75 6.05
5.66 1.70 6.06
5.67 1.65 6.07
5.68 1.60 6.08
5.69 1.55 6.09
5.70 1.50 6.10
5.71 1.45 6.11
5.72 1.40 6.12
5.73 1.35 6.13
5.74 1.30 6.14
5.75 1.25 6.15
5.76 1.20 6.16
5.77 1.15 6.17
5.78 1.10 6.18
5.79 1.05 6.19
5.80 1.00 6.20
5.81 0.95 6.21
5.82 0.90 6.22
5.83 0.85 6.23
5.84 0.80 6.24
5.85 0.75 6.25
5.86 0.70 6.26
5.87 0.65 6.27
5.88 0.60 6.28
5.89 0.55 6.29
5.90 0.50 6.30
5.91 0.45 6.31
5.92 0.40 6.32
5.93 0.35 6.33
5.94 0.30 6.34
5.95 0.25 6.35
5.96 0.20 6.36
5.97 0.15 6.37
5.98 0.10 6.38
5.99 0.05 6.39
6.00 0.00 6.40

İ. KISALTMALAR DİZİNİ

ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

ATP/WTA: Profesyonel Tenisçiler Birliği / Kadınlar Tenis Birliği

BAL : Bölgesel Amatör Ligi

EYOF: Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali

FED : Federasyon

ISF : Uluslararası Okul Sporları Federasyonu

ITF : Uluslararası Tenis Federasyonu LYS : Lisans Yerleştirme Sınavı MEB: Milli Eğitim Bakanlığı

OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı

ÖYS : Özel Yetenek Sınavı

ÖYSK: Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

ÖSYM: Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi

ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı

ÖYS : Özel Yetenek Sınavı

PAV : Profesyonelliğe Aday Voleybolcular Ligi

RS    : Rüzgar Sörfü

SGM: Spor Genel Müdürlüğü SÖP : Sporcu Özgeçmiş Puanı SP     : Standart Puan

ŞAMP: Şampiyona

T.C.  : Türkiye Cumhuriyeti

T.Ş.   : Türkiye Şampiyonası

TFF : Türkiye Futbol Federasyonu

THK : Türk Hava Kurumu U19 : 19 Yaş Altı Takımı TYT : Temel Yeterlilik Testi YP         : Yerleştirme Puanı

T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

(ÖYSK-2018)

ESKİŞEHİR-2018

A.  ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

2018 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi aşağıda verilmiştir.

Ön Kayıt Tarihleri :01-03 Ağustos 2018
30 mt Koşu Sınavı :06-08 Ağustos 2018
Belge Değerlendirme Tarihleri :09-10 Ağustos 2018
İtiraz Tarihleri :13-15 Ağustos 2018
Sonuçların İlan Tarihi :17 Ağustos 2018
Web Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
İlan Tarihi Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
I. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
II. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
III. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak

 

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri (8:30-18:00) içerisinde yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden aynı zamanda Fakültemiz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için istenilen belgeler ile birlikte, yukarıda verilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde (8:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi idaresi tarafından posta ve telefon yolu ile haber verilmeyecektir.

B.  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programına başvurabilmek için, bir adayın başvuru süresi içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

2018 Özel Yetenek Sınavı, Temel Yeterlilik Testinden 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler.

Programa başvurmak için aşağıda belirtilen branşlardan spor özgeçmişine sahip olmak zorunludur. Aşağıda belirtilen branşlara ilişkin spor özgeçmişine sahip olmayan adaylar programa başvuru

 yapamayacaklardır:

Atletizm; Badminton; Basketbol; Futbol; Hentbol; Masa Tenisi; Tenis; Voleybol; Yüzme; Okçuluk

2018-ÖYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. 2018-ÖYS Kılavuzuna Erişim:     2018    Öğrenci    Seçme    ve    Yerleştirme    Kılavuzuna http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden erişilebilecektir.
 2. Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2018-ÖYS’ye iki yöntemle başvuru yapılabilecektir:
  • Şahsen Başvuru: Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapacaklardır.
  • İnternet üzerinden Başvuru: Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla da (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) İnternet   üzerinden    başvuran    adaylar

 başvuru belgesinin dökümünü alarak evrak tesliminde ibraz etmelidirler. Adayların giriş belgeleri, evrakların asıllarını teslim ettiklerinde verilecektir.

 İnternet üzerinden başvuran adaylar, sisteme yükledikleri başvuru belgelerinin asıllarını  en

 geç  03  Ağustos  2018  tarihinde  saat  12:00’  ye  kadar  kayıt  merkezine  teslim  etmek

 zorundadırlar.   Belgelerin   asıllarını   teslim   ederek   giriş   belgelerini   almayan adayların

 başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin edilecektir.)

2.2018 TYT Sonuç Belgesi

3.T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.) 4.Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.)

