T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ SINAVLARI KILAVUZU

3

İÇİNDEKİLER

Giriş Sınavları Uygulama Takvimi 5
Duyuru 6
Başvuru Süresi ve Şekli 8
Bölüm Kontenjanları 9
Giriş Sınavı Uygulama Esasları 10
Başarı Puanının Hesaplanması 12
Atletizm Branş Sınavı 15
Badminton Branş Sınavı 17
Basketbol Branş Sınavı 21
Futbol Branş Sınavı 24
Güreş Branş Sınavı 27
Hentbol Branş Sınavı 32
Judo Branş Sınavı 33
Ritmik Cimnastik Branş Sınavı 37
Tenis Branş Sınavı 40
Voleybol Branş Sınavı 43
Yüzme Branş Sınavı 45
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 46
Genel Bilgiler 47
Yüksekokul Kurulu, Akademik Kadro ve Tesisler 48

GİRİŞ

Üniversitemizin bu yıl 24.sünü gerçekleştireceği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü giriş sınavları için geçen yıllardaki sınavların deneyimine sahip olan yüksekokulumuz öğretim elemanları bugüne kadar atletik ve sportif yetenek temelli olan sınav sistemini, objektifliği yüksek seviyede olmak kaydıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum ülkemizin Spor bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları arasında örnek olarak gösterilmektedir.

2017-2018 giriş sınavlarıyla Yükseköğretim kurulunun 2000’li yılların ideal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini, Antrenörlerini, Spor Yöneticilerini ve Rekreasyon Eğitmenlerini yetiştirmeye yönelik hedeflerine paralel, branşlara özgü sportif eğitimi olan ve atletik performansı üst seviyelerde tutup, orta öğrenim aşamasında belli bir başarıya sahip olan öğrencilere kontenjan dahilinde yükseköğretim olanağı sunmak hedeflenmiştir.

2017-2018 giriş sınavları kriterleri, bu kitapçıkta belirtildiği gibi, tamamen objektif değerlendirmeye dayalı ve güvenilirliği test protokolleri ile daha da artırılmış bir düzeydedir. Yüksekokulumuz Bologna sürecini üniversitemizde ilk tamamlayan birim olmuştur.

Daha çağdaş, araştırmacı, nitelikli eğitim hizmeti verecek eğitim programları; öğretmen, antrenör, spor yöneticisi ve rekreasyon eğitmenlerini yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokulumuza ve sınav sistemine güvenip sınava başvuran tüm adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 

 


TC.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ,

SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE REKREASYON BÖLÜMLERİ

GİRİŞ SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ

 

 

ÖNKAYIT (Online Başvuru) 18 Haziran 2017 – 11 Ağustos 2017
 

GİRİŞ SINAVLARI

KADIN ADAY SINAVLARI 14 – 15 Ağustos 2017
ERKEK ADAY SINAVLARI 16 – 20 Ağustos 2017
 

KAYITLAR

ASİL ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 05- 07 Eylül 2017
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 11-12 Eylül 2017(1. Liste)
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 13-14 Eylül 2017 (2. Liste)
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 18-19 Eylül 2017 (3. Liste)
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 20-21 Eylül 2017 (4. Liste)

 

Not: Adayların katılım sayısına göre tarihler değişebilecektir.

Ön kayıt yaptıran adaylar; TÜ Kırkpınar BESYO web sayfasından (http://kbesyo.trakya.edu.tr/) kendilerini ilgilendiren tüm duyuruları takip etmek zorundadırlar. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir. Aksi durumlar için mağduriyet iddia edilemez. Bölümün web sayfasının dışında herhangi bir yolla duyuru ya da bilgi paylaşımı yapılmayacaktır. Adaylarımızın mağdur kalmamaları için bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle duyurulur.

DUYURU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ön kayıt ve Özel Giriş Sınavıyla Öğrenci Alınacaktır

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na 2017-2018 Öğretim Yılı için yapılacak olan giriş sınavları sonucunda 2017 ÖSYS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan toplam kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

 

KONTENJANLAR Toplam Kadın Milli Erkek Milli Kırkpınar Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 12 8 11 8 1
Antrenörlük Eğitimi 50 18 2 25 4 1
Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğr.) 50 15 35
Spor Yöneticiliği 40 17 3 16 3 1
Spor Yöneticiliği (İkinci Öğr.) 40 20 20
Rekreasyon 20 9 1 9 1

 

NOT :

 • Millilik kontenjanları dolmadığı takdirde, bu kontenjanlar kendi bölümlerinin kadın ve erkek aday genel kontenjanlarına Yerleştirme Puanı (YP) sırasına göre aktarılır. Bu durum Milli Kontenjan Aktarımı (MKA) olarak adlandırılır.
 • Milli adayların kendi branşları, yüksekokulumuz sınav giriş kılavuzunda belirtilen 11 branş içinde yer almıyor ise, milli aday sınav giriş kılavuzunda bulunan 11 branştan birini seçerek sınava
 • Kırkpınar Kontenjanı: Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, Baş ve Başaltı Boyunda ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçilerden boy ve derece üstünlüğüne göre, 2017 Yılı Giriş Kitapçığında belirtilen diğer koşulları yerine getirmek ve durumlarını belgelemek şartıyla, giriş sınavına katılmadan yukarıda belirtilen kontenjanlara kendi içlerinde sıralanmak

koşuluyla yerleştirilirler. Aynı kontenjana başvurularda eşitlik durumunda (boy ve derece  eşitliği halinde) YGS sınav puanı yüksek aday öncelikli olarak yerleşecektir. Bu kontenjanlara

yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılır.

 

 • Kadın veya erkek aday kontenjanları dolmadığı takdirde; kadın aday kontenjanlarından, erkek aday kontenjanlarına veya erkek aday kontenjanlarından kadın aday kontenjanlarına, bölümlerin kendi içlerinde YP’ye göre aktarma yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Spor lisesi çıkışlı adaylar ile Milli ve Kırkpınar kontenjanına başvuru yapan adaylar, durumlarını gösterir belgelerinin noter tasdikli örneğini 01 Ağustos 2017 tarih mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne, elden ya da iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler işleme alınmayacak ve adayın başvurusu iptal edilecektir.

2 -BAŞVURU SÜRESİ ve ŞEKLİ

ÖNKAYIT   (Online Başvuru)  :  18 Haziran 2017 – 11 Ağustos 2017

Online Başvurular, http://kbesyo.trakya.edu.tr/ adresindeki “2017 GİRİŞ SINAVLARI ONLİNE BAŞVURU” ekranından yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Vatandaşı olmak
 2. 2017 yılı YGS sınavına giren tüm lise mezunları için (Spor alanı çıkışlı adaylar dahil alan/kol/bölüm farkı gözetmeksizin) YGS puanlarının herhangi birinden en az 200.000 puan ve üzeri, Milli sporcular ile Kırkpınar Kontenjanına başvuru yapacak adaylarınsa en az 180.000 puan ve üzeri alması koşuluyla puan türüne bakılmaksızın başvurabileceklerdir.
 3. 2017 OSYS Klavuzunda belirtilen 1., 2.ve 3.Grup Milli sporcuların ( Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na sınavsız yerleştirilmesi ÖSYM Başkanlığınca yapılır. 2017-ÖSYS Kılavuzu shf 28. Bölüm 8.4: Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar).
 4. Millilik belgesi ile Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine müracaat edecek adayların millilik belgelerinin onayının ilgili federasyonlardan veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden (GHSGM) alınması Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.
 5. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve kabul koşulları Üniversitemizin 2017 yılı giriş sınavlarına ilişkin Senato toplantısında belirlendiği şekildedir.
 6. Her aday kendi seçtiği branşta ve sırasında sınava girmek zorundadır.

NOT:

1.     Not: Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından her ne sebeple olursa olsun branş ve bölüm/program tercihi değişikliği yapılamaz

 1. Ön kayıt yaptıran adaylar, kbesyo.trakya.edu.tr adresinde yer alan 2017-2018 Öğretim Yılı Giriş Sınavları Kılavuzundaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

UYARI: Millilik Belgesi veya diğer belgeler için yanlış beyan ortaya çıktığında aday tüm haklarını kaybeder. Ayrıca doğabilecek her türlü yasal yükümlülüğü de kabul etmiş sayılır.

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BÖLÜM KONTENJANLARI

Yapılan sınavlar sonucunda, adaylar tercih ettikleri bölüm ya da bölümlere göre, sınavda almış oldukları puanlar neticesinde aşağıdaki tabloya göre kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Sıralama en yüksek yerleştirme puanından başlayarak, aşağıdaki sıra takip edilerek yapılacaktır (Tercih sıralamasında adayın yapmış olduğu sıralama esas alınacaktır).

Kırkpınar Kontenjanı:

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, Baş ve Başaltı Boyunda ilk 3 dereceye giren yağlı güreşçilerden boy ve derece üstünlüğüne göre, 2017 Yılı Giriş Kitapçığında belirtilen diğer koşulları yerine getirmek ve durumlarını belgelemek şartıyla, Giriş sınavına katılmadan yukarıda belirtilen kontenjanlara kendi içlerinde sıralanmak koşuluyla yerleştirilirler. Aynı kontenjana başvurularda eşitlik durumunda (boy ve derece eşitliği halinde) YGS sınav puanı yüksek aday öncelikli olarak yerleşecektir.Bu kontenjanlara yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda boş kalan kontenjanlar genel kontenjana aktarılır.

