T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2018

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • REKREASYON BÖLÜMÜ
 • SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

AYDIN- 2018

Bu kılavuz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı Yönergesi çerçevesinde kural ve şartlarını içermektedir.

Sevgili Adaylar,

Aydın’ın uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının başarılarıyla yurt içinde ve dışında ismini duyuran, sadece akademik yönüyle

değil, spor başarıları ile de adından saygıyla söz ettiren Üniversitemizin kapılarını sizlere sonuna kadar açıyoruz.

Sizler, 3 Enstitü, 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu ve çok sayıda araştırma uygulama merkezi ile 50.000 kişilik kocaman ADÜ ailesinin bir ferdi olabilmek için yarışacaksınız.

Bu   yarışta    galip    gelenleriniz    sadece   Spor Bilimleri Fakültesi’nin bir öğrencisi olmaya hak kazanmayacak aynı

zamanda Üniversitemizin uluslararası standartlarda verdiği eğitim ve sunduğu gelişmiş imkânlarla, alanında yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen bir birey olma ayrıcalığına kavuşacak.

Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmeye hak kazanan öğrencilerimiz, Üniversitemize bağlı her okul gibi her biri alanında uzman akademisyenlerimizin verdiği teorisi güçlü eğitimin yanı sıra sporun her türüne göre donatılmış büyük spor kompleksi ile güçlü bir uygulamalı eğitim de alacaklar.

İyiye ve güzele ulaşmanın yolunun çok çalışmaktan, inanmaktan ve azmetmekten geçtiğine olan inancımızla sizleri Üniversitemize girme yolunda gösterdiğiniz kararlılık ve azim için tebrik ediyorum. Unutmayın istemek başarmanın yarısıdır. Tüm isteklerinizin size hayırlı kapılar açması temennisi ile sizleri şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

MİSYON………………………………………………………………………………………………………………….. 4

VİZYON………………………………………………………………………………………………………………….. 4

BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI……………………………………………………………………….. 5

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR……………………………………………………….. 5

ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ……………………………………………………………………………… 10

ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILACAĞI YERLER…………………………………………………….. 11

BÖLÜM TERCİHLERİNİN YAPILMASI………………………………………………………………………… 11

SINAVIN UYGULANIŞINA İLİŞKİN ESASLAR……………………………………………………………… 12

SINAV SİSTEMİ…………………………………………………………………………………………………………. 13

ÖZEL YETENEK SINAVI…………………………………………………………………………………………….. 14

 1. AŞAMA: MOTORSAL TESTLER……………………………………………………………………………….. 14

GERİYE TOP ATMA TESTİ (13 PUAN)…………………………………………………………………… 14

DİKEY SIÇRAMA TESTİ (13 PUAN)………………………………………………………………………. 16

ALTMIŞ (60) METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ (14 PUAN)…………………………………………. 18

AŞAMA: SPOR DALI (BRANŞ) SINAVI…………………………………………………………………….. 19

ATLETİZM BRANŞ SINAVI (60 PUAN)……………………………………………………………………… 20

BASKETBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)………………………………………………………………….. 24

FUTBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)…………………………………………………………………………. 29

FUTBOL KALECİ SINAVI (60 PUAN)…………………………………………………………………….. 31

GÜREŞ BRANŞ SINAVI (60 PUAN)…………………………………………………………………………… 34

HENTBOL BRANŞ SINAVI ( 60 PUAN )…………………………………………………………………….. 36

TENİS BRANŞ SINAVI (60 PUAN)…………………………………………………………………………….. 40

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)……………………………………………………………………. 43

YÜZME BRANŞ SINAVI (60 PUAN)………………………………………………………………………….. 48

BADMİNTON BRANŞ SINAVI (60 PUAN)………………………………………………………………….. 52

RİTMİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (60 PUAN)   53

GİRİŞ

Misyon

Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, spor branş antrenörleri, rekreasyon uzmanları ve spor yöneticileri yetiştirmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine katkı sağlamak.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren kurumları ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Yönetim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.Törün ÖZER

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Müdür V.

Doç. Dr. Özlem ALTINKAYA

Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Prof.Dr. Törün ÖZER Prof.Dr. Hulki BAŞALOĞLU Doç.Dr. Özlem ALTINKAYA Doç.Dr. Reşat KARTAL

Dr.Öğr.Üyesi. Ali GÜREŞ (Koordinatör) Dr.Öğr.Üyesi Esin ERGİN

Öğretim Elemanları:

-Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Prof.Dr. Kürşat KARACABEY( Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Mehmet ULUKAN
Dr.Öğr.Üyesi T.Hakan YENAL
Dr.Öğr.Üyesi Yakup YAZICI
Dr.Öğr.Üyesi Çağatay DERECELİ
Öğr.Gör. Alev YENAL
Öğr.Gör. Yasin YILDIZ
Öğr.Gör. Reşit MERCAN
Öğr.Gör. Hüseyin BÜYÜKÇOBAN
Öğr.Gör. Nermin ŞENTÜRK

-Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doç.Dr. Reşat KARTAL ( Bölüm Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Ali GÜREŞ
Dr.Öğr.Üyesi Murat ÖZMADEN
Dr.Öğr.Üyesi Halil TANIR
Dr.Öğr.Üyesi Esin ERGİN

 

Dr.Öğr.Üyesi Alper KARTAL
Dr.Öğr.Üyesi Berfin Serdil ÖRS
Öğr.Gör. Gülen VURAL
Öğr.Gör. Hakkı GÜNEŞ
Öğr.Gör. Nermin GÜRBÜZ
Öğr.Gör. Şaheser GÜNEŞ

 -Rekreasyon Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ali GÜREŞ ( Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Fatih HAZAR
Dr.Öğr.Üyesi Erkan ÇETİNKAYA
Öğr.Gör. Eda GÜNAY
Öğr.Gör. Vedat ŞENTÜRK

 -Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç.Dr. Savaş DUMAN ( Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Murat ŞENTUNA
Dr.Öğr.Üyesi Meltem IŞIK
Öğr.Gör. Necmettin PARLAK

 Bölümler ve Anabilim Dalları

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (I. Öğretim) Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim) Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

3- Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim)

Rekreasyon Anabilim Dalı

4- Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim)

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR

 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve II. öğretim, Rekreasyon I. ve II. öğretim ile Spor Yöneticiliği I. ve II. öğretim programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
 2. C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır.
 3. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı seçme ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 4. maddesinde (Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP

Bu Puanlara Nasıl Eklenecek Ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?) ve 6. maddesinde (Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi) belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

 1. Başvurular Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden kabul edilecektir.

1.  Özel Yetenek Sınav Aşamaları:

 Özel Yetenek Sınavı iki aşamada yapılacaktır:

 1. Aşama Motorsal testler (40 puan): Bu testler geriye top atma (13 puan),dikey sıçrama (13 puan), 60 m. sürat koşusu (14 puan)’ndan oluşur. Motorsal testlerden en az 15 puan alan adaylar spor dalı (branş) sınavına girmeye hak kazanırlar. 15 puan toplayamayan adaylar
 2. Aşama Spor Dalı (Branş) Sınavı (60 puan): Adayların değerlendirmeye girebilmesi için branş sınavlarından en az 15 puan almış olmaları gerekmektedir. Eğer adaylar “Antrenörlük Eğitimi Bölümünü” tercih edecekler ise; branş sınavından en az 40 puan almak zorundadırlar.

2. Kontenjanlar:

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Rekreasyon (I. ve II. öğretim), Spor Yöneticiliği (I. ve
 1. öğretim) programlarında spor dalı (branş) kontenjanı yoktur. Yerleştirme işlemleri

 adayların branşlarına bakılmaksızın  en  yüksek  yerleştirme puanı (YP)  ve  adayların

 bölüm tercih sırasına göre yapılır.

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve II. öğretim programları spor dalı (branş) kontenjanları bulunur. Bu kontenjanlar doldurulamadığı takdirde diğer spor dallarının (branş) kontenjanları arasında aktarım yapılır. Bu aktarımlar, II. aşamaya geçen adayların başvuru sırasında tercih ettikleri branşlardaki kişi sayılarına göre (daha fazla tercih edilen branştan daha az tercih edilen branşa doğru) belirlenir. Branş kontenjanları Tablo 1.’de belirtilmiştir.

 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNE KESİN KAYIT HAKKI KAZANMALARI DURUMUNDA   BRANŞ KONTENJANI UYGULANDIĞINDAN ADAYLAR GİRMİŞ OLDUKLARI BRANŞDAN EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMEK ZORUNDADIR. EĞİTİM SÜRESİNDE BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAZ.
 1. Milli Sporcular
 • Milli Sporcular ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Milli Sporcu Belgesi (milli oldukları müsabakaların yer ve tarihleri belirtilmiş olan-belgenin aslı) ile başvuru
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği (I. ve II. öğretim), Rekreasyon (I. ve II. öğretim) programlarına müracaatlarda millilik branşı aranmaz. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Güreş, Tenis, Yüzme, Badminton Ritmik Cimnastik branşlarına ait uzmanlık eğitimi verildiği için bu branşlar dışında milli sporcu olan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş tercihlerinde diğer adaylar gibi motorsal testler ve branş sınavına girmek zorundadırlar.
 • Bölüm tercihlerinde milli sporcuların kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, sporcuların sahip oldukları millilik kategorileri dahilinde (sırasıyla A-B-
 1. C) olarak değerlendirilir. Aynı kategoride yer alan milli sporcu adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana göre yerleştirme yapılır. Ayrıca milli sporcular motorsal testlerden en az 15 puan almak zorundadır. 15 puanı alamayan aday değerlendirmeye alınmaz. Milli sporcu adayların motorsal testler sınavları, genel adayların I. aşama motorsal testler sınavından hemen sonra yapılır.
 • Milli sporculara ayrılan kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan kontenjanlara genel adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak diğer adaylardan yerleştirmeler yapılır.
 • Milli sporculara ayrılan kadın ve erkek kontenjanlarının boş kalması halinde öncelikli olarak millilik kategorileri ve I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana göre boş kalan kontenjanlara aktarım yapılır.
 • Milli sporcu belgesini başvuru sırasında vererek Milli sporcu kontenjanından yararlanmak isteyen adaylar milli kategorisinde değerlendirilir.
 • Milli sporcu adaylar istedikleri takdirde millilik değerlendirmesi dışında genel adaylarla sınava girebilirler. Diğer adaylar ile birlikte değerlendirmeleri yapılır.
 • Tablo 2’de belirtilen kadın ve erkek kontenjanlarına yeterli başvuru olmadığı takdirde kadın ve erkek kontenjanları arasında aktarım yapılır. Antrenörlük bölümünde kadın ve erkek branş kontenjanları boş kaldığı takdirde söz konusu branşta cinsiyet kontenjanları arasında aktarım yapılır. Milli sporcu kontenjanları için yeterli sayıda başvuru olmaz ise milli sporcu kontenjanları genel aday kontenjanlarına aktarılır. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Milli sporcularla ilgili yönetmeliği çerçevesinde her bölüm için %15 kontenjan Milli sporculara ayrılır. Bu kontenjanlara yerleştirme işlemi sporcuların Millilik Derecesi göz önünde bulundurularak yapılır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve 5773-041785 sayılı yazısında belirtilen, Üniversitelerce ÖSYS Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına giriş için milli sporculara tanınan kontenjanların her biri yüksekokul için %10’dan %15’e çıkarılması ve bu oranın %75’lik Olimpik branşlara ayrılması, kalan %25’inin ise diğer branşlardan başvuracak milli sporcular için kullanılması ibaresi dikkate

alınacaktır. Bu kontenjanın %50’si takım sporlarına %50’si bireysel sporlara kullanılır. Kontenjan dolmaması halinde aktarma yapılabilir.

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Güreş, Tenis, Yüzme, Badminton, Ritmik Cimnastik branşlarına ait uzmanlık eğitimi verildiğinden (Kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda Antrenörlük Eğitimi Bölümüne girmiş oldukları branşından eğitimlerine devam etmek zorundadır. Eğitim süresinde branş değişikliği yapamaz.) diğer branşlardan milli sporcu olup başvuru yapan adaylar, Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş tercihlerinde diğer adaylar gibi motorsal testler ve branş sınavına
 • Bölüm tercihlerinde milli sporcuların kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, sporcuların kategorilerine ve I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana göre yerleştirme yapılır.

2. Öğrenci Kontenjanları

2018-2019 Özel Yetenek Sınavında öğrenci alınacak bölümler ve kontenjanları ve Tablo 2.’de belirtilmiştir.

1.Aday Kabul Koşulları 

 • C. vatandaşı olmak,
 • 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)‘den en az 150 puanı almış olmak (bu puan türlerinden en yüksek olanı kullanılır),
 • Eğitim öğretim faaliyetlerine (ders, kamp, etkinlik vb.) katılımına engel olabilecek bedensel, zihinsel ve konuşma engeli bulunmamak. (Hekim raporu).

5.4.  Engelli Adaylar İçin Başvuru Koşulları

 • Bedensel Engelli Adaylar İçin;

En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven

inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelliler,

 • İşitme Engelli Adaylar İçin;İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, denge merkezinde hasarı olmayan (sağlık kurulu raporunda belirtilmeli) işitme engelliler,
 • Görme Engelli Adaylar İçin;Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4 boyutundaki kağıda 12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan günlük etkinliklerini yerine getirebilen görme engelliler,

Yukarıda belirtilen sağlık durumlarını üniversite veya devlet hastanesinden alınan “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemelidir.

Ayrıca; “Spor yapmasında sağlık açısından engeli yoktur” ifadesinin yer aldığı resmi sağlık kurumlarından (aile sağlığı merkezleri vb) rapor/belge alınmalıdır.

2.   Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt işlemleri en geç 02 Temmuz 2018-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adayların kesin kayıtları 31 Temmuz-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

6.1      Başvuruyu takiben aşağıdaki belgeler (a, b, c şıklarında istenilenler) en geç 06 Ağustos 2018 tarihine kadar şahsen Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilecektir.

 • 4,5 x 6 ebadında son üç ayda çekilmiş, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ve üzerinde “spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer alan sağlık raporu,
 • Milli Sporcular ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Milli Sporcu belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile başvuru yaparlar. İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmez. Milli Sporcu, millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer adaylar gibi değerlendirilir.
 • Adaylar başvuru onay sonucunu http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/ adresindeki linkten sisteme giriş yaparak kontrol edeceklerdir. Sistemde başvurusu onaylanmış görünen adaylar sınava girme hakkını kazanırlar.
 1. Sınav Komisyonları; Sınav Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulur. Komisyon üyeleri öncelikle Dekanlık öğretim elemanlarından seçilir; zorunlu hallerde üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokulların ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından görevlendirme yapılabilir.

