BEDEN EĞİTİMİ VE

SPOR YÜKSEKOKULU

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Dünyayı değiştirmeye kendinden başla…

Hareketin, bıkmadan çalışan aklın, sevmekten yorulmayan kalbin… Sormanın, sorulara yeni cevaplar üretmenin, her cevaptan yeni sorular çıkarmanın… Engelleri görmenin, onları ustalıkla aşmanın…

Hedeflere varmanın, kendine yeni hedefler yaratmanın olduğu yerde değişim başlar.

Bu değişim öyle kuvvetli, öyle güzel, öyle karşı konulmazdır ki çevresinde ne varsa etkisine kapılır. Değişimin dokunduğu her şey değişmeye, güzelleşmeye başlar. İşte, atılan tek bir adımla, tek bir düşünceyle, tek bir soruyla, yıllardır sorulan sorulara verilen tek bir ‘’değişik’’ cevapla dünya böyle başlar değişmeye, güzelleşmeye…

İnsanın ve hayatın radikal şekilde değişmeye başladığı yer ise Üniversitedir. Bu nedenledir ki doğru bir üniversite seçimi önce insanı, sonra o insanın dokunduğu canlı cansız her varlığı olumlu şekilde değiştirir ve geliştirir. Bu, bir ucu dünyaya açılan domino taşlarına hafifçe dokunmak gibidir. Bir insana dokunarak, onun kendini iyi tanımasına ve hedefleri uğrunda dilediği değişimi yaşamasına önayak olarak, onu olumlu şekilde değiştirerek aslında tüm dünyayı değiştirmeye başlarsınız. Bir insana sağladığınız fayda, sizi dünyanın bir ucunda da olsanız gelir, bulur.

Bu noktada biz, Nişantaşı Üniversitesi olarak ne denli değerli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız ve her adımımızı bu sorumluluğu layığıyla yerine getirmek adına atıyoruz. Önce bu ülkenin gençlerine ve sonrasında çevremize, ülkemize ve dünyaya fayda sağlamak, dokunduğumuz her şeyi güzelleştirmek hedefiyle sağlam adımlarla yürüyoruz.

Değişime ayak uydurarak değil, değişimin nedeni, öncüsü olarak; birlikte her gün daha da artarak, çoğalarak…

Levent UYSAL

Mütevelli Heyeti Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Eğitim, bilim ve teknoloji…

Günümüz dünyasında ilerleyebilmenin ve hatta var olabilmenin yegâne anahtarı artık bu üç olgudan geçiyor. Üretim, insanlığın ihtiyaç ve alışkanlıkları üzerinden teknoloji ve bilimi zorlayarak kendi otonom dünyasını kurguluyor. Bu yeni Dünya için yetişecek gençlerin de geçeceği yeni yol “Eğitim 4.0” formundaki esnek, kişiselleştirilmiş, pratik ve en önemlisi yeni üretim ve bilim hayatının teknolojik kullanım edinimini öğreten değil doğrudan yaşatan bir sistemin kurgulanması ve uygulanmasıdır.

Çok dinamik ve girişimci Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öğrenci odaklı, insana değer veren, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile tüm öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Hızla değişen dünyada yaşamın kaynağı sporun yaygınlaştığı, çok daha fazla bireyin spor faaliyetlerinin oluşturacağı heyecanı ve dinamizmi hissetmesini arzu ediyoruz.

Sporcuların etik ve centilmenlik duyarlılığının tüm Ülkemize yayılmasını sağlayacak öğrencilerimizin varlığı bizleri de güçlendirecek ve toplumun tüm kesimlerine Üniversitemizin “değer üreten” vizyonunun yayılmasını kolaylaştıracaktır. Üniversitemiz, İstanbul’un merkezinde girişimci ve yenilikçi bir Üniversite olarak, düşünen, araştıran ve üreten yeni öğrencilerini aramaktadır. İlke edindiğimiz değerler ve tüm işbirliklerimiz ile Ülkemizin gelecek vizyonuna katkıda bulunmayı hedefleyen tüm adayları aramızda görmek istiyoruz.

Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU Rektör

 

Sevgili Adaylar,

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Yüksekokulumuz, her konuda olduğu gibi sporda da öncü olan İstanbul’un merkezindedir. Bu özellik, öğrencilerimizin yetişmesine olumlu bir katkı sağlayacaktır.

Özel Yetenek Sınav kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız “2018 Özel Yetenek Giriş Sınav Programımız”, sizlerin seçtiği programlarda en hassas ve objektif değerlendirmeyi yapmak ve sizlere sınavın tüm aşamalarında yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Seçme sınavlarında insan etkisine imkân vermeyen, elektronik sistemlerle ölçülen, zamana dayalı objektif değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Amacımız sizleri, sergileyeceğiniz performanslarınıza göre en hassas şekilde, en iyiden itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza almaktır.

