T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2018 

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

 

 

1.1. Önsöz ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.2. Misyonumuz…………………………………………………………………………………………………………           3

1.3. Vizyonumuz …………………………………………………………………………………………………………          3

1.4. Değerlerimiz…………………………………………………………………………………………………………           3

1.5. Bölümlerimiz…………………………………………………………………………………………………………          4

1.5.1.  Antrenörlük Eğitimi Bölümü ………………………………………………………………………….         4

1.5.2.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü …………………………………………………..         4

1.5.3.  Spor Yöneticiliği Bölümü ………………………………………………………………………………         4

2.1. Sınav Komisyonu ……………………………………………………………………………………………………         5

2.2. Tanımlar……………………………………………………………………………………………………………….          6

2.3. Önkayıt Tarihi……………………………………………………………………………………………………….          7

2.4.  Sınav Tarihi ………………………………………………………………………………………………………….          7

2.5.  Sınav Saati ve Yeri ………………………………………………………………………………………………..         7

2.6. Kontenjanlar ………………………………………………………………………………………………………….         7

2.6.1 Antrenörlük Eğitimi Ve Spor Yöneticiliği Bölümü Bedensel Engelli Öğrenci Kontenjanı……………………………………………………………………………………          7

2.7. Önkayıt …………………………………………………………………………………………………………………         8

2.7.1. Önkayıt İçin Gerekli Belgeler………………………………………………………………………..         8

2.7.2 Önkayıt İşlemleri …………………………………………………………………………………………         9

2.7.3. Önkayıtla İlgili Diğer Açıklamalar……………………………………………………………….           9

 • Özel Yetenek Sınavı Beceri-Koordinasyon Testi ve Parkuru…………………………… ……….. 10
  • Beceri-Koordinasyon Testi Esasları……………………………..……………….. 11

2.9. Özel Yetenek Sınavı Esasları …………………………………………………………………………………..         12

2.10. Sporcu Özgeçmiş Puan Tabloları ………………………………………………………..          13

2.11. Değerlendirme ……………………………………………………………………………………………………..          19

2.11.1. Engelli Adayların Değerlendirme Kriterleri………………………………………        21

2.12. Sınav Sonuçlarına İtiraz ……………………………………………………………………………………….          22

2.13. Sınava İlişkin Duyuruların İlanı ……………………………………………………………………………..          22

2.14. Kayıtlar……………………………………………………………………………………………………………….          22

 

1.1.ÖNSÖZ

Yüksekokulumuz 02.06.2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2002-2003 eğitim öğretim yılında “Spor Yöneticiliği” bölümüne ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. 2004- 2005 eğitim öğretim yılında bu bölüme, “Antrenörlük Eğitimi” ile “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümleri eklenmiştir. Yüksekokul bünyesinde 2011 yılında Spor Yöneticiliği II. Öğretim ve 2012 yılında Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim programları açılmıştır.

Yüksekokulumuzda, bu üç bölümde toplam 955 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerimizden 100’si milli sporcudur. Bu sporcularımız, atletizm, futbol, judo, karate, masa tenisi, güreş, boks, kick boks, bisiklet ve triatlon dallarında ülkemizi temsil etmektedirler. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemizi basketbol, karate, judo, eskrim, masa tenisi, atletizm, güreş, hentbol, futbol, tenis ve voleybol gibi spor dallarında temsil eden spor takımlarında da yer almaktadırlar. Eğitim-öğretim faaliyetleri yarıyıl etkinlikleri ile sınırlı kalmamakta; yarıyıl sonlarında dağcılık, su altı sporları, kayak, rüzgâr sörfü ve yelken gibi derslerin uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

1.2. MİSYONUMUZ

Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; bunun için beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.

1.3.VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen saygın bir Yüksekokul olmaktır.

1.4. DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması
 • Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı
 • Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme
 • Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme
 • Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik
 • Çevreye, doğaya, kaynaklara ve topluma karşı sorumluluk

Siz değerli gençlerimize birbiriniz ile yapacağınız bu yarışta başarılar diliyoruz.

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR REKTÖR

1.5.  BÖLÜMLERİMİZ

1.5.1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı, seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde kadrolu olarak, özel ve resmi okullarda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında; sözleşmeli, kadrolu veya fahri antrenör olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.

