T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2017-2018

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

GENEL HÜKÜMLER……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER…………………………………………………………………………………………….. 4

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER………………………………………………………………………………………………….. 6

KESİN KAYIT TARİHLERİ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, REKREASYON VE……………………………………………………….. 7

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ……………………………………………………………………………………………………………. 7

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI…………………………………………………………. 7

REKREASYON BÖLÜMÜ TANITIMI…………………………………………………………………………………………………………… 7

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI………………………………………………………………………………………………… 8

BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI………………………………………………………………………………………………………………. 8

BÖLÜMLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI……………………………………………………………………………………………………. 9

SINAV HÜKÜMLERİ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

SINAV DEĞERENDİRMESİ……………………………………………………………………………………………………………………. 9

UYGULAMALI YETENEK SINAVI……………………………………………………………………………………………………………………… 10

 1. GENEL YETENEK PARKURU………………………………………………………………………………………………………………….. 10
 2. CİMNASTİK SINAVI……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
 3. 60 METRE KOŞU TESTİ…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ………………………………………………………………………………………………………… 16

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TANITIMI……………………………………………………………………………………… 16

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONTENJANLARI………………………………………………………………………. 16

ANTRENÖRLÜK EĞTİMİ BÖLÜMÜ SINAV HÜKÜMLERİ…………………………………………………………………… 16

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BRANŞLARIN YETENEK SINAVLARI……………………………………… 18

FUTBOL BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

BASKETBOL BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………… 22

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

HENTBOL BRANŞ SINAVI…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

TENİS BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

YÜZME BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………….. 37

TAEKWONDO BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………. 38

KARATE-DO BRANŞ SINAVI……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

MASA TENİSİ BRANŞ SINAVI………………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

GENEL HÜKÜMLER

 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır.

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki bölümlere öğrenci alınacaktır: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim Rekreasyon I. ve II. Öğretim Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim

Yukarıdaki her bir bölüm “Eğitim Programları” olarak adlandırılacaktır. Öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:

 • Başvurular Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinin resmi web sitesi olan http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Detaylar web sitesinde duyurulacaktır.
 • Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2017-YGS’ ye girmiş olmaları
 • Başvuru için adayların:
  • Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek Lisesinin Beden Eğitimi veya Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve milli sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2017-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 180 puan almış olmaları,
  • Yukarıda 1.3.1. maddesinde sözü edilenler dışındaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve II. Öğretim, Rekreasyon I. ve II. Öğretim ve Antrenörlük Eğitimi I. ve
 1. Öğretim başvurularda puan türüne bakılmaksızın tüm bölümler için en az 220 puan almaları gerekmektedir.
 • Eğitim programları için, programın özelliğine göre, Özel Yetenek Sınavları Fakülte Dekanlığınca hazırlanacak, uygulanacak ve sınav sonuçları toplanarak tek bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
 • Özel Yetenek Sınavına giren adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ÖSYM’den alınacaktır.
 • Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
  • ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
  • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği) 1.6.3.2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
 • Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da barajı geçen her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

 

Bu durumda adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

 • Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 

 • Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

 • Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )

NOT: Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen uygulanacaktır.

 • 2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile herhangi bir kontenjanlı yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 • Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve adayların tercihlerine göre kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 1. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz konusu ise YGS’deki puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip olan aday tercih
 2. Her kontenjan grubu için asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara ilişkin listeler, Fakülte Dekanlığının onayından sonra MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesinin resmi web sitesinden ilan edilir.
 3. Sınav Komisyonları; Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları arasından, Bölüm Başkanlarının teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulur.
 4. İtirazlar
 • Sınav parkuru ile ilgili itirazlar varsa aday itirazını ilgili sınavının bitimini takiben 24 saat içerisinde

yapmalıdır.

 • Sınavların bitiminde önce kontrol listesi ilan edilir. Adayların Özel Yetenek Sınav Puanlarına ilişkin itirazları, ilgili sınavın kontrol listesinin ilanını takip eden ilk iş gününde mesai bitimine kadar yapılır.
 • Gerekli incelemeler yapıldıktan ve varsa itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuç listeleri ilan edilir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz edebilirler, bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul
 • İtiraz eden adayların sınav sonuçlarının incelenmesi için yazılı müracaatları ile 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Bu ücret; üniversitemizin TR48 0001 0001 8840 1982 9250 01 numaralı hesabına yatırılacaktır. Adayın itirazının kabulu halinde yatırılan ücret iade edilmektedir. Kabul edilen itirazlarda itiraz bedelinin geri iadesi için 1 ay içerisinde Fakülte Dekanlığımıza adayların başvuru yapması
 1. Tüm adaylar ilan edilen grubu ve sırasında sınava girmek zorundadır.
 2. Yukarıda belirtilen hükümlerin haricinde bölümlerin kendi özel kılavuzunda belirtilen özel sınav hükümleri uygulanacaktır.
 3. Ön kayıt yaptıran adaylar http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinde Özel Yetenek Sınavı bölümünde bulunan bu kılavuzdaki tüm hükümleri ve Sınav Yürütme Kurulunun aldığı/alacağı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.
 4. Bu kitapçıkta yazan ya da yazmayan maddeler, kurallar ve açıklamalarla ilgili her türlü değişiklik yapma, karar alma, kurallarda değişiklik ya da düzeltme yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna aittir. Kitapçıkta yer almayan konularla ilgili karar alma ve uygulamalar Sınav Yürütme Kurulunun yetkisi altındadır.
 5. Sonuçların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve kayıtlarla ilgili tüm yetki ve sorumluluk Sınav Yürütme Kurulunun kararlarına göre belirlenir ve Spor Bilimleri Fakültesinin resmi web sitesinden ilan
 6. Kontenjanların dolmaması ve/veya aktarılması ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Sınav Yürütme Kuruluna

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu kılavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu kılavuzu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yürütür.

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Özel Yetenek Sınavı önkayıt işlemleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmi web sitesi olan http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

 1. 2017-YGS sınav sonuç belgesi,
 2. Alan/Bölüm/Kol yazılı olan Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2017 yılında mezun olacak adaylar için Alan/Bölüm/Kol yazılı öğrenim belgesi),
 3. 1 adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 4. Rsmi bir sağlık kurumundan alınacak olan ve “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı sağlık raporu,
 5. Milli Sporcular için ilgili Millilik Belgesi (Resmi Onaylı; Kaşe ve imzalı).
 6. Sporcu özgeçmişi (Antrenörlük eğitimi Bölümü; Futbol, Karate-Do, Taekwondo branşlarında başvuran adaylar için)

NOT: Kayıt için gerekli olan evraklar MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen tarihlerde adaylar tarafından online başvuru şekli ile sisteme yüklenecektir. Başvuru şekli ve sistem ile ilgili detaylar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmi web sitesi olan http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ KARTI

Fotoğraflı sınav giriş kartı online kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Sınav Komisyonu onayı verildikten sonra aday tarafından bastırılır. Adaylar sınava girerken sınav giriş kartı ile diğer bir resmi kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.

SINAV KIYAFETİ

Sınavlara spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile girilmesi gerekmektedir. Sınav kıyafeti genel olarak; şort, tayt, atlet, t-shirt olup, Cimnastik sınavlarında cimnastik mayosu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Karate- Do branşı sınavında Karate-Gi, Taekwondo branşı sınavında taekwondo elbisesi (dobok), Yüzme branşı sınavında erkeklerin slip mayo, kadınların yüzücü mayosu giymeleri ve bone takmaları zorunludur.

MİLLİ SPORCULAR

Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 10 yıl içinde aşağıdaki müsabaka ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel Müdürlüğünden almış oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar, milli sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi belge ile ön kayıt bürosuna müracaat edeceklerdir.

Milli sporcular kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan genel kontenjana eklenir. Milli sporcular kendi aralarında sıralanırlar. Milli sporcu adayları aynı zamanda diğer adaylarla birlikte başarı toplam puanına göre de sıralanırlar. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavlarında milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli sporcular olarak katıldıkları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından 100 (Yüz) tam puan almış kabul edilirler. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.

12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır. Buna göre;

Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı “milli sporcu” belgesi almaya hak kazanır.

(A)   sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

 1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,
 2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,
 3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
 4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,

(B)   sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

 1. Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
 2. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme Müsabakaları,
 3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
 4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar Kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
 5. Üniversite Oyunları,
 6. Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
 7. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
 8. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
 9. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları,
 10. Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer Uluslararası Yarışma veya Turnuvalar,

C sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Bölüm Sınav
Online Kayıt
Beden Eğitimi Öğretmenliği Rekreasyon I. ve II. Öğretim Spor Yöneticiliği I. ve II. Öğretim  

01-10 Ağustos 2017

 

21-29 Ağustos 2017

Antrenörlük Eğitimi 01-10 Ağustos 2017  

21-29 Ağustos 2017

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi;
  • Mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi aslı ya da diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
  • 2017 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmış ve öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belgenin aslı
 • 2017-YGS sınav sonuç belgesi,
 • Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (1997 doğumlular ve öncesi doğumlular askerlik belgesi beyan etmeleri gerekmektedir)
 • Resmi bir sağlık kurumundan “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU,
 • Nüfus Cüzdan aslı kayıt anında gösterilecektir,
 • İkametgah Belgesi,
 • Yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar renkli, kadın öğrenciler için; kıyafet yönetmeliğine uygun, tüm yüz hatları belirgin, erkek öğrenciler için; sakalsız, kravatlı, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacaktır),
 • Öğretim’e kayıt yaptıran öğrenci adayları için 2017-2018 Öğretim Yılı I. Yarıyıl Katkı Payını Fakülte Dekanlığınca belirtilen tarihler arasında UBS ( Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders seçimlerini yaptıktan sonra bankaya yatıracaklardır.
 • Özel Yetenek sınavlarını kazanarak, bölümlerde okumaya hak kazanmış tüm öğrenciler için “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. Bu sınıflarda okumak isteyen öğrenciler kesin kayıt esnasında tercihlerini bildirmeleri

 

NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil    ve   yedek   öğrencilerin   kesin   kayıt   tarihleri,   Fakültemiz   resmi   internet   sitesinden (http://sporbf.cbu.edu.tr/ ) duyurulacaktır.

NOT:

 1. Asil ve Yedek adayların kayıt işlemleri ilan edildiği şekli ile gerçekleştirilecektir.
 2. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan kurumundan “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU için 1 (Bir) hafta ek süre verilir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, REKREASYON VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak milli takım kamplarımıza Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında Manisa Gençlik ve Spor Akademisi olarak hizmet vermiştir.