TANIMLAR

Bu kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

YGS: Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6)

YGS-P: 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı; Adayın okuldaki diploma notu/ mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/ puanları içindeki yerine göre değişen ve değeri en az 100, en çok 500 olan puan

ÖYSP: Adayın, kendi isteğiyle seçtiği branştan aldığı puan (Özel Yetenek Sınavı Puanı)

ÖYSP-SP: Standart Sapma Puanı

GİRİŞ SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 1. Başarı puanının hesaplanmasında 2017ÖSYS Kılavuzu esas alınmıştır.
 2. 2017 yılı giriş sınavlarında 6 programdan herhangi bir programı asil olarak kazanan aday diğer programların yedek listelerinde yer almayacaktır.

3.  Antrenörlük Eğitimi bölümü sınavını kazanan aday hangi branştan sınavı kazanmış ise o branştan ya da sadece “Fitness uzmanlık” branşından mezun olma hakkına sahiptir. Diğeruzmanlıkbranşlarından mezun olma hakkı yoktur.

 1. Asil listede yer alamayan adaylar, sadece seçmiş olduğu tek bir bölüm listesinde, (YP’sine ve tercih sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak kaydıyla) yedek aday olarak yer alacaktır.
 2. Kadın ve erkek adayların sıralamaları ayrı ayrı yapılacak ve sınavlar sonunda aldıkları puanlara Ortaöğretim Başarı Puanları (OÖBP) ilave Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının ÖSYM tarafından tarafımıza iletilmesinde gecikme olması halinde sonuçların ilanı için söz konusu puanların teminine kadar beklenecektir.
 3. Adayların Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarından herhangi birine yerleştirilebilmeleri için yapılan giriş sınav uygulamalarına katılmaları şarttır.
 1. Giriş sınavları sonucunda milli adaylar kendilerine ayrılan kontenjan dâhilin de yerleştirilirler. Bu adaylar; diğer adaylara ayrılan kontenjana (genel kontenjan) yerleşemezler.

 

 1. Yabancı uyruklu adayların giriş sınavları ve yerleştirme işlemleri TC Uyruklu adaylardan ayrı olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu adayların giriş sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir.
 2. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan, disiplinli ve saygılı, tutum ve davranış içerisinde olmaları ile mümkündür. Bu nedenle sınav süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav komisyon üyeleri ile saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar sınav yürütme kurulu kararı ile sınavdan ihraç edilebilir.
 3. Sınav sırasında kasıtlı olarak sınavı aksatacak, sınav ortamını ve düzenini bozacak, sınav donanımına zarar verecek adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Bu adayların sınavları ilgili komisyon ve üst kurulun ilgili tutanağı ile geçersiz sayılır. Bu adaylar yerleştirme işlemine katılamazlar.
 4. Adaylar ilan edilecek sınav programına göre sınava alınacaktır. Sınav programında, yeri ve saati ilan edilen sınavlar bittikten sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır (ilgili sınav jürisince mazereti uygun görülenlerhariç).
 5. Adayların sınav giysilerinde herhangi bir siyasi / ideolojik yazı, simge ve reklam içeren emareler bulunmayacaktır.
 6. İtirazlar ilgili sınav istasyonuna ve o sınav bitiminde hemen yazılı olarak yapılabilecektir.
 7. Sınav itiraz ücreti 100 TL’dir (Hes.No: 32080113-5122 veya IBAN NO:TR090001000097320801135122). İtirazı geçerli sayılan adayın itiraz ücreti iade edilecektir.
 8. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek yaralanmalar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı
 9. Giriş Sınavları’nın yer ve başlangıç saati : Giriş Sınavları; saat 09:00’da başlayacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yıl Spor Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 10. Sınava girecek adayların bulundurması gereken belgeler;
  • Kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli )
  • Giriş Kimlik Kartı (Online kayıt sırasında aday tarafından sistemden dökümü alınacak)
  • Spor kıyafeti (Spor ayakkabısı, eşofman, şort, )

İTİRAZLAR

A)  Branş sınavına itirazlar

 

1- Adaylar, branş sınavlarına itirazlarını ilgili branş sınavı bitmeden dilekçe  ile ilgili komisyona yapmak zorundadırlar. İtirazın dikkate alınabilmesi için itiraz ücreti olan 100 TL’nin yatırılarak, dekontun itiraz dilekçesinin ekinde sunulması gerekir (Hes. No: 32080113-5122 veya IBAN NO:TR090001000097320801135122). Branş sınavı bittikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 1. 2017 Giriş Sınav Sonuç Listesine İtirazlar
 • Giriş sınavlarının tamamlanmasının ardından, sınav kontrol listeleri Yüksekokulumuz resmi internet sitesinde ve ilan panosunda yayınlanacaktır.
 • Adaylar; sınav kontrol listesinde, kendilerine ait verilere ilişkin olası hatalara itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai saatleri içinde dilekçe ile “Sınav Sonuçları Değerlendirme ve Sonuçlandırma Komisyonu Başkanlığına” yapmak zorundadırlar. 
 • Ad-soyad, tarih, imza ve iletişim adresi bulunmayan dilekçeler işleme konmaz. 
 • Telefon ya da elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 
 • İtiraz adayın kendisi tarafından yapılmalıdır. Adayın yasal temsilcisi dışındaki kişiler tarafından yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

6-            ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN YAPILAN İTİRAZLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

NOT : Burada yer almayan konularda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir

BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI (*) 

Başarı puanının hesaplanması ve bu puan doğrultusunda asil ve yedek listelerin oluşturulması, 2017 ÖSYS Kılavuz’unun 26. ve 27. sayfalarında yer alan esaslar doğrultusunda yapılmaktadır.

Sınavı kazanan adayların başarı sıralaması hesaplanırken;

 • Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavları uygulamasında sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade Bu puana Yerleştirme Puanı (YP) denecektir.
 • Giriş sınavına katılan adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2017 LYS sonuçları açıklandıktan sonra alınacaktır.
 • Giriş sınavları sonucunda yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 3 puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır,
 1. a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) b)Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
 2. c) 2017- YGS puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
 3. Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.Giriş sınavı puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanlar standart puanlara çevrilir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

5-   Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı=YP ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için liselerin spor alanından geliyorsa),

NOT: Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + ( 0,22 YGS- P ) + (0,03xOBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + ( 0,11 x OBP) + ( 0,22 YGS -P ) 

 • 2016 YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim programları için de uygulanacaktır. 2016 ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır (2017 ÖSYS Klavuzu shf,27).
 • Adaylar YP ve tercihlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere 2017ÖSYM Yükseköğretim programları kılavuzunda yer alan kadın ve erkek öğrenci kontenjanları kadar asil liste, 2017 ÖSYM Yükseköğretim programları kılavuzunda yer alan kadın ve erkek öğrenci kontenjanları kadar da yedek liste ilan
 • 2017 yılı giriş sınavlarında başarı puanının hesaplanmasında kadın ve erkek adaylar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Erkek ve kadın adayların (asil/yedek) listeleri ayrı ayrı oluşturularak ilan
 • Kontenjanların boş kalması durumunda en fazla 4 kez yedek liste ilan edilecektir.

(*) Bu hesaplamalarda ve formüllerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde “2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” esas alınacaktır.

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU GİRİŞ SINAV BRANŞLARI

1.Atletizm Branş Sınavı (100 m. veya 800 m.) 500 Puan
2.Badminton Branş Sınavı 500 Puan
3.Basketbol Branş Sınavı 500 Puan
4.Futbol Branş Sınavı 500 Puan
5.Güreş Branş Sınavı 500 Puan
6.Hentbol Branş Sınavı 500 Puan
7. Judo Branş Sınavı 500 Puan
8.Ritmik Cimnastik Branş Sınavı 500 Puan
9.Tenis Branş Sınavı 500 Puan
10.Voleybol Branş Sınavı 500 Puan
11.Yüzme Branş Sınavı 500 Puan

 

Adaylar yukarıda belirtilen 11 branştan 1’ini seçerek sınava katılmak zorundadır.  Adaylar branş sınavlarında toplam 500 puan üzerinden değerlendirme tablosuna göre puan alacaklardır.

Her adayın seçtiği branş için 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır.