1.5.2  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün amacı ise; üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, spor yeteneği olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde, genel kültür, öğretmenlik formasyonu ve alan bilgisine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak; ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilmektedirler.

1.5.3  Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak spor yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilmektedirler.

SINAV KOMİSYONU

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ             (Sınav Komisyonu Başkanı) Doç. Dr. Fahri AKÇAKOYUN                    (Üye)

Doç. Dr. A. Haktan SİVRİKAYA                (Üye) Dr. Öğr. Üyesi Ali Naci ARIKAN               (Üye) Dr. Öğr. Üyesi Erdil DURUKAN                 (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YANIK                  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nahit ÖZDAYI                    (Üye)

Öğr. Gör. Uğur YALNIZ                              (Üye)

Arş. Gör. Alp Kaan KİLCİ                           (Üye)

 

2.2.TANIMLAR

 Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

ÖYS:Özel Yetenek Sınavı (Beceri Koordinasyon Testi)

TYT-P: 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının en yükseği

OBP :Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği)

ÖYSP : Özel Yetenek Sınavı Puanı

ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı

YP : Yerleştirme Puanı

SINAV KOMİSYONU: Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim elemanları

2.3.   ÖN KAYIT TARİHİ    : 1 Ağustos -9 Ağustos 2018

 • SINAV TARİHİ : 13 Ağustos – 17 Ağustos 2018
 • SINAV SAATİ VE YERİ : 30, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu, Çağış Kampusu, BALIKESİR

ÖNEMLİ UYARI: Sınav Komisyonu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınav tarihi, programı, sınav yer ve zamanında değişiklikler yapabilir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadırlar.

 • KONTENJANLAR

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BÖLÜMLER Erkek Kadın Milli Erkek Milli Kadın Engelli Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 23 14 2 2 4(3E+1K) 45
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim 24 14 2 1 4(3E+1K) 45
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim 24 14 2 1 4(3E+1K) 45
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim 24 14 2 1 4(3E+1K) 45
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim 24 14 2 1 4(3E+1K) 45

 

 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİ KONTENJANI

Bedensel Engelli öğrenci kontenjanı,

BÖLÜMLER Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3 1
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim 3 1
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim 3 1
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim 3 1
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim 3 1

olmak üzere toplam 20 öğrencidir.

Sınava yalnızca bedensel engelli adaylar başvuru yapabilir. İşitme, Görme ve zihinsel engelli olan adayların başvuruları kabul edilmez.

 • ÖN KAYIT

Ön kayıtlar Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosu’nda yapılacaktır.

 • ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Başvuru formu (Ön kayıt esnasında verilecektir)
  • 2018 TYT sonuç belgesinin aslı ve 2017 yılına ait ÖSYS yerleştirme sonucu (genel yerleştirme, ek yerleştirme ve özel yetenek sınavı yerleştirme) belgesinin aslı
  • 5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (sakalsız)
  • TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi
  • Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
  • Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Sağlık İzin Belgesi” ,

Bedensel engelli adaylar için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu

 • Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2014 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı(Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) ve ya noterden tasdikli sureti.
 • Adaylar başvuru hizmet giderleri için 150 TL BAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Balıkesir Halk Bankası Merkez Şubesi TR 63 0001 2009 2410 0006 0000 44 nolu hesaba yatıracaktır. (Banka dekontu üzerine veya açıklama kısmına adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve “BESYO Özel Yetenek Sınavı Hizmet Gideri” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır.)
 • Sınava girecek adayların “Spor Özgeçmiş” belgesi ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak kazanacaklardır. Bu belge Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyonlardan alınacak spor özgeçmişine ait onaylı
  1. Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan verilen veya eksik olan belgeler üzerinden hak iddia
  2. Özellikle Okullararası müsabakalar ile Amatör ve Altyapılardaki İl müsabakaları için ASKF veya GHSİM alınacak onaylı belgeler.
  3. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. Okunamayan, anlaşılır olmayan ve üzerinde tahribat olan

belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi
 2. Bedensel engelli sporcular; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen milli sporculuk durumu ya da sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.

Adaylar sporcu özgeçmiş belgesini ön kayıt esnasında vermek zorundadırlar. Spor özgeçmiş bilgileri http://besyo.balikesir.edu.tr adresinde belirtilmiştir.

 • Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda
 • 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

Halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine aittir.

