HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KAYIT, YETENEK SINAVI ve YERLEŞTİRME KURALLARI

 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu kurallar Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin programlarına ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin düzenlemeleri ve adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

 1. TANIMLAR

Bu kurallarda geçen;

 1. Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
 2. Rektör : Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
 3. Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesini,

 1. Dekan: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını,
 2. Dekanlık: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
 3. Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,
 4. Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakülte Kurulunu
 5. Sınav Komisyonu: Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyonunu,

ı) Öğretim Elemanları: Spor Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim elemanlarını

 1. Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
 2. TMT: Temel Yeterlik Testini,
 3. ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
 4. OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını
 5. SGM: Spor Genel Müdürlüğünü
 6. KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini
 7. GCE AL: (General Certificate of Education (GCE) Advanced Level) yabancı uyruklu öğrencilerin girmekle yükümlü oldukları sınavı

ö) ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını

 1. ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını
 2. YP: Yerleştirme Puanını
 3. SÖP: Spor Özgeçmiş Puanını
 4. SÖP-SP: Spor Özgeçmiş Puanı Standart Puanını
 5. 30m-SP: 30 m Sürat Testi Standart Puanını

ü) MK-SP: 20 m Mekik Koşusu Standart Puanını ifade eder.

 1. KONTENJAN

3-A. Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Programı: 2018-2019 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Programı’na 20 erkek ve 20 kadın öğrenci alınacaktır. Bu kontenjanların ikisi(2) erkek, ikisi kadın(2) engelli adaylara kullandırılacaktır. Her bir cinsiyet için asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir.

3-B. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı: 2018-2019 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’na 20 erkek ve 20 kadın öğrenci alınacaktır. Her bir cinsiyet için asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir.

3-C. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programı: 2018-2019 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Programı’na 20 erkek ve 20 kadın öğrenci alınacaktır. Her bir cinsiyet için asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. 3-D. Uluslararası Öğrenciler: Her bir programa 2 (iki) Uluslararası öğrenci kabul edilecektir. Asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Uluslararası öğrencilerden

başvuru olmadığı takdirde bu kontenjanlar doldurulmayacaktır.

Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Her bir program için ayrı ayrı başvuru koşullarını yerine getiren aday, üç programa da başvurabilir. Birden fazla programa başvuran adaylar tercih sıralaması yaparlar. Adaylar yaptıkları tercih sıralamasına göre yerleştirilirler. Yaptıkları tercih sıralamasına göre bir programa asil listeden yerleştirilen adaylar, diğer programlar için puanları yeterli olsa dahi asil ve yedek listelerde yer alamazlar. Bu kural asil listelerin dışında kalan yedek adaylar için geçerli değildir. Asil listelerin dışında kalan adaylar başvurdukları tüm programların yedek listelerinde ilan edilirler. Adaylar başvuru esnasında yaptıkları tercih sıralamasını 10.08.2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvurarak değiştirebilirler. Zamanında tercih sıralaması yapmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

 1. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular 06 Ağustos – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi, B Blok (Yeni Bina) giriş katında 9.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların başvuruları 10.08.2018 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Sınavına başvuru yapan adaylara sınav yürütme komitesi tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilir. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında pasaport, hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi göstermeden sınava alınmaz.

 1. SINAV YERİ VE TARİHİ
 2. Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi, Eski Bina (A Blok) Spor Salonunda, 14.08.2018 – 16.08.2018 tarihlerinde, saat: 9.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların 30 m Sürat Testi 08.2018 tarihinde

17.00-18.00, 20 m Mekik Koşusu Testi 15.08.2018 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sonuçlar 17.08.2018 tarihinde ilan edilecektir.