2018 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin daha çok bilgilendirilmesi ve sınava daha iyi motive olabilmeniz amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzu başvuru formunu teslim ettikten sonra da kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır. Türkiye’nin her konuda en öncü kenti olan İstanbul’da üniversite öğrenimi yapmayı arzu etmenizden, sevgi, barış ve hoşgörü ile insanları birleştiren ve evrensel kültürün bir parçası olan Antrenörlüğü, Spor Yöneticiliğini ve Rekreasyon Uzmanlığını meslek olarak seçmeye aday olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve tüm çalışma arkadaşlarım adına başarılar diliyorum.

Dr.Öğr. Üyesi Umut D. BAŞOĞLU Yüksekokul Kurucu Müdürü

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Giriş

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, üreten, gelişime açık, çözümleyici ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı spor adamları yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Spor bilimine ev sahipliği yapmayı, sporla ilgili alanlarda sürekli araştırmalar yaparak toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmayı görevi olarak kabul etmiştir. Yüksekokulumuz; Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinden oluşmaktadır. Okulumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, Spor Yöneticiliği Bölümüne ve Rekreasyon Bölümüne YÖK’ün ilan edeceği kontenjanlar dahilinde öğrenci almayı hedeflemektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

 

ONLİNE KAYIT  : 03 Temmuz – 09 Ağustos 2018

EVRAK TESLİM : 01-09 Ağustos 2018 (Maslak 1453 Kampüsü)

SINAV TARİHİ    : 10-11-12 Ağustos (Cumartesi-Pazar-Pazartesi) 2018

REZERV GÜN    : 13 Ağustos (Pazartesi) 2018

SINAV (Koordinasyon Parkuru): Özel Yetenek Sınavı yeri olan NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MASLAK 1453 KAMPÜSÜ’dür. Her adayın sınava alınacağı gün ve saatlerin seçimi WEB sayfamızda sunulmuştur. Sınav randevu sistemiyle yapılacaktır, her aday Özel Yetenek Sınavına gireceği tarih ve saati öncesinde kendisi belirleyecektir.

Not: Özel Yetenek Sınavları her gün sabah 09.00’da başlayacaktır. Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli antrenörler yetiştirme amacı ile yola çıkan bölümümüz, bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, millî olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Programdan mezun olacak öğrenciler “Antrenör” ünvanını almaktadır.

Dersler Hakkında

Antrenörlük Eğitimi bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik ve bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirmek için yola çıkan bölümümüz, bu bu amaçlar doğrultusunda ders programı uygulamaktadır.

Spor yöneticiliği Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürütülerek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Spor sektörünün en önemli bileşenlerinden olan Spor Yöneticiliği birçok bilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamak, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmektir. Spor yöneticilerinin çalıştıkları alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

Dersler Hakkında

Spor Yöneticiliği bölümü sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda yönetim bilimleri, spor hukuku, kamu yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler, sporda yönetim ve organizasyon, uygulamalı kamp eğitimi ve yönetimi, spor tesisleri işletmeciliği gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

YÖK’ün 25.02.2011 tarih ve 01/1584 sayılı yazısına göre mezunlarımız “Spor Yöneticisi” unvanını kullanacaklardır.

REKREASYON BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli rekreasyon uzmanı yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır.

Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak fitness yöneticisi, uzmanı, antrenörü ve kondisyoneri yetiştirilmesine odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen rekreasyon uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir.

Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; Turizm alanında;

 • Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
 • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
 • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival),
 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için liderlik,
 • Çocuk rekreasyon aktiviteleri liderliği,

İş Sektörlerinde (sanayi),

Yerel yönetimlerde (belediyeler),

Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları)

ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Dersler Hakkında

Rekreasyon bölümü sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, Serbest Zaman ve Rekreasyon, Uygulamalı Ortak Seçmeli Dersler, Serbest Zaman Sosyolojisi, Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Terapötik Rekreasyon, Kamp uygulama, Rekreasyonel Turizm, Ritm Eğitimi ve Dans, Girişimcilik ve Risk Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR ADAY KABUL KOŞULLARI

 • C. yada K.K.T.C vatandaşı olmak
 • 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için;

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesi http://besyobasvuru.nisantasi.edu.tr/ adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurdurarak Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 yerleşkesinde bulunan ön kayıt bürosuna makbuz karşılığı 150,00 TL (yüz elli TL) yatırmaları zorunludur.

 • Adaylar daha sonra aşağıda belirtilen belgeleri başvurusunu tamamlamak üzere öğrenci işleri kayıt bürosuna (Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsü Maslak/İstanbul) teslim
  • 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi
  • Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık Sağlık raporu üzerinde TC Kimlik numarası yazılı, mümkünse fotoğraflı ve mutlaka “Beden Eğitimi ve

 Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve/veya Spor yapmasında

 sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınabilir.)

 • T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).

Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, ilgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE KONTENJANLAR SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci

Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Rekreasyon bölüm programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:

 • ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), (OBP-SÖZ, OBP- SAY, OBP-EA, OBP-DİL puan türlerinin en yükseği) ve 2018-TYT Puanı

•Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

Aday spor alanından geliyorsa(2015 ve öncesi mezunlar için geçerli);

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OBP)

Aday diğer alanlardan geliyorsa;

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 

KONTENJANLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’muza YÖK’ün açıklayacağı kontenjenlar dahilinde öğrenci alınacaktır.