 1. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 2. Tablo 1’de belirtilen spor dallarında lisanslı sporcu olunduğuna dair belge(Yabancı dildeki belgeler noter tasdikli ve tercüme edilmiş olmalıdır)
 3. Adayların Spor Özgeçmişine ilişkin belge/belgeler (Tablo 1) (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden genel müdür veya yardımcısı onaylı)
 4. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylı)

C.  KONTENJANLAR

Antrenörlük Eğitimi Programı: 40 kişi (18 Kadın, 18 Erkek, 4 Engelli Aday) Basketbol     : 3 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 8)

Futbol           : 3 kadın, 5 erkek (kontenjan üst sınırı 13) Hentbol        : 3 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 8) Voleybol       : 2 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 7) Atletizm        : 2 kadın, 2 erkek (kontenjan üst sınırı 7) Badminton   : 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3) Masa Tenisi : 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3) Tenis             : 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3) Yüzme          : 1 kadın, 1 erkek (kontenjan üst sınırı 3) Okçuluk        : 1 kadın, 1 erkek (Kontenjan üst sınırı 3)

Engelli Aday : 4 kişi (Kadın-erkek kontenjanı ve üst sınırı yoktur)

 1. Yerleştirme Puan hesaplaması sonunda ilk %70’lik dilimde olanlar kontenjan puan sıralamasına girmeye hak kazanacak, son %30’luk dilimin altında kalan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Kadın adaylar ayrı, erkek adaylar ayrı olacak şekilde sıralama yapılacaktır.
 2. Her aday belirtilen spor branşları arasından tek bir spor branşı ile başvuru yapabilecektir. Belirtilen branşlar ile ilgili evrak teslim etmeyen / edemeyen adayın başvurusu alınmayacaktır.
 3. Spor özgeçmişi değerlendirmesi sonucu 0 (sıfır) puan alan adaylar yerleştirme puan hesaplanmasına alınmayacak ve değerlendirme dışı kalacaklardır.
 4. Başvuru anında başvuru evrakları görevli tarafından kontrol listesine göre zarfa konulur ve başvuru yapan öğrenci eksiksiz olarak evrakları teslim ettiğini belirten imzasını
 5. Başvuru anı dışında evrak kabul edilmez, sonradan evrak ekleme yapılamaz.
 6. Her branş için üst sınır kontenjanı belirlenmiştir. Branş kontenjanının üst sınır kontenjanı aday listesi, yüksek puanlı adaydan düşük puanlı adaya doğru sıralanacak ve herhangi bir branşta sınır kontenjan kuralına uymak kaydıyla yüksek puanlı adaydan başlayarak branş kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır.
 7. Engelli aday kontenjanı dolmadığında 6. Maddede belirtildiği şekilde kontenjan dağılımı yapılacaktır.
 8. Özel Yetenek Sınavı listeleri hazırlanırken; yüksek puanlı adaydan düşük puanlı adaya doğru sıralama yapılarak kadın-erkek ve branş kontenjanları dikkate alınacaktır.
 9. Kontenjanların dolmaması durumunda (Örn: Branşa başvuru olmaması, ilk %70’lik dilimde aday olmaması, asıl listede yer alıp kayıt yaptırmamış olması) açık kalan kontenjan sayısı yüksek puandan başlayarak ve üst sınırlar dikkate alınarak diğer branşlara aktarılacaktır.
 10. ÖYS sonucunda kadın öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek kadın öğrenci bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için erkek öğrenci adaylarına yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı verilecektir. Aynı durumda erkek öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması ve yedek erkek öğrenci bulunmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar için kadın öğrenci adaylarına yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı
 11. Üst sınır kontenjanlar için kadın-erkek ayrımı aranmayacaktır.

D.  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖSY DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran adaylardan Tablo 1’de yer alan ve spor branşlarında koşullara uyduğunu belgeleyenler, karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar. Bu işlem ilgili Komisyonca incelenerek karşılaştırılır. Tablo 1‘deki spor branşlarında SÖP’e sahip olmayan adaylar veya bu spor branşlarının dışında kalanlar bu programa başvuramaz. Adayların Tablo 1’den aldıkları SÖP Madde E’de belirtilen formüller yardımıyla SÖP Standart Puanına (SÖP-SP) dönüştürülür.

E.  SÖP-SP HESAPLAMA YÖNTEMİ

Antrenörlük Eğitimi Programına yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanması için, aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:

a)SÖP Standart Puanı (SÖP-SP) b)Ortaöğretim Başarı Puanı

c)2018-TYT Puanı (TYT-P) (TYT puanlarının en büyüğü)

Sporcu Özgeçmiş Puanının (SÖP) hesaplanabilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. SÖP’lerin standart puana çevrilmesi için önce SÖP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak SÖP Standart Puanı hesaplanacaktır:

Adayın SÖP SÖP Puan Dağılımının
SÖP Standart             10 x Puanı                  –        Ortalaması              +50
Puanı (SÖP-SP) = SÖP Puan Dağılımının Standart Sapması

 

Bu durumda her adayın bir SÖP Standart Puanı (SÖP-SP) olacaktır. SÖP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

SÖP-SP ve TYT-P (TYT puanlarının en büyüğü) puanları kullanılarak aşağıda verilen formül yardımıyla Antrenörlük Eğitimi Programı için ÖSYP-SP hesaplanır.

ÖSYP-SP=SÖP-SP+(TYT-P*0.25)

Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Antrenörlük Eğitimi Programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa)

YP = (1,17x ÖSYP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P) + (0,03x OBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Antrenörlük Eğitimi Programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17x ÖSYP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P)

Değerlendirmeye giren adaylar YP puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısına göre aday yerleştirilmesi yapılacaktır.

F.  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÖYS kılavuzunda belirtilmeyen durumlar konusunda Özel Yetenek Sınavı Komisyonu karar verme yetkisine sahiptir.

BELGELER

 1. MİLLİLİK BELGESİ: 
 • İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış (Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler (yaş kategorileri) vb. gibi millilik kategorisi belirten) millilik

2.  BASKETBOL, VOLEYBOL ve HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ:

 • Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı (Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise İl Müdürlüğü onaylı)
 • Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 maç kâğıdı (fotokopi ise her bir maç kâğıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; mahalli lig ve altyapı ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir).