2.7.2.  ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

 1. Adaylar, Önkayıt kayıt formunu başvuru esnasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosundan alabilirler. Önkayıt formu okunaklı ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Önkayıt form belgesinin geçerli sayılabilmesi için aday tarafından imzalanmış olması gerekir. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imza büyük önem taşıyacağından, atılacak imza, değişmeyen ve her zaman kullanılan nitelikte olmalıdır.
 2. Başvuru belgeleri önkayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosuna teslim
  • ÖNKAYITLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz programlarına başvurabilmek için adayların 2018-TYT’ ye girmiş olmaları
  1. Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve millî sporculardan 2018-TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 150 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir. (bakınız 19.sayfa Değerlendirme 5. Madde “a bendi” )
  2. Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 200 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları
  3. Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; 2018-TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları
  4. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
 4. Adaylar her üç bölüme ve II. öğretimlere de başvuruda bulunabilirler. Birden fazla bölüme başvuran adaylar, hangi bölümü tercih edeceklerine dair tercih sıralamasını ön kayıt esnasında belirtmek zorundadırlar. Bedensel engelli adaylar belirtilen kontenjanlar dışında diğer bölümlere başvuramazlar.
 5. Ön kayıt tamamlandıktan sonra hiç bir şekilde bölüm tercihine ilişkin değişiklik yapılamaz.
 6. Önkayıt işlemleri geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve çeşitli nedenlerle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret ödeme yapmış olanların ödedikleri ücretler iade edilmez.
 7. Spor eğitimine mani olabilecek psikolojik, bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı

 bulunanlar sınava başvuramazlar; kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

2.8. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ ve PARKURU

Özel Yetenek Sınavında, 7 setten oluşan Beceri-Koordinasyon Testi uygulanacak olup aşağıda belirtilen sıra ve biçimde yapılır. Bu test adayın motorik özelliklerini ölçmeye yöneliktir. Aday testi şekildeki sıraya ve biçime göre uygular. Bu testle ilgili olarak adaylara 2 hak verilir ve puanlamada en iyi derecesi dikkate alınır.

 

başlar.

2.8.1. BECERİ-KOORDİNASYON TESTİ ESASLARI

 1. “BAŞLA” komutu ile aday, beceri-koordinasyon testine fotosel aralığından geçerek
 2. Set: Aday, minder üzerinde öne düz takla
 3. Set: Aday, belirlenen platform üzerinde; 1 nolu kasadan topu alarak 2 nolu kasaya taşır,daha sonra 2 nolu kasadaki topu alır 1 nolu kasaya taşır. Bu işlem kasalardaki toplar yer değiştirene kadar ve aynı renk toplar aynı kasalarda oluncaya kadar devam eder ( 2 adet top 1. kasada, 2 adet top
 1. Set: Lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu.(Her bir lastiğin içine basılacaktır.)
 2. Set: Aday, başlangıç noktasından itibaren yön işaretlerine uymak şartıyla, çift ayak sıçrayarak yüksekliği 40 cm olan engellerin üzerinden geçer.
 3. Set: Aday, aralıklarla dizilmiş direkler arasından koşarak slalom yapar. Slalom sırasında direklerin devrilmemesi ve/veya sırasının atlanmaması
 4. Set: Aday, paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan bardan aşar ve bitişe

 

UYARI: Setler geçiş kurallarına uygun yapılmadığı takdirde ilgili set tekrarlanır. Yapılan 2 denemede Erkek adaylar 40.01 sn. ve üzeri, kadın adaylar 55.01 sn. ve üzeri derece elde ettikleri takdirde bu testten başarısız sayılırlar. Beceri Koordinasyon testinden Başarısız olan adayların Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplanmayacak ve sıralamaya alınmayacaktır.