 1. Belirtilen sınav tarihlerindeki sınav saatleri başvuru sayısına bağlı olarak uzayabilir. Sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin uygulama, sınavın yapılacağı ilk gün olan 14.08.2018 tarihinde saat 09:00 da adaylara gösterilecektir. Uluslararası öğrenciler ve engelliler dışında tüm adayların 14.08.2018 tarihinde saat 08.30’da sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları ve sınavın yapılacağı salon giriş kapısında ve web sayfasında (sbt.hacettepe.edu.tr) ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. Mazereti nedeniyle ilan edilen sınav programındaki saatte ve sırasında sınava giremeyecek adayların, Sınav Komisyonuna dilekçe ile başvurmaları halinde mazeretleri Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmek koşuluyla sınav saat ve sıraları aynı gün içerisinde olmak koşuluyla değiştirilebilir. Adayların mazeret dilekçelerini sınava girecekleri tarihten bir gün önce mesai saatleri içerisinde Sınav Komisyonuna vermeleri gerekir.
 2. ADAY KABUL ŞARTLARI
 3. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına; liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en az 250.000 (OBP eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri almış T.C. vatandaşları, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına; liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en az

250.000 (OBP eklenmemiş ham puan) almış T.C. vatandaşları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına; liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2018 yılında TYT sınavına girmiş ve en düşük ikiyüzkırk bininci (240.000) başarı sırasına sahip T.C. vatandaşları ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına 2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU’nda (Sayfa 29-30) belirtilen şartların yanı sıra tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden “şiddetli fiziksel aktivite yapmasında herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu ve ilgili Engelli Spor Federasyonu’ndan 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 yılı itibariyle en az üç (3) yıl aktif sporcu olduğunu gösterir belgesi ve tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları “sürekli engelli sağlık raporu*” ile belgeleyen T.C. vatandaşı engelli adaylar,

*Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecektir.

 1. Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını ve Madde 7’deki koşulları yerine getiren Uluslararası öğrenci adaylar kabul edilir.

Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

 1. Yabancı uyruklu adaylar için Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde kabul edilen sınav türlerinin herhangi birinden taban puan almış olduğunu gösterir belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi (BKZ. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/ web_alt_sayfalar/yonetmelikler/06_2_yurtdisi_yonerge_20170116.pdf),
 2. Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir),
 3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet 4.5×6 cm boyutlarında adayın son 6 aylık durumunu gösteren vesikalık fotoğraf veya pasaport fotoğrafı
 4. Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
 5. Spor Lisesi mezunları ve liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi, (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için).
 6. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan formu (kayıt sırasında verilecektir)*.
 7. Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan doktor raporu (Doktor’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)**.
 8. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylar, Ek 2’de belirtilen spor dallarından birisinde spor öz geçmişini gösterir belge/belgeler (Belgeler Ek 1’de belirtilmiştir) (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SGM Genel Müdür veya yardımcısı onaylı)
 9. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran Uluslararası öğrenciler Ek 2’de belirtilen spor dallarına lisanslı sporcu olduklarına dair belge. (Yabancı dildeki belgeler noter tastikli ve tercüme edilmiş olmalıdır)
 10. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SGM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylı)

** H.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

 1. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurusu kabul edilecek adaylar:

 • Yabancı uyruklu olanlar
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 • Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:

 • TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
 • TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların, yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul
 1. SINAV TÜRLERİ

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına ve Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına alınacak adayları belirlemek amacıyla yapılan özel yetenek giriş sınavları tek aşamalıdır.

8-A. REKREASYON BÖLÜMÜ, REKREASYON PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Programına başvuran adaylar Sınav Komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m Sürat Testi ve 20 m Mekik Koşusu Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki koşu zamanları 30’a bölünerek koşu hızına dönüştürülür ve test puanı olarak kayıt edilir. 20 m Mekik Koşusu Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test puanı olarak kayıt edilir. 30 m Sürat Testinde kadın adaylar ≤ 5.75 sn (5.22 puan), erkek adaylar ≤ 4.75 sn (6.32 puan); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın adaylar ≥ 60 mekik (≥ 60 puan), erkek adaylar ≥ 90 mekik (≥ 90 puan) baraj derecelerini yapmak ve karşılık gelen puanı almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini yapamayan adayların ÖSYP-SP’ları hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler. Mekik koşusu testinde en yüksek skor kadın adaylar için 85 mekik (85 puan) erkek adaylar için 115 mekik (115 puan) ile sınırlıdır. 30 m sürat testinde her iki cinsiyet için baraj derecelerinin dışında sınırlama yoktur. Engelli adaylar için de aynı baraj ve puanlar uygulanır.