1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak bağlanmıştır. 1992 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü adıyla bağlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Anaokullarında, İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe’de, Ort Dereceli okullarda, Özel Eğitim merkezlerinde Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Ayrıca, Akademisyen olarak üniversitelerde öğretim elemanı, Spor Kulüplerinde Antrenörlük, Turizm sektörünün değişik alanlarında Animatör veya Spor Uzmanı olarak görevler de almaktadırla

REKREASYON BÖLÜMÜ TANITIMI

Rekreasyon Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle öğrenci almaktadır. Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler seçtiği bilim dalına ilişkin olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı” gibi). Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları bölümün öncelikli amaçlarındandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir.

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Turizm alanında;
  • Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
  • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
  • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb),
  • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,
  • Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
 • İş Sektörlerinde (sanayi),
 • Yerel yönetimlerde (belediyeler),
 • Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve
 • Üniversitelerde istihdam

Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilere şu niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir;

 • Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabileceği etkinlikleri sunabilen,
 • Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara karar veren, planlayan, uygulayan ve sonuçlandırabilen,
 • Farklı bireysel ve toplumsal özellikler taşıyan insan gruplarını rekreasyonel ihtiyaçları çerçevesinde fiziksel rekreasyon ve spora yönlendirerek toplumun genel sağlık gelişimine katkı sağlayabilen,

 

 • Alternatif etkinlik alanları ile ilgili bilgi ve beceri birikimi kazanarak rekreasyonel turizminde liderlik yapabilen,
 • Spor bilimlerinin çoklu disiplin yapısı içerinde sosyal bilimlerin araştırma metodolojisini kavrayan, bilimsel sorgulamalar yaparak yerinde uygulayan ve bulguları yorumlayıp çalışma alanlarına ışık tutabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında insanların demokratik hak ve özgürlüklerine saygılı ve doğal çevreyi koruyan rekreasyon uzmanlarının topluma kazandırılmasını

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI

Spor Yöneticiliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında açılmıştır. Bu yıllardan itibaren kesintisiz olarak öğrenci alımını sürdüren bölüm her geçen yıl kalitesini ve öğrenci niteliğini arttırmaya devam etmektedir. 2009-2010 öğretim yılından itibaren de II. Öğretime öğrenci alınmaktadır.

Günümüzde, spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Ülkemizin sporla ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim-öğretimi görmüş olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verebileceklerdir.

 1. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm merkez ve taşra teşkilatlarındaki öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra teşkilatlarında yönetici olarak,
 3. Amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içinde farklı düzeylerde yönetici olarak,
 4. Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere,
 5. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
 6. 500’den fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev

YÖK’ün 25.02.2011 tarih ve 01/1584 sayılı yazısına göre mezunlarımız “Spor Yöneticisi” unvanını kullanacaklardır.

BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI

2017-2018 Öğretim yılında üç bölüme alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Erkek Kadın Alt Toplam Genel Toplam
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

30 21 51 normal sıralama  

60

4 5 9 milli sporcu
 

Rekreasyon Bölümü I. Öğretim

22 21 43 normal sıralama  

50

4 3 7 milli sporcu
 

Rekreasyon Bölümü II. Öğretim

22 21 43 normal sıralama  

50

4 3 7 milli sporcu
 

Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim

30 21 51 normal sıralama  

60

4 5 9 milli sporcu
 

Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim

30 21 51 normal sıralama  

60

4 5 9 milli sporcu

NOT: Milli sporcu kontenjanının dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar normal kontenjana aktarılır. Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde kontenjan dolmaması halinde kadın ve erkek aday kontenjanları arasında aktarım yapılır.

 

Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.

 

BÖLÜMLERİN ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV HÜKÜMLERİ

 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde tüm sınav genel hükümleri uygulanır.
 2. Sınava girecek olan adaylar Uygulamalı Yetenek Sınavlarından en az 45 Puan almak zorundadırlar. (Kontenjanların dolmaması halinde bu baraj puanını değiştirme hakkı Sınav Yürütme Komisyonuna aittir.) 45 puan barajının altında kalan adayların sınav sonuçları değerlendirmeye alınmazlar. Milli sporcular için de bu kural geçerlidir.
 3. Sınava katılan adaylar Genel Yetenek Parkurundan elde ettikleri derecelere göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri kendi içerisinde olmak üzere en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde erkek adaylar için 80sn, Kadın adaylar için ise 90sn barajının üzerinde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve bu adayların Yerleştirme Puanları

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme Tablosu

 

Açıklama Puan
Genel Yetenek Parkuru 50
Cimnastik 25
60 Metre Koşu 25
GENEL TOPLAM 100

 

NOT: Bu parkurlarda elde edilen ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ile yerleştirme puanının hesaplanması genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

UYGULAMALI YETENEK SINAVI

1. CİMNASTİK SINAVI (25 Puan)
Erkekler Cimnastik Serisi Kadınlar Cimnastik Serisi Puan
A Açık bacak sıçrama (Graetsche) Ayakta esas duruştan adım alarak makas 3
B Planör – Yunus takla Planör – Yunus takla 2+2
C Ayaktan geriye erişme Ayaktan geriye takla ile gergin bacaklarla kalkış 4
D Gergin kollarla amut takla Gergin kollarla amut takla 7
E Koşarak çember Koşarak çember 7
Toplam Puan 25

Cimnastik Sınavı İçin Puan Kesintileri

Cimnastik serisi; esas duruş ile başlar. Hareketlerin uygulanmasında teknik uygulama ve düzgünlükle ilgili olarak; kolların, dirseklerin, ayakların, başın ve omurganın öngörülen pozisyonlardan sapması halinde hata olarak şu kesintiler uygulanır.

Açıklama Puan
Küçük hata (hafif) (15o’ye kadar sapma) 0,10
Orta hata (belirgin) (30o’ye kadar sapma) 0,30
Kaba hata (çok fazla) (45o’ye kadar sapma) 0,50
45o’nin üzerindeki sapmalarda 1,00
Düşüşlerde (her defasında) 1,00
Yapılamayan hareket tekrar edilebilir ancak yapılan her tekrarda kesinti yapılır 1,00
Bacakların kapalı olması gereken durumlarda istenmeyen bacak açıklıkları için her defasında

Omuz genişliğine kadar Omuz genişliğinden fazla

 

0,10

0,30

Seri içindeki tüm hareketler akıcı ve yumuşak yapılmalıdır. Akıcılık ve yumuşaklığın her

  defasındaki ihlalinden 0.30 puan, hareketler arasında 2 saniyeden fazla her beklemede                       

0,30

2.  GENEL YETENEK PARKURU           (50 PUAN)

Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Beş istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan erkek adaylar için 80sn, kadın adaylar için ise 90sn barajının üzerinde yer  alan adayların dereceleri hesaplanmaya alınmayıp, adaylar elenmiş sayılırlar.

GENEL UYARILAR:

 • Hakem uyarılarını dikkate almayarak, parkuru tamamlayan aday “TERK” olarak
 • Genel Yetenek Parkuru sınavında;
  • İstasyon atlayan adayın,
  • Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan adayın,
  • Bitişte ve başlangıçta adaydan kaynaklanan hatadan dolayı fotoselden geçmeyen ve/veya zamanı durduramayan adayın denemesi geçersiz sayılacaktır.
  • Aday sınavın herhangi bir aşamasında ahlaki değere aykırı ve siyasi içerikli davranışlarda bulunursa diskalifiye
  • Başka bir adaya veya sınav görevlisine avantaj veya dezavantaj olacak şekilde fiziki veya sözlü müdahale eden aday diskalifiye
  • Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

 

GİRİŞ:

Aday giriş fotoselinden geçerek ilk istasyon ile sınavını başlatır. Fotosel girişi ile ilk istasyon arası mesafe 2 m.’dir. Fotoseli hatalı kullanan aday sınavını başlatmış olur

 1. İSTASYON: ENGEL GEÇİŞ

Aday bu istasyonda birer metre ara ile dizili 3 engelde sırasıyla; ilk engelin üstünden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçiş yaparak istasyonu tamamlar. (Engel üzerinden geçişlerde her iki ayağın yerden kesilmesi zorunlu olup, (çift ayak ile sıçrama) engel atlamada ve kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.

Engel Yükseklikleri;

1.  ve 3. Engel yüksekliği: Erkek: 70cm, Kadın: 60cm

 1. Engel yüksekliği : Erkek: 90cm, Kadın: 80cm

 

 1. İSTASYON: FUTBOL

Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 dikme arasından (dikmeler arası mesafe 1m’dir.) top sürerek pas çizgisine gelir. Adaylar hiçbir dikmeyi atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Duvardan erkekler 5m, kadınlar 4m mesafesindeki pas çizgisinin gerisinden ve

destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen alana (platform) ayakla başarılı 4 pas  yapması gerekir. Her pas, topun atıldığı bölgede bulunan 90cm. yüksekliğinde 1,6m. genişliğindeki platforma ayak ile yapılmak zorundadır. Hedef dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday ayak ile topu taşıyıp kaldığı yerden itibaren sınavına devam eder.

 1. İSTASYON: BASKETBOL

 Top, çemberi tam tepeden görecek ve basketbol çemberinin izdüşümünden 6m uzaklıkta bir noktada olacaktır. Sporcu topu alıp ihtiyacı kadar top sürüp (dripling) nizami bir turnike (dripling yapmadan turnike atmak veya fazla adımla atılan turnike) atacaktır. Ardından aday bir tane de pota altından basket atacak ve toplamda 2 basket  atışını  yaptıktan  sonra  4.  istasyona  devam  edecektir. Pota dibi atışta aday istediği taraftan atış kullanabilir. Aday her atışta kendi ribaundunu almak zorundadır. Her başarılı sayı halinde pota altındaki bir görevli ‘sıfır, bir, iki’ olarak yüksek sesle sayacaktır ve bu sayede aday atışının başarılı bir sayı olup-olmadığını anlayacaktır. Aday belirtilen sırayla atışlarını gerçekleştiremediği durumda;

 • Turnikenin nizami olmaması durumunda tekrar nizami turnike atması
 • Nizami atılan turnike sayı olmaması halinde aday pota altından tekrar bir atış atacaktır.
 • Aday toplamda 2 başarılı sayı atarak bsaketbol istasyonunu tammalamış

 

 1. İSTASYON: VOLEYBOL

Aday kasada bulunan topu alır, duvara 2m. uzaklıkta ve 40 cm yükseklikteki engeli aşmayacak şekilde pozisyonunu alır. Elindeki topu havaya atar, duvarda alt ve yan sınırları çizilmiş (Boyu 80cm, eni 150cm.) alanda kesintisiz şekilde, önce 3 adet parmak pas; ardından 3 adet manşet pas yapar. Parmak pas esnasında her hangi bir kesinti meydana geldiğinde, aday mevcut topu ya da yedek topu alarak havaya atar ve kaldığı yerden parmak pas yapmaya devam eder. Kesinti manşet pas ya da manşet pasa başlama esnasında olursa aday mevcut ya da yedek topu önce duvara atar, ardından duvardan dönen topla manşet pas yapmaya kaldığı yerden devam eder. Aday her iki topu kullandığı halde parkuru tamamlayamamışsa top her nereye kaçmışsa aday tarafından alınır ve parkura kaldığı yerden devam edilir. Sesli olarak 3 adet parmak ve 3 adet manşet pasın parkur görevlisi tarafından doğru şekilde yapıldığının teyit edilmesinden sonra parkurun voleybol bölümünü tamamlamış olur.

