İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümleri için “Özel Yetenek Sınavı” ile ilgili sınav öncesi ve sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu WEB sayfamızdan takip edebilirsiniz. 2017 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır. Başvuru belgesini doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz. Başvuru belgenizi, sizden istenmiş olan belgeler ile
birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Yetenek BESYO Sınavı Öğrenci İşleri Bürosuna (Dolum Tesisleri Yolu Şht. Piyade Onb. Murat Şengöz Sok.No:8 Avcılar/İSTANBUL) teslim etmeniz gerekmektedir. Belirtilen adresteki Öğrenci İşleri Bürosuna belgelerinizi teslim etmeden başvurunuz tamamlanmayacaktır.

Adaylar sınav süresince özel kimlik belgelerini yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dışında belgeler kabul edilmeyecektir) olmayan adaylar sınava alınmazlar.
Öğrencimiz olmanız dileğiyle sınavda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mehmet KUTLU
Yüksekokul Müdürü

1. GENEL BİLGİLER
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Programın Amacı
Bu programın öncelikli amacı; olimpik spor branşlarında spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışabilecek düzeyde yetenekli sporcu adaylarını seçip, yönlendirebilen; sportif performansa yönelik kondisyonel, teknik ve taktik uygulamalar yapabilen; edindiği kazanımları ölçme, değerlendirme, hedef belirleme ve uygulama adımları ile etkin bir şekilde kullanabilen antrenörler yetiştirmektir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Programın Amacı
Sportif ihtiyaçları karşılayacak hizmet sektöründeki işletmelerin yönetilmesi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu hizmet ünitelerinin kurulması ve geliştirilmesi de dâhil olmak üzere amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm yönetsel faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için spor sektörüne yetkin spor yöneticilerinin yetiştirilmesi Spor Yöneticiliği lisans programının öncelikli amacıdır.

REKREASYON BÖLÜMÜ
Programın Amacı
Rekreasyonel alanda kamu, özel ve gönüllü sektör için ihtiyaç duyulan iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek özelliklere sahip “Rekreasyon liderleri” yetiştirmektir.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Programın Amacı
Bu programın öncelikli amacı olimpik branşlarda spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak yetenekli sporcu seçip, yönlendirebilen; sportif performansa yönelik kondisyonel, teknik ve taktik uygulamalar yapabilen; edindiği kazanımları ölçme, değerlendirme, hedef belirleme ve uygulama adımları ile etkin bir şekilde kullanabilen sportif performans yönetimini başarabilen çalıştırıcılar yetiştirmektir. Bölümlerimizden mezun olacak olan öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası almak
koşuluyla öğretmen adayı olabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev alabilmeleri mümkün olmaktadır.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. BÖLÜMLER

Not: Kontenjanlar YÖK onayı sonrası ilan edilecektir.

YÖK tarafından belirlenmiş kontenjanlara göre, Adaylara %100, %50 ve %25 burs imkânı sağlanacaktır. %100 burs kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine alttan kaydırma yapılmayacaktır. Gerekirse tekrar sınav yapılacaktır. %50 ve %25 burslu sınavı kazanıp kayıt yaptıran adaylar kayıt işlemini tamamladıktan sonra yedekten sıra gelse dahi bir üst burs için işlem yapılmayacaktır. Ancak yedek listede yer alan ve kesin kayıt yaptırmamış olan adaylar arasında bir üst burs için kaydırma yapılabilecektir.

Olimpik branşlarda milli sporculara ve Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girmiş sporculara ayrı değerlendirme yapılacaktır. Adaylar, yerleştirme puanı, tercih sırası ve burs kazanma önceliğine göre yerleştirileceklerdir.

Adaylar burs önceliğinin dikkate alınmasını istemiyorlar ise yerleştirmeler için ayrı bir dilekçe verebilirler.