ATLETİZM BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

100 Metre Sürat Testi (500 PUAN) 

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
11.50 500 13.50 500
11.51 – 11.54 475 13.51 – 13.54 475
11.55 – 11.58 450 13.55 – 13.58 450
11.59 – 11.62 425 13.59 – 13.62 425
11.63 – 11.66 400 13.63 – 13.66 400
11.67 – 11.70 387.5 13.67 – 13.70 387.5
11.71 – 11.74 375 13.71 – 13.74 375
11.75 – 11.78 362.5 13.75 – 13.78 362.5
11.79 – 11.82 350 13.79 – 13.82 350
11.83 – 11.86 337.5 13.83 – 13.86 337.5
11.87 – 11.90 325 13.87 – 13.90 325
11.91 – 11.94 312.5 13.91 – 13.94 312,5
11.95 – 11.98 300 13.95 – 13.98 300
11.99 – 12.02 287.5 13.99 – 14.02 287.5
12.03 – 12.06 275 14.03 – 14.06 275
12.07 – 12.10 262.5 14.07 – 14.10 262.5
12.11 – 12.14 250 14.11 – 14.14 250
12.15 – 12.18 237.5 14.15 – 14.18 237.5
12.19 – 12.22 225 14.19 – 14.22 225
12.23 – 12.26 212,5 14.23 – 14.26 212.5
12.27 – 12.30 200 14.27 – 14.30 200
12.31 – 12.34 187,5 14.31 – 14.34 187.5
12.35 – 12.38 175 14.35 – 14.38 175
12.39 – 12.42 162.5 14.39 – 14.42 162.5
12.43 – 12.46 150 14.43 – 14.46 150
12.47 – 12.50 137.5 14.47 – 14.50 137.5
12.51 – 12.54 125 14.51 – 14.54 125
12.55 – 12.58 112.5 14.55 – 14.58 112.5
12.59 – 12.62 100 14.59 – 14.62 100
12.63 – 12.66 87.5 14.63 – 14.66 87.5
12.67 – 12.70 75 14.67 – 14.70 75
12.71 – 12.74 62.5 14.71 – 14.74 62.5
12.75 – 12.78 50 14.75 – 14.78 50
12.79 – 12.82 37.5 14.79 – 14.82 37.5
12.83 – 12.86 25 14.83 – 14.86 25
12.87 – 12.90 12.5 14.87 – 14.90 12.5
12.91 ve üzeri 0 14.91 ve üzeri 0

 

ATLETİZM BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

800 Metre Testi  (500 PUAN)

KADINLAR ERKEKLER
Derece Puan Derece Puan
2.25.00 ve altı 500 2.06.00 ve altı 500
2.25.01 – 2.25.60 475 2.06.01 – 2.06.60 475
2.25.61 – 2.26.20 450 2.06.61 – 2.07.20 450
2.26.21 – 2.26.80 425 2.07.21 – 2.07.80 425
2.26.81 – 2.27.40 400 2.07.81 – 2.08.40 400
2.27.41 – 2.28.00 387.5 2.08.41 – 2.09.00 387.5
2.28.01 – 2.28.60 375 2.09.01 – 2.09.60 375
2.28.61 – 2.29.20 362.5 2.09.61 – 2.10.20 362.5
2.29.21 – 2.29.80 350 2.10.21 – 2.10.80 350
2.29.81 – 2.30.40 337.5 2.10.81 – 2.11.40 337.5
2.30.41 – 2.31.00 325 2.11.41 – 2.12.00 325
2.31.01 – 2.31.60 312.5 2.12.01 – 2.12.60 312,5
2.31.61 – 2.32.20 300 2.12.61 – 2.13.20 300
2.32.21 – 2.32.80 287.5 2.13.21 – 2.13.80 287.5
2.32.81 – 2.33.40 275 2.13.81 – 2.14.40 275
2.33.41 – 2.34.00 262.5 2.14.41 – 2.15.00 262.5
2.34.01 – 2.34.60 250 2.15.01 – 2.15.60 250
2.34.61 – 2.35.20 237.5 2.15.61 – 2.16.20 237.5
2.35.21 – 2.35.80 225 2.16.21 – 2.16.80 225
2.35.81 – 2.36.40 212,5 2.16.81 – 2.17.40 212.5
2.36.41 – 2.37.00 200 2.17.41 – 2.18.00 200
2.37.01 – 2.37.60 187,5 2.18.01 – 2.18.60 187.5
2.37.61 – 2.38.20 175 2.18.61 – 2.19.20 175
2.38.21 – 2.38.80 162.5 2.19.21 – 2.19.80 162.5
2.38.81 – 2.39.40 150 2.19.81 – 2.20.40 150
2.39.41 – 2.40.00 137.5 2.20.41 – 2.21.00 137.5
2.40.01 – 2.40.60 125 2.21.01 – 2.21.60 125
2.40.61 – 2.41.20 112.5 2.21.61 – 2.22.20 112.5
2.41.21 – 2.41.80 100 2.22.21 – 2.22.80 100
2.41.81 – 2.42.40 87.5 2.22.81 – 2.23.40 87.5
2.42.41 – 2.43.00 75 2.23.41 – 2.24.00 75
2.43.01 – 2.43.60 62.5 2.24.01 – 2.24.60 62.5
2.43.61 – 2.44.20 50 2.24.61 – 2.25.20 50
2.44.21 – 2.44.80 37.5 2.25.21 – 2.25.80 37.5
2.44.81 – 2.45.40 25 2.25.81 – 2.26.40 25
2.45.41 – 2.46.00 12.5 2.26.41 – 2.27.00 12.5
2.46.01 ve üzeri 0 2.27.01 ve üzeri 0

 

BADMİNTON BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

Spor salonunda yapılacak olan badminton testi toplam 4 ( dört ) istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır. Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotosele girişle teste başlayacak ve parkurun sonundaki çıkış fotosel kapısından geçtikten sonra testi tamamlayacaktır. Süre otomatik olarak skorboarda yansıyacaktır.

 1. İstasyon: Aday, fotoselden geçerek servis alanında belirlenen bölgeye (Sağ servis) geçer. Servis alanında 18 adet top bulunmaktadır (9 adet kısa servis,9 adet yüksek servis ). Öncelikle kısa servis atışından başlayarak (tercihine göre forehand/ backhand ) 3 adet topu rakip sahada belirlenen alana düşürmeye çalışır.

Açıklamalar:

*Aday bu alana 3 topu düşürmek zorundadır.

*Aday kısa servis için en fazla 9 top kullanabilir. 9 top atışında da başarılı olamamışsa diğer istasyonlara geçemez.

*Aday ilk 3 topu belirlenen alana düşürmüşse diğer topları kullanmaz ve bu istasyonu başarmış sayılır.

*Aday atış yaptığı top yere düşmeden bir sonraki topu atış için yerden alamaz.

 1. İstasyon: Aday 1.istasyonda belirlenmiş bulunan alanda kalarak Yüksek servis atışlarına geçer. Bu istasyonda da aday en az 3 atışını yüksek servis için belirlenen alana düşürmek zorundadır.

Açıklamalar:

*Aday yüksek servis için belirlenen alana 3 topu düşürmek zorundadır.

*Aday yüksek servis için en fazla 9 top kullanabilir. 9 top atışında da başarılı olamamışsa diğer istasyonlara geçemez.

*Aday ilk 3 topu belirlenen alana düşürmüşse diğer topları kullanmaz bu istasyonu başarmış sayılır.

*Aday atış yaptığı topu yere düşmeden bir sonraki topu atış için yerden alamaz.

 1. İstasyon: Bu İstasyonda badminton tekler sağ ve sol yan çizgisi üzerinde bulunan toplam 6 adet topu (3 adet sağ+3 adet sol ) ve file altının ortasında 1 adet, arka çizgi ortasında bulunan 1 adet top olmak üzere, toplam 8 adet topu badminton koşu tekniklerine uygun bir şekilde raketiyle devirmeye çalışır. Aday devirmiş olduğu toptan sonra diğer topa geçebilir.

Açıklamalar:

*Aday top devirme işleminde her hangi bir sıraya uymak zorunda değildir.

* Aday, her top devirişinden sonra merkez olarak belirlenen yere iki ayağı ile girmelidir.

*Aday, bütün topları raketiyle devirmek durumundadır.

*Aday her iki topu devirme arasında koşu tekniğini uygularken belirlenen alana en az bir ayağı ile temas ederek geçiş yapmak zorundadır.

 1. İstasyon: Aday, arka çizgiye belirli bir mesafede paralel olarak yerleştirilmiş bulunan 10 adet topu havaya doğru fırlatıp yere doğru düşmekte olan topa clear veya smaç vuruşu uygular. Böylece 3 adet topun gereken bölgeye düşmesi sonucunda son aşamaya gelmiş olur. Atışların düştükleri alan dikkate alınarak her top atışında da başarılı olmuşsa diğer istasyonlara geçer.

Açıklamalar:

*Aday belirlenen alana 3 topu düşürmek zorundadır.

*Aday 10 top kullanabilir.

*Aday ilk 3 topu belirlenen alana düşürmüşse diğer topları kullanmaz bu istasyonu başarmış sayılır.

*Aday atış yaptığı topu yere düşmeden bir sonraki topu atış için yerden alamaz.

 1. istasyondaki atışlarını tamamlayan aday belirlenen koninin olduğu dış alandan koşarak fotoseli keser ve testi tamamlar

Test Batarya Süresi:

Erkekler için: 75 sn

Kadınlar için: 85 sn

(Bu süreleri aşan adaylar parkuru bırakacaklardır.)