 

 1. İSTASYON: HENTBOL

Duvara 6m uzaktan, kasanın (ya da belirlenen materyalin) arkasından çizgiyi geçmeden 4 defa atış yapılır. 6m çizgisi üstünde uzunluğuna duran kasanın içinde 1 adet sınav topu bulunur. Kasanın merkezinden 2m uzağında 2 adet yedek top bulunur. Aday kasanın içinden topu alarak, duvarla 4 defa paslaşır. Dördüncü pastan sonra topu tekrar kasanın içine koyarak testi bitirir. Topu tutamaz ve elinden düşürür ise ve aynı topu alarak devam edebilir. Şayet top herhangi bir nedenle uzağa gitmişse, bu durumda yedek topu alarak kaldığı yerden atışlarına devam eder.

ÇIKIŞ

Aday çıkış fotoselinden geçerek sınavını sonlandırır. Fotosel çıkışı ile son istasyon arası mesafe 4m.’dir. Fotoseli hatalı kullanan adayın sınavı geçersiz olur.

3. 60 METRE KOŞU TESTİ (25 Puan)

 

Kadınlar 60 Metre Koşu Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan
08:30 ve Altı 25.00 08:79 18.875 09:28 12.75 09:77 6.625
08:31 24.875 08:80 18.75 09:29 12.625 09:78 6.5
08:32 24.75 08:81 18.625 09:30 12.5 09:79 6.375
08:33 24.635 08:82 18.5 09:31 12.375 09:80 6.25
08:34 24.5 08:83 18.375 09:32 12.25 09:81 6.125
08:35 24.375 08:84 18.25 09:33 12.125 09:82 6
08:36 24.25 08:85 18.125 09:34 12 09:83 5.875
08:37 24.125 08:86 18 09:35 11.875 09:84 5.75
08:38 24 08:87 17.875 09:36 11.75 09:85 5.625
08:39 23.875 08:88 17.75 09:37 11.625 09:86 5.5
08:40 23.75 08:89 17.625 09:38 11.5 09:87 5.375
08:41 23.625 08:90 17.5 09:39 11.375 09:88 5.25
08:42 23.5 08:91 17.375 09:40 11.25 09:89 5.125
08:43 23.375 08:92 17.25 09:41 11.125 09:90 5
08:44 23.25 08:93 17.125 09:42 11 09:91 4.875
08:45 23.125 08:94 17 09:43 10.875 09:92 4.75
08:46 23 08:95 16.875 09:44 10.75 09:93 4.625
08:47 22.875 08:96 16.75 09:45 10.625 09:94 4.5
08:48 22.75 08:97 16.625 09:46 10.5 09:95 4.375
08:49 22.625 08:98 16.5 09:47 10.375 09:96 4.25
08:50 22.5 08:99 16.375 09:48 10.25 09:97 4.125
08:51 22.375 09:00 16.25 09:49 10.125 09:98 4
08:52 22.25 09:01 16.125 09:50 10 09:99 3.875
08:53 22.125 09:02 16 09:51 9.875 10:00 3.75
08:54 22 09:03 15.875 09:52 9.75 10:01 3.625
08:55 21.875 09:04 15.75 09:53 9.625 10:02 3.5
08:56 21.75 09:05 15.625 09:54 9.5 10:03 3.375
08:57 21.625 09:06 15.5 09:55 9.375 10:04 3.25
08:58 21.5 09:07 15.375 09:56 9.25 10:05 3.125
08:59 21.375 09:08 15.25 09:57 9.125 10:06 3
08:60 21.25 09:09 15.125 09:58 9 10:07 2.875
08:61 21.125 09:10 15 09:59 8.875 10:08 2.75
08:62 21 09:11 14.875 09:60 8.75 10:09 2.625
08:63 20.875 09:12 14.75 09:61 8.625 10:10 2.5
08:64 20.75 09:13 14.625 09:62 8.5 10:11 2.375
08:65 20.625 09:14 14.5 09:63 8.375 10:12 2.25
08:66 20.5 09:15 14.375 09:64 8.25 10:13 2.125
08:67 20.375 09:16 14.25 09:65 8.125 10:14 2
08:68 20.25 09:17 14.125 09:66 8 10:15 1.875
08:69 20.125 09:18 14 09:67 7.875 10:16 1.75
08:70 20 09:19 13.875 09:68 7.75 10:17 1.625
08:71 19.875 09:20 13.75 09:69 7.625 10:18 1.5
08:72 19.75 09:21 13.625 09:70 7.5 10:19 1.375
08:73 19.625 09:22 13.5 09:71 7.375 10:20 1.25
08:74 19.5 09:23 13.375 09:72 7.25 10:21 1.125
08:75 19.375 09:24 13.25 09:73 7.125 10:22 1
08:76 19.25 09:25 13.125 09:74 7 10:23 0.875
08:77 19.125 09:26 13 09:75 6.875 10:24 0.75
08:78 19 09:27 12.875 09:76 6.75 10:25 0.625
                                                                                                                                    10:26 ve Üstü    0.5      

 

NOT: Fotoselli kronometre ile ölçülecektir.

 

Erkekler 60 Metre Koşu Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan Derece (sn) Puan
07:10 ve Altı 25.00 07:59 18.875 08:08 12.75 08:57 6.625
07:11 24.875 07:60 18.75 08:09 12.625 08:58 6.5
07:12 24.75 07:61 18.625 08:10 12.5 08:59 6.375
07:13 24.635 07:62 18.5 08:11 12.375 08:60 6.25
07:14 24.5 07:63 18.375 08:12 12.25 08:61 6.125
07:15 24.375 07:64 18.25 08:13 12.125 08:62 6
07:16 24.25 07:65 18.125 08:14 12 08:63 5.875
07:17 24.125 07:66 18 08:15 11.875 08:64 5.75
07:18 24 07:67 17.875 08:16 11.75 08:65 5.625
07:19 23.875 07:68 17.75 08:17 11.625 08:66 5.5
07:20 23.75 07:69 17.625 08:18 11.5 08:67 5.375
07:21 23.625 07:70 17.5 08:19 11.375 08:68 5.25
07:22 23.5 07:71 17.375 08:20 11.25 08:69 5.125
07:23 23.375 07:72 17.25 08:21 11.125 08:70 5
07:24 23.25 07:73 17.125 08:22 11 08:71 4.875
07:25 23.125 07:74 17 08:23 10.875 08:72 4.75
07:26 23 07:75 16.875 08:24 10.75 08:73 4.625
07:27 22.875 07:76 16.75 08:25 10.625 08:74 4.5
07:28 22.75 07:77 16.625 08:26 10.5 08:75 4.375
07:29 22.625 07:78 16.5 08:27 10.375 08:76 4.25
07:30 22.5 07:79 16.375 08:28 10.25 08:77 4.125
07:31 22.375 07:80 16.25 08:29 10.125 08:78 4
07:32 22.25 07:81 16.125 08:30 10 08:79 3.875
07:33 22.125 07:82 16 08:31 9.875 08:80 3.75
07:34 22 07:83 15.875 08:32 9.75 08:81 3.625
07:35 21.875 07:84 15.75 08:33 9.625 08:82 3.5
07:36 21.75 07:85 15.625 08:34 9.5 08:83 3.375
07:37 21.625 07:86 15.5 08:35 9.375 08:84 3.25
07:38 21.5 07:87 15.375 08:36 9.25 08:85 3.125
07:39 21.375 07:88 15.25 08:37 9.125 08:86 3
07:40 21.25 07:89 15.125 08:38 9 08:87 2.875
07:41 21.125 07:90 15 08:39 8.875 08:88 2.75
07:42 21 07:91 14.875 08:40 8.75 08:89 2.625
07:43 20.875 07:92 14.75 08:41 8.625 08:90 2.5
07:44 20.75 07:93 14.625 08:42 8.5 08:91 2.375
07:45 20.625 07:94 14.5 08:43 8.375 08:92 2.25
07:46 20.5 07:95 14.375 08:44 8.25 08:93 2.125
07:47 20.375 07:96 14.25 08:45 8.125 08:94 2
07:48 20.25 07:97 14.125 08:46 8 08:95 1.875
07:49 20.125 07:98 14 08:47 7.875 08:96 1.75
07:50 20 07:99 13.875 08:48 7.75 08:97 1.625
07:51 19.875 08:00 13.75 08:49 7.625 08:98 1.5
07:52 19.75 08:01 13.625 08:50 7.5 08:99 1.375
07:53 19.625 08:02 13.5 08:51 7.375 09:00 1.25
07:54 19.5 08:03 13.375 08:52 7.25 09:01 1.125
07:55 19.375 08:04 13.25 08:53 7.125 09:02 1
07:56 19.25 08:05 13.125 08:54 7 09:03 0.875
07:57 19.125 08:06 13 08:55 6.875 09:04 75
07:58 19 08:07 12.875 08:56 6.75 09:05 0.625
09:04 ve Üstü 0.5

 

NOT: Fotoselli kronometre ile ölçülecektir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TANITIMI

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları amatör ve profesyonel spor kulüplerinde Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenör veya yardımcı antrenör olarak çalışabilirler. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektöründe sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylar, dilekçelerinde belirttikleri ve antrenör olmak istedikleri spor branşında sınava girerler.