2.2. ADAY KABUL KOŞULLARI
• T.C. ya da K.K.T.C vatandaşı olmak,
• 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). YGS-1. YGS-2. YGS-3. YGS-4. YGS-5. YGS-6 puan türlerinin (altı puan türünün en yükseği kullanılacaktır) en az birinden 150 puanı almış olmak.

2.3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için öncelikle Yapı Kredi Bankası İstanbul Avcılar Şubesi (Şube Kodu 842) 84635677 numaralı hesaba (TR93 0006 7010 0000 0084 6356 77) 100,00 TL yatırmaları zorunludur (Banka dekontu üzerine adayın TC kimlik numarası, Adı Soyadı ve ‘BESYO SINAV ÜCRETİ” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır).
• Adaylar İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde http://www.gelisim.edu.tr adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile başvurusunu tamamlamak üzere öğrenci işleri kayıt bürosuna (Dolum Tesisleri Yolu Şht. Piyade Onb. Murat Şengöz Sok.No:8 Avcılar/İSTANBUL) başvurarak belgelerini teslim etmelidir.
• 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi,
• 4.5 x 6 ebadında son üç ayda çekilmiş, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde uygun 2 adet vesikalık fotoğraf,
• Resmi ve Özel sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
• T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır) .
• Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, İlgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. Milli Sporcu, millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer öğrenci adayları gibi değerlendirilir.
• Spor Liselerinin “Spor” alanlarından mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya “aslı gibidir” onaylı sureti,
• Sporcu özgeçmiş belgesi (Kılavuz kitapçığında bulunan Puanlama tablosuna göre değerlendirilecektir).

2.4. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ
ÖN KAYIT BİTİŞ TARİHİ : 20 Nisan 2017 – 03 Temmuz 2017 (17:30 saatine kadar)
SINAV TARİHİ                      : (5-6-7 Temmuz 2017 ) SINAV (Koordinasyon Testi) YERİ : İ.B.B. Spor İstanbul Genel Müdürlüğü, Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi                                                            No:111, 34091 Fatih/İstanbul
Not                                             : Sınavlar her gün sabah 09.30’da başlayacaktır. Sınav Komisyonu sınav yeri ve zamanını değiştirebilir.
KESİN KAYIT TARİHİ      : Sonuçlar açıklandıktan sonra ilan edilecektir.
YEDEK KAYIT TARİHİ     : Kesin kayıtlar sonuçlandıktan sonra ilan edilecektir.
( Kesin kayıt yaptırıp, kayıt süreleri bittikten sonra kaydını sildiren öğrencilerin yerine dilekçe ile başvuran öğrenciler değerlendirilecektir. )

3. SINAVIN UYGULANMASI
Özel Yetenek Sınavı üç aşamada yapılacaktır;
3.1. AŞAMA-KOORDİNASYON TESTİ  (Özel Yetenek Sınavı Puanına katkısı- ÖYSP- %65);