BADMİNTON BRANŞ SINAVI PARKURU

BADMİNTON BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

KADINLAR ERKEKLER
Derece (sn.) Puan Derece(sn.) Puan
60 sn.ve altı 500 50 sn.ve altı 500
61 450 51 450
62 425 52 425
63 400 53 400
64 375 54 375
65 350 55 350
66 325 56 325
67 300 57 300
68 275 58 275
69 250 59 250
70 225 60 225
71 200 61 200
72 175 62 175
73 150 63 150
74 125 64 125
75 100 65 100
76 90 66 90
77 80 67 80
78 70 68 70
79 60 69 60
80 50 70 50
81 40 71 40
82 30 72 30
83 20 73 20
84 10 74 10
85 sn. ve üstü 0 75 sn. ve üstü 0

 

BASKETBOL BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

-Aday teste topla başlayıp topla bitirmek zorundadır.

-Aday teste 1 m. çizgisi içine topu vurarak başlamak zorundadır.

-Slalom için kulelerin sağ tarafından başlanması zorunludur.

-Aday slalomda kule atlar, kulenin üzerinden topu geçirerek slalom yapar ve geçmediği kuleyi devirirse adayın o hakkı geçersiz sayılır.

-Aday slalom sonrası son kuleden çıkışta kendine avantaj sağlayacak şekilde topu ileri fırlatamaz.

-Adayın sağ turnike atışı başarılı olmaz ise aynı topu yakalayıp en yakın mesafeden başarılı bir jump shoot atışı yapması zorunludur.

-Sağ turnike sonrası aday riboundu alıp faul çizgisi üzerinde bulunan kulenin etrafından dolaşıp direk çembere sol turnike atışı yapması gerekmektedir. Atış isabetli olmaz ise aynı top ile en yakın mesafeden başarılı bir jump shoot atışı yapılması gerekmektedir.

-Başarılı bir sol turnike atışı veya sonradan başarılı yapılan atışla adayın test anında o topu bırakarak 2 nolu topa yönelip pivot dönüşü sonrası isabetli jump shoot atışı sonrası 3 nolu topa yönelip pivot dönüşü sonrası isabetli bir jump shoottan sonra 3 nolu topla birlikte bitiriş noktasından çıkarak testi tamamlaması gerekmektedir.

-Aday test esnasında steps yaparsa adayın o hakkı geçersiz sayılacaktır.

-Aday 3. topun isabeti sonrası çıkışa yöneldiği an hariç test anında topla yürümesi, koşması adayın o hakkının geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

-Her adayın test için 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılacaktır.

 

BASKETBOL BRANŞ SINAV PARKURU (500 PUAN)

BASKETBOL BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
14.75-14.99 500 16.75-16.99 500
15.00-15.24 475 17.00-17.24 475
15.25-15.9 450 17.25-17.49 450
15.50-15.74 425 17.50-17.74 425
15.75-15.99 400 17.75-17.99 400
16.00-16.09 387.5 18.00-18.09 387.5
16.10-16.19 375 18.10-18.19 375
16.20-16.29 362.5 18.20-18.29 362,5
16.30-16.39 350 18.30-18.39 350
16.40-16.49 337.5 18.40-18.49 337,5
16.50-16.59 325 18.50-18.59 325
16.60-16.69 312,5 18.60-18.69 312.5
16.70-16.79 300 18.70-18.79 300
16.80-16.89 287.5 18.80-18.89 287.5
16.90-16.99 275 18.90-18.99 275
17.00-17.09 262.5 19.00-19.09 262.5
17.10-17.19 250 19.10-19.19 250
17.20-17.29 237.5 19.20-19.29 237.5
17.30-17.39 225 19.30-19.39 225
17.40-17.49 212.5 19.40-19.49 212.5
17.50-17.59 200 19.50-19.59 200
17.60-17.69 187.5 19.60-19.69 187.5
17.70-17.79 175 19.70-19.79 175
17.80-17.89 162.5 19.80-19.89 162.5
17.90-17.99 150 19.90-19.99 150
18.00-18.09 137.5 20.00-20.09 137.5
18.10-18.19 125 20.10-20.19 125
18.20-18.29 112.5 20.20-20.29 112.5
18.30-18.39 100 20.30-20.39 100
18.40-18.49 87.5 20.40-20.49 87.5
18.50-18.59 75 20.50-20.59 75
18.60-18.69 62.5 20.60-20.69 62.5
18.70-18.79 50 20.70-20.79 50
18.80-18.89 37.5 20.80-20.89 37.5
18.90-18.99 25 20.90-20.99 25
19.00-19.09 12.5 21.00-21.09 12.5
19.10 ve üzeri 0 21.10 ve üzeri 0

 

FUTBOL BRANŞ SINAVI SLALOM DRİPLİNG TESTİ (500 PUAN)

Başlama – Bitiş arası                = 20 m.

İşaretler arası                           = 1.50 m. Başlangıç ile ilk huni arası      = 2.00 m.

Slalom Dripling Testi

 • Aday top sürerken kule atlarsa o hakkı geçersiz sayılır.
 • Aday topla birlikte fotoselden çıkmaz ise o hakkı geçersiz sayılır.
  • Bitirişte aday fotoselden, top fotoselin dışından geçerse hakkı geçersiz sayılır.
  • Bitirişte top fotoselden, aday fotoselin dışından çıkarsa hakkı geçersiz sayılır.
 • Her adayın test için 2 hakkı vardır.

FUTBOL BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU SLALOM DRİPLİNG TESTİ

(500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
10.50 – 10.59 500 11.00-11.09 500
10.60 – 10.69 475 11.10-11.19 475
10.70 – 10.79 450 11.20-11.29 450
10.80 – 10.89 425 11.30-11.39 425
10.90 – 10.99 400 11.40-11.49 400
11.00 – 11.09 387.5 11.50 – 11.59 387.5
11.10 – 11.19 375 11.60 – 11.69 375
11.20 – 11.29 362.5 11.70 – 11.79 362.5
11.30 – 11.39 350 11.80 – 11.89 350
11.40 – 11.49 337.5 11.90 – 11.99 337.5
11.50 – 11.59 325 12.00 – 12.09 325
11.60 – 11.69 312.5 12.10 – 12.19 312.5
11.70 – 11.79 300 12.20 – 12.29 300
11.80 – 11.89 287.5 12.30 – 12.39 287.5
11.90 – 11.99 275 12.40 – 12.49 275
12.00 – 12.09 262.5 12.50 – 12.59 262.5
12.10 – 12.19 250 12.60 – 12.69 250
12.20 – 12.29 237.5 12.70 – 12.79 237.5
12.30 – 12.39 225 12.80 – 12.89 225
12.40 – 12.49 212.5 12.90 – 12.99 212.5
12.50 – 12.59 200 13.00 – 13.09 200
12.60 – 12.69 187.5 13.10 – 13.19 187.5
12.70 – 12.79 175 13.20 – 13.29 175
12.80 – 12.89 162.5 13.30 – 13.39 162.5
12.90 – 12.99 150 13.40 – 13.49 150
13.00 – 13.09 137.5 13.50 – 13.59 137.5
13.10 – 13.19 125 13.60 – 13.69 125
13.20 – 13.29 112.5 13.70 – 13.79 112.5
13.30 – 13.39 100 13.80 – 13.89 100
13.40 – 13.49 87.5 13.90 – 13.99 87.5
13.50 – 13.59 75 14.00 – 14.09 75
13.60 – 13.69 62.5 14.10 – 14.19 62.5
13.70 – 13.79 50 14.20 – 14.29 50
13.80 – 13.89 37.5 14.30 – 14.39 37.5
13.90 – 13.99 25 14.40 – 14.49 25
14.00 – 14.09 12.5 14.50 – 14.59 12.5
14.10 ve üzeri 0 14.60 ve üzeri 0

GÜREŞ BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

Güreş testini seçen adaylar (kadın ve erkek) aynı güreş sınavına tabi tutulacaklardır. Aday fotoselden giriş yaparak zamanı başlatır ve istasyonları kurallara uygun olarak tamamladığında, fotoselden çıkış yaparak zamanı durduracaktır. Adayın parkuru tamamlamış olduğu zamanın karşılığı olan puan otomatik olarak ekrana yansıyacaktır.

Sınavdan önce tartı yapılacaktır. 100 kg ve üstü ağırlığa sahip olan adaylar, sınavın halata tırmanma kısmından muaf olacaklardır.

Sınav aşağıda belirtilen toplam 5 aşamadan meydana gelmektedir.

 • 6 adet teknik
 1. a) Danabağı b)Tekkol
 2. Kafakol
 3. Çift dalıp ters paça
 4. Koltukaltı geçişi + Çırpma
 5. Koltukaltı geçiş + künde

Uygulanacak olan 6 adet teknik canlı mankenle yapılacaktır. Sınava katılan adaylar kendi aralarında canlı manken seçimi yapabilirler. Canlı manken seçemeyen aday, uygulanacak olan teknikleri sınav komisyonu tarafından görevlendirilen canlı mankene uygulayacaktır.

 • Piolet (köprüye düşme) 3 adet
 • Halata tırmanma (3.5 metre) (Erkekler ayaklarını kullanmayacaklar, kadınlar )
 • Ayak çekme (3 adet)
 • Salto tekniği (Robot mankene 2 adet)

Not: Tekniklerin uygulanışı esnasında, hatalı teknik uygulandığı tespit edildiği taktirde hareketin doğrusu yapılana kadar tekrar edilecektir.