Her aday başvurduğu spor branşında sıralamaya girer. Kazananların ilanı branşlara göre yapılacaktır.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONTENJANLARI

2017-2018 Öğretim yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretime 80’er öğrenci alınacaktır. Bu öğrencilerin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Branş I. Öğretim II. Öğretim Açıklama
Futbol 20 (17 Erkek – 3 Kadın) 23 (20 Erkek – 3 Kadın) (Kadın – Erkek)
Basketbol 12 15 (Kadın – Erkek)
Voleybol 12 15 (Kadın – Erkek)
Hentbol 10 10 (Kadın – Erkek)
Tenis 4 9 (Kadın – Erkek)
Yüzme 5 8 (Kadın – Erkek)
Artistik Cimnastik 6 (Kadın – Erkek)
Taekwondo 4 (Kadın – Erkek)
Karate-Do 3 (Kadın – Erkek)
Masa Tenisi 4 (Kadın – Erkek)
TOPLAM 80 80

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SINAV HÜKÜMLERİ

 1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde öncelikle kitapçığın başında bulunan tüm genel hükümler uygulanır.
 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sınava girecek olan adaylar Uygulamalı Yetenek Sınavlarından en az 50 Puan almak zorundadır. 100 puan üzerinden 50 puanı alamayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
 3. Futbol branşında öğrenci kabulü 60m. sürat testi ve kariyer puanları hesaba katılarak değerlendirilecektir. Bu nedenle “en az 50 puan almış olma” şartı futbol branşı için geçerli değildir.
 4. Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından tam puan 100 (Yüz) almış kabul edilirler. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan
 5. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne önkayıt yaptıran adaylar; branş değişikliğini en geç sınava girişinden 2 gün öncesi mesai bitimine kadar
 6. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne önkayıt yaptıran adaylar; sınav için sadece tek bir branş

seçebilecektir.

KONTENJAN AKTARIMLARI

 • Öğretimde ilgili branşın boş kalan kontenjan açığı II. Öğretimin aynı branşından tamamlanacaktır.
 • Öğretim kontenjanı bulunmayan branşlarda yedek alımı genel yedek havuzunun ilgili branşından tamamlanacaktır.
 • Öğretimde ilgili branşın boş kalan kontenjan açığı öncelikle kendi branşından tamamlanacaktır. Kontenjan dolmaması halinde yedek alımı genel yedek havuzundan başarı puanına göre tamamlanacaktır. Bu tamamlama II. Öğretim kontenjanı olan branşlar için geçerlidir.
 • Futbol branşında cinsiyet kontenjanı göz önüne alınacaktır. Kadın kontenjanının dolmaması halinde erkek kontenjanına aktarım yapılacaktır.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BRANŞLARIN YETENEK SINAVLARI

FUTBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

FUTBOL BRANŞI ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI

Futbol Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrenci kabulü 60m. sürat testi (%10 etki) ve kariyer puanlarına (%90 etki) göre değerlendirilecektir. 60m. sürat testi derece ve puanları ile kariyer puan dağılımı Erkek ve Kadın adaylar için aşağıda verilmektedir.

Not: Kariyer puanlaması için aday oynadığı lige ait lisans bilgilerini veya müsabaka bilgilerini kayıt esnasında teslim edecektir. Bu bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylı olması gerekmektedir. Eğer aday birden fazla ligde oynamış ise en üst kariyer puanı dikkate alınacaktır.

1.  60m. Sürat Testi 

 

Kadın 60 mt

08:30 ve Altı 100,00 8.79 75,50 09:28 51,00 9.77 26,50
08:31 99,50 8.80 75,00 09:29 50,50 9.78 26,00
08:32 99,00 8.81 74,50 09:30 50,00 9.79 25,50
08:33 98,50 8.82 74,00 09:31 49,50 9.80 25,00
08:34 98,00 8.83 73,50 09:32 49,00 9.81 24,50
08:35 97,50 8.84 73,00 09:33 48,50 9.82 24,00
08:36 97,00 8.85 72,50 09:34 48,00 9.83 23,50
08:37 96,50 8.86 72,00 09:35 47,50 9.84 23,00
08:38 96,00 8.87 71,50 09:36 47,00 9.85 22,50
08:39 95,50 8.88 71,00 09:37 46,50 9.86 22,00
08:40 95,00 8.89 70,50 09:38 46,00 9.87 21,50
08:41 94,50 8.90 70,00 09:39 45,50 9.88 21,00
08:42 94,00 8.91 69,50 09:40 45,00 9.89 20,50
08:43 93,50 8.92 69,00 09:41 44,50 9.90 20,00
08:44 93,00 8.93 68,50 09:42 44,00 9.91 19,50
08:45 92,50 8.94 68,00 09:43 43,50 9.92 19,00
08:46 92,00 8.95 67,50 09:44 43,00 9.93 18,50
08:47 91,50 8.96 67,00 09:45 42,50 9.94 18,00
08:48 91,00 8.97 66,50 09:46 42,00 9.95 17,50
08:49 90,50 8.98 66,00 09:47 41,50 9.96 17,00
08:50 90,00 8.99 65,50 09:48 41,00 9.97 16,50
08:51 89,50 09:00 65,00 09:49 40,50 9.98 16,00
08:52 89,00 09:01 64,50 09:50 40,00 9.99 15,50
08:53 88,50 09:02 64,00 09:51 39,50 10:00 15,00
08:54 88,00 09:03 63,50 09:52 39,00 10:01 14,50
08:55 87,50 09:04 63,00 09:53 38,50 10:02 14,00
08:56 87,00 09:05 62,50 09:54 38,00 10:03 13,50
08:57 86,50 09:06 62,00 09:55 37,50 10:04 13,00
08:58 86,00 09:07 61,50 09:56 37,00 10:05 12,50
08:59 85,50 09:08 61,00 09:57 36,50 10:06 12,00
08.60 85,00 09:09 60,50 09:58 36,00 10:07 11,50
08.61 84,50 09:10 60,00 09:59 35,50 10:08 11,00
08.62 84,00 09:11 59,50 9.60 35,00 10:09 10,50
08.63 83,50 09:12 59,00 9.61 34,50 10:10 10,00
08.64 83,00 09:13 58,50 9.62 34,00 10:11 9,50

 

08.65 82,50 09:14 58,00 9.63 33,50 10:12 9,00
08.66 82,00 09:15 57,50 9.64 33,00 10:13 8,50
08.67 81,50 09:16 57,00 9.65 32,50 10:14 8,00
08.68 81,00 09:17 56,50 9.66 32,00 10:15 7,50
08.69 80,50 09:18 56,00 9.67 31,50 10:16 7,00
08.70 80,00 09:19 55,50 9.68 31,00 10:17 6,50
08.71 79,50 09:20 55,00 9.69 30,50 10:18 6,00
08.72 79,00 09:21 54,50 9.70 30,00 10:19 5,50
08.73 78,50 09:22 54,00 9.71 29,50 10:20 5,00
8.74 78,00 09:23 53,50 9.72 29,00 10:21 4,50
8.75 77,50 09:24 53,00 9.73 28,50 10:22 4,00
8.76 77,00 9.25 52,50 9.74 28,00 10:23 3,00
8.77 76,50 9.26 52,00 9.75 27,50 10:24 2,00
8.78 76,00 9.27 51,50 9.76 27,00 10:25 1,00
10:24 ve Üstü 0,50

 

Erkek 60 mt
07:10 ve Altı 100,00 07:59 75,50 08:08 51,00 08:57 26,50
07:11 99,50 07.60 75,00 08:09 50,50 08:58 26,00
07:12 99,00 07.61 74,50 08:10 50,00 08:59 25,50
07:13 98,50 07.62 74,00 08:11 49,50 08.60 25,00
07:14 98,00 07.63 73,50 08:12 49,00 08.61 24,50
07:15 97,50 07.64 73,00 08:13 48,50 08.62 24,00
07:16 97,00 07.65 72,50 08:14 48,00 08.63 23,50
07:17 96,50 07.66 72,00 08:15 47,50 08.64 23,00
07:18 96,00 07.67 71,50 08:16 47,00 08.65 22,50
07:19 95,50 07.68 71,00 08:17 46,50 08.66 22,00
07:20 95,00 07.69 70,50 08:18 46,00 08.67 21,50
07:21 94,50 07.70 70,00 08:19 45,50 08.68 21,00
07:22 94,00 07.71 69,50 08:20 45,00 08.69 20,50
07:23 93,50 07.72 69,00 08:21 44,50 08.70 20,00
07:24 93,00 07.73 68,50 08:22 44,00 08.71 19,50
07:25 92,50 07.74 68,00 08:23 43,50 08.72 19,00
07:26 92,00 07.75 67,50 08:24 43,00 08.73 18,50
07:27 91,50 07.76 67,00 08:25 42,50 08.74 18,00
07:28 91,00 07.77 66,50 08:26 42,00 08.75 17,50
07:29 90,50 07.78 66,00 08:27 41,50 08.76 17,00
07:30 90,00 07.79 65,50 08:28 41,00 08.77 16,50
07:31 89,50 07.80 65,00 08:29 40,50 08.78 16,00
07:32 89,00 07.81 64,50 08:30 40,00 08.79 15,50
07:33 88,50 07.82 64,00 08:31 39,50 08.80 15,00
07:34 88,00 07.83 63,50 08:32 39,00 08.81 14,50
07:35 87,50 07.84 63,00 08:33 38,50 08.82 14,00
07:36 87,00 07.85 62,50 08:34 38,00 08.83 13,50
07:37 86,50 07.86 62,00 08:35 37,50 08.84 13,00
07:38 86,00 07.87 61,50 08:36 37,00 08.85 12,50
07:39 85,50 07.88 61,00 08:37 36,50 08.86 12,00
07:40 85,00 07.89 60,50 08:38 36,00 08.87 11,50
07:41 84,50 07.90 60,00 08:39 35,50 08.88 11,00
07:42 84,00 07.91 59,50 08:40 35,00 08.89 10,50

 

07:43 83,50 07.92 59,00 08:41 34,50 08.90 10,00
07:44 83,00 07.93 58,50 08:42 34,00 08.91 9,50
07:45 82,50 07.94 58,00 08:43 33,50 08.92 9,00
07:46 82,00 07.95 57,50 08:44 33,00 08.93 8,50
07:47 81,50 07.96 57,00 08:45 32,50 08.94 8,00
07:48 81,00 07.97 56,50 08:46 32,00 08.95 7,50
07:49 80,50 07.98 56,00 08:47 31,50 08.96 7,00
07:50 80,00 07.99 55,50 08:48 31,00 08.97 6,50
07:51 79,50 08:00 55,00 08:49 30,50 08.98 6,00
07:52 79,00 08:01 54,50 08:50 30,00 08.99 5,50
07:53 78,50 08:02 54,00 08:51 29,50 09:00 5,00
07:54 78,00 08:03 53,50 08:52 29,00 09:01 4,50
07:55 77,50 08:04 53,00 08:53 28,50 09:02 4,00
07:56 77,00 08:05 52,50 08:54 28,00 09:03 3,00
07:57 76,50 08:06 52,00 08:55 27,50 09:04 2,00
07:58 76,00 08:07 51,50 08:56 27,00 09:05 1,00
09:04 ve üstü 0,50