Adayların aldıkları test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir ve bu puanlar Madde 10’daki formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP aşağıdaki formülle hesaplanır:

ÖYSP-SP = (0.50 x 30m-SP) + (0.50 x MK-SP) 

Engelli adaylar için ÖYSP-SP aşağıdaki formülle hesaplanır:

ÖYSP-SP = (0.25 x 30m-SP) + (0.25 x MK-SP) + (TYT x 0.25)

ÖYSP_SP yardımıyla adayların yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. Herhangi bir nedenle ÖYSP-SP’ı hesaplanmayan adayların YP’ları hesaplanmaz. Uluslararası öğrencilerin YP’ları Madde 12’de belirtilen formül yardımı ile hesaplanır.

8-B. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuran adaylar Sınav Komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m Sürat Testi ve 20 m Mekik Koşusu Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki koşu zamanları 30’a bölünerek koşu hızına dönüştürülür ve test puanı olarak kayıt edilir. 20 m Mekik Koşusu Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test puanı olarak kayıt edilir. 30 m Sürat Testinde kadın adaylar ≤ 5.75 sn (5.22 puan), erkek adaylar ≤ 4.75 sn (6.32); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın adaylar ≥ 60 mekik (≥ 60 puan), erkek adaylar ≥ 90 mekik (≥ 90 puan) baraj derecelerini yapmak ve karşılık gelen puanı almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini yapamayan adayların ÖSYP-SP’ları hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler. Mekik koşusu testinde en yüksek skor kadın adaylar için 85 mekik (85 puan) erkek adaylar için 115 mekik (115 puan) ile sınırlıdır. 30 m sürat testinde her iki cinsiyet için baraj derecelerinin dışında sınırlama yoktur.

Adayların aldıkları test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir ve bu puanlar Madde 10’daki formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP aşağıdaki formülle hesaplanır:

ÖYSP-SP = (0.50 x 30m-SP) + (0.50 x MK-SP)

ÖYSP_SP yardımıyla adayların yerleştirme puanları (YP) hesaplanır. Herhangi bir nedenle ÖYSP-SP’ı hesaplanmayan adayların YP’ları hesaplanmaz. Uluslararası öğrencilerin YP’ları Madde 12’de belirtilen formül yardımı ile hesaplanır.

8-C.     EGZERSİZ ve SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANTRENÖRLÜK PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylardan, Ek 2’de yer alan spor dallarında koşullara uyduğunu belgeleyenler, karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar. Bu işlem Sınav Komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. Ek 2’deki spor dallarında SÖP’ına sahip olmayan adaylar veya bu spor dallarının dışında kalanlar bu programa başvuramaz. Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına başvuran adaylar Sınav Komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanlarının yapacağı 30 m Sürat Testi ve 20 m Mekik Koşusu Testi’ne girerler. Adayların 30 m Sürat Testindeki koşu zamanları 30’a bölünerek koşu hızına dönüştürülür ve test puanı olarak kayıt edilir. 20 m Mekik Koşusu Testinde yaptıkları dereceler (Test skoru (Mekik)) test puanı olarak kayıt edilir. 30 m Sürat Testinde kadın adaylar ≤ 5.75 sn (5.22 puan), erkek adaylar ≤ 4.75 sn (6.32 puan); 20 m Mekik Koşusu Testinde kadın adaylar ≥ 60 mekik (≥ 60 puan), erkek adaylar ≥ 90 mekik (≥ 90 puan) baraj derecelerini yapmak ve karşılık gelen puanı almak zorundadırlar. Herhangi bir testten baraj derecelerini yapamayan adayların ÖSYP- SP’ları hesaplanmaz ve bu adaylar sınavdan elenirler. Mekik koşusu testinde en yüksek

skor kadın adaylar için 85 mekik (85 puan) erkek adaylar için 115 mekik (115 puan) ile sınırlıdır. 30 m sürat testinde her iki cinsiyet için baraj derecelerinin dışında sınırlama yoktur.