4. İtirazlar

 • Özel yetenek sınavları devam ederken aldığı I. Aşama Motorsal Testler ve II. Aşama Branş sınav puanlarına itirazı olan adaylar, ilgili aşamanın (I ve II. aşama) sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ilk iş günü saat 17.00’ye kadar Fakülte Dekanlığına dilekçe ile yazılı başvuruda bulunabilirler. Aday itiraz başvurusu için tutanak karşılığında 250 TL öder. Adayların itirazları Sınav Düzenleme ve Yürütmr Kurulu tarafından incelenir. Aday itirazında haklı ise sınav puanında gerekli düzeltme yapılarak itiraz ücreti iade edilir. Aksi durumda itiraz ücreti geri ödenmez.
 • Giriş Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri resmi internet sitesinde ve Fakülte binasındaki panolarda ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere (TYT puanı, OBP, mezuniyet alanı, program tercihleri, Motorsal Testler ve Branş Sınavı ham puanı) ilişkin olası yanlışlıklara itirazları, ilanı takip eden iki (2) iş günü içinde saat 17.00’ye kadar yazılı olarak Fakülte Dekanlığına yapılır. Bu konudaki itirazlar için itiraz bedeli yatırılmaz. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

Aşamalar Tarih Saat Yer
İnternet Başvuru:

02.07.2018-

06.08.2018

 

08.30–12.00

13.00–17.00

Ön Başvuru:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Web Sayfası

1. Başvuru Başvuru  

08.30–12.00

13.00–17.00

Başvuru Evraklarının Teslimi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Merkez Kampüs / AYDIN

Evrakları
Son Teslim
Tarihi:
06.08.2018
 

 

2. Adayların Sınava Giriş

Sıralamaları İlanı

 

 

07.08.2018

 

 

17.00 ‘dan sonra

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Merkez Kampüs / AYDIN

www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/

Branş Sınavları:

Kılavuzda belirtilen yerde yapılacaktır

3.Özel Yetenek

Sınavı

08.08.2018 Sınav Başlama

Saati: 08.00

Sınav kadın adaylar ile başlar
4.Yerleştirme

Puanları (YP) İlanı

5.Bölüm Tercih

Süresi

6.Yerleştirme

Listelerinin İlanı

7. Asil Adayların Öğrenci İşleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Merkez Kampüs AYDIN
Kesin Kayıtları Daire Başkanlığı 08.30–12.00
8.Yedek Adayların tarafından ilan 13.00–17.00
Kesin Kayıtları edilecektir

 

Not: Müracaat eden aday sayısına göre ilan edilen tarihlerde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler internet sayfasından ve Fakülte duyuru panosunda ilan edilir. İnternet üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Aday açıklanan puanların kontrolünü yapmakla sorumludur. Hata olması durumunda Fakülte Kayıt-Kabul Bürosu’na bizzat başvurarak hatayı düzelttirmesi esastır.

ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILACAĞI YERLER

 1. Aşama: Motorsal Testler: 08 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor tesislerinde başlayacaktır. Milli sporcu adayların Motorsal Testler sınavları, genel adayların I. aşama Motorsal Testler sınavından hemen sonra yapılır. Engelli adayların Motorsal Testler sınavları, milli sporcu adayların sınavından hemen sonra yapılır.
 2. Aşama: Branş Sınavları: Branş sınavları (Atletizm, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Tenis, Yüzme, Güreş, Badminton ve Ritmik Cimnastik) aşama olan Motorsal Testler tamamlandıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor tesislerinde yapılacaktır. Atletizm branşlarından sırıkla yüksek atlama ve çekiç atma branşlarına başvuru olması halinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Kardeşköy’de bulunan atletizm sahasında yapılacaktır. Diğer atletizm branş sınavları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi atletizm pistinde yapılacaktır.
 3. Aşama Ön Koşulu: Motorsal Testlerden , 40 tam puan üzerinden en az on beş (15) puan alan adaylar spor dalı (branş) sınavlarına girmeye hak kazanacaktır. II. aşamaya girmeye hak kazanan adaylar Motorsal Testlerin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

BÖLÜM TERCİHLERİNİN YAPILMASI

Motorsal Testler ve Spor dalı (branş) aşamaları tamamlandıktan sonra adayların yerleştirme puanları (YP) Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında ilan edilir ve adaylar kendilerine verilen süre içerisinde sistem üzerinden bölüm tercihlerini yaparlar. Her programın kontenjanları için asil ve yedek aday listeleri oluşturulur. Aday listeleri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği Bölümleri için puan sıralaması ve adayın program tercihlerine göre oluşturulur. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise branş kontenjanları, puan sıralaması ve adayın branş tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise TYT’deki puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip olan adaylar yerleştirilir.

SINAVIN UYGULANIŞINA İLİŞKİN ESASLAR

 1. Sınavlar Fakülte Dekanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Başvurusunu yapan adaylara Fakülte Dekanlığına Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından mühürlenerek onaylanmış, fotoğraflı Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı verilir. Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı üzerinde silinti, kazıntı yaptığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı yanında, ikinci bir geçerli kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) görevliye göstermek zorundadır.
 4. Adaylar sınava, sınav öncesinde kendilerine dağıtılan göğüs numarasını takarak girmek zorundadırlar.
 5. Başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs edenler saptandığında her iki adayın sınavı geçersiz sayılarak, durum adli makamlara ve İlgili Kurumlara bildirilir.
 6. Adaylar Özel Yetenek Sınavlarına eşofman, şort, forma, tişört, spor ayakkabısı, yüzme sınavına mayo, bone ile güreş mayosu, tenis raketi ile katılmak zorundadır. Bunların dışında giysi ve aksesuar (saat, küpe, kolye, halhal, hızma vb.) kullanılamaz. Atletizm Branş sınavı sırıkla yüksek atlama için adaylar kendilerine ait sırığı getirmek zorundadır.
 7. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce, belgeleri ve spor malzemeleriyle sınav yerinde hazır bulunmalıdır.
 8. Adayda bulunan belgelerle başvuruda Fakülte Dekanlığına teslim ettiği belgeler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, okulda bulunan belgeler esas alınacaktır.
 9. Sınav kurallarına uymayan, sınav görevlilerinin sınavla ilgili uyarılarını dikkate almayan, sınavın işleyişini bozan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 10. Sınavlarda testleri tamamlamadan bırakan adaylara teknik bir nedenden kaynaklanmadığı sürece testi tekrarlama hakkı
 11. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlanmalar için alınacak raporlar dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı
 12. Her aday mutlaka kendi sırasında sınava girmek zorundadır.
 13. Kapalı alanlarda yapılacak olan sınavlara adaylar dışında hiç kimse sınav alanına alınmayacaktır.

SINAV SİSTEMİ

Sınav Türleri Adaylar Puanlama Değerlendirme %
 

I. AŞAMA: Motorsal Testler

Geriye Top Atma Kadın/Erkek 13  

 

40

Dikey Sıçrama Kadın/Erkek 13
60m. Sürat Testi Kadın/Erkek 14
 

 

 

 

II AŞAMA:

Spor Dalı (Branş) Sınavı

 

 

 

Atletizm, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Tenis, Voleybol, Yüzme, Badminton, Ritmik Cimnastik

 

 

 

 

 

Kadın/Erkek

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

TOPLAM 100 100

  

Özel Yetenek Sınavı I. Aşama Motorsal Testler kadın adaylar ile başlar. Adaylar gruplar halinde anons edildikten sonra kimlik kontrolleri yapılarak sınav alanına alınırlar. Anons

 edildiği halde sınav alanına zamanında gelmeyen adaylar sınav haklarını tamamen kaybederler. Adaylar ısınmalarını saha dışında yaparlar. Adaylara ısınmaları için ek süre ve deneme hakkı verilmez. Mazereti bulunan aday bulunduğu grubun sınavı bitmeden mazeretini sınav düzenleme kuruluna yazılı olarak bildirir (mazeretini belgelendirerek). Adayın mazeretinin sınav düzenleme kurulu tarafından da kabul edilmesi durumunda adaya sınava girme hakkı verilir. Grup sayıları sınav günü sınav komisyonu tarafından belirlenecektir.

Kılavuzda hükmü bulunmayan haller: Bu kılavuzda hükmü bulunmayan konularda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yürütme: Bu kılavuz hükümlerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.

ÖZEL YETENEK SINAVI

I.  AŞAMA: MOTORSAL TESTLER

Adaylar sırasıyla aşağıdaki testlere alınırlar;

 1. Geriye Top Atma (13 puan)
 2. Dikey Sıçrama (13 puan)
 3. 60 Metre Sürat Koşusu (14 puan)

Adayların, Özel Yetenek Sınavı II. Aşamasına (Spor Dalı Branş Sınavı) devam edebilmeleri için 40 Puanlık Motorsal Testlerden en az 15 Puan almış olmaları gereklidir.

GERİYE TOP ATMA TESTİ (13 PUAN)

 1. Aday atış yapmak için 60-120 cm alan içerisine girer ve atış yönüne sırtını döner.
 2. Erkekler üç (3) kg, kadınlar iki (2) kg’lık sağlık topunu iki elle baş üzerinden geriye
 3. Atış, puan alanlarından hangisinin içerisine düşerse “Geriye Top Atma Puan Tablosunda” belirlenmiş olan puanı alır.
 4. Topun belirlenmiş puan alanlarına ait çizgiler üzerine düşmesi halinde bir üst alanın puanı
 5. Adaya iki (2) atış hakkı verilir ve adayın en yüksek derecesi değerlendirmeye alınır.

Hatalar: Atış anında top elden çıkmadan atış alanının dışına çıkılması, atışı yaptıktan sonra atış yönündeki çizginin ihlal edilmesi, atış anında her iki ayağında yerden kesilmesi, topun baş üzerinden atılmaması (sağ veya sol yandan topun elden çıkarılması), topun işaretlenmiş atış alanının dışına düşmesi durumlarında adayın o atışı hata olarak değerlendirilir ve sıfır (0) puan verilir. Topun tavana çarpması durumunda, sadece bir (1) atış hakkı verilir.

GERİYE TOP ATMA TESTİ PUAN TABLOSU

KADINLAR ERKEKLER
Uzaklık (Metre) Puan Uzaklık (Metre) Puan
15.00 ve üst 13 18.00 ve üstü 13
14.99-14.50 12.5 17.99-17.50 12.5
14. 49-14.00 12 17.49-17.00 12
13.99 – 13.50 11.5 16.99 – 16.50 11.5
13.49 – 13.00 11 16.49 – 16.00 11
12.99 – 12.50 10.5 15.99 – 15.50 10.5
12.49 – 12.00 10 15.49 – 15.00 10
11.99 – 11.50 9.5 14.99 – 14.50 9.5
11.49 – 11.00 9.0 14.49 – 14.00 9.0
10.99 – 10.50 8.5 13.99 – 13.50 8.5
10.49 – 10.00 8.0 13.49 – 13.00 8.0
09.99 – 09.50 7.5 12.99 – 12.50 7.5
09.49 – 09.00 7.0 12.49 – 12.00 7.0
08.99 – 08.50 6.5 11.99 – 11.50 6.5
08.49 – 08.00 6.0 11.49 – 11.00 6.0
07.99 – 07.50 5.5 10.99 – 10.50 5.5
07.49 – 07.00 5.0 10.49 – 10.00 5.0
06.99 – 06.50 4.5 09.99 – 09.50 4.5
06.49 – 06.00 4.0 09.49 – 09.00 4.0
05.99 – 05.50 3.5 08.99 – 08.50 3.5
05.49 – 05.00 3.0 08.49 – 08.00 3.0
04.99 – 04.50 2.5 07.99 – 07.50 2.5
04.49 -04.00 2.0 07.49 -07.00 2.0
03.99-03.50 1.5 06.99-06.50 1.5
03.49-03.00 1.0 06.49-06.00 1.0
02.99-02.50 0.5 05.99-05.50 0.5
02.49 ve altı 0.0 05.49-ve altı 0.0

 

DİKEY SIÇRAMA TESTİ (13 PUAN)

 1. Adaya iki (2) hak
 2. Aday komut verildiğinde ayakkabısız olarak yüzeyi 75 cm x 75cm olan matın üzerine çıkar.
 3. Ağırlığını iki ayağına eşit olarak dağıtacak şekilde mat üzerinde
 4. Aday Mat üzerine çıktıktan sonra herhangi bir nedenle ayaklarının Mat ile temasını kesmesi nedeni ile Fotosel de kırmızı ışık yanarsa bir(1) hakkını kullanmış kabul
 5. Aday mat üzerinde dururken yeşil ışık yandığında çift ayak ile gergin bacaklarla sıçrayabildiği en yüksek noktaya sıçrar.
 6. Aday sıçrama sonunda iki ayağı aynı anda mata basacak şekilde konmak ya da mata düşmek zorundadır. Adayın konma evresinde tek veya çift ayağını matın dışına basması ya da vücudunun herhangi bir bölgesinin matın dışına temas etmesi hata kabul
 7. Birinci sıçrama hakkından sonra aday mattan iner. İkinci sıçrama hakkı için komut verildiğinde matın üstüne tekrar çıkar ve ikinci hakkını kullanır.
 8. Aday her iki sıçramasında da hata yaparsa dikey sıçrama istasyonundan puan alamaz.
 9. Adayın geçerli sıçramalarından en iyi derecesi test puanı olarak kabul

DİKEY SIÇRAMA TESTİ PUAN TABLOSU

KADINLAR ERKEKLER
Yükseklik (cm) Puan Yükseklik (cm) Puan
50.00 ve üstü 13 60.00 ve üstü 13
49.00-49.99 12.5 59.00-59.99 12.5
48.00-48.99 12 58.00-58.99 12
47.00-47.99 11.5 57.00-57.99 11.5
46.00-46.99 11 56.00-56.99 11
45.00-45.99 10.5 55.00-55.99 10.5
44.00-44.99 10 54.00-54.99 10
43.00-43.99 9.5 53.00-53.99 9.5
42.00-42.99 9.0 52.00-52.99 9.0
41.00-41.99 8.5 51.00-51.99 8.5
40.00-40.99 8.0 50.00-50.99 8.0
39.00-39.99 7.5 49.00-49.99 7.5
38.00-38.99 7.0 48.00-48.99 7.0
37.00-37.99 6.5 47.00-47.99 6.5
36.00-36.99 6.0 46.00-46.99 6.0
35.00-35.99 5.5 45.00-45.99 5.5
34.00-34.99 5.0 44.00-44.99 5.0
33.00-33.99 4.5 43.00-43.99 4.5
32.00-32.99 4.0 42.00-42.99 4.0
31.00-31.99 3.5 41.00-41.99 3.5
30.00-30.99 3.0 40.00-40.99 3.0
29.00 -29.99 2.5 39.00 -39.99 2.5
28.00 -28.99 2.0 38.00 -38.99 2.0
27.00 -27.99 1.5 37.00 -37.99 1.5
26.00 -26.99 1.0 36.00 -36.99 1.0
25.00 -25.99 0.5 35.00 -35.99 0.5
24.99 ve altı 0.0 34.99 ve altı 0.0