 

 1. Kariyer Puanlaması

 

KARİYER PUANLAMASI DAĞILIMI (ERKEK)

PRO UEFA A, UEFA B veya profesyonel kaleci antrenörlük diplomasına sahip olmak ve en az bir yıl sözleşmeli olarak çalışmış olmak ve profesyonel süper ligde oynamış olmak, yada herhangi bir kategoride milli olmak 100

puan

Profesyonel 1. Ligde oynamış olmak 95 puan
Profesyonel 2. Ligde oynamış olmak 90 puan
Profesyonel 3. Ligde oynamış olmak 85 puan
Super Lig U 21, Süper Lig A2, Super Lig Paf Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 80 puan
TFF 1. Lig U21, TFF 1. Lig A2, TFF 1. Lig Paf Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 77 puan
Bölgesel Amatör Ligde en az beş maç ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek oynamış olmak 75 puan
Futsal veya plaj futbolunda milli olmak 70 puan
Amatör liglerde lisansı 8 yıl vize yaptırmış olmak 65 puan
Amatör liglerde lisansı 7 yıl vize yaptırmış olmak 60 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U19 Ligi, U19 Elit Ligi veya başka bir isim altındaki liglerde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek 10 maç oynamış olmak 55 puan
Amatör liglerde lisansı 6 yıl vize yaptırmış olmak 50 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U17 Ligi, U17 Elit Liginde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek 10 maç oynamış olmak 45 puan

 

Amatör liglerde lisansı 5 yıl vize yaptırmış olmak 40 puan
Amatör liglerde lisansı 4 yıl vize yaptırmış olmak 35 puan
TFF’nin belirlediği şartlara uygunluğu kabul edilen ve TFF’nin resmi internet istesinde yer alan Coca Cola Gelişim U16 Ligi, U16- U15-U14 Liglerinde ilk 11’de veya yedekten oyuna girerek 10 maç oynamış olmak 30 puan
Amatör liglerde lisansı 3 yıl vize yaptırmış olmak 25 puan
Amatör liglerde lisansı 2 yıl vize yaptırmış olmak 20 puan
Amatör liglerde lisansı 1 yıl vize yaptırmış olmak ve aynı yıl içerisinde en az 5 maç oynamış olmak ve bunu belgelendirmek 5 puan
HİS lisansına sahip olmak 1 puan

*Amatör alt yapı organizasyonları amatör vize olarak sayılır. Coca Cola U14- U15-U16 alt yapı liglerinden Amatör liglere dönen sporcular için de bu liglerde oynamış olmak Amatör vize olarak sayılacaktır.

*Bölgesel Gelişim Geliştirme Liginde oynamış olmak Amatör lisanslı vize olarak kabul edilir.

KARİYER PUANLAMASI DAĞILIMI (KADIN) 

Herhangi bir Kadın Milli Takımında yer almak 100 puan
Kadın 1.Liginde oynamış olmak 90 puan
Kadın 2. Liginde oynamış olmak 70 puan
Kadın 3. Liginde oynamış olmak 50 puan
Kadın diğer futbol organizasyonlarına katılmış olmak 30 puan
HİF Lisansına sahip olmak 1 puan

 

BASKETBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

 • BASKETBOL BECERİ PARKURU (50 PUAN)

Genel Bilgi:

Antrenörlük Bölümü Özel Yetenek Sınavı basketbol beceri parkuru, yön değiştirme sonrası farklı yönlerden atılan turnikeler, pota dipleri, yakın, orta ve uzak mesafe atışlardan oluşmaktadır. Parkur erkekler için 45, kızlar için 52 saniyedir. Daha iyi anlaşılması amacı ile parkur, aşağıda birbirini sırası ile takip eden ve yanında açıklamaları olan 3 şekil ile belirtilmiştir.

Açıklamalar

 1. Şekil 1 de gösterildiği gibi yarı sahanın 2 metre ilerisinde çizgi ile belirtilecek başlangıç noktasında 2 top olacaktır. İstenilen taraftaki top (sağ veya sol) alınarak başlanılabilir.
 2. Hangi taraftaki top ile başlanılmış ise o taraftaki elle (örn: sağ taraftaki top – sağ el) 1 veya 2 dripling

top sürülecek,    işareti ile aşağıdaki şekillerde belirtilmiş ve yaklaşık olarak faul çizgisinin ortasına bir metre mesafede olan yuvarlak alanda yön değiştirilecek, diğer el tarafına alındıktan sonra yine 1

ve/veya 2 dripling yapılarak ve turnike atılacaktır.

 1. İlk turnikeyi takiben ilk top bırakılacak (görevli tarafından yedek top olarak pota altına konulacaktır), hızlı bir şekilde başlangıç noktasındaki diğer topa ulaşılacak ve 2 no lu açıklamada bahsedilen hareketleri tekrarlayacaktır.

(Şekil 2):

İkinci turnike için alınan top da alındığı taraftaki elle (Örn: sol taraftaki top – sol el) 1-2 dripling top sürülecek,                                    işareti ile aşağıdaki şekillerde belirtilmiş ve yaklaşık faul çizgisinin ortasına bir metre mesafede olan yuvarlak alanda yön değiştirilecek ve diğer el tarafına alındıktan sonra yine 1-2 dripling yapılarak turnike atılacaktır.

 1. Son turnikenin (2. Turnike) bitimiyle sporcu attığı topu alıp parkurun şut bölümüne devam edecektir. Şutlar aşağıdaki sırayla atılacaktır. Bu sıra en yakından uzağa doğrudur ve aşağıda belirtilmiştir. (Şekil 3)
  • Pota altları (sağ ve sol taraf) P1 – P2
  • Üç saniye bölgesinin sol ve sağ köşeleri (çizgi dışından), K1 – K2
  • Faul çizgisinin sağ ve sol köşeleri ( 3 saniye bölgesi içinden), F1 – F2
  • Yön değiştirme () noktası                                                    T
  • 5 nokta içerisinde tercihi sporcuya bırakılan 2 adet 3 sayı noktası 3
 2. İlk atılmak istenen şutun (P1/P2, K1/K2, F1/F2 ve herhangi 2 adet 3) tarafını seçme turnikelerde de olduğu gibi sporcuya bırakılmıştır ve istenilen taraf ilk taraf olarak seçilebilir. 3 sayı için de aynı şekilde istenilen noktadan (aynı nokta dâhil) 2 adet atış yapılacaktır.
 3. 2 adet turnike, 2 adet pota altı, 5 adet orta mesafe atış ve 2 adet uzak mesafe (3 sayı) atış olmak üzere toplam 11 atışın her biri için sadece 1 deneme şansı bulunmaktadır. Bir noktadan ikinci veya daha fazla deneme geçersizdir.
 4. Şutlar için gerekli top ikinci atılan turnikenin topu olacaktır. Yani, sporcu 2.turnikesini takiben hemen istediği taraftan pota dibi, diğer taraftan pota dibi, istediği taraftan 3 saniye dışı köşeden şut olmak üzere sırasıyla 11 atışı süre içinde tamamlamak üzere devam edecektir.
 5. Sporcu her atışta kendi ribaundunu almak zorundadır. (Bir adet top ekstra olarak pota altında yedek olarak bekletilecektir).
 6. Eğer sporcu sırayı unutup farklı sıradan devam ederse atılan atış veya atışları başarılı dahi olsa geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda atış sırasına geri dönülüp kalan zamanda sırasıyla devam etmeye çalışmalıdır. (Örnek: 2 başarılı turnike atışlarından sonra pota dibi ve köşeleri geçip direkt faul çizgisi köşelerinden basket atan sporcunun sadece turnike atışları başarılı sayılacaktır. Sporcunun hemen sırası

olan pota diplerine gitmesi gerekmektedir ve böylece kalan süre içinde başarılı atışları ile puan kazanmaya devam edebilecektir.)

 1. Kural ihlali yapılan veya zamanında yetişmemiş atışlar geçerli sayılmaz.

Kurallar ve tanımlar:

 1. Turnikeler
  1. Turnike; dripling ile hareketlenmiş sporcunun topu tutup iki adım attığı, ilk adımını attığı taraftaki ellini kullandığı ve attığı el tarafındaki dizini çekip sıçrayarak yaptığı atıştır. Sporcunun çemberin sağına doğru gitmesi halinde, sağ adımla başlaması, ikinci adımının sol olması ve sağ dizini sıçramak için çekerek sağ elle atması gerekmektedir. Sol turnike de aynı kurallar yapılacak; sol adımla başlayarak devam edip atış halinde sol dizin çekildiği ve sol elin kullanıldığı bir süreçten oluşmalıdır.
  2. SAYI OLMASI HALİNDE DAHİ GEÇERSİZ SAYILACAK TURNİKELER:
   1. Hatalı yürüme hali (dripling yapmadan turnike atmak veya Fazla adımla atılan turnikeler)
   2. Tek adımla atılan turnikeler,
 • Potayı geçerek atılan ters turnikeler,
 1. Yön değiştirme sonrası hiç dripling yapılmadan atılan turnikeler
 2. Atılan taraftaki elin atışta kullanılmadığı turnikeler (sol turnikede sağ elle atış yapmak gibi)
 1. Şutlar
  1. Şut stili konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır ve istenildiği takdirde panya kullanılabilir.
  2. SAYI OLMASI HALİNDE DAHİ GEÇERSİZ SAYILACAK ŞUTLAR
   1. Belirtilen sınırların dışından atılan şutlar (çizgi, dışarıda sayılmaktadır ve çizgiye basılması ihlal sebebidir)
   2. Aynı bölgeden 2. veya daha fazla deneme ile atılacak şutlar (tek şut deneme hakkınız bulunmaktadır)
 • Süre dolduktan sonra atılan şutlar.**

**Süre dolmadan elden çıkan şut geçerli, çemberden geçmesi halinde ise başarılı sayılır.

 

Puanlama

Kural ihlali yapılmadan, istenilen sırası ile ve verilen süre içinde başarılı sayılan atışların puanlaması aşağıda gösterilmiştir.