Her adayın 2 hakkıvardır. En iyi derece geçerli sayılır.

GÜREŞ SINAV PARKURU (500 PUAN)

 

Not: Sınav 8 x 8 m’lik alan içerisinde yapılacaktır. Halat yüksekliği 3,5 m.’dir.

GÜREŞ BRANŞ BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
37.00 37.24 500 47.00 47.24 500
37.25 37.49 475 47.25 47.49 475
37.50 37.74 450 47.50 47.74 450
37.75 37.99 425 47.75 47.99 425
38.00 38.24 400 48.00 48.24 400
38.25 38.49 387.5 48.25 48.49 387.5
38.50 38.74 375 48.50 48.74 375
38.75 38.99 362.5 48.75 48.99 362.5
39.00 39.24 350 49.00 49.24 350
39.25 39.49 337.5 49.25 49.49 337.5
39.50 39.74 325 49.50 49.74 325
39.75 39.99 312.5 49.75 49.99 312.5
40.00 40.24 300 50.00 50.24 300
40.25 40.49 287.5 50.25 50.49 287.5
40.50 40.74 275 50.50 50.74 275
40.75 40.99 262.5 50.75 50.99 262.5
41.00 41.24 250 51.00 51.24 250
41.25 41.49 237.5 51.25 51.49 237.5
41.50 41.74 225 51.50 51.74 225
41.75 41.99 212.5 51.75 51.99 212.5
42.00 42.24 200 52.00 52.24 200
42.25 42.49 187.5 52.25 52.49 187.5
42.50 42.74 175 52.50 52.74 175
42.75 42.99 162.5 52.75 52.99 162.5
43.00 43.24 150 53.00 53.24 150
43.25 43.49 137.5 53.25 53.49 137.5
43.50 43.74 125 53.50 53.74 125
43.75 43.99 112.5 53.75 53.99 112.5
44.00 44.24 100 54.00 54.24 100
44.25 44.49 87.5 54.25 54.49 87.5
44.50 44.74 75 54.50 54.74 75
44.75 44.99 62.5 54.75 54.99 62.5
45.00 45.24 50 55.00 55.24 50
45.25 45.49 37.5 55.25 55.49 37.5
45.50 45.74 25 55.50 55.74 25
45.75 45.99 12.5 55.75 55.99 12.5
46.00 üzeri 0 56.00 ve üzeri 0

 

HENTBOL BRANŞ SINAVI

10 TOP KALE ATIŞI TESTİ (500 PUAN)

Hentbol sınavı zamana karsı yapılan bir parkuru içermektedir. Aday topsuz bir şekilde fotoselden giriş yaparak zamanı başlatacaktır ve sınav hentbol oyun kurallarına uygun olarak tamamladığında yine topsuz olarak fotoselden vücudunun tümüyle çıkış yaparak zamanı durduracaktır. Adayın tamamlamış olduğu zamanın karşılığı olan puan otomatik olarak ekrana yansıyacaktır.

Sınav topsuz bir şekilde başlangıç fotoselinin karşısına denk gelen kanat bölgesindeki topa doğru hızlı bir koşu ile başlar, sırasıyla sol kanat, sol oyun kurucu, orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ve sağ kanattan yapacağı isabetli atışlardan sonra topsuz bir şekilde parkuru tamamlayarak fotoselden çıkış yapacaktır.

Her adayın 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır. Hentbol sınavı istasyonları aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

A.     Sınav Parkuru Ölçüleri ve İşaretleri: 

 • Sınav hentbol yarı sahasında uygulanır (20metreye, 20metre).
 • Başlangıç ve bitiriş fotoselleri, orta saha çizgisinin üzerinde paralel ve kenar çizgisi ile kesişen yerlerde sahanın iki yanına yerleştirilir.
 • Fotosel genişlikleri 2 metre olacak şekilde ayarlanır.
 • Başlangıç fotoselinin 1 metre arkasına çizgi çekilir.
 • Kanat atışlarında toplar köşelere gelecek şekilde sahaya yerleştirilir.
 • Oyun kurucu bölgelerinde yer alan toplar kaleye 7 m. uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir ve her oyun kurucu bölgesindeki topların aralığı 5 m. uzaklığa ayarlanır.
 • Kanat atışlarının atılacağı bölgeye zemine dik gelecek şekilde yerleştirilen işaret çubukları, kale sahası ve gol çizgisinin kesiştiği yerden orta saha çizgisine doğru 3,5 metre mesafede hizalanacaktır.
 • Kanat bölgelerindeki işaret çubukları şekil 1’de kare şeklinde ifade edilmiştir.
 • Topların bulunacağı kuleler şekil 1’ de daire şeklinde ifade edilmiştir.
 • (Yukarıdaki açıklamaları şekil 1’de görebilirsiniz.)

A.     Kale, Hedef ve Top Ölçüleri:

 • Kale ölçüleri hentbol oyun kurallarında belirtildiği gibi 3 metreye, 2 metre ölçülerindedir. (Şekil 2)
 • Kalenin önünde duran ve kaleyi kaplayan engelin üst köşelerinden 1 metreye, 1 metre ölçülerinde boşluklar açılmıştır. (Şekil 2)
 • Topların ölçüleri;
 • Erkekler; 3 numara toplar kullanacaktır.
 • Kadınlar; 2 numara toplar kullanacaktır.

Sınavın Uygulanışı

 • Aday saha içerisinde bulunan 5 bölgeden kaledeki hedeflere isabet edecek (topların kaledeki boş alanların içinden geçmesi ve kalede kalması) atışlar yapmaya çalışı
 1. Aday başlangıç fotoseli ve fotoselin 1 metre arkasından bulunan çizgi ile belirlenmiş bölgeden ilk kanat bölgesindeki topa (başlangıç fotoseli yönündeki) koşu
 2. İlk kanat bölgesinden aldığı top ile atış alanını belirleyen işaret çubuğu ve kale çizgisi arasından kaleye doğru sıçrayarak

atışını yapar.

3, 4, 5.     Hedefi bulan ilk atıştan sonra oyun kurucu bölgesindeki belirlenmiş alanlarda bulunan topları sırasıyla alır ve kaledeki hedefe atış yaparlar.

 1. Oyun kurucu bölgelerinden hedefe atılan isabetli atışlardan sonra diğer kanat bölgesinden (bitiriş fotoseli yönündeki)

atışını yapar.

 1. Son kanat bölgesinden (işaret çubuğu ve kale çizgisi arasından) gerçekleştirdiği isabetli atış sonrasında bitiriş bölgesine hızla koşar ve fotosel kapısından vücuduyla geçerek süreyi

durdurur.

 • Sol elini kullanan adaylar, sınav uygulamasına bitiriş bölgesinden başlayacaktı
 • Yukarıdaki açıklamalar (Şekil 3) de belirtilmiş

Kanat bölgesi

Şekil 3

A.     Kaleye Yapılacak Atış İle İlgili Açıklamalar:

 • Kaleye doğru kullanılacak atışlar temel atış tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Yerden sektirilerek yapılan atışlar geçersizdir.
 • Kanat atışları, işaret çubuğu ve kale çizgisi arasında (şekil 3 de 2 ve 6 numara ile gösterilen ok yönünde) yer alan bölgeden yapılacaktır.
 • Oyun kurucu bölgelerindeki üç atışta aday; topları aldığı yerden hedeflere doğru oyun kuralları çerçevesinde atışlarını yapacaktır.
 • Topların bulunduğu yüksek tabaklardan top alımı sırasında toplardan herhangi birinin yere düşmesi durumunda aday yere düşen topu tabağın içine tekrar koyarak atışını gerçekleştirebilir. İlk atışın başarılı olduğu hedeflerde bu şart
 • Kalede bulunan iki hedeften adayın tercih ettiği herhangi bir hedefe gerçekleştireceği başarılı atış sonrası diğer atış bölgesine geçebilir.
 • Her bölgede iki top olacaktır. Başarısız atış sonucunda aday aynı bölgedeki ikinci topu kullanır. Atış yapılan top tekrar kullanılamaz. İki topun birinden isabet kaydedemeyen aday bir sonraki bölgeye ilerleyemez ve
 • Adaylar kanattan başlayıp diğer kanada kadar, başarılı atışları sırasıyla gerçekleştirmelidir.
 • Sağ elini kullanan adaylar için örnek (sol elini kullanan adaylar ters sıralamayı uygulayacaklar);
  1. Sol kanat bölgesinden atış,
  2. Sol oyun kurucu bölgesinden atış,
  3. Orta oyun kurucu bölgesinden atış,
  4. Sağ oyun kurucu bölgesinden atış,
  5. Sağ kanat bölgesinden atış.
 • Hedeflere yönelik kullanılan atışlarda ve tüm parkurda; uluslararası hentbol oyun kuralları dikkate alınacaktır.