 

ALTMIŞ (60) METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ (14 PUAN)

 1. Aday 60 m’lik test başlangıç çizgisinin 50 cm. gerisindeki 120cm2’lik alanın içinde çizgiyi geçmeyecek şekilde hazır bulunur.
 2. Çıkış işareti verilmesiyle fotoselden geçerek koşuya başlar ve parkur sonundaki fotoselden geçerek koşusunu
 3. Adayın derecesi 60 metre sürat koşusu puan tablosunda belirlenmiş olan puana dönüştürülür.
 4. 60 m. sürat testinde adaya yalnızca bir (1) hak
 5. Ancak teknik bir hatanın oluşması durumunda (elektrik kesilmesi, elektronik arıza vb.) adaya bir hak daha
 6. 60 m. sürat koşusu testi kapalı salonda ve tartan pistte (sentetik) yapılır. Bu nedenle toprak pistte kullanılan çivili ayakkabı kullanılmasına izin

60 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ PUAN TABLOSU

KADINLAR ERKEKLER
Zaman (Sn.) Puan Zaman (Sn.) Puan
08.65 ve altı 14 07.35 ve altı 14
08.66 – 08.70 13.5 07.36 – 07.40 13.5
08.71 – 08.75 13 07.41 – 07.45 13
08.76 – 08.80 12.5 07.46 – 07.50 12.5
08.81 – 08.85 12 07.51 – 07.55 12
08.86 – 08.90 11.5 07.56 – 07.60 11.5
08.91 – 08.95 11 07.61 – 07.65 11
08.96 – 09.00 10.5 07.66 – 07.70 10.5
09.01 – 09.05 10 07.71 – 07.75 10
09.06 – 09.10 9.5 07.76 – 07.80 9.5
09.11 – 09.15 9.0 07.81 – 07.85 9.0
09.16 – 09.20 8.5 07.86 – 07.90 8.5
09.21 – 09.25 8.0 07.91 – 07.95 8.0
09.26 – 09.30 7.5 07.96 – 08.00 7.5
09.31 – 09.35 7.0 08.01 – 08.05 7.0
09.36 – 09.40 6.5 08.06-08.10 6.5
09.41 – 09.45 6.0 08.11-08.15 6.0
09.46 – 09.50 5.5 08.16-08.20 5.5
09.51 – 09.55 5.0 08.21-08.25 5.0
09.56 -09.60 4.5 08.26-08.30 4.5
09.61 – 09.65 4.0 08.31-08.35 4.0
09.66 -09-70 3.5 08.36-08.40 3.5
07.71 – 09.75 3.0 08.41-08.45 3.0
09.76 -09.80 2.5 08.46-08.50 2.5
09.81-09.85 2.0 08.51 – 08.55 2.0
09.86 -09.90 1.5 08.56 – 08.60 1.5
09.91-09.95 1.0 08.61 – 08.65 1.0
09.96 -10.00 0.5 08.66 – 08.70 0.5
10.01 ve üzeri 0.0 08.71 ve üstü 0.0

 

I.      AŞAMA: SPOR DALI (BRANŞ) SINAVI

Kadın adaylardan başlanarak anons edilen adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra sınav alanına alınırlar. Branş sınavları (Atletizm, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Tenis, Yüzme, Güreş, Badminton, Ritmik Cimnastik) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor tesislerinde yapılacaktır. Atletizm’de atma ve atlama branşı olması halinde Kardeşköy’de yapılacaktır. Sınavlar için ısınmalar saha dışında yapılır. Isınma için ayrıca ek süre ya da deneme hakkı verilmez. Çağrı yapıldığı halde sınav parkurlarına gelmeyen, sınavda gecikmelere neden olan adaylar diskalifiye edilir ve tüm sınav haklarını kaybederler. Adaylar kimlik kontrolü yapılarak sahaya alındıktan sonra, meydana gelen acil durumlarda, aday bulunduğu grubun sınavı bitmeden mazeretini sınav düzenleme kuruluna yazılı olarak iletir. Mazeretin düzenleme kurulu tarafından kabul edilmesi halinde adayın sınava kaldığı yerden devam etmesi sağlanır.

 Sınav görevlilerinin uyarılarına rağmen sınavın işleyişini bozan adaylar, diskalifiye edilir.

Sınav Genel Değerlendirme Koşulu:

Adayların, Özel Yetenek Sınavı genel değerlendirmesine girebilmeleri için 60 Puanlık Spor Dalı (Branş) Sınavından en az 15 Puan, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapabilmek için 60 puan üzerinden 40 puan almış olması gerekir.

ATLETİZM BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo II.B.7 ve Tablo II.B.8) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir.

 1. Seçtikleri branştan elde ettikleri derecenin karşılığı puanlar Uygulama Sınavı Puanını oluşturacaktır.
 2. Antrenörlük Bölümü için 60 puanlık uygulama sınavından 40 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. Diğer bölümler için ise 15 puan ve üzeri almak zorunludur. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branşlarında adaylara 4 deneme hakkı verilir. Sırık ile yüksek atlama skalada belirtilen puan derecesine göre her mesafede 3 hak
 3. Seçilen branşlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek
 4. Adaylar sınava özel kıyafetleri ile katılabilir ancak kıyafet üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmamalıdır.
 5. Puanlarda ara değerler bir üste tamamlanır.

100 m Engel ve Atma Branşlarına ilişkin teknik ölçüler aşağıdaki gibi olacaktır.

*ERKEKLER                                                           *KADINLAR

110 m Engel: 100cm.                                                  100 m Engel: 84cm Gülle – Çekiç Ağırlığı: 7.257kg                           Gülle – Çekiç Ağırlığı: 4kg

Disk Ağırlığı: 2 kg                                                      Disk Ağırlığı: 1 kg

Cirit ağırlığı: 800g                                                      Cirit Ağırlığı: 600

Tablo II.B.7: KADINLAR ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ (1)

 

 

100 m

 

800 m

 

400m

 

3000 m

100 m

Engel

Uzun Atlama  

PUAN

Yüksek Atlama Üçadım Atlama Sırıkla Atlama Gülle Atma Disk Atma Cirit Atma Çekiç Atma
12.30

ve altı

2,25,0

ve altı

58.40

ve altı

11,00

ve altı

16,50

ve altı

5.10

ve üzeri

60 1.58

ve üzeri

11”20

ve üzeri

2.80

ve üzeri

10.00

ve üzeri

34.00

ve üzeri

35.00

ve üzeri

33,00

ve üzeri

12.31 2,25,3 58.42 11,02 16,55 5.09 59 11”17 9.95 33,85 34.85 32,85
12.32 2,25,6 58.44 11,04 16,60 5.08 58 11”14 9.90 33,70 34.70 32,70
12.33 2,25,9 58.46 11,06 16,65 5.07 57 11”11 9.85 33,55 34.55 32,55
12.34 2,26,2 58.48 11,08 16,70 5.06 56 11”08 9.80 33,40 34.40 32,40
12.35 2,26,5 58.50 11,10 16,75 5.05 55 1.56 11”05 2.70 9.75 33,25 34.25 32,25
12.36 2,26,8 58.52 11,12 16,80 5.04 54 11”02 9.70 33,10 34.10 32,10
12.37 2,27,1 58.54 11,14 16,85 5.03 53 10.99 9.65 32,95 33.95 31,95
12.38 2,27,4 58.56 11,16 16,90 5.02 52 10.96 9.60 32,80 33.80 31,80
12.39 2,27,7 58.58 11,18 16,95 5.01 51 10.93 9.55 32,65 33.65 31,65
12.40 2,28,0 58.60 11,20 17,00 5.00 50 1.54 10.90 2.65 9,50 32,50 33.50 31,50
12.41 2,28,3 58.62 11,22 17,05 4.99 49 10.87 9,45 32,35 33.35 31,35
12.42 2,28,6 58.64 11,24 17,10 4.98 48 10.84 9,40 32,20 33.20 31,20
12.43 2,28,9 58.66 11,26 17,15 4.97 47 10.81 9,35 32,05 33.05 31,05
12.44 2,29,2 58.68 11,28 17,20 4.96 46 10.78 9,30 31,90 32,90 30,90
12.45 2,29,5 58.70 11,30 17,25 4.95 45 1.52 10.75 2.60 9,25 31,75 32,75 30,75
12.46 2,29,8 58.72 11,32 17,30 4.94 44 10.72 9,20 31,60 32,60 30,60
12.47 2,30,1 58.74 11,34 17,35 4.93 43 10.69 9,15 31,45 32,45 30,45
12.48 2,30,4 58.76 11,36 17,40 4.92 42 10.66 9,10 31,30 32,30 30,30
12.49 2,30,7 58.78 11,38 17,45 4.91 41 10.63 9,05 31,15 32,15 30,15
12.50 2,31,0 58.80 11,40 17,50 4.90 40 1.50 10.60 2.55 9,00 31,00 32,00 30,00
12.51 2,31,3 58.82 11,41 17,55 4.89 39 10.58 8,95 30,85 31.85 29,85

 

 

100 m

 

800 m

 

400m

 

3000 m

100 m

Engel

Uzun Atlama  

PUAN

Yüksek Atlama  

Üçadım

Atlama

Sırıkla Atlama Gülle Atma Disk Atma Cirit Atma Çekiç Atma
12.52 2,31,6 58.84 11,42 17,60 4.88 38 10.56 8,90 30,70 31.70 29,70
12.53 2,31,9 58.86 11,43 17,65 4.87 37 10.54 8,85 30,55 31.55 29,55
12.54 2,32,2 58.88 11,44 17,70 4.86 36 10.52 8,80 30,40 31,40 29,40
12.55 2,32,5 58.90 11,45 17,75 4.85 35 1.48 10.50 2.50 8,75 30,25 31,25 29,25
12.56 2,32,8 58.92 11,46 17,80 4.84 34 10.48 8,70 30,10 31,10 29,10
12.57 2,33,1 58.94 11,47 17,85 4.83 33 10.46 8,65 29,95 30.95 28,95
12.58 2,33,4 58.96 11,48 17,90 4.82 32 10.44 8,60 29,80 30,80 28,80
12.59 2,33,7 58.98 11,49 17,95 4.81 31 10.42 8,55 29,65 30,65 28,65
12.60 2,34,0 59.00 11,50 18,00 4.80 30 1.46 10.40 2.45 8,50 29,50 30.50 28,50
12.61 2,34,3 59.02 11,51 18,05 4.79 29 10.38 8,45 29,35 30.35 28,35
12.62 2,34,6 59.04 11,52 18,10 4.78 28 10.36 8,40 29,20 30.20 28,20
12.63 2,34,9 59.06 11,53 18,15 4.77 27 1.42 10.34 8,35 29,05 30,05 28,05
12.64 2,35,2 59.08 11,54 18,20 4.76 26 10.32 8,30 28,90 29,90 27,90
12.65 2,35,5 59.10 11,55 18,25 4.75 25 10.30 2.40 8,25 28,75 29,75 27,75
12.66 2,35,8 59.12 11,56 18,30 4.74 24 1.38 10.28 8,20 28,60 29,60 27,60
12.67 2,36,1 59.14 11,57 18,35 4.73 23 10.26 8,15 28,45 29,45 27,45
12.68 2,36,4 59.16 11,58 18,40 4.72 22 10.24 8,10 28,30 29,30 27,30
12.69 2,36,7 59.18 11,59 18,45 4.71 21 1.34 10.22 8,05 28,15 29,15 27,15
12.70 2,37,0 59.20 12,00 18,50 4.70 20 10.20 2.35 8,00 28,00 29,00 27,00
12.71 2,37,3 59.22 12,01 18,55 4.69 19 10.18 7,95 27,85 28,85 26,85
12.72 2,37,6 59.24 12,02 18,60 4.68 18 10.16 7,90 27,70 28,70 26,70
12.73 2,37,9 59.26 12,03 18,65 4.67 17 10.14 7,85 27,55 28,55 26,55
12.74 2,38,2 59.28 12,04 18,70 4.66 16 10.12 7,80 27,40 28,40 26,40
12.75 2,38,5 59.30 12,05 18,75 4.65 15 1.30 10.10 2.30 7,75 27,25 28,25 26,25
12.76 2,38,8 59.32 12,06 18,80 4.64 14 10.08 7,70 27,10 28,10 26,10
12.77 2,39,1 59.34 12,07 18,85 4.63 13 10.06 7,65 26,95 27,95 25,95
12.78 2,39,4 59.36 12,08 18,90 4.62 12 10.04 7,60 26,80 27,80 25,80
12.79 2,39,7 59.38 12,09 18,95 4.61 11 10.02 7,55 26,65 27,65 25,65
12.80 2,40,0 59.40 12,10 19,00 4.60 10 1.25 10.00 2.25 7,50 26,50 27,50 25,50
12.81 2,40,3 59.42 12,11 19,05 4.59 9 9.98 7,45 26,35 27,35 25,35
12.82 2,40,6 59.44 12,12 19,10 4.58 8 9.96 7,40 26,20 27,20 25,20
12.83 2,40,9 59.46 12,13 19,15 4.57 7 9.94 7,35 26,05 27,05 25,05
12.84 2,41,2 59.48 12,14 19,20 4.56 6 9.92 7,30 25,90 26,90 24,90
12.85 2,41,5 59.50 12,15 19,25 4.55 5 9.90 7,25 25,75 26,75 24,75
12.86 2,41,8 59.52 12,16 19,30 4.54 4 9.88 7,20 25,60 26,60 24,60
12.87 2,42,1 59.54 12,17 19,35 4.53 3 9.86 7,15 25,45 26,45 24,45
12.88 2,42,4 59.56 12,18 19,40 4.52 2 9.84 7,10 25,30 26,30 24,30
12.89 2,42,7 59.58 12,19 19,45 4.51 1 9.82 7,05 25,15 26,15 24,15
12.90

ve üzeri

2,43,0

ve üzeri

59.60

ve üzeri

12,20

ve üzeri

19,50

ve üzeri

4.50 ve altı  

0

 

9.80 ve altı 7,00 ve altı 25,00

ve altı

26,00

ve altı

24,00

ve altı

 

NOT: NOT: ATLETİZM BRANŞINDA PUAN KARŞILIĞI BULUNMAYAN DERECELERİN PUANI, ARA DERECENİN HESABI İLE BUÇUKLU PUANI OLARAK VERİLİR.