Atış Sırası
1 Turnike 1 4 puan
2 Turnike 2 4 puan
3 Pota dibi 1 2.5 puan
4 Pota dibi 2 2.5 puan
5 Köşe 1 5 puan
6 Köşe 2 5 puan
7 Faul köşe 1 5 puan
8 Faul köşe 2 5 puan
9 Tepe 5 puan
10 3 sayı 1 6 puan
11 3 sayı 2 6 puan
Toplam 50 puan

 

 

 

 • Ön Taktik 3×3 Oyun (50 Puan)

Sınava girecek aday öğrenciler boy uzunluklarına ve oynadıkları pozisyonlarına göre birbirleri ile eşleştirilir,  yarı sahada 3 er kişiyle oynadıkları maçtaki savunma ve hücum özellikleri değerlendirilir.

 

Hücum (25 Puan )                                                                                                                           Savunma (25 Puan)

 • Şut Stance
 • Turnike Müdafaası 1×1 Dribling
 • Pas Müdafaası 1×1 Topsuz Adam
 • Kat Müdafaası Yardım Müdafaası
 • Perde-Yuvarlanma Perde-Yuvarlanma
 • Pas-Kat Pas-Kat Müdafaası
 • Spacing (Oyuncular arası mesafe) Rebound

HENTBOL BRANŞ SINAVI (100 Puan)

100 puanlık hentbol özel dal giriş sınavı 2 test, 1 parkur olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

 

1. Bölüm: Duvar Pası Testi (25 Puan)

Aday fotoselden geçerek testi başlatır. 6 metre çizgisini geçmeden duvara temel atış yapar ve hemen 2 metre öndeki çizgiyi iki ayak ile geçecek şekilde koşarak duvardan seken topu tutar. Geriye dönüp en az iki kez sektirme ile top sürerek duvardan 7 metre uzağa konulmuş dikme etrafından dolaşır ve 6 metre çizgine basmadan (gerisinden) tekrar duvara atış yapar. Aday bu parkuru yaparken topu kaçırırsa, kaçırılan topun yerine yedek topu alarak top sürme ile devam eder. Bu hareketi erkekler 8, kızlar 7 defa tekrarlarlar. Son tekrardan sonra aday duvardan dönen topu alıp, koşarak fotoselden geçer ve testi bitirir.

Hatalar ve Cezalar

 • 6 metre çizgisine basarak veya çizgiyi geçerek atış yapmak; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına
 • Dönüşte top sürmeden slalom çubuğu etrafından dönmek; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına
 • Adım hatası yapmak; 1 saniye zaman cezası parkur zamanına

 

Hentbol Branş Sınavı 1. Bölüm: Duvar Pası Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn,ss) Puan Derece (sn,ss) Puan
25,00 ve altı 25 27,81 28,00 13
25,01 25,50 24 28,01 28,20 12
25,51 26,00 23 28,21 28,40 11
26,01 26,20 22 28,41 28,60 10
26,21 26,40 21 28,61 28,80 9
26,41 26,60 20 28,81 29,00 8
26,61 26,80 19 29,01 29,20 7
26,81 27,00 18 29,21 29,40 6
27,01 27,20 17 29,41 29,60 5
27,21 27,40 16 29,61 29,80 3
27,41 27,60 15 29,81 30,00 2
27,61 27,80 14 30,01 ve üstü 1

 

2. Bölüm: 5 Kale Atışı Testi (25 Puan)

Orta sahada bulunan hentbol toplarından 1 tanesi serbest atış çizgisine kadar top sürerek taşınır ve serbest atış çizgisinden kale atışı yapılır. Orta sahaya koşarak diğer top alınır. Bu işlem 5 defa tekrarlanır.

 1. Aday fotoselden geçtikten sonra, kasadan top alarak 9 metre çizgisine doğru top sürer.
 2. 9 metre çizgisini geçtikten sonra kale atışı yapar. Kalenin üst köşelerine 50×50 lik hedeflere temel atış tekniğine uygun sert kale atışı (İki elle, bombeli, sektirme, itme atışlar hariç) yapılır.
 3. Döner tekrar kasadan top alır, sürer, bu işlemi beş defa tekrarlar. Aday başlangıç fotoselinin yanındaki bitiş fotoselinden geçerek testi
 4. Erkek adayların fotoseli kale çizgisinden 22 metre, top kasası 20 metre uzaklıktadır.
 5. Kadın adayların fotoseli kale çizgisinden 20 metre, top kasası 18 metre uzaklıktadır.

Ödül ve cezalar:

 1. Her isabetli atış için test süresinden 2 saniye
 2. Aday top elinde 9 metre çizgisine basmaz veya geçmez ise 2 saniye ceza verilir.
 3. Hedeflere kale atışı tekniğine uygun sert atış yapılmaz ise 2 saniye ceza

5 Kale Atışı Testi Değerlendirme Tablosu

 

Derece (sn,ss) Puan Derece (sn,ss) Puan
26,00 ve altı 25 31,51 32,00 13
26,01 26,50 24 32,01 32,50 12
26,51 27,00 23 32,51 33,00 11
27,01 27,50 22 33,01 33,50 10
27,51 28,00 21 33,51 34,00 9
28,01 28,50 20 34,01 34,50 8
28,51 29,00 19 34,51 35,00 7
29,01 29,50 18 35,01 35,50 6
29,51 30,00 17 35,51 36,00 5
30,01 30,50 16 36,01 36,50 3
30,51 31,00 15 36,51 37,00 2
31,01 31,50 14 37.01 ve üstü 1

 

3. Bölüm: Oyuncu ve Kalecilerin Teknik Değerlendirme Parkuru (50 Puan)
 1. Oyuncu Parkuru
  1. İstasyon: 18-20 metre uzaktan kaleye temel atış (4 atış)
  2. İstasyon: Sol kanattan kanat atışı
  3. İstasyon: Paslaşma sonrası sıçrayarak atış aldatması (tip) ve sıçrayarak atış
  4. İstasyon: Sağ kanattan bükülü atış
  5. İstasyon: Pivot bölgesinden pas sonrası dönüp düşerek atış
  6. İstasyon: Dayanma adımsız kale atışı

 

NOT: 3. ve 5. istasyonlarda pasör olarak yardımcı oyuncu kullanılacaktır.

 

A.  Kaleci Parkuru

 1. Kalecinin savunma davranışları
  • Alt köşelere atılan kale atışlarının savunulması
  • Üst köşelere atılan kale atışlarının savunulması
  • Orta yükseklikte atılan kale atışlarının savunulması
 2. Kalecinin hücum davranışları
  • Sağ kanada hızlı hücum pası (2 Adet)
  • Sol kanada hızlı hücum pası (2 Adet)
  • Hızlı santra pası (2 Adet)
  • Kaleden kaleye atış (2 Adet)

 

YÜZME BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

I. Aşama (30 Puan)

Her aday, zorunlu olarak 100 metre serbest tekniği zamana karşı yüzecektir.

II. Aşama (30 Puan)

Her aday, 100 metre sırtüstü teknik, 100 metre kurbağalama teknik veya 100 metre kelebek teknikten herhangi birini zamana karşı yüzerek sınavı tamamlayacaktır.

Teknik Değerlendirme (40 Puan)

Adayın yüzdüğü branşın; “nefes – kol – ayak koordinasyonu ve çıkış – dönüşü”

değerlendirilecektir.

Sınav Kıyafeti:

Erkekler: Yüzme mayosu

Kadınlar: Tek parça yüzücü mayosu

Kadınlar Yüzme Branş Sınavı Değerlendirme Tablosu

Serbest Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
01:20,00 01:20,49 01:36,00 01:36,49 01:27,00 01:27,49 01:24,00 01:24,49 30,0
01:20,50 01:20,99 01:36,50 01:36,99 01:27,50 01:27,99 01:24,50 01:24,99 29,5
01:21,00 01:21,49 01:37,00 01:37,49 01:28,00 01:28,49 01:25,00 01:25,49 29,0
01:21,50 01:21,99 01:37,50 01:37,99 01:28,50 01:28,99 01:25,50 01:25,99 28,5
01:22,00 01:22,49 01:38,00 01:38,49 01:29,00 01:29,49 01:26,00 01:26,49 28,0
01:22,50 01:22,99 01:38,50 01:38,99 01:29,50 01:29,99 01:26,50 01:26,99 27,5
01:23,00 01:23,49 01:39,00 01:39,49 01:30,00 01:30,49 01:27,00 01:27,49 27,0
01:23,50 01:23,99 01:39,50 01:39,99 01:30,50 01:30,99 01:27,50 01:27,99 26,5
01:24,00 01:24,49 01:40,00 01:40,49 01:31,00 01:31,49 01:28,00 01:28,49 26,0
01:24,50 01:24,99 01:40,50 01:40,99 01:31,50 01:31,99 01:28,50 01:28,99 25,5
01:25,00 01:25,49 01:41,00 01:41,49 01:32,00 01:32,49 01:29,00 01:29,49 25,0
01:25,50 01:25,99 01:41,50 01:41,99 01:32,50 01:32,99 01:29,50 01:29,99 24,5
01:26,00 01:26,49 01:42,00 01:42,49 01:33,00 01:33,49 01:30,00 01:30,49 24,0
01:26,50 01:26,99 01:42,50 01:42,99 01:33,50 01:33,99 01:30,50 01:30,99 23,5
01:27,00 01:27,49 01:43,00 01:43,49 01:34,00 01:34,49 01:31,00 01:31,49 23,0
01:27,50 01:27,99 01:43,50 01:43,99 01:34,50 01:34,99 01:31,50 01:31,99 22,5
01:28,00 01:28,49 01:44,00 01:44,49 01:35,00 01:35,49 01:32,00 01:32,49 22,0
01:28,50 01:28,99 01:44,50 01:44,99 01:35,50 01:35,99 01:32,50 01:32,99 21,5
01:29,00 01:29,49 01:45,00 01:45,49 01:36,00 01:36,49 01:33,00 01:33,49 21,0
01:29,50 01:29,99 01:45,50 01:45,99 01:36,50 01:36,99 01:33,50 01:33,99 20,5
01:30,00 01:30,49 01:46,00 01:46,49 01:37,00 01:37,49 01:34,00 01:34,49 20,0
01:30,50 01:30,99 01:46,50 01:46,99 01:37,50 01:37,99 01:34,50 01:34,99 19,5
01:31,00 01:31,49 01:47,00 01:47,49 01:38,00 01:38,49 01:35,00 01:35,49 19,0
01:31,50 01:31,99 01:47,50 01:47,99 01:38,50 01:38,99 01:35,50 01:35,99 18,5
01:32,00 01:32,49 01:48,00 01:48,49 01:39,00 01:39,49 01:36,00 01:36,49 18,0
01:32,50 01:32,99 01:48,50 01:48,99 01:39,50 01:39,99 01:36,50 01:36,99 17,5
01:33,00 01:33,49 01:49,00 01:49,49 01:40,00 01:40,49 01:37,00 01:37,49 17,0
01:33,50 01:33,99 01:49,50 01:49,99 01:40,50 01:40,99 01:37,50 01:37,99 16,5
01:34,00 01:34,49 01:50,00 01:50,49 01:41,00 01:41,49 01:38,00 01:38,49 16,0
01:34,50 01:34,99 01:50,50 01:50,99 01:41,50 01:41,99 01:38,50 01:38,99 15,5
01:35,00 01:35,49 01:51,00 01:51,49 01:42,00 01:42,49 01:39,00 01:39,49 15,0
01:35,50 01:35,99 01:51,50 01:51,99 01:42,50 01:42,99 01:39,50 01:39,99 14,5
01:36,00 01:36,49 01:52,00 01:52,49 01:43,00 01:43,49 01:40,00 01:40,49 14,0
01:36,50 01:36,99 01:52,50 01:52,99 01:43,50 01:43,99 01:40,50 01:40,99 13,5
01:37,00 01:37,49 01:53,00 01:53,49 01:44,00 01:44,49 01:41,00 01:41,49 13,0
01:37,50 01:37,99 01:53,50 01:53,99 01:44,50 01:44,99 01:41,50 01:41,99 12,5
01:38,00 01:38,49 01:54,00 01:54,49 01:45,00 01:45,49 01:42,00 01:42,49 12,0
01:38,50 01:38,99 01:54,50 01:54,99 01:45,50 01:45,99 01:42,50 01:42,99 11,5
01:39,00 01:39,49 01:55,00 01:55,49 01:46,00 01:46,49 01:43,00 01:43,49 11,0
01:39,50 01:39,99 01:55,50 01:55,99 01:46,50 01:46,99 01:43,50 01:43,99 10,5
01:40,00 01:40,49 01:56,00 01:56,49 01:47,00 01:47,49 01:44,00 01:44,49 10,0
01:40,50 01:40,99 01:56,50 01:56,99 01:47,50 01:47,99 01:44,50 01:44,99 9,5
01:41,00 01:41,49 01:57,00 01:57,49 01:48,00 01:48,49 01:45,00 01:45,49 9,0
01:41,50 01:41,99 01:57,50 01:57,99 01:48,50 01:48,99 01:45,50 01:45,99 8,5
01:42,00 01:42,49 01:58,00 01:58,49 01:49,00 01:49,49 01:46,00 01:46,49 8,0
01:42,50 01:42,99 01:58,50 01:58,99 01:49,50 01:49,99 01:46,50 01:46,99 7,5
01:43,00 01:43,49 01:59,00 01:59,49 01:50,00 01:50,49 01:47,00 01:47,49 7,0
01:43,50 01:43,99 01:59,50 01:59,99 01:50,50 01:50,99 01:47,50 01:47,99 6,5
01:44,00 01:44,49 02:00,00 02:00,49 01:51,00 01:51,49 01:48,00 01:48,49 6,0
01:44,50 01:44,99 02:00,50 02:00,99 01:51,50 01:51,99 01:48,50 01:48,99 5,5
01:45,00 01:45,49 02:01,00 02:01,49 01:52,00 01:52,49 01:49,00 01:49,49 5,0
01:45,50 01:45,99 02:01,50 02:01,99 01:52,50 01:52,99 01:49,50 01:49,99 4,5
01:46,00 01:46,49 02:02,00 02:02,49 01:53,00 01:53,49 01:50,00 01:50,49 4,0
01:46,50 01:46,99 02:02,50 02:02,99 01:53,50 01:53,99 01:50,50 01:50,99 3,5
01:47,00 01:47,49 02:03,00 02:03,49 01:54,00 01:54,49 01:51,00 01:51,49 3,0
01:47,50 01:47,99 02:03,50 02:03,99 01:54,50 01:54,99 01:51,50 01:51,99 2,5
01:48,00 01:48,49 02:04,00 02:04,49 01:55,00 01:55,49 01:52,00 01:52,49 2,0
01:48,50 01:48,99 02:04,50 02:04,99 01:55,50 01:55,99 01:52,50 01:52,99 1,5
01:49,00 01:49,49 02:05,00 02:05,49 01:56,00 01:56,49 01:53,00 01:53,49 1,0
01:49,50 01:49,99 02:05,50 02:05,99 01:56,50 01:56,99 01:53,50 01:53,99 0,5

 

NOT: Tablodaki en düşük derecenin altında yüzen kadın adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Erkekler Yüzme Branş Sınavı Değerlendirme Tablosu

 

Serbest Kurbağalama Sırtüstü Kelebek Puan
01:13,00 01:13,49 01:27,00 01:27,49 01:20,00 01:20,49 01:17,00 01:17,49 30,0
01:13,50 01:13,99 01:27,50 01:27,99 01:20,50 01:20,99 01:17,50 01:17,99 29,5
01:14,00 01:14,49 01:28,00 01:28,49 01:21,00 01:21,49 01:18,00 01:18,49 29,0
01:14,50 01:14,99 01:28,50 01:28,99 01:21,50 01:21,99 01:18,50 01:18,99 28,5
01:15,00 01:15,49 01:29,00 01:29,49 01:22,00 01:22,49 01:19,00 01:19,49 28,0
01:15,50 01:15,99 01:29,50 01:29,99 01:22,50 01:22,99 01:19,50 01:19,99 27,5
01:16,00 01:16,49 01:30,00 01:30,49 01:23,00 01:23,49 01:20,00 01:20,49 27,0
01:16,50 01:16,99 01:30,50 01:30,99 01:23,50 01:23,99 01:20,50 01:20,99 26,5
01:17,00 01:17,49 01:31,00 01:31,49 01:24,00 01:24,49 01:21,00 01:21,49 26,0
01:17,50 01:17,99 01:31,50 01:31,99 01:24,50 01:24,99 01:21,50 01:21,99 25,5
01:18,00 01:18,49 01:32,00 01:32,49 01:25,00 01:25,49 01:22,00 01:22,49 25,0
01:18,50 01:18,99 01:32,50 01:32,99 01:25,50 01:25,99 01:22,50 01:22,99 24,5
01:19,00 01:19,49 01:33,00 01:33,49 01:26,00 01:26,49 01:23,00 01:23,49 24,0
01:19,50 01:19,99 01:33,50 01:33,99 01:26,50 01:26,99 01:23,50 01:23,99 23,5
01:20,00 01:20,49 01:34,00 01:34,49 01:27,00 01:27,49 01:24,00 01:24,49 23,0
01:20,50 01:20,99 01:34,50 01:34,99 01:27,50 01:27,99 01:24,50 01:24,99 22,5
01:21,00 01:21,49 01:35,00 01:35,49 01:28,00 01:28,49 01:25,00 01:25,49 22,0
01:21,50 01:21,99 01:35,50 01:35,99 01:28,50 01:28,99 01:25,50 01:25,99 21,5
01:22,00 01:22,49 01:36,00 01:36,49 01:29,00 01:29,49 01:26,00 01:26,49 21,0
01:22,50 01:22,99 01:36,50 01:36,99 01:29,50 01:29,99 01:26,50 01:26,99 20,5
01:23,00 01:23,49 01:37,00 01:37,49 01:30,00 01:30,49 01:27,00 01:27,49 20,0
01:23,50 01:23,99 01:37,50 01:37,99 01:30,50 01:30,99 01:27,50 01:27,99 19,5
01:24,00 01:24,49 01:38,00 01:38,49 01:31,00 01:31,49 01:28,00 01:28,49 19,0
01:24,50 01:24,99 01:38,50 01:38,99 01:31,50 01:31,99 01:28,50 01:28,99 18,5
01:25,00 01:25,49 01:39,00 01:39,49 01:32,00 01:32,49 01:29,00 01:29,49 18,0
01:25,50 01:25,99 01:39,50 01:39,99 01:32,50 01:32,99 01:29,50 01:29,99 17,5
01:26,00 01:26,49 01:40,00 01:40,49 01:33,00 01:33,49 01:30,00 01:30,49 17,0
01:26,50 01:26,99 01:40,50 01:40,99 01:33,50 01:33,99 01:30,50 01:30,99 16,5
01:27,00 01:27,49 01:41,00 01:41,49 01:34,00 01:34,49 01:31,00 01:31,49 16,0
01:27,50 01:27,99 01:41,50 01:41,99 01:34,50 01:34,99 01:31,50 01:31,99 15,5
01:28,00 01:28,49 01:42,00 01:42,49 01:35,00 01:35,49 01:32,00 01:32,49 15,0
01:28,50 01:28,99 01:42,50 01:42,99 01:35,50 01:35,99 01:32,50 01:32,99 14,5
01:29,00 01:29,49 01:43,00 01:43,49 01:36,00 01:36,49 01:33,00 01:33,49 14,0
01:29,50 01:29,99 01:43,50 01:43,99 01:36,50 01:36,99 01:33,50 01:33,99 13,5
01:30,00 01:30,49 01:44,00 01:44,49 01:37,00 01:37,49 01:34,00 01:34,49 13,0
01:30,50 01:30,99 01:44,50 01:44,99 01:37,50 01:37,99 01:34,50 01:34,99 12,5
01:31,00 01:31,49 01:45,00 01:45,49 01:38,00 01:38,49 01:35,00 01:35,49 12,0
01:31,50 01:31,99 01:45,50 01:45,99 01:38,50 01:38,99 01:35,50 01:35,99 11,5
01:32,00 01:32,49 01:46,00 01:46,49 01:39,00 01:39,49 01:36,00 01:36,49 11,0
01:32,50 01:32,99 01:46,50 01:46,99 01:39,50 01:39,99 01:36,50 01:36,99 10,5
01:33,00 01:33,49 01:47,00 01:47,49 01:40,00 01:40,49 01:37,00 01:37,49 10,0
01:33,50 01:33,99 01:47,50 01:47,99 01:40,50 01:40,99 01:37,50 01:37,99 9,5
01:34,00 01:34,49 01:48,00 01:48,49 01:41,00 01:41,49 01:38,00 01:38,49 9,0
01:34,50 01:34,99 01:48,50 01:48,99 01:41,50 01:41,99 01:38,50 01:38,99 8,5
01:35,00 01:35,49 01:49,00 01:49,49 01:42,00 01:42,49 01:39,00 01:39,49 8,0
01:35,50 01:35,99 01:49,50 01:49,99 01:42,50 01:42,99 01:39,50 01:39,99 7,5
01:36,00 01:36,49 01:50,00 01:50,49 01:43,00 01:43,49 01:40,00 01:40,49 7,0
01:36,50 01:36,99 01:50,50 01:50,99 01:43,50 01:43,99 01:40,50 01:40,99 6,5
01:37,00 01:37,49 01:51,00 01:51,49 01:44,00 01:44,49 01:41,00 01:41,49 6,0
01:37,50 01:37,99 01:51,50 01:51,99 01:44,50 01:44,99 01:41,50 01:41,99 5,5
01:38,00 01:38,49 01:52,00 01:52,49 01:45,00 01:45,49 01:42,00 01:42,49 5,0
01:38,50 01:38,99 01:52,50 01:52,99 01:45,50 01:45,99 01:42,50 01:42,99 4,5
01:39,00 01:39,49 01:53,00 01:53,49 01:46,00 01:46,49 01:43,00 01:43,49 4,0
01:39,50 01:39,99 01:53,50 01:53,99 01:46,50 01:46,99 01:43,50 01:43,99 3,5
01:40,00 01:40,49 01:54,00 01:54,49 01:47,00 01:47,49 01:44,00 01:44,49 3,0
01:40,50 01:40,99 01:54,50 01:54,99 01:47,50 01:47,99 01:44,50 01:44,99 2,5
01:41,00 01:41,49 01:55,00 01:55,49 01:48,00 01:48,49 01:45,00 01:45,49 2,0
01:41,50 01:41,99 01:55,50 01:55,99 01:48,50 01:48,99 01:45,50 01:45,99 1,5
01:42,00 01:42,49 01:56,00 01:56,49 01:49,00 01:49,49 01:46,00 01:46,49 1,0
01:42,50 01:42,99 01:56,50 01:56,99 01:49,50 01:49,99 01:46,50 01:46,99 0,5