3.  YÜZME,    ATLETİZM,   TENİS,    MASA    TENİSİ,    BADMİNTON   BRANŞLARINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA BELGESİ:

 • Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı
 • Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği

4.  DİĞER YARIŞMALAR (YURT İÇİ VE YURT DIŞI TURNUVALAR, DENEME VE KLASMAN YARIŞMALARI):, 

 • Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği

5.  FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURAN ADAYLAR:

 • En az 3 yıllık lisanslı olduğunu gösterir federasyon onaylı lisans dökümü (bu branşta başvuran tüm adaylardan istenir).
 • Tüm liglerden başvuran adaylar için; ligde oynadığına dair federasyon veya ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) onaylı üst yazı ve maç hareketlerini gösterir onaylı belge.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL ATLETİZM BADMİNTON MASA TENİSİ TENİS YÜZME OKÇULUK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Milli sporcu olmak veya en üst lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

 

Milli sporcu olmak veya Erkekler Süper lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Milli olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli sporcu olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyükler Kategorisinde Milli olmak veya Büyükler Türkiye rekoru kırmış olmak

 

 

 

 

Büyükler veya Gençler kategorisinde Olimpiyatlara katılmış olmak; veya Büyükler veya 19 yaş kategorisinde milli olmak; veya Büyükler veya Gençler kategorisinde Avrupa Şamp.katılmış olmak; veya Büyükler veya Gençler Dünya Şamp.katılmış olmak

 

 

 

 

Olimpiyat Oyunları, Dünya Şamp., Avrupa Şamp., Akdeniz Oyunları veya Balkan Şamp. katılmış olmak veya u21 Balkan Şamp. katılmış olmak;Türkiye Büyükler Takım veya Ferdi Şamp. ilk üçe girmek veya uluslararası en az 8 takımın katıldığı açık turnuvalarda ilk 3’e girmek

 

 

 

 

 

 

 

Büyükler kategorilerinde Milli olmak,veya ITF Erkekler/Bayanlar Serisi

Uluslararası Turnuvalarının Ana Tablosunda oynamış veya ATP/WTA Uluslararası Turnuvalarının Eleme/Ana Tablosuna katılmış olmak

 

 

 

 

 

Olimpiyat oyunları, Dünya Şamp., Avrupa Şamp., Akdeniz oyunlarına sporcu olarak katılmış ve yarışmış

olmak; veya Masterlar kategorisi dışında herhangi bir yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak.

 

 

 

 

 

Büyükler veya Gençler Kategorisinde Milli olmak veya rekor kırmak.

Büyükler Türkiye Şamp. Altın veya Gümüş madalya almak

 

 

 

 

 

 

 

 

47,5

 

 

 

 

 

 

 

1.lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

Erkekler 1.lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

Genç Milli olmak veya en üst lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

En üst lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

Büyükler Kategorisinde Türkiye Şamp.veya en üst ligde 1. olmak veya Gençler Türkiye Rekoru kırmış veya Genç Milli olmak

 

 

Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak; veya Gençler kategorisinde milli olmak; veya Büyükler veya Gençler International Challenge Cup turnuvasına katılmış olmak; veya Büyükler veya Gençler Avrupa Ranking Şamp. ferdi olarak yarışmış olmak

 

 

 

 

Büyükler Türkiye Ferdi Şamp. ilk sekize girmek; veya Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Ferdilerde ilk dörde girmek; veya Süper Lig Takımlarında ilk dörde girmek; veya Gençler ve Yıldızlar kategorisinde milli olmak.

 

Federasyonun Büyükler Kategorisi Ulusal Müsabakalarında (T.Ş. / Kış Kupası / Yaz Kupaları) en az Çeyrek Final oynamış olmak veya Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 2’ ye giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak,

veya Gençler Kategorilerinde (14, 16, 18 Yaş) Milli olmak veya Gençler Kategorilerinde (14, 16, 18 Yaş) Uluslararası Turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak

 

 

 

 

 

 

 

Balkan Şamp. veya İslam Oyunlarında Multinations

Gençler/Yıldızlar veya EYOF milli takımında yarışmış olmak.

 

 

 

 

Büyükler veya Gençler Türkiye Şamp. Bronz madalya almak veya Türkiye Şamp. Takım olarak

1. olmak

Üniversiteler Arası müsabakalarda 1. olmak

 

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL ATLETİZM BADMİNTON MASA TENİSİ TENİS YÜZME OKÇULUK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkekler 2.lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u17 veya u19 milli olmak veya 1.lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci sıradaki lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıldız Milli veya Büyükler Türkiye Şampiyonasında veya Süper ligde 2. olmak veya 23 yaş altı Türkiye rekoru kırmış olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvasında en az çeyrek final oynamış olmak; veya Büyükler veya Gençler takım şampiyonalarında ilk 4’e giren takımlarda oynamış olmak; veya 9/11/13/15 yaş grubu Türkiye Şampiyonasında ilk

4’e girmiş olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye 1.Liginde ilk dört takım arasına girmek; veya Türkiye Gençler ve Yıldızlar Takım ve Ferdi müsabakalarında ilk 8’e girmek; veya Türkiye 2.Liginde ilk üçe girmek.