Tablo II.B.8: ERKEKLER ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ (1)

100 m 800 m 3000 m 400m 110 m

Engel

Uzun

Atlama

Puan Yüksek

Atlama

Üçadım

Atlama

Sırıkla

Atlama

Gülle

Atma

Disk

Atma

Cirit

Atma

Çekiç

Atma

11.00

ve altı

2,00,00

ve altı

9,30

ve altı

50.60

ve altı

16,00

ve altı

6,40

ve üzeri

 

60

1,85

ve üzeri

13.50

ve üzeri

3,60 ve üzeri 13,00

ve

üzeri

36,00

ve

üzeri

44,00

ve üzeri

42,00

ve üzeri

11.01 2,00,01 9,31 50.62 16,01 6,37 59 13.47 12,97 35,85 43,85 41,85
11.02 2,00,50 9,32 50.64 16,03 6,34 58 13.44 12,94 35,70 43,70 41,70
11.03 2,00.51 9,33 50.66 16,04 6,31 57 182 13.41 12,91 35,55 43,55 41,55
11.04 2,01.00 9,34 50.68 16,05 6,28 56 13.38 12,88 35,40 43,40 41,40
11.05 2,01.01 9.35 50.70 16,06 6,25 55 13.35 3,55 12,85 35,25 43,25 41,25
11.06 2,01,50 9,36 50.72 16,07 6,22 54 1,80 13.32 12,82 35,10 43,10 41,10
11.07 2,01.51 9,37 50.74 16,08 6,19 53 13.29 12,79 34,95 42,95 40,95
11.08 2,02.00 9,38 50.76 16,09 6,16 52 13.26 12,76 34,80 42,80 40,80
11.09 2,02.01 9,39 50.78 16,10 6,13 51 13.23 12,73 34,65 42,65 40,65
11.10 2,02.50 9,40 50.80 16,12 6,10 50 1,78 13.20 3,50 12,70 34,50 42,50 40,50
11.11 2,02.51 9,41 50.82 16,14 6,07 49 13.17 12,67 34,35 42,35 40,35
11.12 2,03.00 9,42 50.84 16,16 6,04 48 13.14 12,64 34,20 42,20 40,20
11.13 2,03,01 9,43 50.86 16,18 6,01 47 13.11 12,61 34,05 42,05 40,05
11.14 2,03,10 9,44 50.88 16,20 5,98 46 1,76 13.08 12,58 33,90 41,90 39,90
11.15 2,03.11 9,45 50.90 16,22 5,95 45 13.05 3,45 12,55 33,75 41,75 39,75
11.16 2,03.20 9,46 50.92 16,24 5,92 44 13.02 12,52 33,60 41,60 39,60
11.17 2,03.21 9,47 50.94 16,26 5,89 43 12.99 12,49 33,40 41,40 39,40
11.18 2,03.30 9,48 50.96 16,28 5,86 42 1,74 12.96 12,46 33,20 41,20 39,20
11.19 2,03.31 9,49 50.98 16,30 5,83 41 12.93 12,43 33,00 41,00 39,00
11.20 2,03.40 9,50 51.00 16.32 5,80 40 12.90 3,40 12,40 32,80 40,80 38,80
11.21 2,03,41 9,51 51.02 16,34 5,77 39 12.88 12,37 32,60 40,60 38,60
11.22 2,03,50 9,52 51.04 16.36 5,74 38 1,72 12.86 12,34 32,40 40,40 38,40
11.23 2,03,51 9,53 51.06 16,38 5,71 37 12.84 12,31 32,20 40,20 38,20
11.24 2,03,60 9,54 51.08 16,40 5,68 36 12.82 12,28 32,00 40,00 38,00
11.25 2,03.61 9,55 51.10 16,42 5,65 35 12.80 3,35 12,25 31,80 39,80 37,80
11.26 2,03.70 9,56 51.12 16,44 5,62 34 1,70 12.78 12,22 31,60 39,60 37,60
11.27 2,03.71 9,57 51.14 16,46 5,59 33 12.76 12,19 31,40 39,40 37,40
11.28 2,03.80 9,58 51.16 16,48 5,56 32 12.74 12,16 31,20 39,20 37,20
11.29 2,03,81 9,59 51.18 16,50 5,53 31 12.72 12,13 31,00 39,00 37,00
11.30 2,03,90 10.00 51.20 16,52 5,50 30 1,65 12.70 3,30 12,10 30,80 38,80 36,80
11.31 2,03.91 10.01 51.22 16,54 5,47 29 12.68 12,07 30,60 38,60 36,60
11.32 2,04.00 10,02 51.24 16,56 5,44 28 12.66 12,04 30,40 38,40 36,40
11.33 2,04,01 10,03 51.26 16,58 5,41 27 12.64 12,01 30,20 38,20 36,20
11.34 2,04,10 10,04 51.28 16.60 5,38 26 1,60 12.62 3,25 11,98 30,00 38,00 36,00
11.35 2,04.11 10,05 51.30 16,62 5,35 25 12.60 11,95 29,80 37,80 35,80
11.36 2,04.20 10,06 51.32 16,64 5,32 24 12.58 11,92 29,60 37,60 35,60
11.37 2,04.21 10,07 51.34 16,66 5,29 23 12.56 11,89 29,40 37,40 35,40
11.38 2,04.30 10,08 51.36 16,88 5,26 22 1,55 12.54 3,20 11,86 29,20 37,20 35,20
11.39 2,04.31 10,09 51.38 16,70 5,23 21 12.52 11,83 29,00 37,00 35,00
11.40 2,04.40 10,10 51.40 16.72 5,20 20 12.50 11,80 28,80 36,80 34,80
11.41 2,04,41 10.11 51.42 16,74 5,17 19 12.48 11,77 28,60 36,60 34,60
11.42 2,04,50 10,12 51.44 16,76 5,14 18 1,50 12.46 3,15 11,74 28,40 36,40 34,40
11.43 2,04,51 10,13 51.46 16,78 5,11 17 12.44 11,71 28,20 36,20 34,20
11.44 2,04,60 10,14 51.48 16,80 5,08 16 12.42 11,68 28,00 36,00 34,00
11.45 2,04,61 10,15 51.50 16,82 5,05 15 12.40 11,65 27,80 35,80 33,80
11.46 2,04.70 10,16 51.52 16,84 5,02 14 12.38 11,62 27,60 35,60 33,60
11.47 2,04.71 10,17 51.54 16,86 4,99 13 1.45- 12.36 3.10- 11,59 27,40 35,40 33,40
11.48 2,04.80 10,18 51.56 16,88 4,96 12 12.34 11,56 27,20 35,20 33,20
11.49 2,04,81 10,19 51.58 16,90 4,93 11 12.32 11,53 27,00 35,00 33,00
11.50 2,04,90 10,20 51.60 16,92 4,90 10 12.30 11,50 26,80 34,80 32,80
11.51 2,05.00 10.21 51.62 16,94 4,87 9 12.28 11,46 26,60 34,60 32,60

 

 

100 m 800 m 3000 m 400m 110 m

Engel

Uzun

Atlama

Puan Yüksek

Atlama

Üçadım

Atlama

Sırıkla

Atlama

Gülle

Atma

Disk

Atma

Cirit

Atma

Çekiç

Atma

11.52 2,05.01 10,22 51.64 16.96 4,84 8 1.40 12.26 3.05 11,42 26,40 34,40 32,40
11.53 2,05,10 10,23 51.66 16,98 4,81 7 12.24 11,38 26,20 34,20 32,20
11.54 2,05.11 10,24 51.68 17.00 4,78 6 12.22 11,34 26,00 34,00 32,00
11.55 2,05.20 10,25 51.70 17.02 4,75 5 12.20 11,30 25,80 33,80 31,80
11.56 2,05.21 10,26 51.72 17.04 4,72 4 12.18 11,26 25,60 33,60 31,60
11.57 2,05.30 10,27 51.74 17.06 4,69 3 1.35 12.16 3.00 11,22 25,40 33,40 31,40
11.58 2,05.31 10,28 51.76 17.08 4,66 2 12.14 11,18 25,20 33,20 31,20
11.59 2,05.40 10,29 51.78 17.10 4,63 1 12.12 11,14 25,00 33,00 31,00
11.60 ve üzeri 2,05,41

ve üzeri

10,30 ve

üzeri

51.80

ve üzeri

17,12 ve

üzeri

4,60 ve altı  

0

12.10

ve altı

11,10

ve altı

24,80 ve

altı

32,80

ve altı

30,80

ve altı

 

NOT: ATLETİZM BRANŞINDA PUAN KARŞILIĞI BULUNMAYAN DERECELERİN PUANI, ARA DERECENİN HESABI İLE BUÇUKLU PUANI OLARAK VERİLİR.

BASKETBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Basketbol sınavı, fotosel ile başlayıp-biten ve teknik değerlendirme ile birlikte zamana karşı yapılan bir testtir. Sınav sırasında; kılavuzda belirtilen şekil ve açıklamalara uygun olarak yapılmayan hareketler, belirtilen hareketlerin eksik yapılması ya da herhangi bir hareketin pas geçilmesi, adayın sınavının iptal edilmesine ve sınavın geçersiz sayılmasına neden olur. Hatalı

 yapılan her hareket, adaya tekrar ettirilir. Sınava erkek adaylar için 7 numaralı top, kadın adaylar için 6 numaralı top kullanılacaktır. Bu sınavda Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları uygulanır.

I. Turnike, Rebound, Tipleme ve Sıçrayarak Atış:

BAŞLA komutuyla aday top sürerek fotoselden geçer. Fotoselden top sürerek geçtikten sonra şekilde gösterildiği gibi engelin etrafından top sürerek dolaşır ve potaya yönelir. İstediği şekilde, adımlama, teknik ve kurallara uygun olarak başarılı ( sayı ile sonuçlanan) bir turnike atar ve reboundu alır. Turnike sayı ile sonuçlanmazsa ya da adımlama tekniğinde hata yapılırsa, başarılı olana kadar şekildeki dikmenin etrafından dolaşmak suretiyle turnike atışına devam edilir. Turnikeyi tamamlayan erkek aday reboundu aldıktan sonra, potanın sağ tarafından çarpma levhasını kullanarak (panya) 5 kez sıçrayarak topu tipleme yapacaktır. Aday elindeki topu kaçırırsa topu takip ederek yakalayıp, kaldığı yerden parkura devam edecektir. Tipleme; eldeki topun, sıçrayarak potaya çarptırılması şeklinde üst üste seri biçimde yapılacaktır ve havada topun tutularak tekrar çarpma levhasına vurdurulması gerekmektedir (Parmak pas şeklinde olmayacaktır). Tiplemeyi tamamlayan erkek aday, bu kez potanın sol tarafından sol el ile sıçrayarak başarılı 3 atış yapmak zorundadır. Başarılı (sayı olan) 3 atış sağlanana kadar atışlara devam edilecektir. Turnikeyi tamamlayan kadın aday 3 kez sıçrayarak topu tipleme yapacaktır. Aday elindeki topu kaçırırsa topu takip ederek yakalayıp, kaldığı yerden parkura devam edecektir ve havada topun tutularak tekrar çarpma levhasına vurdurulması gerekmektedir (Parmak pas şeklinde olmayacaktır). Tipleme; eldeki topun, sıçrayarak potaya çarptırılması şeklinde üst üste seri biçimde yapılacaktır. Tiplemeyi tamamlayan kadın aday bu kez potanın sol tarafından sol el ile sıçrayarak başarılı 2 atış yapmak zorundadır. Başarılı (sayı olan) 2 atış sağlanana kadar atışlara devam edilecektir.

 Turnikeyi smaçla tamamlayan aday, tiplemeleri ve sıçrayarak atışları pas geçerek doğrudan el ve yön değiştirme parkuruna gider.

HATA: Aday devirdiği engeli düzeltmek zorundadır.  Devirdiği engeli  düzeltmeyen, engelin

 etrafından dolaşmayan, Turnikeyi pas geçen, Tipleme ya da başarılı atışları tamamlamadan bir

 sonraki istasyona geçen aday diskalifiye edilir.

 

 1. El ve Yön Değiştirmeler: Aday, Turnikeden sonra, top sürme (dribbling) ve yön değiştirme istasyonuna gelir. Sırasıyla; sağ el ile top sürer slalom çubuklarının arasında reverse (terse dönüş) yapar ve topu sol eline geçirir, sol el ile top sürer, slalom çubuklarının arasına gelince bacaklarının arasından topu geçirerek(soldan sağa) sağ el ile top sürmeye devam eder. Üçüncü slalom çubuklarının arasında tekrar bacaklarının arasından topu sol eline geçirir (sağdan sola). Sol el ile top sürmeye devam Slalom çubuklarının arasında reverse (terse dönüş) yaparak sağ turnikeye yönelir. Top sürme; sol tarafa giderken sol el, sağ tarafa giderken sağ el ile yapılır. Yön değiştirmeler, basketbolun tekniğine ve oyun kurallarına uygun olarak yapılır.

HATA: Teknik ve oyun kurallarına uygun olmayan top sürme ve yön değiştirmelerin her biri

 için, parkur süresine 5’er saniye ceza eklenir. Aday devirdiği slalom çubuklarını düzelterek yerine koymak zorundadır. Slalom atlayan ya da devirdiği slalomu yerine koymayan aday diskalifiye edilir.

I. Turnikeler:

El ve yön değiştirme istasyonunu tamamlayan aday top sürmeye devam eder, engelin etrafından dolaşarak sağ turnikeye girer, topu alıp sol el top sürerek engel etrafından dolaşır ve sol turnike atar. Aday turnikeyi smaçla bitirirse diğer turnikeyi yapmadan üç sayı atış istasyonuna geçer.

 HATA: Turnike sayı ile sonuçlanmazsa ya da adımlama tekniğinde hata yapılırsa, başarılı olana kadar şekildeki dikmenin etrafından dolaşmak suretiyle turnike atışına devam edilir. Turnikelerin başarılı olması zorunludur. Sağ ve sol turnikeler sayı olmazsa veya adımlama tekniğinde hata varsa, aday doğrusunu yapana kadar turnikeleri tekrar eder.