2.9.ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI

 1. Adaylar özel yetenek sınavına kendilerine yüksekokul tarafından verilen numaralı tişörtlerle katılacaklardır.
 2. Adaylar sınav günü sınav başlamadan önce kendilerine dağıtılacak olan Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgelerini sınav boyunca yanlarında taşımak ve testlerde elde ettikleri derecelerini ilgili sınav komisyonuna onaylatmak zorundadırlar.
 3. Testte fotosel kullanıldığından adaylar, başlangıç noktasından geçerek başlattıkları testi bitiş noktasından geçerek bitirirler. Testle ilgili olarak sistemden kaynaklanan herhangi bir sorun yaşandığı taktirde (fotosel sisteminin başlamaması ya da durmaması gibi), ilgili adayın testi, sınav komisyonunun onayı ile tekrarlanır).
 4. Beceri koordinasyon testi, test için belirlenen kurallar doğrultusunda yapılır. Setlerin herhangi birinden hatalı geçişi işaret eden uyarı, o setin yeni baştan tekrarlanması gerektiğini anlatır.
 5. Giriş ve/veya çıkış fotoseli arasından geçmeyen, setleri belirtilen kurallar doğrultusunda yapmayan ve uyarıları dikkate almayan, setlerde sıra atlayan ya da testi terk eden, çıkış fotoselinin altından geçerek süreyi durdurmayan, test mekanizmasının işlevsel özelliğini bozan adaylar testten diskalifiye
 6. Adayların testlerden kendilerine avantaj sağlayacak şekilde, ellerine, ayaklarına ve/veya ayakkabılarına herhangi bir kimyasal madde içerikli malzeme sürmeleri ya da kullanmaları yasaktır. Aksi uygulamada bulunan adaylar ilgili testten diskalifiye
 7. Adayların beceri ve koordinasyon testinden başarılı sayılabilmesi ve bu testten puan alabilmesi için, testi belirlenen asgari koşullarda tamamlamaları
 8. Milli sporcular kendi içlerinde değerlendirmeye tabi tutulur. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen milli sporcular genel puan sıralamasında diğer adaylarla birlikte değerlendirilmeye tabi tutulur.

9. Bedensel engelli adayların sınavlarında aşağıdaki kriterler puanlanacaktır:

Milli sporculuk, uluslararası başarı, ulusal başarı, yetersizlikten etkilenme derecesine göre Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği programına yatkınlık, iletişim/algı /kendini ifade edebilme yeteneği

Sınavların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların, öğrenciliğe yakışan, disiplinli, saygılı tutum ve davranış içerisinde olmalarıyla mümkündür. Bu nedenle, sınav süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen ve komisyon üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan öğrenciler sınavdan ihraç edilir.

Kazanamayan adayların başvuru belgeleri hiçbir şekilde geri verilmeyecektir.

2.10.SPORCU ÖZ GEÇMİŞ PUAN TABLOLARI

FUTBOL (ERKEK) PUAN
Ligde Oynamak
Spor Toto Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 85
PTT I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Spor Toto II. Lig yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 75
Spor Toto III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 60
Bölgesel Amatör Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 40
U21 Süper Ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 40
U21 1. Ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 30
Coca-Cola Gelişim Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 20
Amatör Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 5

 

FUTBOL (KADIN) PUAN
Ligde Oynamak
I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 70
II. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 35
III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 5

Uyarı:    Sporcu    Özgeçmişi    ile    ilgili     belgeler    “ÖN KAYIT    İÇİN    GEREKLİ BELGELER” bölümünde yer alan 9. Madde kapsamında değerlendirilecektir.

 

Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, öz geçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

 

HENTBOL (ERKEK) PUAN
Ligde Oynamak
Süper lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 70
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 10

 

HENTBOL (KADIN) PUAN
Ligde Oynamak
Süper lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 70
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 40

 

Uyarı:    Sporcu    Özgeçmişi    ile    ilgili    belgeler    “ÖN KAYIT    İÇİN    GEREKLİ BELGELER” bölümünde yer alan 9. Madde kapsamında değerlendirilecektir.

Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, öz geçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

VOLEYBOL (ERKEK) PUAN
Ligde Oynamak
Efeler Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 70
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 20

 

2015-2016 sezonunda TVF 1.Ligde yer alan sporcular efeler ligi öz geçmiş puanından yararlanacaktır.

2015-2016 sezonunda TVF 2.Ligde yer alan sporcular birinci lig öz geçmiş puanından yararlanacaktır. 

VOLEYBOL (KADIN) PUAN
Ligde Oynamak
Sultanlar ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 70
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 20

2015-2016 sezonunda TVF 1.Ligde yer alan sporcular efeler ligi öz geçmiş puanından yararlanacaktır.

2015-2016 sezonunda TVF 2.Ligde yer alan sporcular birinci lig öz geçmiş puanından yararlanacaktır.

2016-2017,2017-2018 TVF kadın ve erkekler 2. liglerinde mücadele eden sporcu öz geçmiş belgesi veren adaylara 20 puan verilecektir.