 

 

 

 

Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, veya Federasyonun Gençler Kategorisi (14, 16 ve 18 Yaş) Ulusal Müsabakalarında (T.Ş. / Kış Kupası / Yaz Kupaları) en az Çeyrek Final oynamış olmak veya Federasyonun Büyükler ve Gençler Kategorisi

(14, 16, 18 Yaş) Ulusal Hafta İçi/Hafta Sonu Lig Usulü Müsabakalarında ilk grupta yer alıp, maçlarını oynamış olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Açık Yaş Şampiyonası Yaz ve Kış Finallerinde Bireysel A veya B Finali Yüzmüş olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Büyükler Milli takım seçmelerine çağırılmak veya Büyükler ,Gençler Türkiye Şamp. İlk 8e girmek veya Türkiye Şamp.

Takım olarak 2.. olmak veya

Üniversiteler Arası müsabakalarda ilk 3te olmak.

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

ISF Şamp. ilk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

Erkekler 3. liginde oynamış olmak veya profesyonel takımların u21 kadrosunda yer almış olmak veya ISF Şamp. ilk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

 

 

2.lig kadrosunda yer almış olmak  veya ISF Şamp. ilk 4’e giren             takım

kadrosunda yer

almış            olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

Üçüncü sıradaki lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) veya ISF Şamp. ilk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak veya Gençler veya 23 yaş altı Türkiye Şamp. 1. olmak Büyükler Türkiye Şamp.veya Süper ligde 3.

Olmak veya Türkiye Gençler liginde 1. olmak veya ISF Şamp.ilk 4’e giren bireysel veya takım kadrosunda yer almış olmak

 

 

Büyükler veya Gençler takım Şamp. 5.-8. sırada yer almak; veya 9/11/13/15 yaş grubu Türkiye Şamp. ilk 8’e girmiş olmak veya ISF Şamp. ilk 4’e giren bireysel veya çift kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

Türkiye 2.Liginde Takım müsabakalarında ilk 8’e girmek; veya

Türkiye Terfi liginde ilk 4’e girmek; veya Büyükler, Gençler, Yıldızlar veya Minikler kategorisinde Ferdi müsabakalarında ilk onaltıya girmek veya

ISF Şamp. ilk 4’e giren bireysel veya çift kadrosunda yer almış olmak

 

 

Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında Playoff oynamaya hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak veya ISF Şamp. ilk 4’e giren bireysel veya çift kadrosunda yer almış olmak

Türkiye 11-12 yaş final yarışmalarında bireysel ilk 8’e girmiş olmak; veya Olimpik

Kulaçlar Şamp. Yaz veya Kış Finallerinde kendi yaş kategorisinde bireysel ilk 8’e girmiş olmak veya ISF Şamp. ilk 4’e girmek (yarış sonuç belgesiyle

belgelemek)

Yıldızlar Türkiye Rekoru kırmış olmak

 

Türkiye Şamp. Takım olarak 3. olmak

 

Son Sezon yayınlanan Türkiye Sıralama Puanında (TSP) ilk 8e girmek

 

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL ATLETİZM BADMİNTON MASA TENİSİ TENİS YÜZME OKÇULUK
 

 

 

 

 

 

 

 

37,5

 

 

 

 

 

 

Bölgesel lig kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

BAL liginde son 3 sezonda en az 5 maç oynamış olmak veya Bayanlar 1.liginde son 3 yılda en az 5 maç oynamış olmak veya Profesyonel takımların altyapısında Türkiye Şamp. olan takımda son final grubu maçlarında oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)  

 

 

Birinci ligde 3. olmak veya gençler 23 yaş altı Türkiye Şamp. 2. olmak veya Yıldızlar Türkiye Şamp. 1. olmak veya 16 yaş altı Türkiye rekoru kırmış olmak veya Türkiye Gençler Liginde 2. olmak veya Birinci lig yarışmalarında 1. olmak

En az 4 kere Büyükler veya Gençler Türkiye ferdi müsabakalarına katılmış olmak; veya en az 4 kere Türkiye Şamp. katılan kulüp takımlarında oynamış olmak; veya en az 4 kere

9/11/13/15 yaş grubu Türkiye Şamp.katılmış olmak; veya Anadolu Yıldızlar Liginde ilk 4’e girmiş

olmak.

 

Federasyonun En Üst Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına katılmaya hak kazanmış takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak, veya Türkiye Deplasmanlı İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarında ilk 4’ e giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu Kupası Türkiye Final Yarışmalarında bireysel olarak ilk 8’e girmiş olmak.

Yıldızlar Türkiye Şamp. 2. olmak veya yıldızlar takımda 1. Olmak veya Son Sezon yayınlanan Türkiye Sıralama Puanında (TSP) ilk

16’ya girmek

 

 

 

 

 

35

 

Yıldızlar- Gençler Türkiye Şamp. final grubu maçlarına katılmış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) veya ISF Şampiyonasına katılmış olmak

Profesyonel takımların altyapısında Türkiye Şamp. olan takımda, son final grubu maçlarında oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) veya ISF Şamp. katılmış olmak Yıldızlar- Gençler Türkiye Şamp. final grubu maçlarına katılmış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) veya 3.ligde en az 5 maç oynamış olmak veya ISF Şamp.

katılmış olmak

 

 

 

 

Deplasmanlı gençler ligine (PAV) katılan takım kadrosunda yer almış olmak veya ISF Şamp. katılmış olmak

 

Gençler veya 23 yaş altı Türkiye Şamp. 3. olmak veya gençler liginde 3. olmak veya ISF Şamp. katılmış

olmak veya 16 yaş altı Türkiye Şamp. 1. olmak veya Yıldızlar Türkiye Şamp. 2. olmak veya Birinci ligde 2. olmak

 

 

 

 

 

 