NOT: Tablodaki en düşük derecenin altında yüzen erkek adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (100 Puan)

Atlama masası ve yer aleti zorunludur, kadınlarda asimetrik paralel veya denge aletinden, erkeklerde paralel veya barfiks aletinden bir tanesi seçime bağlı olarak yapılacaktır. 

ATLAMA MASASI (Zorunlu): Kadınlar 115 cm, erkekler 125 cm yüksekliğindeki atlama masasından elli aşma (überschlag) yapılacaktır. Atlayışlarda trampolin kullanılır.

YER (Zorunlu): Yer serisi 12x12m alan içinde, aşağıda belirtilen hareketler sıra ile yapılacaktır.

Kadınlar Erkekler
Makas Makas
Çember Çember
Amut takla Amut takla
Öne veya geriye köprü geçişi Koşarak elli aşma
1/1 burgulu sıçrama 1/1 burgulu sıçrama
Planör duruşu (2 sn) Planör duruşu (2 sn)
Yunus takla Yunus takla
Koşarak kartvil + Flik flak veya salto Koşarak kartvil + Flik flak veya salto

 

ASİMETRİK PARALEL (Kadınlar Seçmeli): Kipe, karın dönüşü, ½ burgulu alt iniş serisi yapılacaktır.

 

DENGE (Kadınlar Seçmeli): Sırasıyla yandan açık bacak çıkış, planör, makas, ½ pivot dönüş, çember ve kartvil ile bitiriş serisi yapılacaktır.

 

PARALEL (Erkekler Seçmeli): Yaprak kipesi, omuz amudu, geriden çift kol çıkış ve ½ burgulu bitiriş serisi yapılacaktır. En az 170 cm yükseklikteki paralelde sıçrama tahtası kullanarak seri yapılır.

 

BARFİKS (Erkekler Seçmeli): Barfikste kipe, karın dönüşü, ½ burgulu bitiriş serisi yapılacaktır. Hareketler kesintisiz olarak birbirine bağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Artistik cimnastik branşı için her alet Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) değerlendirme kurallarına göre yapılır. Kadın-erkek adaylar kendi aralarında sınav olurlar. Hareketlerin değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sonuç notu her alet için100’er puan üzerinden değerlendirilip 3’e bölünerek hesaplanır.

 

TAEKWONDO BRANŞ SINAVI (100 Puan)

 

Taekwondo branşında sınav 3 ayrı uygulama bölümünden oluşacak olup, ayrıca adayın spor geçmişindeki başarılar bu bölümler için kariyer puanlandırma esası olabilecektir. Spor geçmişini gösteren belgeler ilgili Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı kayıt esnasında diğer evrakla birlikte teslim edilmelidir. Resmi kurumlarca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

1. Aşama: AYAK TEKNİKLERİ (30 Puan)

 • Ayak teknikleri bir partner tarafından tutulan ellik üzerinde uygulanacaktır.
 • Teknikler her iki ayak ile en az üçer defa uygulanacaktır.
 • Uygulanacak teknikler Palding, Tolyo Chagi, Neryo Chagi, Duit Chagi, Pande-Tolyo Chagi teknikleri olup, ayrıca adaydan istenilen kombine ayak teknikleri uygulanacaktır

 

1.       Aşama: POOMSE (30 Puan)

 • Adaya Yook Jang, Chil Jang veya Pal Jang poomselerinden bir tanesi çizdirilecektir.
 • Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir Poomse çizdirilecektir.

 

2.       Aşama: KYORUGİ (40 Puan)

 • Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası yapacaktır.
 • Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır.

 

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili Federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından TAM PUAN 100 (Yüz) almış kabul edilirler.

 

KARİYER PUANI;

 • Son 3 yıl içerisinde POOMSE Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara bu bölümden 1. ve 2. aşamadan TAM PUAN verilecektir.
 • Son 3 yıl içerisinde KYORUGİ Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara bu bölümden 1. ve 3. aşamadan TAM PUAN verilecektir.

 

 

NOT: Taekwondo branşında sınava girecek adaylar Taekwondo elbiseleriyle (dobok) sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

KARATE-DO BRANŞ SINAVI (100 Puan)

Adayın bu spor dalını seçebilmesi için en az “Kahverengi Kuşak” sahibi olduğunu belgeleyen ilgili federasyon onaylı “Kyu/Dan Kimlik Kartı’”nın aslı ve bir fotokopisini kayıt sırasında belgelemesi gereklidir. Karate branşında sınav 3 ayrı uygulama bölümünden oluşacak olup, ayrıca adayın spor geçmişindeki başarılar bu bölümler için kariyer puanlandırma esası olabilecektir. Spor geçmişini gösteren belgeler ilgili Federasyonca onaylı olmalı ve belgelerin aslı kayıt esnasında diğer evraklarla birlikte teslim edilmelidir. Resmi kurumlarca onaylı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuruda kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar neticesinde aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

1. Aşama: Temel Teknikler (30 Puan)
 • Ayak ve el teknikleri 3’er defa partnersiz ileriye- geriye şeklinde uygulanacaktır.
 • Uygulanacak teknikler:
 1. D. / Mae Geri – Mawashi Geri – Uraken – Gyaku Tsuki
 2. (Z.D./Soto Uke – (Kb.D. / Yoko Empi – Uraken Uchi – (Z.D. / Gyaku Zuki – Gedan Barai)
 3. (K.D. / Uchi Uke – (Z.D. / Kizami Tsuki – Gyaku Tsuki – Mae Empi Uchi
 4. SHIHO EMPİ UCHİ
 5. SHIHO MAE GERİ – GYAKU TSUKİ

 

2. Aşama: Kata (30 Puan)
 • Adaydan;
  • Shotokan; JİON, KANKU-DAİ, Shito-Ryu; BASSAİ DAİ, SEIENCHIN, Goju-Ryu;

SEISAN, SAIFA katalarından birini çizmesi istenir.

 • Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir kata çizdirilecektir.

 

3. Aşama: Müsabaka (40 Puan)
 • Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası yapacaktır.
 • Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır.

 

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili Federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından TAM PUAN 100 (Yüz) almış kabul edilirler.

KARİYER PUANI;

 • Son 3 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında KATA kategorisinde ilk 3 dereceyi elde edenler,
 1. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara 1. ve 2. aşamadan TAM PUAN verilecektir.
 • Son 3 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında KUMİTE kategorisinde ilk 3 dereceyi elde edenler, 3. ve daha üzeri Dan derecesine sahip olanlar, 2. ve daha üzeri kademede antrenör belgesine sahip olanlara ve 3. aşamadan TAM PUAN verilecektir.

Kurallar: Karate branşında sınava girecek adaylar Karate–Gi ile sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

MASA TENİSİ BRANŞ SINAVI (100 Puan)
 1. Test Sınavı: (100 Puan)

 

 1. Forehand chop(kesme) vuruş: Robot tan veya karşıdan gelen topları masa üzerinden düz vuruş yaparak sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. İstenilen tekniğe uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Backhand chop(kesme)vuruşu: Robot tan veya karşıdan gelen topları masa üzerinden düz vuruş yaparak sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. İstenilen tekniğe uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Forehand Spin: Robot tan veya Top besleyiciden gelen topları spin vuruşu ile sırası ile bir çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. Spin tekniğine uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Backhand Spin: Robot tan veya Top besleyiciden gelen topları spin vuruşu  ile sırası ile bir  çapraz bir paralel tarafa top atma. Çiftler çizgisi belirleyici taraftır. 25 vuruş üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her isabet 1 puan. Toplam 25 puan. Spin tekniğine uygun olmayan vuruşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

B. Maç Puanı:

100 puan üzerinden yapılan Test puanlarına bakılarak puanı yüksek olan ilk 6 kişi aday numara sırasına göre eşleştirilip 1 set üzerinden maç yaptırılacaktır. Maç puanı 100 üzerinden 60 puandır. Maçlarda yenmek yenilmek değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav komisyonu gerekli görürse adayları farklı oyuncular ile eşleştirebilir. Maç puanı teknik ve maç becerisi olarak komisyonca belirlenir.

AÇIKLAMALAR

Masa tenisi robotu veya Top besleyici partner kullanılarak isabet değerlendirmesi yapılacaktır.

MİLLİ SPORCULAR; Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyonlardan milli oldukları müsabakaların yer ve tarihlerini belirten resmi belge ile müracaat ettikleri takdirde Branş Uygulamalı Yetenek Sınavlarından tam puan 100 (Yüz) ) almış kabul edilirler.