Örnek;

 1. Kale alanı ve çizgisi ihlali,
 2. Top sürme hataları,
 3. Adım hataları.

HENTBOL BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
20.00-20.24 500 23.00-23.24 500
20.25-20.49 475 23.25-23.49 475
20.50-20.74 450 23.50-23.74 450
20.75-20.99 425 23.75-23.99 425
21.00-21.24 400 24.00-24.24 400
21.25-21.49 387.5 24.25-24.49 387.5
21.50-21.74 375 24.50-24.74 375
21.75-21.99 362.5 24.75-24.99 362.5
22.00-22.24 350 25.00-25.24 350
22.25-22.49 337.5 25.25-25.49 337.5
22.75-22.99 312.5 25.50-25.74 325
23.00-23.24 300 25.75-25.99 312.5
23.25-23.49 287.5 26.00-26.24 300
23.50-23.74 275 26.25-26.49 287.5
23.75-23.99 262.5 26.50-26.74 275
24.00-24.24 250 26.75-26.99 262.5
24.25-24.49 237.5 27.00-27.24 250
24.50-24.74 225 27.25-27.49 237.5
24.75-24.99 212.5 27.50-27.74 225
25.00-25.24 200 27.75-27.99 212.5
25.25-25.49 187.5 28.00-28.24 200
25.50-25.74 175 28.25-28.49 187.5
25.75-25.99 162.5 28.50-28.74 175
26.00-26.24 150 28.75-28.99 162.5
26.25-26.49 137.5 29.00-29.24 150
26.50-26.74 125 29.25-29.49 137.5
26.75-26.99 112.5 29.50-29.74 125
27.00-27.24 100 29.75-29.99 112.5
27.25-27.49 87.5 30.00-30.24 100
27.50-27.74 75.0 30.25-30.49 87.5
27.75-27.99 62.5 30.50-30.74 75.0
28.00-28.24 50.0 30.75-30.99 62.5
28.25-28.49 37.5 31.00-31.24 50.0
28.50-28.74 25.0 31.25-31.49 37.5
28.75-28.99 12.5 31.50-31.74 25.0
29.00 ve üzeriüzeri 0 31.75-31.99 12.5
32.0 ve üzeri 0

 

JUDO BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

 1. Adayın judo dalını seçebilmesi için en az “Kahverengi Kuşak”sahibi olduğunu belgeleyen Judo Federasyon onaylı “Kuşak Kimlik Kartı’”nın aslı ve bir fotokopisini kayıt ve sınav sırasında belgelemesi
 2. Tüm başvuran adaylar aynı Judo sınavına
 3. Her aday kendi kilosuna uygun 2 adet uke bulundurmak zorundadır.
 4. Sınavda uygulanacak tüm teknikler judonun prensip ve esaslarına uygun olmak zorundadır.
 5. Adaylar sınava beyaz judo gi ile katılmak zorundadır.
 6. Her adayın 2 sınav hakkı vardır. En iyi derece geçerli olacaktır.
 7. Tekniği hatalı yaptığı zaman sınav jüri başkanından HATA komutunu duyduğun da aday tekniği doğru yapana kadar tekrar

JUDO SINAV PARKURU

Aday ilk önce Fotosel ile başlangıç yapar

Aday düşüşleri 3 m’lik alan içerisinde yapma zorunluluğu vardır. Aksi halde DİSKALİFİYE olacaktır.

Yoko Ukemiler (sağ-sol ) Ushiro Ukemi (Geriye)

3m ara mesafeden sonra aday ilk tekniğini 1.ukeye yapmak zorundadır.

Ukeler arası mesafe 6 m.dir

 1. ukeye önce sağdan ipponseonage-(Gake)
 2. ukeye soldan ipponseonage-(Gake)
 1. ukeye sağdan osotogari-(Gake)
 2. ukeye soldan osotogari-(Gake)
 3. ukeye sağdan haraigoshi-(Gake) 2 . ukeye soldan haraigoshi-(Gake)
 4. ukeye sağdan tai otoshi-(Gake)
 5. ukeye soldan tai otoshi-(Gake)
 6. ukeye sağdan sotomaki komi-(Gake)
 7. ukeye soldan sotomaki komi-(Gake) tekniğini yaptıktan sonra çıkış fotoselinden geçer.

Bu tekniklerin hepsin de  1’er  gake olacaktır. Gake prensipleri geçerlidir.

Teknikler sırasıyla yapılacaktır.aksi halde sınav geçersiz sayılacaktır. 

Aday parkuru tamamladıktan sonra çıkış fotoselinden geçmek zorundadır. Aksi halde sınavı geçersiz sayılacaktır.

TEKNİKLERİN AÇIKLAMASI

 

DÜŞÜŞLER

1-İPPON-SEOİ-NAGE TEKNİĞİ

Aday kalça çöküşünü ve vuruşunu göstermek zorundadır.

2-OSOTOGARİ

Aday ayak süpürmeyi göstermek zorundadır.

3-HARAİ -GOSHİ

Aday dıştan ayak süpürmeyi göstermek zorundadır.

4-TAİ-OTOSHİ

Aday yakadan tutan kumikatayı dirseği koltuk altından ve bacağı gergin göstermek zorundadır.

5-SOTO-MAKİ-KOMİ

Aday kumikatayı koltuk altından tutarak ve vücudun tam dönüşünü göstermek zorundadır.

 

JUDO BRANŞ SINAVI GENEL DÜZEN

 

JUDO BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
44.00 44.24 500 37.00 37.24 500
44.25 44.49 475 37.25 37.49 475
44.50 44.74 450 37.50 37.74 450
45.75 44.99 425 37.75 37.99 425
45.00 45.24 400 38.00 38.24 400
45.25 45.49 387.5 38.25 38.49 387.5
45.50 45.74 375 38.50 38.74 375
45.75 45.99 362.5 38.75 38.99 362.5
46.00 46.24 350 39.00 39.24 350
46.25 46.49 337.5 39.25 39.49 337.5
46.50 46.74 325 39.50 39.74 325
46.75 46.99 312.5 39.75 39.99 312.5
47.00 47.24 300 40.00 40.24 300
48.25 48.49 287.5 40.25 40.49 287.5
48.50 48.74 275 40.50 40.74 275
48.75 48.99 262.5 40.75 40.99 262.5
49.00 49.24 250 41.00 41.24 250
49.25 49.49 237.5 41.25 41.49 237.5
49.50 49.74 225 41.50 41.74 225
49.75 49.99 212.5 41.75 41.99 212.5
50.00 50.24 20 42.00 42.24 200
50.25 50.49 187.5 42.25 42.49 187.5
50.50 50.74 175 42.50 42.74 175
50.75 50.99 162.5 42.75 42.99 162.5
51.00 52.24 150 43.00 43.24 150
52.25 52.49 137.5 43.25 43.49 137.5
52.50 52.74 125 43.50 43.74 125
52.75 52.99 112.5 43.75 43.99 112.5
53.00 53.24 100 44.00 44.24 100
53.25 53.49 87.5 44.25 44.49 87.5
53.50 53.74 75 44.50 44.74 75
53.75 53.99 62.5 44.75 44.99 62.5
54.00 54.24 50 45.00 45.24 50
54.25 54.49 37.5 45.25 45.49 37.5
54.50 54.74 25 45.50 45.74 25
54.75 54.99 12.5 45.75 45.99 12.5
55.00 üzeri 0 46.00 üzeri 0

 

RİTMİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

Aday sırasıyla; kurdela, ip, çember aletlerinden verilen elementlerle parkuru tamamlar.

Parkur, uluslararası ritmik cimnastik değerlendirme kitapçığında yer alan elementlere uygun olarak hazırlanmıştır. Değerlendirme bu kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

Aletlerde Uygulanacak Elementler

 • Aday çıkış noktasından 1.5 m. uzaklığa konmuş olan kurdela aletini alarak (10 sayıyı tamamlamak üzere) zig zag elementi ile kurdelanın üzerinden geçişler uygulanır.
 • İp aletinin bulunduğu belirli alana gelen aday 5 kez ipin çift tur dönmesi ile atlama elementini uygular. Hazırlık için yapılacak tek atlamaya adayın tercihine bırakılıp, gerçekleştirilen çift geçişler sayılacaktır.
 • Çemberin bulunduğu alana ulaşan aday çemberin düz fırlatılması ile illüsion hareketi yaparak çemberi yakalar. Çemberin parkurda bırakılması ve fotoselden çıkış ile seri tamamlanır.

NOT: Hareketlerin gerçekleştirilmesi sırasında doğacak uygulama hatalarında hareket sayılmayacaktır. Aday hatayı giderip seriye devam edebilir. Her adayın 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır.

Örn: Çemberin fırlatılıp illision elementi yapılması sırasında havadan gelen aletin yakalanması mecburidir. Aksi halde hareketin tümü tekrardan uygulanır.

Aday sınav parkurunu kendi aletleriyle tamamlayabilir.