Adayların Ek-2’den aldıkları SÖP puanlar ve test puanları ÖYSP olarak değerlendirilir ve bu puanlar Madde 10’daki formüller yardımıyla standart puana (SP) dönüştürülür. ÖYSP-SP aşağıdaki formülle hesaplanır:

ÖYSP-SP = (0.50 x SÖP-SP) + (0.25 x 30m-SP) + (0.25 x MK-SP)

Uluslararası öğrencilerin Yerleştirme Puanları (YP) Madde 12’de belirtilen formül yardımı ile hesaplanır. Uluslararası öğrencilerden Ek-2’de belirtilen spor dallarında lisanslı sporcu olduklarını belgeleyenler Sınav Komisyonunun yapacağı 30 m Sürat Testi ve 20 m Mekik Koşusu Testi’ne girerler.

9- GİRİŞ SINAVINDA UYGULANACAK TESTLERİN KURALLARI

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programı ve Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programına için giriş sınavında adaylara uygulanacak ilk test 30 m sürat testidir. İkinci test 20 m Mekik Koşusu Testidir.

9-A. 30 m Sürat Testi: 30 m’lik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda, elektronik bir kronometre ile koşu süresinin ölçüldüğü bir testtir. Aday, 30 m’nin başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda koşuya başlar. Aday bitiş çizgisini ayakta geçerek elektronik kapıyı keser ve kronometreyi durdurarak koşuyu bitirir. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılır. Bu test için belirlenen en düşük dereceyi yapabilmesi için adaya iki hak verilir. Teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde derecesi belirlenemeyen adaylara Sınav Komisyonunun kararıyla bir hak daha verilir. Adayın saniye cinsinden belirlenen derecesi bu teste ait puanı olarak kabul edilir. İki deneme sonucunda yaptığı derecelerden hangisi yüksekse o puan ÖYSP olarak dikkate alınır. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda bir hakkını kullanmış kabul edilir ve koşu zamanı kayıt edilmez. İkinci hakkında da yukarıdaki hatalardan birini tekrarlaması halinde adayın bu testte baraj puanını alamadığı kabul edilir. Her iki hakkında da hata yapan adaylar ile iki hakkını da kurala uygun olarak kullandığı halde erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı belirlenen baraj derecesini yapamayan adaylar, 20 m mekik koşusu testine giremezler ve özel yetenek sınavından elenirler.

9-B. 20 m Mekik Koşusu Testi: Bu test, 20 m uzunluğundaki düz bir kulvarda, koşu temposunun sinyal üretici elektronik bir cihaz yardımı ile ayarlandığı ve kişinin 20 m’lik kulvarın iki ucu arasında, aynı hat üzerinde çift yönlü olarak, sinyal sesine uygun bir koşu temposuyla gidip gelmesini içerir. Adayların koştukları her 20 m bir mekik olarak kayıt edilir. Koşu hızı 8 km/h ile başlar ve her dakika 0.5 km/h artar. Koşu parkurunun her iki tarafında 20 m çizgilerinden içe doğru 2 metrelik birer alan vardır. Sinyal sesi geldiğinde adayın 2 m çizgisini yakalamış olması ve 20 m koşusunu tamamlayarak (20 m çizgisine temas etmek veya çizgiyi geçmek) dönmesi gerekir. Ard arda 3 hata yapan adayın testi biter ve üçüncü hatasındaki 20 m kayıtlara geçmez. Testin başında adaylar kendilerine ayrılan kulvarların başında (20 m’lik kulvarın) hazır bulunurlar. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılır. Elektronik cihazdan gelen sinyal (Başla) ile koşuya başlarlar. Bir sonraki sinyal sesinde karşı taraftaki 2 m çizgisini yakalamış ve 20 m cizgisine tek ayakla değerek geri dönüp uygun tempoda koşularına devam etmeleri gerekir. Bu süreç, aday testi kendi isteğiyle bırakana veya üst üste üç hata yapana kadar aynı şekilde devam eder. Sinyal sesi geldiğinde adayın 2 m çizgisini yakalayamaması bir hata olarak kabul edilir. Ard arda yapılan 3 hata testin sonlanması anlamına gelir. Aday hata yapmış olsa bile mutlaka 20 m’yi tamamlamak zorundadır. Adayın 2 m çizgisinden dönerek devam etmesi durumunda test sonlandırılır ve diskalifiye edilerek 20 m mekik koşusu derecesi kayıt edilmez. Testin sonlandırılmasına neden olacak hatalar (3 hata) ard arda yapılmış olmalıdır, hatalar ard arda yapılmamışsa test devam eder. Üçüncü hatada durdurulan adayın son hatası düşülerek test skoru kaydedilir. Adayın üst üste iki hata yaparak üçüncü hatayı yapmadan testi kendisinin sonlandırması durumunda; yapılan iki hata test skoruna dahil edilir. Bu testte adaylara tek hak verilir. Test sonunda erkek ve kadınlar için belirlenen en düşük Mekik sayısına ulaşamayan adaylar, özel yetenek sınavından elenirler ve yerleştirme puanları (YP) hesaplanmaz.