ISF Şamp. katılmış olmak

 

 

 

 

 

ISF

Şamp.katılmış olmak

 

 

Türkiye Deplasmanlı

İkinci Seviye Büyükler Tenis Ligi Müsabakalarına giren takımların oyuncu listelerinde yer almak ve maçlarında oynamış olmak veya ISF Şamp. katılmış olmak

 

 

 

 

 

 

ISF Şamp.katılmış olmak

Yıldızlar Türkiye Şamp. 3. olmak veya yıldızlar takımda 2. olmak
 

 

 

 

32,5

 

 

Türkiye MEB Liseler Şamp. ilk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

Bayanlar 2.liginde son 3 yılda en az 5 maç oynamış olmak veya Elit akademi liglerinde son 3 yılda en az 5 maç oynamış olmak veya Türkiye MEB Liseler Şamp. ilk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka

cetveliyle belgelemek)

 

 

Türkiye MEB Liseler şamp. İlk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

Yıldızlar-Gençler Türkiye Şamp.da final grubu maçlarına katılmış olmak veya

ISF Şamp. katılmış olmak veya Türkiye MEB Liseler Şamp. İlk 4’e giren takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek)

16 yaş altı Türkiye Türkiye Şamp. 2. Olmak veya Yıldızlar Türkiye Şamp. 3.

Olmak veya 1.ligde 3. Olmak veya Türkiye MEB Liseler Şamp.ilk 4’e giren bireysel veya takım kadrosunda yer almış olmak (müsabaka cetveliyle

belgelemek)

 

 

Türkiye MEB Liseler Şamp. İlk 4’e giren bireysel veya takım kadrosunda yer almış olmak. (müsabaka cetveliyle belgelemek)

 

Türkiye MEB Liseler Şamp. İlk 4’e giren bireysel veya takım kadrosunda yer almış olmak. (müsabaka cetveliyle belgelemek)

Federasyonun Büyükler Kategorisi ya da Gençler Kategorilerinde

(14,16,18 yaş) en az 3 Ulusal Turnuvaya katılmış olmak veya Türkiye MEB Liseler Şamp. İlk 4’e giren bireysel veya çift kadrosunda yer almış olmak

Türkiye MEB Liseler Şamp.ilk 4’e girmek veya yukarıdaki belirtilen yarışların (50 ve 47.5 puan maddesi dışındaki maddeler)seçmesine katılıp ilinde bireysel olarak ilk 5’e girmiş olmak. Yıldızlar Türkiye Şamp. 3. olmak veya yıldızlar takımda 3. Olmak Okullar arası Türkiye Şamp. Rekor kırmak

 

PUAN BASKETBOL FUTBOL HENTBOL VOLEYBOL ATLETİZM BADMİNTON MASA TENİSİ TENİS YÜZME OKÇULUK
 

 

 

27,5

Küçükler Türkiye Şamp. final grubu maçlarına katılmış olmak (müsabaka cetveliyle

belgelemek)

Küçükler Türkiye Şamp. final grubu maçlarına katılmış olmak (müsabaka cetveliyle

belgelemek)

 

Okullar arası Türkiye Şamp. İlk 3’e girmek veya aktif olarak 4 yıldır okçuluk yapmak

 

 

 

 

 

 

25

Amatör takımların altyapısında Türkiye Şamp. olan takımda, son final grubu maçlarında oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) Bölgesel lig finallerinde oynayan takım kadrosunda yer almış olmak veya Küçükler/minikler kategorisinde

Türkiye Şamp. final grubu maçlarına katılmış olmak (müsabaka cetveli

ile belgelemek)

Okullar arası Türkiye Şamp. İlk 8’e girmek veya Okullar arası İl Şamp. İlk 3’e girmek veya aktif olarak 3 yıldır okçuluk yapmak
 

 

 

20

Profesyonel takımların altyapılarında son 3 yılda en az 5 maç oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) Bölgesel ligde en az 5 maç oynamış olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) Okullar arası Türkiye Şamp. İlk 16’ya girmek veya Okullar arası İl Şamp. İlk 8’e girmek veya aktif olarak 2 yıldır

okçuluk yapmak

 

 

 

 

 

 

15

Yerel Liglerde en az 5 maç oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) Amatör takımlarda veya altyapılarında en az 5 maç oynamış olmak veya Bayanlar 3.liginde son 3 yılda en az 5 maç oynamış olmak (müsabaka cetveliyle belgelemek) Yerel Liglerde en az 5 maç oynamış olmak

(müsabaka cetveliyle belgelemek)

Genç, yıldız, küçükler veya minikler Türkiye Şamp. az 5 maç kadroda yer almış olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal yarışmalarda ferdi veya takım halinde en az 5 yarışmaya katılmış olmak (yarışma sonuç belgesi ile belgelemek) Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal müsabakalarda ferdi veya takım halinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal müsabakalarda ferdi veya takım halinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal müsabakalarda ferdi veya takım halinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak (müsabaka cetveli ile belgelemek) Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal müsabakalarda ferdi veya takım halinde en az 5 müsabakaya katılmış olmak (yarış sonuç belgesi ile belgelemek) Okullar arası Türkiye Şamp. İlk 32’ye girmek veya Okullar arası İl Şamp. İlk 16’ya girmek veya aktif olarak 1 yıldır okçuluk yapmak

 

T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU (ÖYSK-2018)

ESKİŞEHİR-2018

 

A.   ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA TAKVİMİ

 2018 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi aşağıda verilmiştir.