RİTMİK CİMNASTİK BRANŞ SINAV PARKURU (500 PUAN)

 

RİTMİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

 

KADINLAR
Derece Puan
18.00-18.09 500
18.10-18.19 475
18.20-18.29 450
18.30-18.39 425
18.40-18.49 400
18.50-18.59 387.5
18.60-18.69 375
18.70-18.79 362.5
18.80-18.89 350
18.90-18.99 337.5
19.00-19.09 325
19.10-19.19 312.5
19.20-19.29 300
19.30-19.39 287.5
19.40-19.49 275
19.50-19.59 262.5
19.60-19.69 250
19.70-19.79 237.5
19.80-19.89 225
19.90-19.99 212.5
20.00-20.09 200
20.10-20.19 187.5
20.20-20.29 175
20.30-20.39 162.5
20.40-20.49 150
20.50-20.59 137.5
20.60-20.69 125
20.70-20.79 112.5
20.80-20.89 100
20.90-20.99 87.5
21.00-21.09 75
21.10-21.19 62.5
21.20-21.29 50
21.30-21.39 37.5
21.40-21.49 25
21.50-21.59 12.5
21.60 ve üzeri 0

 

TENİS BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

SERVİS TESTİ KURAL VE DEĞERLENDİRMESİ 

Aday başlangıç fotoselinden geçerek teste başlar. 4 dk içerisinde çıkış fotoselinden geçerek testi bitirmek zorundadır. Zaman aşımında diskalifiye olur ve aldığı puanlar geçersiz sayılır. Aday baş üstünden olmak şartı ile 12 servis atar. 3 servis 1 no’lu hedefe, 3 servis 2 no’lu hedefe, 3 servis 3 no’lu hedefe ve 3 servis 4 no’lu hedefe atılır. Puanlar topun birinci ve ikinci sekmesine göre verilir. Eğer birinci servisten puan alınırsa, ikinci servis kullanılmaz. Birinci servisin hata olması durumunda adaya 2.servis hakkı tanınır. Top nete çarpıp doğu alana düşerse servis tekrarlanır(LET). Her adaya iki deneme hakkı verilir. En iyi derece geçerli olur. Test için diğer Uluslar arası tenis (ITF) kuralları geçerlidir.

PUANLARIN VERİLMESİ

Birinci Servis :

2 Puan – Top servis doğru kutu alanına atıldığında 4 Puan – Top servis hedef alanına atıldığında İkinci Servis :

1 Puan : Top servis doğru kutu alanına atıldığında 2 Puan : Top servis hedef alanına atıldığında

1.  Servis Güç Puanları Aşağıdaki Gibi Verilir :

Güç Alanı: Top hedef alanına atıldığında ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına düşerse, 1 ekstra puan verilir. (4+1=5 puan)

Güç Alanı: Top hedef alanına atılıp ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir. (4×2=8 puan)

Güç Alanı: Top doğru kutu alanına atılıp ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına düşerse, 1 ekstra puan verilir. (2+1=3 puan)

Güç Alanı: Top doğru kutu alanına atılıp ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir. (2×2=4 puan)

2.  Servis Güç Puanları Aşağıdaki Gibi Verilir :

Güç Alanı: Top hedef alanına atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına düşerse, 1 ekstra puan verilir. (2+1=3 puan)

Güç Alanı: Top hedef alanına atılıp ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir. (2×2=4 puan)

Güç Alanı: Top doğru kutu alanına atılıp ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına düşerse 1 ekstra puan verilir. (1+1=2)

Güç Alanı: Top doğru kutu alanına atılıp ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir. (1×2=2 puan)

 

“ 0 ” Puan – Topun ilk sekmesi doğru servis kutusu ve hedef haricinde bir yerde gerçekleşirse.

 

Testte alınan puanlar toplanarak adayın derecesi hesaplanır.

Test için yapılan açıklamaların tamamı 1,2,3 ve 4 no’lu hedefler için geçerlidir. Şekilde örnek olarak 1 no’lu hedefe atış gösterilmiştir.

TENİS BRANŞ SINAVI (500 PUAN)

 

TENİS BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

 

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
88 500 78 500
85-87 475 75-77 475
82-84 450 72-74 450
80-81 425 70-71 425
78-79 400 68-69 400
76-77 375 66-67 375
74-75 350 64-65 350
72-73 325 62-63 325
70-71 300 60-61 300
68-69 275 58-59 275
66-67 250 56-57 250
64-65 225 54-55 225
62-63 200 52-53 200
60-61 175 50-51 175
58-59 150 48-49 150
56-57 125 46-47 125
54-55 100 44-45 100
52-53 75 42-43 75
50-51 50 40-41 50
48-49 25 38-39 25
47 0 37 0

 

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI TENİS SERVİS – MANŞET TESTİ

(500 PUAN)

Voleybol Saha Genişliği 9 m. Voleybol Saha Uzunluğu 18 m.

Aday fotoselden geçerek voleybol dip çizgisinin 1.70 m. gerisinde içinde 8 adet voleybol topu bulunan kasadaki topları sırası ile alarak karşı sahada şekilde görüldüğü gibi sıralanmış minderlere isabet etmek koşulu ile tenis servis atar. 4 isabeti tamamlayan aday 3 m. çizgisinin içinde yer alan kasada bulunan 8 adet voleybol topunu sırası ile kendi attığı topa manşet pas tekniği ile karşı sahada şekilde görüldüğü gibi sıralanmış minderlere isabet ettirmek koşulu ile manşet pas atar. 4 isabeti tamamlayan aday fotoselden çıkar.

Hatalar

 • Servis atma sırasında dip çizgiye basılması,
 • Manşet pasta 3 çizgisine basılması,
 • Atılan servisin ve manşetin mindere isabet etmemesi
 • Fotoselden giriş veya çıkış yapılmaması hata olarak değerlendirilir, düdük ile ikaz edilir,
 • Her adayın 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır.

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

(500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
20.00-20.24 500 25.00 – 25.24 500
20.25-20.49 475 25.25 – 25.49 475
20.50-20.74 450 25.50 – 25.74 450
20.75-20.99 425 25.75 – 25.99 425
21.00-21.24 400 26.00 – 26.24 400
21.25-21.49 387.5 26.25 – 26.49 387.5
21.50-21.74 375 26.50 – 26.74 375
21.75-21.99 362.5 26.75 – 26.99 362.5
22.00-22.24 350 27.00 – 27.24 350
22.25-22.49 337.5 27.25 – 27.49 337.5
22.50-22.74 325 27.50 – 27.74 325
22.75-22.99 312.5 27.75 – 27.99 312.5
23.00-23.24 300 28.00 – 28.24 300
23.25-23.49 287.5 28.25 – 28.49 287.5
23.50-23.74 275 28.50 – 28.74 275
23.75-23.99 262.5 28.75 – 28.99 262.5
24.00-24.24 250 29.00 – 29.24 250
24.25-24.49 237.5 29.25 – 29.49 237.5
24.50-24.74 225 29.50 – 29.74 225
24.75-24.99 212.5 29.75 – 29.99 212.5
25.00-25.24 200 30.00 – 30.24 200
25.25 – 25.49 187.5 30.25 – 30.49 187.5
25.50 – 25.74 175 30.50 – 30.74 175
25.75 – 25.99 162.5 30.75 – 30.99 162.5
26.00 – 26.24 150 31.00 – 31.24 150
26.25 – 26.49 137.5 31.25 – 31.49 137.5
26.50 – 26.74 125 31.50 – 31.74 125
26.75 – 26.99 112.5 31.75 – 31.99 112.5
27.00 – 27.24 100 32.00 – 32.24 100
27.25 – 27.49 87.5 32.25 – 32.49 87.5
27.50 – 27.74 75 32.50 – 32.74 75
27.75 – 27.99 62.5 32.75 – 32.99 62.5
28.00 – 28.24 50 33.00 – 33.24 50
28.25 – 28.49 37.5 33.25 – 33.49 37.5
28.50 – 28.74 25 33.50 – 33.74 25
28.75 – 28.99 12.5 33.75 – 33.99 12.5
29.00 – 29.24 0 34.00 ve üzeri 0

 

YÜZME BRANŞ SINAVI 100 m. KARIŞIK YÜZME TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU (500 PUAN)