II.   Üç Sayı Atışları:

1, 2 ve 3 no’lu bölgelerden sırasıyla üçer sayılık birer tane atış yapar. Turnike istasyonundan sonra top sürerek 1. Bölgeye gelen aday 1. Bölgeden üç sayılık bir atış yapar. 2. Bölgede bulunan sepetin içinden topu alarak üç sayılık ikinci atışını yapar ve 3. Bölgeden de aynı şekilde üçüncü atışını yapar. Aday; başarılı olan herhangi bir üç sayılık atış sonrasında, diğer üç sayılık atışları yapmadan dribbling istasyonuna gider. Üç sayılık atışlar başarılı olmazsa, üçüncü atıştan sonra dribbling istasyonuna geçilir. (Örnek; Aday 1. Bölgeden başarılı atış yaparsa 2 ve 3. Bölgeyi atış yapmadan geçer ve hemen dribbling istasyonuna gider. 2. bölgeden başarılı atış yaparsa, 3. Bölgeyi atış yapmadan geçer. 2. bölgeden de başaramazsa son atış olan 3. bölgeden atış yaptıktan sonra dribbling istasyonuna geçer).

HATA: Atış tekniğine ve kurallara uygun olmayan atışlar geçersiz sayılır. Üç sayı çizgisine basmak hatadır. Aday her yaptığı hatada 5 saniye süre cezası alır. Atış bölgelerinin kuralsız bir

 biçimde pas geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilir.

III. Dribbling:

Aday, Dribbling istasyonunun başlangıcında bulunan topla şekilde de görülen 10 m.’lik alanı yüksek dribbling git-gel yaparak dribbling istasyonunu tamamlar. Ara vermeden aynı topla slalom istasyonuna geçer. Slalom çubuklarını devirirse düzeltip yerine koyar.

HATA: Yüksek top sürme tekniğine uygun olmayan top sürmeler için adaya 5 saniye ceza puanı verilir. Slalomların düzeltilip yerine konulmaması ya da slalomların pas geçilmesi durumunda aday diskalifiye edilir.

IV. Slalom (Engeller Arası Top Sürme):

Dribbling istasyonunu tamamlayan aday top sürmeye devam ederek slalomlar arasında top sürmeye başlar. Slalomlar arasında top sürer, son slalomdan çıktıktan sonra top sürerek fotoseli geçer ve Basketbol Sınav Parkurunu tamamlar. Slalomlar arasında top sürme işlemi sağ tarafta sağ el, sol tarafta sol el ile yapılmalıdır.

HATA:

 1. Oyun kuralına ve tekniğe uygun olmayan top sürüşler için parkur süresine 5 saniye ceza
 2. Slalom atlama için Parkur süresine 5 saniye ceza eklenir. Aday topu elinden kaçırırsa kendisi yakalar ve istasyona kaldığı yerden devam
 3. En son slalom çubuğu ile bitiş fotoseli arasında topun sürülerek geçilmesi gerekmektedir. Kurala uymayan aday diskalifiye
 4. Slalom istasyonunu yapmadan geçen aday diskalifiye

NOT: Adayın puan alamayacağı süre aşımları durumunda görevli Öğretim Elemanının uyarısıyla sınavı sonlandırılır.

BASKETBOL SINAV PARKURU PUAN TABLOSU

 

ERKEK KADINLAR
Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan
60.00 ve altı 60 74.51-75.00 30 69.00 ve altı 60 83.51-84.00 30
60.01-60.50 59 75.01-75.50 29 69.01-69.50 59 84.01-84.50 29
60.51-61.00 58 75.51-76.00 28 69.51-70.00 58 84.51-85.00 28
61.01-61.50 57 76.01-76.50 27 70.01-70.50 57 85.01-85.50 27
61.51-62.00 56 76.51-77.00 26 70.51-71.00 56 85.51-86.00 26
62.01-62.50 55 77.01-77.50 25 71.01-71.50 55 86.01-86.50 25
62.51-63.00 54 77.51-78.00 24 71.51-72.00 54 86.51-87.00 24
63.01-63.50 53 78.01-78.50 23 72.01-72.50 53 87.01-87.50 23
63.51-64.00 52 78.51-79.00 22 72.51-73.00 52 87.51-88.00 22
64.01-64.50 51 79.01-79.50 21 73.01-73.50 51 88.01-88.50 21
64.51-65.00 50 79.51-80.00 20 73.51-74.00 50 88.51-89.00 20
65.01-65.50 49 80.01-80.50 19 74.01-74.50 49 89.01-89.50 19
65.51-66.00 48 80.51-81.00 18 74.51-75.00 48 89.51-90.00 18
66.01-66.50 47 81.01-81.50 17 75.01-75.50 47 90.01-90.50 17
66.51-67.00 46 81.51-82.00 16 75.51-76.00 46 90.51-91.00 16
67.01-67.50 45 82.01-82.50 15 76.01-76.50 45 91.01-91.50 15
67.51-68.00 44 82.51-83.00 14 76.51-77.00 44 91.51-92.00 14
68.01-68.50 43 83.01-83.50 13 77.01-77.50 43 92.01-92.50 13
68.51-69.00 42 83.51-84.00 12 77.51-78.00 42 92.51-93.00 12
69.01-69.50 41 84.01-84.50 11 78.01-78.50 41 93.01-93.50 11
69.51-70.00 40 84.51-85.00 10 78.51-79.00 40 93.51-94.00 10
70.01-70.50 39 85.01-85.50 9 79.01-79.50 39 94.01-94.50 9
70.51-71.00 38 85.51-86.00 8 79.51-80.00 38 94.51-95.00 8
71.01-71.50 37 86.01-86.50 7 80.01-80.50 37 95.01-95.50 7
71.51-72.00 36 86.51-87.00 6 80.51-81.00 36 95.51-96.00 6
72.01-72.50 35 87.01-87.50 5 81.01-81.50 35 96.01-96.50 5
72.51-73.00 34 87.51-88.00 4 81.51-82.00 34 96.51-97.00 4
73.01-73.50 33 88.01-88.50 3 82.01-82.50 33 97.01-97.50 3
73.51-74.00 32 88.51-89.00 2 82.51-83.00 32 97.51-98.00 2
74.01-74.50 31 89.01-89.50 1 83.01-83.50 31 98.01-98.50 1
89.51 ve üstü 0 98.51 ve üstü 0

 

FUTBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

 1. Etap Aday Fotoselden top ile birlikte geçerek sınava başlar. Yerleri sabit olan 8(sekiz) slalom arasında top sürerek ilerler. Adayın herhangi bir slalom çubuğunu düşürmesi halinde, düşürdüğü slalom çubuğunu yerine koyarak kaldığı yerden top sürmeye devam eder. Slalom çubuklarının birinin atlanılması halinde aday diskalifiye Slalom etabını bitiren aday kullandığı topu işaretli alana bırakır ve diğer etaba geçer.
 2. Etap, Aday 15 metre mesafedeki minyatür kaleye 3 toptan 1 tanesini gol yapmak zorundadır.3 toptan biri gol olmadığı takdirde aynı toplarla gol atana kadar devam Şut etabını bitiren, aday pas etabına geçer. Pas etabında aday belirli belirli bölgeden 3 hedefe, ayrı ayrı 3 pasa yapar.
 • Etap, II.Etaptan gelen top ile devam ederek, çarpma levhasıyla slalom çubuğunun arkasından duvar pası saptıktan sonra, ortada bulunan huninin etrafında 360 derece dönüş yaparak ikinci duvar pasını yaparak işaretli alana bırakır. Bu etabı da bitiren aday 20 metrelik koşu ile fotoselden çıkarak futbol parkurunu

NOT: Futbol sınav parkurunda aday hiçbir zaman eliyle topa dokunamaz. Aday sına parkurunu tamamladığı süreye karşılık futbol skalasında tanımlanmış olan puanı alır.

FUTBOL BRANŞ SINAVI PUAN TABLOSU

ERKEKLER KADINLAR
Derece(sn.) Puan Derece(sn.) Puan Derece(sn.) Puan Derece(sn.) Puan
35 ve Altı 60 50.51-51.00- 28 42 ve altı 60 57.51-58.00- 28
35.01-35.50 59 51.01-51.50 27 42.01-42.50 59 58.01-58.50 27
35.51-36.00 58 51.51-52.00 26 42.51-43.00 58 58.51-59.00 26
36.01-36.50 57 52.01- 52.50 25 43.01-43.50 57 59.01-59.50 25
36.51- 37.00 56 52.51- 53.00 24 43.51-44.00 56 59.51- 60.00 24
37.01- 37.50 55 53.01- 53.50 23 44.01-44.50 55 60.01- 60.50 23
37.51-38.00 54 53.51- 54.00 22 44.51-45.00 54 60.51-61.00 22
38.01-38.50 53 54.01-54.50 21 45.01- 45.50 53 61.01-61.50 21
38.51-39.00 52 54.51-55.00 20 45.51-46.00 52 61.51-62.00 20
39.01-39.50 51 55.01-55.50 19 46.01-46.50 51 62.01-62.50 19
39.51-40.00 50 55.51-56.00 18 46.51-47.00 50 62.51-63.00 18
40.01-40.50 49 56.01-56.50- 17 47.01-47.50 49 63.01-63.50 17
40.51- 41.00 48 56.51-57.00 16 47.51- 48.00 48 63.51- 64.00 16
41.01- 41.50 47 57.01-57.50 15 48.01- 48.50 47 64.01-64.50 15
41.51-42.00 46 57.51-58.00 14 48.51- 49.00 46 64.51-65.00 14
42.01-42.50 45 58.01-58.50 13 49.01-49.50 45 65.01-65.50 13
42.51-43.00 44 58.51-59.00 12 49.51-50.00 44 65.51-66.00 12
43.01-43.50 43 59.01-59.50 11 50.01-50.50 43 66.01-66.50 11
43.51-44.00 42 59.51-60.00 10 50.51- 51.00 42 66.51-67.00 10
44.01-44.50 41 60.01-60.50 9 51.01- 51.50 41 67.01-67.50 9
44.51-45.00 40 60.51- 61.00 8 51.51- 52.00 40 67.51-68.00 8
45.01-45.50 39 61.01- 61.50 7 52.01- 52.50 39 68.01-68.50 7
45.51-46.00 38 61.51-62.00 6 52.51-53.00 38 68.51-69.00 6
46.01-46.50 37 62.01-62.50 5 53.01-53.50 37 69.01-69.50 5
46.51- 47.00 36 62.51-63.00 4 53.51-54.00 36 69.51-70-00 4
47.01-47.50 35 63.01-63.50 3 54.01-54.50 35 70.01-70.50 3
47.51-48.00 34 63.51-64.00 2 54.51-55.00 34 70.51-71.00 2
48.01-48.50 33 64.01-64.50 1 55.01-55.50 33 71.01-71.50 1
48.51-49.00 32 64.51-Üstü 0 55.51-56.00 32 71.51-üstü 0
49.01- 49.50 31 56.01-56.50 31
49.51- 50.00 30 56.51-57.00 30
50.01- 50.50 29 57.01-57.50 29

 

FUTBOL KALECİ SINAVI (60 PUAN)

Adaylar belirlenmiş kaleci sınav parkuruna fotoselden giriş yaparak sınava başlarlar. Aday öncelikle yer plonjonu istasyonu için kale önünde belirlenmiş alana gelerek ortadaki engelin (1 no’lu bölge) üzerinden sıçrayarak hemen yandaki (2 no’lu bölge) plonjon alanına yönelir. Bu alandaki engelin altından yatay pozisyonda plonjon bölgesindeki topu hâkimiyetine alıp (topu tutup ve alandan çıkmadan) hareketi gerçekleştirerek ve tekrar engelin altından geçerek ortadaki engele yönlenir (1 no’lu bölge). Bu engelin üzerinden sıçrayarak diğer plonjon bölgesine yönlenir (3 no’lu bölge). Burada da aynı plonjon hareketini (2 no’lu bölgedeki) gerçekleştirir.

İkinci aşamada aday, arka bölgedeki kale direklerine yönelerek üst direk bölgedeki belirlenmiş üç noktaya (4, 5 ve 6 no’lu noktalar) çift ayakla sıçrayarak, çift elle birer kez dokunur.

Üçüncü aşamada aday; ceza sahası içindeki, köşe noktalarına yönelerek (7 no’lu bölge) kasa içinden topu alarak karşısındaki 7a no’lu bölgeye (erkek adaylar için 20-20 m., kadın adaylar için 20-30 m) elle degaj yapacak ve bu alana topu düşürecektir. Aynı hareketi ceza sahasının diğer köşesine yönelerek (8 no’lu bölge) gerçekleştirecek ve topu 8a no’lu bölgeye (erkek adaylar için 20-20 m. kadın adaylar için 20-30 m) düşürecektir.

Dördüncü aşamada aday, 9 no’lu bölgeye gelerek yerdeki toplardan birini alacak futbol sahasının diğer yarısına (karşı yarı alan) bölünmüş iki kısımdan 9a no’lu bölgeye topu ayakla degaj yaparak gönderecektir. 10 no’lu bölgeden diğer topu alarak 10a no’lu bölgeye topu ayakla degaj yaparak düşürür.

Hareketleri tamamlayan aday hızla koşarak çıkış fotoseline yönlenir ve kaleci sınavını tamamlar.

 Uyarılar

 1. 1, 2 ve 3 no’lu istasyonlarda engelleri deviren aday yerine koymak zorundadır. Aksi halde iki (2) sn. cezası ile cezalandırılacaktır.
 2. Kale üst direğine çift elle temas istasyonunda ise (4, 5 ve 6 no’lu noktalar) tek elle ve tek ayakla sıçramak iki (2) sn. süre cezasını
 3. El degajı istasyonlarında (7 ve 8 no’lu bölgeler) ise, top elden çıkmadan ceza sahası çizgisini ihlal etmek iki (2) süre cezasını gerektirir. Ayrıca, el degajı istasyonlarında top belirtilen alana (7 no’lu bölgeden 7a no’lu bölgeye, 8 no’lu bölgeden 8a no’lu bölgeye) düşürülemezse iki (2) sn. ceza puanı eklenir.
 4. Ayak degajı istasyonlarında (9 ve 10 no’lu bölgeler) ise, yine top elden çıkmadan ceza sahası çizgisini ihlal etmek iki (2) sn. süre cezasını gerektirir. Ayrıca ayak degajı istasyonlarında top belirtilen alana (9 no’lu bölgeden 9a no’lu bölgeye, 10 no’lu bölgeden 10a no’lu bölgeye) düşürülemezse beş (5) sn. ceza puanı
 5. Fotoselden giriş yapan adaydan, istasyonların tamamını sırasıyla eksiksiz olarak tamamlaması istenecektir. Adayların istasyonlardan herhangi birini yapmaması durumunda sınavı geçersiz sayılır.