Ön Kayıt Tarihleri :01-03 Ağustos 2018
30 Metre Koşu Sınavı :06-08 Ağustos 2018
Belge Değerlendirme Tarihleri :09-10 Ağustos 2018
İtiraz Tarihleri :13-15 Ağustos 2018
Sonuçların İlan Tarihi :17 Ağustos 2018
Web Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
İlan Tarihi Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
 

I. YedekListe

 

Duyurulacak

 

Duyurulacak

II. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
III. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri (8:30-18:00) içerisinde yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden aynı zamanda Fakültemiz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için istenilen belgeler ile birlikte, yukarıda verilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde (8:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi idaresi tarafından posta ve telefon yolu ile haber verilmeyecektir.

B.  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Özel Yetenek Sınavına girecek adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için 2018 Özel Yetenek Sınavı, Temel Yeterlilik Testinden 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olmak gerekmektedir.

Programa başvurmak için spor özgeçmişine sahip olmak zorunlu değildir.

2018-ÖYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. 2018-ÖSY Kılavuzuna    Erişim:    Adaylar    2018    Özel    Yetenek   Sınavı    Kılavuzuna http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
 2. Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2018-ÖYS’ye iki yöntemle başvuru yapılabilecektir:
  1. Şahsen Başvuru: Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapacaklardır. Başvuru anı dışında evrak kabul edilmeyecek, sonradan evrak ekleme yapılmayacaktır.
  2. İnternet üzerinden Başvuru: Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla da (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) İnternet   üzerinden    başvuran    adaylar

 başvuru belgesinin dökümünü alarak evrak tesliminde ibraz etmelidirler. Adayların giriş belgeleri evrakların asıllarını teslim ettiklerinde verilecektir.

 İnternet üzerinden başvuran adaylar, sisteme yükledikleri başvuru belgelerinin asıllarını

 en  geç  03  Ağustos  2018  tarihinde  saat  12:00’  ye  kadar  kayıt  merkezine  teslim etmek

 zorundadırlar.  Belgelerin   asıllarını   teslim  ederek   giriş  belgelerini  almayan  adayların

 başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin edilecektir.)
 2. 2018 TYT Sonuç Belgesi
 3. C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.)
 4. Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul )
 5. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 2 )

C.  KONTENJANLAR 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı :40 kişi (18 kadın, 18 erkek, 4 Engelli Aday)

D.  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖYS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Özel Yetenek Sınavının yapılması ve değerlendirmesine ait Özel Yetenek Sınavı uygulama yöntemi ve puan değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.

 • Spor özgeçmişi olmadan programa başvuru yapan adaylar TYT puanları ile 30 mt. sprint koşu puanlarına göre değerlendirileceklerdir.
 • Spor özgeçmişi ile başvuracak adaylar ise, TYT puanları, 30 mt. sprint koşu puanları ve spor özgeçmiş puanlarına göre değerlendirileceklerdir.(Adayların spor özgeçmişlerinden puan alabilmesi için, çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarla ilgili spor dallarında Tablo 1’ de ki koşullara uyduklarını belgelemeleri gerekmektedir.Adaylar tarafından sunulan belgelerin uygun olup olmadığı sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ÖYS değerlendirme kriterleri

SPOR ÖZGEÇMİŞİ ÖYSP
 

1- Milli sporcu olmak ve belgelemek *

 

TYT puanının %100’ü

2- Çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarla ilgili spor dallarında ulusal veya uluslararası müsabaka veya yarışmalara sporcu olarak katılmış olmak ve belgelemek **  

 

TYT puanının %80’ni

 

* 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 nolu resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır.

** Çerçeve statüsü ile özerkleşen ve SGM bünyesinde faaliyet gösteren federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan sportif organizasyonlar.

E.    ÖYSP HESAPLAMA YÖNTEMİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanması için, aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı
 3. 2018-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanabilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır:

Adayın ÖYSP ÖYSP Puan Dağılımının
ÖYSP Standart Puanı                   –        Ortalaması               +50
Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa)

YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P) + (0,03x OBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xTYT-P)

Değerlendirmeye giren adaylar YP puanları doğrultusunda tercih sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısına göre aday yerleştirilmesi yapılacaktır.

 

T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI

 

REKREASYON PROGRAMI

 

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

(ÖYSK-2018)

 

ESKİŞEHİR-2018

 

A.   ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS)UYGULAMA TAKVİMİ

 2018 Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı takvimi aşağıda verilmiştir.

Ön Kayıt Tarihleri :01-03 Ağustos 2018
30 Metre Koşu Sınavı :06-08 Ağustos 2018
Belge Değerlendirme Tarihleri :09-10 Ağustos 2018
İtiraz Tarihleri :13-15 Ağustos 2018
Sonuçların İlan Tarihi :17 Ağustos 2018
Web Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihi : Duyurulacak

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi:
İlan Tarihi Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
 

I. YedekListe

 

Duyurulacak

 

Duyurulacak

II. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak
III. Yedek Liste Duyurulacak Duyurulacak

Yedek adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri (8:30-18:00) içerisinde yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden aynı zamanda Fakültemiz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için istenilen belgeler ile birlikte, yukarıda verilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde (8:30-18:00) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi idaresi tarafından posta ve telefon yolu ile haber verilmeyecektir. 

B. REKREASYON BÖLÜMÜ ÖN KAYIT VE BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların ön kayıt başvuru koşul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümüne başvurabilmek için, bir adayın başvuru süresi içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

2018 Özel Yetenek Sınavı, TYT puanı 150 (orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler.