Adaylara %100 ve %50 burs imkânı sağlanacaktır.

%50 burslu öğrenim bedeli: 15.000,00 TL (on beş bin TL) (KDV Dahil)

 

%100 ve %50 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine alttan kaydırma yapılabilecektir. Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır.

Olimpik ve olimpik olmayan branşlarda milli sporculara, Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girmiş ve lisanslı olarak elit düzeydeki performans sporcularına değerlendirmede mütevelli heyetinin ve Rektörlüğün belirleyeceği ayrıcalıklar tanınabilir. Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir.

Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe verebilirler.

SINAVIN UYGULANMASI

Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır. Aşama: Beceri-Koordinasyon Parkuru testi

Beceri-koordinasyon parkurunda en iyi dereceye tam puan verilerek sıralama yapılır, standart puanı hesaplanır. Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası mesafeler 2-3 metre aralığında olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir.

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURUNUN AÇIKLAMASI

1-ÖNE TAKLA: Gövdenin minder üzerinde öne doğru yuvarlanması ile tamamlanır. Gövdenin tamamen minder dışına çıktığı durumlarda takla hareketi tekrarlanır.

2-ÇAPRAZ SIÇRAMA: Yerden yüksekliği 35 cm olan denge aleti üzerine 70 cm aralıklarla yerleştirilmiş olan 120 cm uzunluğundaki engellerin üzerinden çift ayak olmak şartı ile belirtilen başlangıç noktasından çapraz ileri yöne doğru sıçrar, hareketi sonuna kadar tamamlar. Engeli düşüren aday engeli düzeltip o engelden tekrar geçerek / çift ayak (5 kez) sıçrayamayan aday çift ayak (5 kez) sıçrayana kadar devam ederek bu istasyonu tamamlar.

3- BASKETBOL TOPU İLE SLALOM: Basketbol topu el ile engeller arasından sürülür (dripling). Hareket sırasında engeli deviren aday, engeli yerine koyar ve kaldığı yerden harekete devam Adayın topu tek el ya da iki el ile taşıması hata olarak kabul edilir ve aday istasyonun başına dönerek istasyona yeniden başlar. Toplam dört (4) engel olup engeller arası uzaklık 120 cm’dir. Aday parkuru tamamladıktan sonra, basketbol topunu belirtilen alana bırakarak diğer istasyona geçer. Topun belirlenen alanın dışına çıkması durumunda aday topu tekrar belirlenen alana bırakmak zorundadır.

4- MİNYATÜR FUTBOL KALESİNE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday 8 m mesafeden

100×160 cm ebatlarında olan minyatür futbol kalesine isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 şut hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam eder. Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer.

5-HENTBOL TOPU İLE HEDEFE İSABETLİ ŞUT ATMA: Aday Hentbol kalesinin sağ ve sol üst köşelerine yerleştirilmiş olan 1m’lik hedeflerin herhangi birine 7 m’den tek elle ve sıçramadan isabetli atış gerçekleştirene kadar 3 top hakkını kullanır, isabetli atıştan sonra parkura devam Aday üç hak sonunda kaleye isabetli atış yapamaz ise de bir sonraki istasyona geçer.

6-VOLEYBOL TOPUNU SEKTİRME: Hedef tahtasının 120 cm gerisinde bulunan aday, yerdeki voleybol topunu alıp belirlenen çizginin arkasında durarak hedef tahtasına 5 kez pas yapar (tek ve ya çift elle). Hedef tahtasından yanlış sektirmeden dolayı kaçan top aday tarafından alınarak kalınan sayıdan itibaren devam Kare şeklindeki (55×55 cm) hedef tahtasının yerden yüksekliği 224 cm’dir.

7-ENGEL ÜZERİNDEN SIÇRAMA ve ALTTAN GEÇİŞ: Aday 40 cm yüksekliğinde olan birinci engelin üzerinden sıçrar ve 85 cm yüksekliğindeki ikinci engelin altından geçerek 40 cm yüksekliğinde üçüncü engel üzerinden sıçrar ve istasyonu Engeli deviren aday devirdiği engeli düzeltir ve o engelden tekrar geçerek istasyona devam eder.

8-ASİMETRİK PARALELDEN GEÇİŞ: Aday, alçak barın altından geçer, asimetrik paralelin içinden; kollarından ve ayaklarından destek alarak gövdesini yukarı çekmek sureti ile yüksek olan paralelin üzerinden geçerek istasyonu. Asimetrik parallel ölçüleri: 120×135 cm.

SINAV İTİRAZLARI

Adayların kendi bilgilerine ilişkin olası hatalara itirazları aynı gün içerisinde gerçekleşecektir. Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav komisyonuna yazılı olarak yapılacaktır. Yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilip kabul edildiği takdirde o gün sınava giren tüm adayların sınavları bitiminde adaya tekrar sınav hakkı tanınacaktır.

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz ücreti 100 TL’dir (itiraz haklı bulunursa ücret iade edilir).

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Asil listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından belirlenecek günlerde mesai saatleri içinde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek Listesinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, kayıtları yapılacaktır.

Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir.

Asil ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.

Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.