KALECİ SINAVI

ERKEK ADAYLAR PUAN TABLOSU

KALECİ SINAVI

KADIN ADAYLAR PUAN TABLOSU

Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan
30 sn. ve altı 60 36.01 – 36.20 29 40 sn. ve altı 60 46.01 – 46.20 29
30.01 – 30.20 59 36.21 – 36.40 28 40.01 – 40.20 59 46.21 – 46.40 28
30.21 – 30.40 58 36.41 – 36.60 27 40.21 – 40.40 58 46.41 – 46.60 27
30.41 – 30.60 57 36.61 – 36.80 26 40.41 – 40.60 57 46.61 – 46.80 26
30.61 – 30.80 56 36.81 – 37.00 25 40.61 – 40.80 56 46.81 – 47.00 25
30.81 – 31.00 55 37.01 – 37.20 24 40.81 – 41.00 55 47.01 – 47.20 24
31.01 – 31.20 54 37.21 – 37.40 23 41.01 – 41.20 54 47.21 – 47.40 23
31.21 – 31-40 53 37.41 – 37.60 22 41.21 – 41-40 53 47.41 – 47.60 22
31.41 – 31.60 52 37.61 – 37.80 21 41.41 – 41.60 52 47.61 – 47.80 21
31.61 – 31.80 51 37.81 – 38.00 20 41.61 – 41.80 51 47.81 – 48.00 20
31.81 – 32.00 50 38.01 – 38.20 19 41.81 – 42.00 50 48.01 – 48.20 19
32.01 – 32.20 49 38.21 – 38.40 18 42.01 – 42.20 49 48.21 – 48.40 18
32.21 – 32.40 48 38.41 – 38.60 17 42.21 – 42.40 48 48.41 – 48.60 17
32.41 – 32.60 47 38.61 – 38.80 16 42.41 – 42.60 47 48.61 – 48.80 16
32.61 – 32.80 46 38.81 – 39.00 15 42.61 – 42.80 46 48.81 – 49.00 15
32.81 – 33.00 45 39.01 – 39.20 14 42.81 – 43.00 45 49.01 – 49.20 14
33.01 – 33.20 44 39.21 – 39.40 13 43.01 – 43.20 44 49.21 – 49.40 13
33.21 – 33.40 43 39.41 – 39.60 12 43.21 – 43.40 43 49.41 – 49.60 12
33.41 – 33.60 42 39.61 – 39.80 11 43.41 – 43.60 42 49.61 – 49.80 11
33.61 – 33.80 41 39.81 – 40.00 10 43.61 – 43.80 41 49.81 – 50.00 10
33.81 – 34.00 40 40.01 – 40.20 9 43.81 – 44.00 40 50.01 – 50.20 9
34.01 – 34.20 39 40.21 – 40.40 8 44.01 – 44.20 39 50.21 – 50.40 8
34.21 – 34.40 38 40.41 – 40.60 7 44.21 – 44.40 38 50.41 – 50.60 7
34.41 – 34.60 37 40.61 – 40.80 6 44.41 – 44.60 37 50.61 – 50.80 6
34.61 – 34.80 36 40.81 – 41.00 5 44.61 – 44.80 36 50.81 – 51.00 5
34.81 – 35.00 35 41.01 – 41.20 4 44.81 – 45.00 35 51.01 – 51.20 4
35.01 – 35.20 34 41.21 – 41.40 3 45.01 – 45.20 34 51.21 – 51.40 3
35.21 – 35.40 33 41.41 – 41.60 2 45.21 – 45.40 33 51.41 – 51.60 2
35.41 – 35.60 32 41.61 – 41.80 1 45.41 – 45.60 32 51.61 – 51.80 1
35.61 – 35.80 31 41.81 ve üstü 0 45.61 – 45.80 31 51.81 ve üstü 0
35.81 – 36.00 30 45.81 – 46.00 30

GÜREŞ BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Branş olarak güreşi seçen tüm bölümlerin adayları için tek bir güreş sınavı yapılacaktır. Parkur süresi, parkurun başlangıcına kurulu olan fotoselden adayın geçmesi ile başlayacak ve aday parkurunu bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Uluslararası Güreş Oyun Kuralları uygulanır.

AÇIKLAMALAR (Uygulama Aşamaları) Sınav toplam 3 aşamadan oluşmaktadır. 1.Aşama: Halata tırmanma

Fotoselden geçip sınav süresini başlatarak halata tırmanan aday, belirlenen yükseklikteki işaretli bölgenin üzerine çift elle tırmanmak zorundadırlar. Halattan inişte ise halatın alt bölgesinde belirlenen işaretli bölgeyi kayma yapmadan çift elle geçtikten sonra halat istasyonu tamamlanmış kabul edilecektir.

 

 1. Aşama: Ayaktan güreşçi köprüsüne geçme (6 Adet)

Aday güreşçi köprüsü istasyonunda 6 geçerli güreşçi köprüsü (başın mindere temas etmesi zorunludur) yapar.

 

 1. Aşama: Köprüde piolet hareketi (6 adet)

Adayın yaptığı bir öne ve bir arkaya atlayış bir (1) adet piolet olarak kabul edilir. İstasyonun tamamlanabilmesi için 6 geçerli pioletin yapılmış olması gerekir. 3 istasyonu tamamlayan aday fotoselden çıkarak sınav süresini durdurur.

 

Not: Sınava girecek adaylar uygulama öncesinde güreş kıyafeti ile tartılarak 85 kg ve üzeri gelen erkek adaylar ile70 kg ve üzeri gelen kadın adaylar kendileri için belirlenen işaretli bölgenin üzerine 4,5 (dört buçuk ) m çift elle tırmanmak zorundadırlar. 84,99 kg ve altı olan erkek adaylar ve 69.99 kg ve altı olan bayan adaylar ise kendileri için belirlenen bölgenin üzerine 5,5 (beş buçuk) m çift elle tırmanmak zorundadırlar ve sınava güreşçi kıyafeti ile girmek zorunludur.

Diskalifiye durumu:

 1. Her bir aşamayı kurallara uygun tamamlamadan parkuru terk etmek
 2. Her bir aşamayı kurallara uygun olarak tamamlamadan fotoseli kapatmak Cezalar:
 1. Halatın alt bölgesinde işaretli bölgeyi çift eliyle geçmeden inmek; 2 saniye zaman cezası adayın parkuru tamamlama süresine eklenir
 2. Halattan inişi kayarak yapmak; 2 saniye zaman cezası parkur süresine

 

GÜREŞ SINAV PARKURU DEĞERLENDİRME TABLOSU (KADIN ve ERKEK)
Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan Derece (sn.) Puan
45.00 ve altı 60 52.01- 52.50 45 59.51- 60.00 30 66.51- 66.75 15
45.01- 45.50 59 52.51- 53.00 44 60.01- 60.50 29 66.76- 67.00 14
45.51- 46.00 58 53.01- 53.50 43 60.51- 61.00 28 67.01- 67.25 13
46.01- 46.50 57 53.51- 54.00 42 61.01- 61.50 27 67.26- 67.50 12
46.51- 47.00 56 54.01- 54.50 41 61.51- 62.00 26 67.51- 67.75 11
47.01- 47.50 55 54.51- 55.00 40 62.01- 62.50 25 67.76- 68.00 10
47.51- 48.00 54 55.01- 55.50 39 62.51- 63.00 24 68.01- 68.25 9
48.01- 48.50 53 55.51- 56.00 38 63.01- 63.50 23 68.26- 68.50 8
48.51- 49.00 52 56.01- 56.50 37 63.51- 64.00 22 68.51- 68.75 7
49.01- 49.50 51 56.51- 57.00 36 64.01- 64.50 21 68.76- 69.00 6
49.51- 50.00 50 57.01- 57.50 35 64.51- 65.00 20 69.01- 69.25 5
50.01- 50.50 49 57.51- 58.00 34 65.01- 65.50 19 69.26- 69.50 4
50.51- 51.00 48 58.01- 58.50 33 65.51- 66.00 18 69.51- 69.75 3
51.01- 51.50 47 58.51- 59.00 32 66.01- 66.25 17 69.76- 70.00 2
51.51- 52.00 46 59.01- 59.50 31 66.26- 66.50 16 70.01- 70.25 1
70.26 ve üstü 0

 

HENTBOL BRANŞ SINAVI ( 60 PUAN )

5 istasyondan oluşan Hentbol Branş Sınavı zamana karşı yapılır. Aday sınavı kendisi başlatır. Giriş fotoselinden geçince süre başlar, çıkış fotoselinden geçince süre biter. Adaya Hentbol Sınavında yalnızca bir hak verilir (Ancak elektronik tesisat arızası ya da elektrik kesintilerinde adaya ek bir hak verilebilir). İstasyonların sırasıyla geçilmemesi ya da yapılan uyarılara uyulmaması sonucunda aday diskalifiye olur. Hentbol Branş Sınavından “ 0 ( Sıfır) Puan “ alması kesinleşen adayların sınavı bitmiş sayılır, diskalifiye olurlar ve değerlendirmeye alınmazlar.

 1. İSTASYON: Giriş fotoselinden geçen aday kasanın içindeki topu alır; Bir omuzu hedefe dik olacak şekilde durur, çizginin gerisinden, çizgiye temas etmeden ve topu yere düşürmeden, duvara 6(altı) adet isabetli dış bilek pas yapar. Dış bilek paslarını hatasız tamamladıktan sonra topu kasanın içine bırakır. Koşarak orta sahadaki kasadan topu alır ve top sürerek sağ kanattan yapılacak olan kale atışına gider.(Pas Uzaklığı E.: 3m. K.: 2,5m.)

Hata: Aday; Pozisyon hatasında(bir omuz hedefe dik olmazsa), hedefe isabet etmeyen, yere düşürülen, çizgi ihlali yapılan pasları tekrar eder. Tekrarlar “HATA” komutuyla yapılır. Aday, 6(altı) adet pası hatasız olarak tamamladığında topu kasanın içine bırakır. Top kasanın içine bırakılmaz ise aday diskalifiye olur. Koşarak orta sahaya gelen ve kasanın içinden topu alan aday, Top Sürerek 2. İstasyona gider. Top sürmenin hatalı yapılması durumunda, yarı sahadaki kasanın bulunduğu yerden tekrar top sürmeye başlar. Top sürme hatasız tamamlanıncaya kadar tekrarlar devam eder.

 1. İSTASYON: Top Sürerek bu istasyona gelen aday, sağ kanat atışı için belirlenen bölgeden sıçrayarak, kalenin YAKIN ÜST köşesine atış yapar. Hatasız olarak yapılan atış gol olursa aday 3. İstasyona geçer. Atış gol olmazsa köşe çizgisindeki kasada bulunan toplardan birini alarak atışa devam eder. Atışlar hatasız olarak ve gol atılıncaya kadar devam eder.

Hata: Aday adım hatası yaparsa, çizgiye basarsa, top elden çıkmadan kale sahasına basarsa(Uluslararası Hentbol Oyun Kuralları) “HATA” komutuyla atışı tekrar eder! Slalomu devirirse düzeltir.

 1. İSTASYON: Aday, 7 m. atış alanının yakınındaki kasada bulunan toplardan birini alır. Kalenin sağ ve sol üst köşelerinden (50 x 50 cm A ve B bölgesi) herhangi birine Düşerek

 Atış yapar. Hatasız olarak yapılan atış gol olursa aday 4. İstasyona geçer. Atış gol olmazsa kasadaki toplardan birini alarak atışa devam eder. Atışlar hatasız olarak ve gol atılıncaya kadar devam eder.

Hata: Aday hatalı yürüme yaparsa, çizgiye basarsa, düşerek atışı tamamlamazsa ya da kale sahasını ihlal ederse “HATA” komutuyla atışı tekrar eder.

 1. İSTASYON: Aday köşede bulunan kasadaki toplardan birini alarak sol kanat atışı için belirlenen bölgeden, kalenin YAKIN ÜST köşesine atış yapar. Hatasız olarak yapılan atış gol olursa aday 5. İstasyona geçer. Atış gol olmazsa kasadaki toplardan birini alarak atışa devam eder. Atışlar hatasız olarak ve gol atılıncaya kadar devam eder.

Hata: Aday adım hatası yaparsa, çizgiye basarsa, top elden çıkmadan kale sahasına basarsa(Uluslararası Hentbol Oyun Kuralları) “HATA” komutuyla atışı tekrar eder. Slalomu devirirse düzeltir.

 1. İSTASYON: Aday kasadaki toplardan bir tanesini alır, Top Sürme ve Adımlama sonrası sıçrayarak file üzerinden(File yüksekliği: Kadınlar 1.90 m, Erkekler 2,20 m) A ve B bölgelerinin birisine(50 x 50 cm) atış yapar. Hatasız olarak yapılan atış gol olursa aday çıkış

 

fotoselinden geçerek Hentbol Sınavını tamamlar. Atış gol olmazsa kasadaki toplardan birini alarak atışa devam eder. Atışlar hatasız olarak ve gol atılıncaya kadar devam eder.

Hata: Atış öncesi ve sonrası fileye temas ederse, hatalı yürüme yaparsa( Uluslararası Hentbol Oyun Kuralları) “HATA” komutuyla atışı tekrar eder. Fileyi devirirse düzeltir.