2018-ÖYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. 2018-ÖYS Kılavuzuna Erişim:     Adaylar     2018     Özel     Yetenek     Sınavı     Kılavuzuna http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
 2. Başvuruların Nereye ve Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2018-ÖYS’ye iki yöntemle başvuru yapılabilecektir:
 3. Şahsen Başvuru: Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapacaklardır.
 4. İnternet Üzerinden Başvuru: Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla da (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) yapabileceklerdir. İnternet üzerinden başvuran adaylar başvuru

 belgesinin dökümünü alarak evrak tesliminde ibraz etmelidirler. Adayların giriş belgeleri,

 evrakların asıllarını teslim ettiklerinde verilecektir.

 İnternet üzerinden başvuran adaylar, sisteme yükledikleri başvuru belgelerinin asıllarını en

 geç   03   Ağustos   2018   tarihinde   saat   12:00’   ye   kadar   kayıt   merkezine   teslim etmek

 zorundadırlar.   Belgelerin   asıllarını   teslim   ederek   giriş   belgelerini   almayan   adayların

 başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu, başvuru sırasında ya da web sayfası üzerinden temin edilecektir.)

2.2018 TYT Sonuç Belgesi

3.T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.) 4.Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.)

 1. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 2. Rekreasyon Bölümüne Rekreatif Özgeçmişi ile başvuru yapacak adayların Tablo 3’e ilişkin belgeleri gerekmektedir.

C. REKREATİF ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRME  TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon bölümüne öğrenci kabulünde Rekreatif Özgeçmiş puanları dikkate alınacaktır. Rekreasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı Özgeçmiş Değerlendirmesine Alınacak Belgeler ve Puanları aşağıdaki gibidir:

BELGE TÜRÜ PUAN
 

 

1

Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili Belgeler (1)
·  3. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak.

·  B klasman ve üzeri hakemlik belgesine sahip olmak. (2)

100
·  2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

·  C klasman hakemlik belgesine sahip olmak. (2)

80
·  1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. 45
 

 

2

Sporcu Özgeçmişi ile İlgili Belgeler (1) (3)
· 10 yıl ve üzeri yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 80
· 7-9 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 70
· 4-6 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 60

 

· 1-3 yıl arası tescilli (vizeli) lisansa sahip olmak. 40
 

 

 

 

 

 

 

3

Geçerliği Olan Diğer Belgeler
· Türk Hava Kurumundan Alınan Uçuş Eğitmen belgesine sahip olmak. (Model uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.)  

90

· Türk Hava Kurumundan Alınan Tekamül veya Pilot Uçuş ehliyetine (7) sahip olmak. (FAI onaylı) (Model Uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.) 70
· Türk Hava Kurumundan Alınan Başlangıç seviyesi Uçuş Belgesine sahip olmak. (FAI onaylı), (Model Uçak, Yamaç Paraşütü, Paraşüt, Planör, Balon vb.) (8)  

40

· CMAS 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak. 60
· Uluslararası veya ulusal resmi kurumlardan alınmış su sporları ile ilgili belgeler. (5) (CMAS/RS/DİNGİ)

-Eğitmen belgesine sahip olmak  …………………………………..

-3. Derece (kademe) uygulayıcı    …………………………………..

-2. Derece (kademe) uygulayıcı    …………………………………..

 

 

90

60

45

· Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalar

(Tiyatro, müzik, dans, güzel sanatlar, el sanatları vb.)

· Rekreasyon alanı ile ilgili olduğu düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar (4)

 

40

· Liderlik belgesine sahip olmak. (4) 70
· Spor masörlüğü belgesine sahip olmak (6) 40

 

 1. Alınacak belgeler ilgili federasyon ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü genel sekreteri ve/veya başkanı tarafından onaylanmış olmalıdır.
 2. B klasman hakemlik: İlgili branşa ait en üst seviyenin bir altındaki hakemlik derecesidir. C klasman hakemlik: İlgili branşa ait en üst seviyenin iki altındaki hakemlik
 3. İlgili branşta milli sporcu olarak görev almış olan adayların resmi belgelerini sunmaları durumunda özgeçmiş toplam değerlendirme puanına +20 puan eklenecektir. Eğer aday 100 tam puan almış ise millilik için verilen puan dikkate alınmayacaktır.
 4. Liderlik belgesi: İzcilik Federasyonu veya Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan alınan
 5. Bu belgelerin geçerliği ve puan karşılıkları sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 6. Spor masörlüğü belgesi: Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınan
 7. Model Uçak Tekamül belgesi, Paraşüt (A) Lisans Belgesi, İleri Tekamül, Tandem uçuş ehliyeti, Yamaç Paraşüt P3-P4-P5-T1-T2 uçuş belgesi, Yelkenkanat Tekamül Belgesi, Planör Uçuş (B) (C) belgesi, Planör pilot lisansı veya Balon Pilot lisansından en az birine sahip olmak (FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonu onaylı ibaresi bulunmalıdır).
 8. Model Uçak, Paraşüt, Yamaçparaşüt P2, Yelkenkanat veya Planör temel eğitim/başlangıç (A) belgesi sahibi olmak (FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonu onaylı ibaresi bulunmalıdır).