Fotoselli kapıdan geçerek koordinasyon parkuruna başlamak,

1. Düz Takla: Minder üzerinde düz takla atmak,
2. Engel Geçişi: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek.
3. Denge Aleti: Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek ( Denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgeler arasında bulunarak geçmek zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak teste devam edecektir. Kurala uymadan giden aday “geri dön” komutuyla hareketi kaldığı yerden tekrar etmek ve kurallı tamamlamak zorundadır.)
4. Voleybol: Duvardan gelen topu saymaya başlamak üzere toplam 3 adet işaretli bölgeye çarptırarak parmak pas atışı yapmak. Atışları tekniğe uygun olarak yapmak. Topun düşürülmesi veya kaçırılması halinde kaldığı yerden devam eder. Duvara belirlenen mesafeden 3 kez vuruş tamamlanana kadar parmak pas devam eder.
5. Hentbol: Hentbolde temel pas atışı ile duvara 3 adet işaretli bölgeye tekniğe uygun olarak atış yapmak.
6. Futbol: İşaretli alandaki Futbol topunu alıp, çizgi gerisinden ilk vuruş ayakla başlayarak üç engeli top sürerek geçmek, topu aldığı kasaya bırakmak, topun kaçırılması halinde kaçırılan kulvardan hakem komutuyla kaldığı yerden devam eder.
7. Sıçrama: Cimnastik sırasının üzerinden çift ayak yana erkekler dört, kızlar üç kez sıçramak (Eksik sıçrama halinde hakem komutuyla eksik sıçrama tamamlanmak zorundadır.)
8. Basketbol: İşaretli alandaki Basketbol topunu alıp, üç engelin top sürerek geçmek, topu işaretli bölgeye bırakmak, topun kaçırılması halinde kaçırılan kulvardan devam edilir.
9. Sprint: Basketbol istasyonunu bitirip çıkış noktasına kadar sürat koşusu yapmak,
Fotoselli kapıdan geçerek ayakta koordinasyon parkurunu bitirmek.
Not: Sınav yapılacak olan salonun durumuna göre istasyonlar arası mesafeler 2-3 m olacaktır. İstasyon duruşları salonun durumuna göre yön değiştirebilir. Atletizm Engel Geçişi, Futbol ve Basketbolda devrilen her engel için adayın derecesine 1sn ceza puanı eklenecektir. Çizgi ihlallerinde 1sn ceza puanı eklenecektir. İstasyonlarda eksik yapılan hareketler gözetmen tarafından uyarılacak, yapılmaması durumunda hareketi tekrar etmek zorundadır. Sınavın akışını ve huzurunu bozacak davranışlar sergileyen adaylar sınav komisyonu tarafından tutanakla sınavları iptal edilecektir.

Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı

KOORDİNASYON PARKURU:

 

3.2. AŞAMA-SPORCU ÖZGEÇMİŞİ (Özel Yetenek Sınavı Puanına katkısı – ÖYSP – %35);

– Sporcu Özgeçmişi aşağıdaki tabloya göre değerlendirilecektir:

NOT: 1) Olimpik olmayan spor branşında başarılı olanların 60-100 arasındaki puanlardan (-20 puan) 60 Puanın altındakilerden (-10 Puan) çıkarılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
2) 30 puan ve üzerinde puan alan adaylar için en az 3 yıl lisanslı sporcu olma kriteri aranacaktır.

4. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE YERLEŞTİRME ESASLARI
Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri bölüm programlarına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
➢ Ön Başvurular, İstanbul Gelişim Üniversitesinin Web sayfası üzerinden İnternet yoluyla kabul edilecektir. Adaylar İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde http://www.gelisim.edu.tr adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile başvurusunu tamamlamak üzere kayıt bürosuna (Dolum Tesisleri Yolu Şht. Piyade Onb. Murat Şengöz Sok.No:8 Avcılar/İSTANBUL) ) veya sınav yerine getirilerek elden teslim edilecektir.
➢ Bölüm programlarına başvurabilmek için adayların 2017-YGS’ ye girmiş olmaları zorunludur.
➢ Bölüm programları için, programın özelliğine göre, Özel Yetenek Sınavları Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanacak, uygulanacak ve sınav sonuçları puan halinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.
➢ Ortaöğretim Başarı Puanları(OBP), ÖSYM’nin Internet adresinden 2017-LYS sonuçları açıklandıktan sonra elde edilebileceğinden, adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) söz konusu tarihten sonra açıklanacaktır.
➢ Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
➢ ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
➢ Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA, OBP-DİL puan türlerinin en yükseği)
➢ 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
➢ Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
Aday spor alanından geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OBP)
Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa);
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
NOT: Adayların yerleştirme puanları, Orta öğretim başarı puanların OSYM tarafından açıklanmasından sonra kesin sonuçlar adı altında ilan edilecektir. Ayrıca İnternet üzerinden alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Ön Kayıtlar, kontrol amaçlıdır. Asıllarıyla kontrol edilecektir. Değerlendirmede asıl evraklar esas alınacaktır. Öğrencinin açıklanan puanlarının kontrolünde hata olması durumunda Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat başvurarak düzelttirmesi esastır.

SINAVA GİRECEK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.