ERKEKLER KADINLAR
Derece Puan Derece Puan
1.19.00 – 1.19.24 500 1.24.00 – 1.24.24 500
1.19.25 – 1.19.49 475 1.24.25 – 1.24.49 475
1.19.50 – 1.19.74 450 1.24.50 – 1.24.74 450
1.19.75 – 1.19.99 425 1.24.75 – 1.24.99 425
1.20.00 – 1.20.24 400 1.25.00 – 1.25.24 400
1.20.25 – 1.20.49 387.5 1.25.25 – 1.25.49 387.5
1.20.50 – 1.20.74 375 1.25.50 – 1.25.74 375
1.20.75 – 1.20.99 362.5 1.25.75 – 1.25.99 362.5
1.21.00 – 1.21.24 350 1.26.00 – 1.26.24 350
1.21.25 – 1.21.49 337.5 1.26.25 – 1.26.49 337.5
1.21.50 – 1.21.74 325 1.26.50 – 1.26.74 325
1.21.75 – 1.21.99 312.5 1.26.75 – 1.26.99 312.5
1.22.00 – 1.22.24 300 1.27.00 – 1.27.24 300
1.22.25 – 1.22.49 287.5 1.27.25 – 1.27.49 287.5
1.22.50 – 1.22.74 275 1.27.50 – 1.27.74 275
1.22.75 – 1.22.99 262.5 1.27.75 – 1.27.99 262.5
1.23.00 – 1.23.24 250 1.28.00 – 1.28.24 250
1.23.25 – 1.23.49 237.5 1.28.25 – 1.28.49 237.5
1.23.50 – 1.23.74 225 1.28.50 – 1.28.74 225
1.23.75 – 1.23.99 212.5 1.28.75 – 1.28.99 212.5
1.24.00 – 1.24.24 200 1.29.00 – 1.29.24 200
1.24.25 – 1.24.49 187.5 1.29.25 – 1.29.49 187.5
1.24.50 – 1.24.74 175 1.29.50 – 1.29.74 175
1.24.75 – 1.24.99 162.5 1.29.75 – 1.29.99 162.5
1.25.00 – 1.25.24 150 1.30.00 – 1.30.24 150
1.25.25 – 1.25.49 137.5 1.30.25 – 1.30.49 137.5
1.25.50 – 1.25.74 125 1.30.50 – 1.30.74 125
1.25.75 – 1.25.99 112.5 1.30.75 – 1.30.99 112.5
1.26.00 -1.26.24 100 1.31.00 -1.31.24 100
1.26.25 – 1.26.49 87.5 1.31.25-1.31.49 87.5
1.26.50 – 1.26.74 75 1.31.50-1.31.74 75
1.26.75 – 1.26.99 62.5 1.31.75-1.31.99 62.5
1.27.00 – 1.27.24 50 1.32.00-1.32.24 50
1.27.25 – 1.27.49 37.5 1.32.25-1.32.49 37.5
1.27.50 – 1.27.74 25 1.32.50-1.32.74 25
1.27.75 – 1.27.99 12.5 1.32.75-1.32.99 12.5
1.28.00 ve üzeri 0 1.33.00 ve üzeri 0

Not: Dönüşler ve çıkışlar FINA kurallarına göre yapılacaktır. Her adayın 2 hakkı vardır. En iyi derece geçerli sayılır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lise diploması (aslı) veya yeni tarihli mezuniyet belgesi
 • 2017 YGS sınav sonuç belgesi aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh
 • Sağlık Kurulu raporu (Heyet)
 • Askerlik belgesi (1997 ve öncesinde doğanlar için gerekli)
 • 12 adet fotoğraf.
 • Öğrenci bilgi formu (kayıt bürosundan verilecektir)
 • Harç makbuzu (Banka Hesap Numarası Öğrenci İşleri Bürosundan verilecektir)
 • Milli Sporcular için Millilik Belgesi (millilik belgelerinin onayının ilgili federasyonlardan veya Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 1993 yılında “Beden Eğitimi ve Spor” bölümü olarak eğitim ve öğretime başlayan yüksekokulumuz 14/11/1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu onayıyla kurulmuş 04/04/1996 tarih ve 5704 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararıyla, Rektörlüğe bağlı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” adını almış, son olarak 11/11/2005 tarih ve 2005/9552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” adını alarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Yüksekokulumuz 2005 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu’na Spor Bilimleri alanından ev sahibi olarak katılmış olup, 2-3-4 Temmuz 2006 Tarihlerinde de II. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-28-29 Haziran 2007 Tarihlerinde III. Uluslararası Tarihi  Kırkpınar Sempozyumu, 2-3-4 Temmuz 2008 IV. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu 15-16 Mayıs 2009 tarihlerinde V. Uluslararası Tarihi  Kırkpınar Sempozyumu, 13-14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde VI. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 7-8 Temmuz 2011 tarihlerinde VII. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu’nu gerçekleştirilmiştir. 29 Mayıs – 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Sempozyumu Makedonya Tetova Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. 19-21 Haziran 2014 tarihleri arasında, Makedonya Tetova Üniversitesinde Uluslararası Balkan Spor Bilimleri konferansı gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, 03-06 Mayıs 2015 tarihinde Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs – 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında III. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Konferansı Makedonya Tetova Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

 

YÖNETİM
Müdür

Prof. Dr. Hakan TUNA

Müdür Yardımcıları Doç.Dr. Cem KURT

Yrd. Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Hakan TUNA (Müdür)
Doç. Dr. Cem KURT (Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU (Müdür Yardımcısı) Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ (Üye)

Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ (Üye) Prof. Dr. Zafer KOÇAK (Üye)

AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Hakan TUNA (Yüksekokul Müdür V.) Doç. Dr. Cem KURT ( Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. İlhan TOKSÖZ (Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı)

Öğr. Grv. Fatma KEŞAN
Öğr. Grv Nadir GÜNAYDIN Öğr. Grv. Murat ERBAŞ

Öğr. Grv. İlknur KOBAŞ TEPE

Öğr. Grv. Naim SERT
Öğr.Grv. M.Yavuz AYDEMİR
Öğr. Grv. Serpil AYAS AYDIN
Öğr. Grv. Ebru AKKAN
Öğr. Grv. Cüneyt ŞUTA
Öğr. Grv. Nilüfer TOKGÖZ
Öğr. Grv. M. Deniz DİNDAR
Öğr. Grv. Cüneyt TAŞKIN

Öğr. Grv.Gökhan TUNA

Okt. R.Kemal TEK
Okt. Ayhan NANECİ
Okt. Orhan IŞIK

Okt. Vijdan ENDANOĞLU BUZE

Okt. Ayten TOPRAK ÇELİK
Okt. K. Evren EYTİŞ
Okt. Sözer ÇEVİK

Okt. Hasan ALİ TEKİN

Okt. Mehmet ŞENKAL
Arş.Grv.Emine Asena ÇORUH
Raportör Sezai BOZKURT

 

TESİSLER

Kapalı Spor Salonu (3 adet), Eğitim-öğretimini sürdürdüğü spor salonunun 1500 kişilik seyirci tribünleri, 1 Ritim Eğitimi ve Dans Salonu, 1 Sauna, 1 Bireysel Sporlar Salonu, 1 Halı Saha, 2 Açık Tenis kortu, 1 Açık Basketbol Sahası, 1 Olimpik Yüzme Havuzu, 150 kişilik Fitness Salonu, 4 Soyunma Odası, 14 Dershane, 3 Amfi, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 12 Öğretim Elemanı Odası, 6 İdari Personel Odası bulunmaktadır.

Üniversitemiz Rektörlüğüne ait 20. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu 25m. x 16m. boyutlarında olup çok amaçlı olarak planlanmıştır. Tesis eğitim öğretim çalışmalarının dışında, üniversitemiz tüm personelinin de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verebilecek şekilde planlanan, proje, bodrum ve 2 kattan oluşmaktadır.

BODRUM KATTA: Klima ve ısıtma merkezi filitrasyon üniteleri yer almaktadır.

ZEMİN KATTA: 25m. x 16m. boyutlarında 6 kulvarlı yarı olimpik havuz, soyunma kabinleri, hakem ve antrenör odaları, bay ve kadın duşları, engellilere ait özel soyunma yerleri, teknik donanım odaları bulunmaktadır.

 1. KAT: Fitness’ın tüm bileşenlerini antrene edebilecek düzeyde donanıma sahip, 250m2 ‘lik bir fitness salonu bulunmaktadır.

AÇIK SPOR KOMPLEKSİ:

Balkan Yerleşkesi: 1 adet halı futbol sahası, 1 adet voleybol ve basketbol sahası, 3 adet tenis kortu bulunmaktadır. Ayrıca yeni eğitim–öğretim ve idare binasına komşu 1 adet yağlı güreş alanı ve 1 adet açık alan basketbol sahası inşaatı devam etmektedir.

Ayşekadın Yerleşkesi: Açık spor kompleksi (1 adet), çim futbol sahası, atletizm pisti, tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahasından oluşmaktadır.

 

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İDARİ BİNA

Yüksekokulumuz’un yeni Eğitim-Öğretim ve İdari Binası (3000 m²)  2013-2014  eğitim öğretim yılı güz döneminde tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 1168 öğrenci kapasiteli yeni bina 17 derslik (3’ü amfi), 1 Bilgisayar laboratuarı, 1 Performans laboratuarı ve 1 Hareket Analizi laboratuarından oluşmaktadır. Dersliklerde ve laboratuarlarda; kablosuz erişim sistemine dayalı, görsel-işitsel donanımlı sistem kullanılmaktadır.

TEORİK OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda 2 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 1 Yardımcı Doçent Doktor,  13 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve 9 Okutman mevcuttur.

Yüksekokulumuzda Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1995 yılında eğitim- öğretime başlanan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında 10 Yüksek Lisans öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Rekreasyon Yönetimi İnterdisipliner Anabilim Dalı kurulmuş ve Yüksek Lisans Öğrencisi alımına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalında 35 Yüksek Lisans öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Bugüne kadar Yüksekokulumuzda toplam 26 öğrenci Yüksek Lisans programını tamamlamış olup, halen 45 öğrenci programa devam etmektedir.

Tüm adaylarımıza spor bilimlerine gösterdikleri bu yaklaşımlarının, gelecekte ülkemiz spor eğitimine daha olumlu değişiklikler getireceği inancıyla başarılar dileriz.