Uyarı: Sporcu Öz geçmişi ile ilgili belgeler “ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER” bölümünde yer alan 9. Madde kapsamında değerlendirilecektir.

Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, öz geçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

BASKETBOL (ERKEK) PUAN
Ligde Oynamak
Süper Lig (Spor Toto Basketbol Ligi) (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 80
Birinci Lig (Türkiye Basketbol Ligi) (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 75
İkinci Lig (Türkiye Basketbol 2.Ligi) (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 60
Türkiye Erkekler Bölgesel Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 45

 

BASKETBOL (KADIN) PUAN
Ligde Oynamak
Süper Lig (Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi)

(3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur)

80
Birinci Lig (Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi) (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 75
İkinci Lig (Türkiye Basketbol 2.Ligi) (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 60
Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi zorunludur) 45

 Uyarı: Sporcu Özgeçmişi ile ilgili belgeler “ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER” bölümünde yer alan 9. Madde kapsamında değerlendirilecektir.

Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, özgeçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

Milli Sporcuların Puanlama Tablosu
Olimpik Spor Dalları Olimpik Olmayan Spor Dalları
Dereceler A Milli B Milli C Milli Dereceler A Milli B Milli C Milli
1. 100 90 80 1. 90 70 60
2. 95 80 70 2. 85 60 50
3. 90 70 60 3. 80 50 40

 

Milli Sporcuların Puanlama Tablosu
Olimpik Spor Dalları Olimpik Olmayan Spor Dalları
Katılım A Milli B Milli C Milli Katılım A Milli B Milli C Milli
60 50 40 50 40 30

 

 

Türkiye Şampiyonası

Olimpik Spor Dalları Olimpik Olmayan Spor

Dalları

Derec Büyükler Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 40 30
Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 30 25
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 25 20
Branşında lisanslı sporcu olmak (3 adet müsabaka cetveli getirilmesi

zorunludur.)

5 4

 

Uyarı:   Sporcu    Öz geçmişi     ile     ilgili     belgeler     “ÖN KAYIT    İÇİN    GEREKLİ BELGELER” bölümünde yer alan 9. Madde kapsamında değerlendirilecektir.

 • Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.
 • Olimpik spor dalları: Atıcılık ve Avcılık, Buz Hokeyi, Atletizm, Buz Pateni, Badminton, Kayak, Kızak, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Hokey, Eskrim, Güreş, Golf, Halter, Judo, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Yelken, Yüzme. (23 Haziran 2017 tarihine kadar Branş değişikliği durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesinden düzenlemeler yapılarak güncelleştirilecektir.)
 • Diğer spor dalları: Bocce, Bowling ve Dart, Bilardo, Briç, Dağcılık, Geleneksel Spor Dalları, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Halk Oyunları, Herkes için Spor, İzcilik, Karate, Kickboks, Motosiklet, Muay Thai, Okul Sporları, Oryantiring, Otomobil Sporları, Satranç, Sualtı Sporları, Üniversite Sporları, Wushu. (23 Haziran 2017 tarihine kadar Branş değişikliği durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesinden düzenlemeler yapılarak güncelleştirilecektir.)
 • Bireysel sporlarda, sporcunun kendi derecesi değerlendirmeye alınacaktır.

Müsabaka cetvelleri 2015-2016 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, özgeçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

OKUL SPORLARI (Tüm spor branşları için)

 

Liseler Türkiye Şampiyonası Olimpik Spor Dalları Olimpik Olmayan Spor Dalları
İlk üçte yer almak 25 20

 

 • Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.
 • Olimpik spor dalları: Atıcılık ve Avcılık, Buz Hokeyi, Atletizm, Buz Pateni, Badminton, Kayak, Kızak, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Hokey, Eskrim, Güreş, Golf, Halter, Judo, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Yelken, Yüzme. ( 23 Haziran 2017 tarihine kadar Branş değişikliği durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesinden düzenlemeler yapılarak güncelleştirilecektir.)
 • Diğer spor dalları: Bocce, Bowling ve Dart, Bilardo, Briç, Dağcılık, Geleneksel Spor Dalları, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Halk Oyunları, Herkes için Spor, İzcilik, Karate, Kickboks, Motosiklet, Muay Thai, Okul Sporları, Oryantiring, Otomobil Sporları, Satranç, Sualtı Sporları, Üniversite Sporları, Wushu. (23 Haziran 2017 tarihine kadar Branş değişikliği durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesinden düzenlemeler yapılarak güncelleştirilecektir.)
 • Bireysel sporlarda, sporcunun kendi derecesi değerlendirmeye alınacaktır.