HENTBOL SINAVI PUANLAMASI

 

HENTBOL SINAVI

KADIN ADAYLAR PUAN TABLOSU

 

HENTBOL SINAVI

ERKEK ADAYLAR PUAN TABLOSU

Derece (dk-sn) Puan Derece (dk-sn) Puan Derece (dk-sn) Puan Derece (dk-sn) Puan
55.00 ve altı 60 1.09.51 – 1.10.00 30 45.00 ve altı 60 59.51 – 1.00.00 30
55.01 – 55.50 59 1.10.01 – 1.10.50 29 45.01 – 45.50 59 1.00.01 – 1.00.50 29
55.51 – 56.00 58 1.10.51 – 1.11.00 28 45.51 – 46.00 58 1.00.51 – 1.01.00 28
56.01 – 56.50 57 1.11.01 – 1.11.50 27 46.01 – 46.50 57 1.01.01 – 1.01.50 27
56.51 – 57.00 56 1.11.51 – 1.12.00 26 46.51 – 47.00 56 1.01.51 – 1.02.00 26
57.01 – 57.50 55 1.12.01 – 1.12.50 25 47.01 – 47.50 55 1.02.01 – 1.02.50 25
57.51 – 58.00 54 1.12.51 – 1.13.00 24 47.51 – 48.00 54 1.02.51 – 1.03.00 24
58.01 – 58.50 53 1.13.01 – 1.13.50 23 48.01 – 48.50 53 1.03.01 – 1.03.50 23
58.51 – 59.00 52 1.13.51 – 1.14.00 22 48.51 – 49.00 52 1.03.51 – 1.04.00 22
59.01 – 59.50 51 1.14.01 – 1.14.50 21 49.01 – 49.50 51 1.04.01 – 1.04.50 21
59.51 – 1.00.00 50 1.14.51 – 1.15.00 20 49.51 – 50.00 50 1.04.51 – 1.05.00 20
1.00.01 – 1.00.50 49 1.15.01 – 1.15.50 19 50.01 – 50.50 49 1.05.01 – 1.05.50 19
1.00.51 – 1.01.00 48 1.15.51 – 1.16.00 18 50.51 – 51.00 48 1.05.51 – 1.06.00 18
1.01.01 – 1.01.50 47 1.16.01 – 1.16.50 17 51.01 – 51.50 47 1.06.01 – 1.06.50 17
1.01.51 – 1.02.00 46 1.16.51 – 1.17.00 16 51.51 – 52.00 46 1.06.51 – 1.07.00 16
1.02.01 – 1.02.50 45 1.17.01 – 1.17.50 15 52.01 – 52.50 45 1.07.01 – 1.07.50 15
1.02.51 – 1.03.00 44 1.17.51 – 1.18.00 14 52.51 – 53.00 44 1.07.51 – 1.08.00 14
1.03.01 – 1.03.50 43 1.18.01 – 1.18.50 13 53.01 – 53.50 43 1.08.01 – 1.08.50 13
1.03.51 – 1.04.00 42 1.18.51 – 1.19.00 12 53.51 – 54.00 42 1.08.51 – 1.09.00 12
1.04.01 – 1.04.50 41 1.19.01 – 1.19.50 11 54.01 – 54.50 41 1.09.01 – 1.09.50 11
1.04.51 – 1.05.00 40 1.19.51 – 1.20.00 10 54.51 – 55.00 40 1.09.51 – 1.10.00 10
1.05.01 – 1.05.50 39 1.20.01 – 1.20.50 9 55.01 – 55.50 39 1.10.01 – 1.10.50 9
1.05.51 – 1.06.00 38 1.20.51 – 1.21.00 8 55.51 – 56.00 38 1.10.51 – 1.11.00 8
1.06.01 – 1.06.50 37 1.21.01 – 1.21.50 7 56.01 – 56.50 37 1.11.01 – 1.11.50 7
1.06.51 – 1.07.00 36 1.21.51 – 1.22.00 6 56.51 – 57.00 36 1.11.51 – 1.12.00 6
1.07.01 – 1.07.50 35 1.22.01 – 1.22.50 5 57.01 – 57.50 35 1.12.01 – 1.12.50 5
1.07.51 – 1.08.00 34 1.22.51 – 1.23.00 4 57.51 – 58.00 34 1.12.51 – 1.13.00 4
1.08.01 – 1.08.50 33 1.23.01 – 1.23.50 3 58.01 – 58.50 33 1.13.01 – 1.13.50 3
1.08.51 – 1.09.00 32 1.23.51 – 1.24.00 2 58.51 – 59.00 32 1.13.51 – 1.14.00 2
1.09.01 – 1.09.50 31 1.24.01 – 1.24.50 1 59.01 – 59.50 31 1.14.01 – 1.14.50 1
1.24.51 ve üstü 0 1.14.51 ve üstü 0

 

TENİS BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Tenis branş sınavı üç bölümden oluşmaktadır ve toplam 60 puan üzerinden değerlendirilir.

 1. El önü (Forehand) ve El arkası (Backhand) Vuruşları Hassasiyet ve Güç Testi (30 Puan)
 2. Vole Vuruşları Testi (10 Puan)
 3. Servis Vuruşları Testi (20 Puan)

1-  El önü (Forehand) ve El arkası (Backhand) Vuruşları Hassasiyet ve Güç Testi (30 Puan)

Adaya X ile gösterilen bölgelere bir sağa bir sola on tane top atılır. Aday bir el önü (Forehand) bir el arkası (Backhand) vuruş yapar.

Adaya, topun düştüğü bölgeye göre 0,5, 1 ya da 2 puan, topun dışarı çıkması ya da fileye takılması durumunda 0 puan verilir.

Topun içeri düşmesi durumunda da;

 1. Aday topun ilk düştüğü bölgeye göre 0,5, 1, ya da 2 puan,
 2. Topun 2. sektiği bölgeye göre
 3. Tenis sahası içerisine düşerse ekstra puan almaz,
 4. “Güç Alanı 1 Ekstra Puan” yazılı bölgeye düşerse 1 ekstra puan alır. Adaylar bu bölümden en fazla 30 puan alabilirler

 

2-Vole Vuruşları Testi (10 Puan)

Adaya, bir sağa bir sola olmak üzere toplam dört adet top atılır. Aday, atılan toplara bel hizasının üzerinden ve top yere değmeden vuruş yapar. Aday, toplara forehand vole ve backhand vole ile karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. İsabet ettiği bölgeye göre puan alır.

Adaya, topun ilk düştüğü bölgeye göre 1, 2 ya da 2,5 puan verilir, topun dışarı çıkması ya da fileye takılması durumunda 0 puan verilir.

Topun ilk düştüğü bölgeye göre;

 

 • Top servis karesi içinde herhangi bir yere düştüğü zaman 1 puan alır,
 • Top arka kort alanının ön bölümüne düştüğü zaman 2 puan alır,
 • Top arka kort alanının arka bölümüne düştüğü zaman 2,5 puan alır. Adaylar vole vuruşları testi bölümünden en fazla 10 puan

 

3-Servis Vuruşları Testi (20 Puan)

Adaylar tenis kurallarına uygun olarak, birinci bölgeye 2, ikinci bölgeye 2 adet olmak üzere toplam 4 servis atar.

Adayların her servis atışı, oyun kurallarında olduğu gibidir. Aday ilk serviste hata yaparsa ikinci servisi atar. Bu bir servis olarak değerlendirilir. Net olması durumunda servis tekrarlanır. Bu şekilde toplam 4 servis atılır.

Puanlama: Top doğru servis bölgesine atıldığında 2,5 puan verilir. Top doğru servis bölgesine düştükten sonra ikinci sekmesine göre:

 • Top “Güç Alanı 1 Ekstra puan” alanına düşerse aldığı puana 1 puan ilave edilerek puan verilir.
 • Top “Güç Alanı Çift puan” alanına düşerse aldığı puan 2 ile çarpılarak puan verilir. Adaylar bu bölümden en fazla 20 puan

 

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Voleybol branş sınavı aşağıdaki bölümlerden oluşur ve toplam 60 puan üzerinden değerlendirilir.

 Sınav uygulamaları:

 1. Servis Testi (24 Puan)
 2. Manşet Testi (18 Puan)
 3. Smaç Testi (18 Puan)

1- SERVİS TESTİ (24 Puan)

Aday X bölgesinden omuz seviyesi üzerinden atılan servislerden birisi ile 3 (üç) adet servis atar (Kadın adaylar dip çizgiye 1 m., erkek adaylar 2 m. uzaklıktan). Atılan tüm servislerin voleybol filesi üst bandı ile 1,8 m yükseklikteki ip ve iki anten arasındaki bölgeden geçmesi gerekir. Fileye ya da ipe çarpsa dahi ipin altından geçerek karşı voleybol sahasındaki işaretli bölgelere düşen her servis puan olarak değerlendirilir. Antenin dışından ya da antene çarparak karşı sahaya düşen servis atışları puan olarak değerlendirilmez. Her servis atışı topun düştüğü bölgeye göre 3 (üç), 5, (beş), 7 (yedi) ya da 8 (sekiz) puan alır. Oyun kurallarına uygun olmayan, çizgiye basılarak atılan, yumruk vuruşuyla atılan, omuz seviyesi üzerinden atılmayan servisler puan olarak değerlendirilmez. Çizgiye düşen atışlarda puanı yüksek olan bölgenin puanı geçerli sayılır.

2- MANŞET TESTİ (18 Puan)

 

Aday manşet testi için belirlenmiş ve duvardan 2 m. uzaklıktaki alan içerisinde hazır bulunur. Aday ilk önce hangi yöne (sağ-sol) gideceğini kendisi seçer. Her iki yön (sağ-sol) için de adaya 1 (bir) hak verilir. Aday ilk manşet vuruşu için topu duvarda belirlenmiş başlama alanına atar. Duvardan gelen topa ölçüleri 80 cm2 olan 1, 2 ve 3 no’lu bölgelerin her birisine bir manşet vuruşu olacak şekilde, yan adım ile kayarak, sırasıyla ve arka arkaya topu tutmadan 3 (üç) manşet vuruşu yapar, son vuruştan sonra duvardan gelen topu tutar. Tuttuğu top ile tekrar başlama alanına girer ve aksi yöne doğru manşet testini aynı kurallar ile tekrar eder. 1, 2 ve 3 no’lu bölgelerin içerisine isabet eden her manşet vuruşu 3 (üç) puan olarak değerlendirilir. İlgili alanın çizgisine değen vuruşlar da puan olarak değerlendirilir. Manşet vuruşları kadın ve erkek adaylar için duvara 2 m. uzaklıktaki çizginin gerisinden ve sağda ve solda çizilen çizgilerin arasından yapılır. Vuruşlar sırasında çizgiye basılabilir ancak en az bir ayağın çizgiyi tamamen geçmesi durumunda yapılan manşet vuruşu puan olarak değerlendirilmez.

Adaylar duvarda belirlenmiş olan başlama alanına topu attıkları anda test başlar. Aday gelen topa manşet vuruşu yapmaz ya da topu tutar ise bir yöne yapacakları manşet testini tamamlamış (üç manşet vuruşunu da yapmış) sayılır, adaya yeni bir hak ve puan verilmez. Başlama alanına atılan ilk top sırasında adayın her iki ayağı da teste başlamak için belirlenmiş alan içerisinde olmalıdır. Manşet tekniğine uygun olmayan, dirsek ile bilek arasındaki bölüm ile vuruş yapılmayan, tek kolla yapılan ve bölgelere sırasıyla yapılmayan vuruşlar puan olarak değerlendirilmez.

3-   SMAÇ TESTİ (18 Puan)

 

Aday 4 (dört), 3 (üç) ya da 2 (iki) numaralı bölgelerden istediği iki (2) bölgeyi seçerek kendi attığı topa her bölgeden 2 (iki) adet toplamda 4 (dört) adet smaç vuruşu yapar. Adayın her bölgeden vurduğu iki smaç vuruşundan en yüksek olan puanı dikkate alınarak kaydedilir. Aday topun düştüğü bölgeye göre her smaç vuruşu için 5 (beş) ya da 9 (dokuz) puan alır. Aday seçtiği her hangi bir bölgeden ilk hakkında en yüksek puan olan 9 (dokuz) puanlık bölgeye vuruş yaptıysa ikinci vuruş hakkını kullanmasına gerek duyulmaksızın testi tamamlamış sayılır ve ikinci vuruşu yapmasına izin verilmez. Çizgiye düşen vuruşlarda puanı yüksek olan bölgenin puanı geçerli sayılır. Kurallara uygun olmayan, smaç özelliği taşımayan, tek ayak ile yapılan sıçramalara, plase vuruşlara, yumruk ile vuruşlara, adayın fileye teması söz konusu olduğunda, vurulan smaç fileye temas edip ön bölgeye (sadece hücum alanı – 3 m.) düştüğünde, en az bir ayağın tabanının tamamı karşı sahaya basacak şekilde orta çizgiyi geçtiği durumlarda puan verilmez. Aday attığı topu beğenmezse (topa smaç vuruşu yapmadan topun yere düştüğü durumda) hakkını tekrar kullanabilir, ancak bu durum her smaç vuruşu için 1 (bir) defa uygulanabilir. File yüksekliği bayanlar için 2.24 m, erkekler için 2.43 m’dir.


YÜZME BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Yüzme branş sınavı iki bölümden oluşur ve zaman karşı yüzülür.

 1. Serbest Stil (Krawl): Erkekler – 100 metre, Kadınlar – 50 metre (40 Puan)
 2. Seçmeli Stil (Kurbağalama, Sırtüstü, Kelebek): Erkekler 50 metre, Kadınlar 25 metre (20 Puan)

Serbest Stil (Krawl) her aday için zorunludur.

Seçmeli Stil için her aday belirlenen stillerden birisini seçer.

Adaylara yüzdükleri süreye göre “Serbest Teknik Puan Tablosu” ve “Seçmeli Branş Puan Tablosu” içerisinde belirtilen puan verilir.

Adaylar sınavda yüzücü mayosu, bone, terlik ve havlu kullanmak zorundadır (bikini, deniz şortu, vb. spor malzemeleri ile sınava girilemez).

Yüzme sınavında Uluslararası Yüzme (FINA)Kuralları geçerlidir.