Kriter 1: Değerlendirme tablosunda 3 farklı türde belge (Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili Belgeler, Sporcu Özgeçmişi İle İlgili Belgeler, Geçerliği Olan Diğer Belgeler) bulunmaktadır. Başvuru esnasında aynı türden ikinci belge kabul edilmeyecektir. (Tek bir branş beyan edilecektir)

Kriter 2: Değerlendirme tablosundaki birden fazla belge türü ile başvuru yapan adayların puanlarının hesaplanmasında önceliği beyan edilen branşa ait belge türünün %100’ü, diğer belge türlerinden daha yüksek puana sahip olunan belge türünün %50’si ve daha düşük puana sahip

olunan belge türünün ise %25’i alınarak adayın toplam puanı belirlenecektir (Tablodan en fazla 100 puan alınabilir).

Kriter 3: Değerlendirme tablosundaki 3 farklı türdeki belgelerden (Antrenörlük ve Hakemlik ile İlgili Belgeler, Sporcu Özgeçmişi İle İlgili Belgeler, Geçerliği Olan Diğer Belgeler) herhangi birine sahip olmayan adaylar (branş beyan etmeyenler), bu belgelere sahip olan adaylardan sonra sıralamaya yerleştirilecektir.

Kriter 4: Aday başvuru esnasında değerlendirmeye alınmasını istediği bir spor dalı (futbol, basketbol, mücadele sporları vb.), sanat dalı (tiyatro, dans, fotoğrafçılık, el sanatları vb.) ya da diğer dallardan (cankurtaranlık, liderlik, spor masörlüğü vb.) birini branş olarak beyan etmek zorundadır. Bunun sebebi rekreasyon bölümüne öğrenci alımında bazı branşlara özgü kontenjan sınırlaması olmasıdır. Bu beyanı yapmayan adaylar Kriter 3’e göre değerlendirileceklerdir.

Kriter 5: Adayların başvuru tarihinden önceki son 12 ay içerisinde ilk defa alınan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Beyan edilen branşın son vizeleme tarihi (2017-2018 müsabaka/yarışma sezonu) sınav tarihinden en geç 30 gün öncesinde ilgili federasyona yaptırılmış olması gerekmektedir.

Kriter 6: Değerlendirme sonucunda Rekreasyon Bölümü’ne alınacak 50 öğrenci ile ilgili branş dağılımlarına yönelik kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. Bu branşlar dışında kalan branşlarda herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

 1. Futbol/Futsal (1 kadın 3 erkek)
 2. Basketbol (2 kadın 3 erkek)
 3. Voleybol (3 kadın 3 erkek)
 4. Atletizm (2 kadın 2 erkek)
 5. Hentbol (2 kadın 2 erkek)
 6. Mücadele Sporları (Bilek Güreşi, Boks, Kick boks, Taekwondo, Muay Thai, Güreş, Karate, Judo vb.) (4 kadın 4 erkek)
 7. Diğer branşlar (Yüzme, tenis, masa tenisi, badminton, cimnastik, dans, fitness, zumba vb. masörlük, liderlik, tiyatro, el sanatları, güzel sanatlar vb.) (7 kadın 7 erkek)
 8. Engelli Aday (5 Kişi/Kadın-Erkek kontenjan ayrımı yoktur)

Kriter 7: Asil kazanan listesi oluşturulduktan sonra kayıt yaptırmayan adayların yerine alınacak olan yedek aday listesinin oluşturulmasında, branş dağılımları kontenjanı gözetilecek olup; ilgili branşlarda kontenjan doldurulamaz ise son yedek listenin ilanında boş kalan kontenjanlar diğer spor branşları ve belge türlerine sahip adayların puan sıralaması gözetilerek doldurulacaktır.

Kriter 8: Başvuru esnasında teslim edilen belgelerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan aday sorumludur. Başvuru belgeleri teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik ya da belge ilavesi yapılmayacaktır.

Kriter 9: Sporcu bilgi formunda beyan edilen branş mutlaka yazılı olarak yer almalıdır. Okul sporlarına ilişkin belge ile başvuran adayların sporcu bilgi formunda hangi branşa sahip olduğu yazılı olarak yer almalıdır. Aksi takdirde “branşı yok” olarak değerlendirilecektir.

D.KONTENJANLAR

Rekreasyon Programı : 50 kişi (21 Kadın, 24 Erkek, 5 Engelli Aday)

E.REKREASYON BÖLÜMÜ ÖSY DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme puan değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir; 1.Rekreatif Özgeçmişi olmadan programa başvuru yapan adaylar sadece YGS puanlarına göre değerlendirilecektir.

 1. Rekreatif Özgeçmişi ile başvuru yapacak adaylar Tablo 4’deki koşullara uyduklarını belgeledikleri takdirde Tablo 4’de belirtilen puanı alırlar.
 2. Adaylar tarafından sunulan belgelerin uygun olup olmadığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 3. Başvuru anı dışında evrak kabul edilmeyecek, sonradan evrak ekleme yapılmayacaktır.

F.ÖSYP HESAPLAMA YÖNTEMİ

Rekreasyon Programına yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanması için, aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır:

 1. ÖSYP Standart Puanı (ÖSYP-SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı
 3. 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

ÖSY Puanının (ÖSYP) hesaplanabilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖSYP’ lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖSYP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖSYP Standart Puanı hesaplanacaktır:

Adayın ÖYSP ÖYSP Puan Dağılımının
ÖYSP Standart Puanı                   –        Ortalaması               +50
Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

Bu durumda her adayın bir ÖSYP Standart Puanı (ÖSYP-SP) olacaktır. ÖSYP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Rekreasyon programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa) YP = (1,17x ÖSYP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xYGS-P) + (0,03x OBP)
 2. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Rekreasyon programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17x ÖSYP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22xYGS-P)

Değerlendirmeye giren adaylar YP puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısına göre aday yerleştirilmesi yapılacaktır.