Müsabaka cetvelleri 2013-2014 sezonu ve sonraki sezonlara ait olmak zorundadır. Yedek oyuncuların müsabaka cetvellerinde yer alması özgeçmiş puan tablosundan puan alacağı anlamına gelmemektedir. Adayın, özgeçmiş puanı alabilmesi için müsabaka süresi içerisinde oyuna girmesi gerekmektedir.

 • DEĞERLENDİRME
 1. Bölümlere yerleştirmeler, adayların “Yerleştirme Puanı (YP)” ve “Tercih Sıralaması” dikkate alınarak yapılır.
 2. Yerleştirme Puanı; her bir bölüm için hesaplanan “ÖYSP-SP”, “2018-TYT Puanı (TYT-
 3. P) (TYT puanlarının en büyüğü)” ve “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP- SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği)
 4. Bedensel Engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.
 5. Bölüm bazında Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanının (ÖYSP-SP) hesaplanabilmesi için öncelikle her bir adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. Bunun için adayların Beceri koordinasyon testinden almış oldukları en iyi derece aşağıdaki formül yardımıyla standart puanlara dönüştürülür. Beceri koordinasyon testine girmeyen, diskalifiye olan ve Beceri Koordinasyon testinden Başarısız olan adayların Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplanmayacak ve sıralamaya alınmayacaktır.

Standart Puan Formülü = 50 – {10 x (Değer-ortalama/standart sapma)}

Spor Özgeçmiş puanı standart puana çevrilmez. Spor Öz geçmişinden elde edilen puanın bölüm bazında yüzdesi doğrudan alınarak hesaplamaya dâhil edilir.

ÖYSP = (Beceri Koordinasyon Standart Puanı x Bölüm Yüzdesi) + (Spor Öz geçmiş Puanı x Bölüm Yüzdesi) formülü ile hesaplanır.

 1. Beceri koordinasyon testi için belirlenen ÖYSP’lerin Yerleştirme Puanına girebilmesi için bu puanlar, aşağıdaki formüller yardımıyla standart puanlara çevrilir.

 

 1. Her bir adayın yerleştirmeye esas olan Yerleştirme Puanı (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

a)  Aday aynı alandan geliyorsa (spor alan/koldan); (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (spor alan/kol dışından);

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)

 1. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Hesaplanan “Yerleştirme Puanı” ve adayların ön kayıtta belirttikleri “Tercih Sıralaması” dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak bölümlere ilişkin asil liste oluşturulur.

Kayıt hakkı kazanan adaylar diğer bölümlerin asil listesinde ve yedek listede yer alamazlar.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylar yedek listede yer alabilirler.

Yedek adayların yerleştirme işlemi boş kontenjanlar dikkate alınarak yerleştirme puanı ve tercih sıralamalarına göre yapılacaktır.

Testlerden Alınan Puanların Bölüm Bazındaki Ağırlık Yüzdeleri

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

ÖĞRETMENLİĞİ

SPOR

YÖNETİCİLİĞİ

TESTLER % TESTLER % TESTLER %
Koordinasyon 40 Koordinasyon 40 Koordinasyon 40
Spor Öz geçmişi 60 Spor Öz geçmişi 60 Spor Öz geçmişi 60
Toplam 100 Toplam 100 Toplam 100

2.11.1. Engelli Adayların Değerlendirme Kriterleri

 1. Engelli Adaylar: En düşük düzeyde kol, bacak felci ve uyum kusuru olan, tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma Gücünden azalma oranı

% 25-50 olan ortopedik engelliler başvurabilirler.

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programları için engelli adayların değerlendirilmeleri aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli*

 

Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı
50 100 37 74
49 98 36 72
48 96 35 70
47 94 34 68
46 92 33 66
45 90 32 64
44 88 31 62
43 86 30 60
42 84 29 58
41 82 28 56
40 80 27 54
39 78 26 52
38 76 25 50

 

*Engel düzeyinin değerlendirilmesinde Adli Tıptan alınan “Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı” dikkate alınacaktır.