SERBEST TEKNİK PUAN TABLOSU
KADINLAR (50 M) PUAN ERKEKLER (100 M)
00:39:99 ve Altı 40 01:03:99 ve Altı
00:40:00 – 00:40:49 39 01:04:00 – 01:04:49
00:40:50 – 00:40:99 38 01:04:50 – 01:04:99
00:41:00 – 00:41:49 37 01:05:00 – 01:05:49
00:41:50 – 00:41:99 36 01:05:50 – 01:05:99
00:42:00 – 00:42:49 35 01:06:00 – 01:06:49
00:42:50 – 00:42:99 34 01:06:50 – 01:06:99
00:43:00 – 00:43:49 33 01:07:00 – 01:07:49
00:43:50 – 00:43:99 32 01:07:50 – 01:07:99
00:44:00 – 00:44:49 31 01:08:00 – 01:08:49
00:44:50 – 00:44:99 30 01:08:50 – 01:08:99
00:45:00 – 00:45:49 29 01:09:00 – 01:09:49
00:45:50 – 00:45:99 28 01:09:50 – 01:09:99
00:46:00 – 00:46:49 27 01:10:00 – 01:10:49
00:46:50 – 00:46:99 26 01:10:50 – 01:10:99
00:47:00 – 00:47:49 25 01:11:00 – 01:11:49
00:47:50 – 00:47:99 24 01:11:50 – 01:11:99
00:48:00 – 00:48:49 23 01:12:00 – 01:12:49
00:48:50 – 00:48:99 22 01:12:50 – 01:12:99
00:49:00 – 00:49:49 21 01:13:00 – 01:13:49
00:49:50 – 00:49:99 20 01:13:50 – 01:13:99
00:50:00 – 00:50:49 19 01:14:00 – 01:14:49
00:50:50 – 00:50:99 18 01:14:50 – 01:14:99
00:51:00 – 00:51:49 17 01:15:00 – 01:15:49
00:51:50 – 00:51:99 16 01:15:50 – 01:15:99
00:52:00 – 00:52:49 15 01:16:00 – 01:16:49
00:52:50 – 00:52:99 14 01:16:50 – 01:16:99
00:53:00 – 00:53:49 13 01:17:00 – 01:17:49
00:53:50 – 00:53:99 12 01:17:50 – 01:17:99
00:54:00 – 00:54:49 11 01:18:00 – 01:18:49
00:54:50 – 00:54:99 10 01:18:50 – 01:18:99
00:55:00 – 00:55:49 9 01:19:00 – 01:19:49
00:55:50 – 00:55:99 8 01:19:50 – 01:19:99
00:56:00 – 00:56:49 7 01:20:00 – 01:20:49
00:56:50 – 00:56:99 6 01:20:50 – 01:20:99
00:57:00 – 00:57:49 5 01:21:00 – 01:21:49
00:57:50 – 00:57:99 4 01:21:50 – 01:21:99
00:58:00 – 00:58:49 3 01:22:00 – 01:22:49
00:58:50 – 00:58:99 2 01:22:50 – 01:22:99
00:59:00 – 00:59:49 1 01:23:00 – 01:23:49
00:59:50 ve Üstü 0 01:23:50 ve Üstü

 

SEÇMELİ BRANŞ PUAN TABLOSU – KADINLAR (25 M)
Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
00:23:99 ve Altı 00:19:99 ve Altı 00:18:99 ve Altı 20
00:24:00 – 00:24:99 00:20:00 – 00:20:99 00:19:00 – 00:19:99 19
00:25:00 – 00:25:99 00:21:00 – 00:21:99 00:20:00 – 00:20:99 18
00:26:00 – 00:26:99 00:22:00 – 00:22:99 00:21:00 – 00:21:99 17
00:27:00 – 00:27:99 00:23:00 – 00:23:99 00:22:00 – 00:22:99 16
00:28:00 – 00:28:99 00:24:00 – 00:24:99 00:23:00 – 00:23:99 15
00:29:00 – 00:29:99 00:25:00 – 00:25:99 00:24:00 – 00:24:99 14
00:30:00 – 00:30:99 00:26:00 – 00:26:99 00:25:00 – 00:25:99 13
00:31:00 – 00:31:99 00:27:00 – 00:27:99 00:26:00 – 00:26:99 12
00:32:00 – 00:32:99 00:28:00 – 00:28:99 00:27:00 – 00:27:99 11
00:33:00 – 00:33:99 00:29:00 – 00:29:99 00:28:00 – 00:28:99 10
00:34:00 – 00:34:99 00:30:00 – 00:30:99 00:29:00 – 00:29:99 9
00:35:00 – 00:35:99 00:31:00 – 00:31:99 00:30:00 – 00:30:99 8
00:36:00 – 00:36:99 00:32:00 – 00:32:99 00:31:00 – 00:31:99 7
00:37:00 – 00:37:99 00:33:00 – 00:33:99 00:32:00 – 00:32:99 6
00:38:00 – 00:38:99 00:34:00 – 00:34:99 00:33:00 – 00:33:99 5
00:39:00 – 00:39:99 00:35:00 – 00:35:99 00:34:00 – 00:34:99 4
00:40:00 – 00:40:99 00:36:00 – 00:36:99 00:35:00 – 00:35:99 3
00:41:00 – 00:41:99 00:37:00 – 00:37:99 00:36:00 – 00:36:99 2
00:42:00 – 00:42:99 00:38:00 – 00:38:99 00:37:00 – 00:37:99 1
0:43:00 ve Üstü 00:39:00 ve Üstü 00:38:00 ve Üstü 0

 

SEÇMELİ BRANŞ PUAN TABLOSU – ERKEKLER (50 M)
Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
00:43:99 ve Altı 00:40:99 ve Altı 00:38:99 ve Altı 20
00:44:00 – 00:44:99 00:41:00 – 00:41:99 00:39:00 – 00:39:99 19
00:45:00 – 00:45:99 00:42:00 – 00:42:99 00:40:00 – 00:40:99 18
00:46:00 – 00:46:99 00:43:00 – 00:43:99 00:41:00 – 00:41:99 17
00:47:00 – 00:47:99 00:44:00 – 00:44:99 00:42:00 – 00:42:99 16
00:48:00 – 00:48:99 00:45:00 – 00:45:99 00:43:00 – 00:43:99 15
00:49:00 – 00:49:99 00:46:00 – 00:46:99 00:44:00 – 00:44:99 14
00:50:00 – 00:50:99 00:47:00 – 00:47:99 00:45:00 – 00:45:99 13
00:52:00 – 00:52:99 00:49:00 – 00:49:99 00:47:00 – 00:47:99 11
00:53:00 – 00:53:99 00:50:00 – 00:50:99 00:48:00 – 00:48:99 10
00:54:00 – 00:54:99 00:51:00 – 00:51:99 00:49:00 – 00:49:99 9
00:55:00 – 00:55:99 00:52:00 – 00:52:99 00:50:00 – 00:50:99 8
00:56:00 – 00:56:99 00:53:00 – 00:53:99 00:51:00 – 00:51:99 7
00:57:00 – 00:57:99 00:54:00 – 00:54:99 00:52:00 – 00:52:99 6
00:58:00 – 00:58:99 00:55:00 – 00:55:99 00:53:00 – 00:53:99 5
00:59:00 – 00:59:99 00:56:00 – 00:56:99 00:54:00 – 00:54:99 4
01:00:00 – 01:00:99 00:57:00 – 00:57:99 00:55:00 – 00:55:99 3
01:01:00 – 01:01:99 00:58:00 – 00:58:99 00:56:00 – 00:56:99 2
01:02:00 – 01:02:99 00:59:00 – 00:59:99 00:57:00 – 00:57:99 1
01:03:00 ve Üstü 01:00:00 ve Üstü 00:58:00 ve Üstü 0

 

BADMİNTON BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Sınav üç (3) aşamadan oluşur.

 1. Kısa Servis
 2. Yüksek (Uzun) Servis
 3. Serbest Vuruş

Aday kısa servis atışlarında 60cm uzunluğunda 40 cm genişliğinde belirlenen 4 tane hedefe toplam 4 tane top atış yapacaktır. Aday uzun servis atışlarında 60cm uzunluğunda 60 cm genişliğinde belirlenen 4 tane hedefe toplam 4 tane top atış yapacaktır. Aday aynı hedefe birden fazla isabetli atış yapsa da sadece 4 puan alır. Parkur toplam 60 puandır. Atışlarda Badminton oyun kuralları geçerlidir. Çizgi ihlali ve kural hatası durumunda atış geçerli fakat puan geçersiz sayılacaktır. Parkur süresi maksimum 2 dakikadır. Süre bittiğinde adayın topladığı puan geçerli sayılarak sınav sonlandırılacaktır.

 1. Kısa Servis: Aday, servis atış bölgesinden 4 top ile 4 atış yapar. Belirlenen hedeflere isabetli yapmış olduğu her atış için 4 puan alır. Aynı hedefe yapılan birden fazla isabetli atış olsa da her hedefin 4 puanı olduğu için fazla puan alamaz. Her hedef 4 puandır. 4 atıştan toplam 16 puan alacaktır. Badminton oyun kurallarına uygun atış yapmayan adayın atışları değerlendirmeye alınmaz.
 2. Yüksek Servis: Aday, servis atış bölgesinden 4 top ile 4 atış Belirlenen hedeflere isabetli yapmış olduğu her atış için 5 puan alır. Aynı hedefe yapılan birden fazla isabetli atış olsa da her hedefin 4 puanı olduğu için fazla puan alamaz. Her hedef 5 puandır. 4 atıştan toplam 20 puan alacaktır. Badminton oyun kurallarına uygun atış yapmayan adayın atışları değerlendirmeye alınmaz.
 3. Serbest Vuruş: Aday, atış yapmak için belirlenen alanda hazır bulunan topları yerden raketi ile kaldırarak, karşı sahada belirlenen bölgelere atış yapar. Vuruş tekniği serbest olup, topu yerden raketle almak zorunludur. Adaylar çiftler arka servis çizgisinin dışından raketle yerden aldığı topa serbest vuruşla karşı sahanın tekler ve çiftler arka servis çizgileri arasındaki bölgeye isabetli yaptığı her atış için 6 puan alacaktır. 4 atıştan toplam 24 puan alacaktır.

 

1. Kısa Servis Atışı 2. Yüksek Servis Atışı 3. Serbest Vuruş

RİTMİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (60 PUAN)

Tüm başvuran adaylar aynı ritmik cimnastik sınavına gireceklerdir. Ritmik cimnastik sınavı zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır (Şekil 1). Adayın ilk harekete girişi ile birlikte süre başlatılacak ve sonda yer alan koşu ile parkurunu bitirdiğinde durdurulacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir

NOT: Aday sınav parkurunu 120 saniye içerisinde bitirmek zorundadır. Bitiremeyen aday diskalifiye olacaktır. Parkuru 90 saniye ve altında tamamlayan adaylar parkurdan tam puan alacaklardır. Adaylar sınav sırasında kendi cimnastik aletlerini kullanabilir. Aday sınav sırasında herhangi bir cimnastik aletini (çember, labut, kurdele sopası) kırarsa yedek cimnastik aletini alıp sınava devam eder.

KIYAFET: Siyah tayt, siyah badi, beyaz çorap ya da cimnastik patiği. Ritmik cimnastik sınavı aşağıdaki hareket gruplarından oluşmaktadır:

 1. Top aletinin yüksek fırlatılması ve takla sonunda tek veya çift elle tutulması.

Hatalar:

Aletin tutulduktan sonra veya tutulmadan yere düşürülmesi, fırlatma ve yakalamanın takla atılmadan uygulanması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Top aletinin sağ veya sol el avucunda baş üstünde tutulması ve iki kez chainee dönüş (her biri 360°) yapılması.

Hatalar:

Dönüşlerin teknik özellikler içinde sergilenmemesi, eksik yapılması, aletin düşürülmesi. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Top ile galop adım adım makas sıçrama esnasında topun yere vurulması. Sıçrama esnasında her iki bacakta gergin olarak yapılmalı, ikinci savurma bacağı en az burun hizasına kadar savrulmalı.

Hatalar:

Bacakların gergin olmaması, ikinci savurma bacağının gerekli yüksekliğe sahip olmaması, topun kaybedilmesi, vuruşun doğru teknikle yapılmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Top aletinin göğüsten her iki kola kaydırılarak eller üzerine alınışı ve topun belirlenen alana bırakılışı.

Hatalar:

Topun yuvarlama sırasında yere düşürülmesi, yuvarlamanın tamamlanmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir. Ayrıca top belirlenen alana bırakılmazsa, hata olarak kabul edilecek ve tekrar aletin belirlenmiş olan alana konulması istenecektir.

 1. Labutların alınması, önde yatay düzlemde değirmen ile tabanda passe denge yapılması (3 saniye).

Hatalar:

Labutun veya labutların herhangi bir anda düşürülmesi, değirmenlerin teknik özellikler içinde sergilenmemesi, dengede 3 saniyeden az durulması, dengenin doğru teknikle uygulanmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Her iki labutun aynı anda havadaki tek dönüşü ile 3 (üç) kez küçük atılıp tutulması ve geriye ritmik adımlar ile ilerlenmesi, aletlerin belirlenen alan içine bırakılması.

Hatalar:

Labutların birinin veya her ikisinin herhangi bir şekilde yere düşürülmesi, küçük atışların teknik özellikler içinde sergilenmemesi. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Çember hareketi ile yerde duran çemberin alınması, aletin içinden geçerek (öne doğru çevirme ile) küçük sekmeler ile (3 kez)

Hatalar:

Ayakların çembere takılması, aletin düzgün teknikle çevrilmemesi. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Çemberin elde çevrilmesi ile (3 kez) tabanda arabesque denge (bacak 90 derecede) yapılması. Çember aletinin belirtilen alana bırakılması.

Hatalar:

Çevirme hareketinin doğru teknikle uygulanmaması, çevirme sayısının 3’den az olması, denge hareketinin doğru teknikle uygulanmaması, bacağın yeterli yükseklikte olmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. İp aletinin alınması, ip öne doğru çevrilirken içinden geçerek ceylan sıçrama yapılması. İp öne çevrilirken düz – çapraz – düz – çapraz atlanması.

Hatalar:

Ayağın veya ayakların ipe takılması, düşme, hareketin belirtilen sayıda uygulanmaması, ceylan sıçramada arka bacağın gergin olmaması, arka bacağın yeterli yükseklikte olmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. İpin bir ucunun bırakılarak echappe yapılması ve tutulması.

Hatalar:

İpe takılma, ipin düşürülmesi. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Kurdele aletinin alınması. Kurdele baş üzerinde geniş daireler yaparken bir (1) tur relevede pase (bükülü bacak 90 dereceden bükülmeli ve destek bacakla temas halinde olmalı) pivot yapılması.

Hatalar:

Çevirme ve pivot hareketinin doğru teknikle uygulanmaması, düşme, kurdelenin düğümlenmesi ya da vücuda ya da vücudun bir bölümüne dolanması, bükülü bacağın destek bacak ile temas halinde olmaması, destek bacağın bükülmesi, pivotun tabanda yapılması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Tabanda el ile ön denge esnasında (ön bacak 90 derecenin üstünde) üç (3) saniye boyunca kurdele ile yanda spiral (4 – 5 boğum) yapılması.

Hatalar:

Düşme, kurdelenin düğümlenmesi, dolanması, gergin bacağın gerekli yükseklikte olmaması, alt bacağın bükülü olması, spirallerin gerekli teknik özelliğe sahip olmaması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

 1. Kurdele aletinin bumerang fırlatma ile atılıp tutulması. Kurdele ile içinden geçerek önde doğru dört (4) koşu adımı ve kurdelenin belirtilen alana bırakılması.

Hatalar:

Kurdelenin herhangi bir anda düşürülmesi, dolanması, düğümlenmesi, ayakların kurdeleye takılması. Eğer hareket belirtilen teknikle uygulanmazsa, doğru teknikle sergilenene kadar tekrar ettirilecektir.

RİTMİK CİMNASTİK PUAN TABLOSU

Süre Puan Süre Puan
90 sn. ve altı 60 106 sn. 28
91 sn. 58 107 sn. 26
92 sn. 56 108 sn. 24
93 sn. 54 109 sn. 22
94 sn. 52 110 sn. 20
95 sn. 50 111 sn. 18
96 sn. 48 112 sn. 16
97 sn. 46 113 sn. 14
98 sn. 44 114 sn. 12
99 sn. 42 115 sn. 10
100 sn. 40 116 sn. 8
101 sn. 38 117 sn. 6
102 sn. 36 118 sn. 4
103 sn. 34 119 sn. 2
104 sn. 32 120 sn. ve üstü 0
105 sn. 30

 

 

Özel Yetenek Sınavına Katılan Tüm Adaylara Başarılar Dileriz…

 

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