 • SINAV UYGULAMALARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ
  1. Özgeçmiş puanlarına yapılacak itirazların son günü 13 Ağustos 2018 saat:16.00’dır. İtiraza konu olan durum Sınav Komisyonu tarafından ilgili belgeler incelenerek, itiraz karara bağlanır ve ilan edilir.
  2. Beceri Koordinasyon Testinden sonra ilan edilen derecelere itiraz, bir dilekçe ile sınav komisyonuna adayın kendisi tarafından, ilanı takip eden günde saat 17:00’ye kadar yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 1. Yerleştirme puanı ve “asil ve yedek listesine” ilişkin itirazlar; listeler ilan edildikten sonra Balıkesir Halk Bankası Merkez Şubesi TR 63 0001 2009 2410 0006 0000 44 nolu hesaba 250TL yatırılarak, hesap belgesiyle birlikte listenin ilanından itibaren 2 işgünü içerisinde sınav komisyonuna şahsen dilekçeyle yapılmalıdır.

Belirtilen 2 işgünü içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

 1. Genel olarak sonuçları etkileyen bir durum söz konusu olursa, listeler yeniden düzenlenir ve ilan edilir.
 • SINAVA İLİŞKİN DUYURULARIN İLANI
  1. Sınav ile ilgili her türlü duyuru okulumuz web sayfasından yapılacaktır.
  2. Yerleştirme puanı esas alınarak oluşturulan asil listelerin ve yedek listenin duyurusu Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sonuçlara; okulumuz web sayfasından ulaşılabilir.
  3. Adaylara ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.
 • KAYITLAR
 1. Asil adayların kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. (Mesai gün ve saatleri içinde)
 2. Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran adayların yerine yedek listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Yedek liste kayıtları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sırası ve tercihlerine göre ek yerleştirme kayıtları yapılır.

Kayıtlarla ilgili her türlü ilan (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin WEB sayfasından yapılır.

 1. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak

Öğrenci İşleri’ne teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.

 1. Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep

NOT:   *Sınav  Kitapçığında  yer   almayan  veya   karşılaşılması   muhtemel durumlarda Sınav Komisyonu karar almaya ve yürütmeye yetkilidir

Ek-1

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932
YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını,

b)  Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

c)  Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

ç) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları,

d)  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e)  Milli sporcu belgesi: 7 nci maddede belirtilen yarışma türlerine göre uluslararası müsabakalarda görev alan sporculara verilen belgeyi,

 

 1. Olimpik spor dalı: Olimpiyatlarda fiilen müsabakası yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,
 2. Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan spor müsabakalarını,

ğ) Takım müsabakası: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması ferdi olarak yapılan ve müsabakalarda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çift olarak yapılan müsabakaları,

 1. Yarışma türü: 7 nci maddede belirtilen uluslararası müsabakaları, ifade

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Temsil görevinin verilmesi

MADDE 5 − (1) Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi; ilgili federasyonun seçimi, Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

(2) Bağımsız spor federasyonlarında temsil görevi, ilgili federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtildiği şekilde verilir.

Temsil görevinin yerine getirilmesi

MADDE 6 − (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için, sporcunun 7 nci maddede belirtilen yarışmalara, süresi içinde takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle fiilen katılması ve klasman listesinde yer alması şarttır.

Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma

MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır.

 1. (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
 • Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları
 • Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,
 • Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
 • Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
 1. (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
 • Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,
 • Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,
 • Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
 • Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,
 • Üniversite oyunları,
 • Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
 • Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,
 • Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,
 • Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,
 • Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,
 1. (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır. 

Kazanılan milli sporcu belgesini kaybetme halleri

MADDE 8 − (1) Milli sporcu belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir.

(2) Uluslararası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu maddede belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez. Ancak; aldıkları ceza nedeniyle yarışmalara katılamayacak durumda olan sporculardan, 7 nci maddede belirtilen müsabakalara özel izin ile iştirak edenlere milli sporcu belgesi verilir.

Millilik sayısının tespiti

MADDE 9 − (1) Milli sporcu belgesi hangi faaliyet için düzenlenmiş ise, belgeye yalnızca o müsabakadaki millilik sayısı yazılır. Aynı faaliyette birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım yarışmasına katılan sporcuların millilik sayısı belge üzerinde ayrı ayrı gösterilir.

Milli sporcu belgesi verilmesi

MADDE 10 − (1) 7 nci maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.

 1. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,
 2. Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,
 3. Müsabaka cetveli,

ç) Müsabaka sonuç listesi.

 • Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.
 • Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.