10.     ÖZEL YETENEK SINAV PUANLARI ve SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANININ STANDART PUANA (SP) (T puanı) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Özel yetenek sınavında alınan ÖYSP aşağıdaki formüller kullanılarak SP’na dönüştürülür.

Ham Puanların Toplamı

Ham puanların Ortalaması =

Aday Sayısı

Ham Puanların Standart Sapması =

Ham Puanlarının Adayın Ham Puanı                             Ortalaması

SP   = 10 x   (     ) + 50

Ham Puanların Standart Sapması

11.   YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI

Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra Yerleştirme Puanları (YP)’ları her bir program için aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor/alan kol bölümü mezunları ve Spor alan/kol bölümü dışında kalan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. Sınavın değerlendirilmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulurlar.

 1. Spor alan/kol bölümü mezunu adaylar için YP:

Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P ) + ( 0.03 x OBP )

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P )

 

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

 1. Engelli adaylar için ÖYSP-SP puanları YP olarak kabul edilecek ve kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.

12.   ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRME PUANLARI

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuran Uluslararası öğrencilerin tüm programlar için Yerleştirme Puanları (YP), Sınav Komisyonu tarafından yapılan 30 m sürat testi ve 20 m mekik koşusu testinde yaptıkları dereceler sırasıyla 30 m-SP ve MK- SP’a dönüştürüldükten sonra aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır.

YP = (0.5 x 30m-SP) + (0.5 x MK-SP)

 1. SINAVLARIN YAPILIŞI

Önkayıt yaptıran adaylar için testler Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde Sınav Komisyonu tarafından görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yapılır. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dk önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav salonunda hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar kendilerine görevlilerce hatırlatılır. Adaylar sınava spor ayakkabısı, ve uygun spor giysisi ile girmek zorundadır. Kıyafeti sınava uygun olmayan adaylar sınav salonuna giremezler. Adaylar sınava girişlerinde, başvuru sonrasında verilen sınava giriş belgesi, geçerli ve fotoğraflı (nüfus huviyet cüzdanı, pasaport, ehliyet) bir kimlik belgesini getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar.

Adaylar Özel Yetenek Sınavında testleri bitirince test dereceleri, ilgili görevliler tarafından sınav giriş belgesine işlenir ve paraf edilir. Adaylar, test derecelerinin doğru olarak sınav giriş belgesine işlenip işlenmediğini kontrol ederler. Aynı belge ile bilgisayar masasına giderek giriş belgesindeki derecelerini çizelgeye ve bilgisayara kayıt ettirirler. Sınav giriş belgesi ile çizelge ve bilgisayara kayıt edilen derecelerin aynı olup olmadığını kontrol ederler ve çizelgede derecelerin kayıt edildiği satırı imzalayarak sınav salonundan ayrılırlar.

14.   İTİRAZLAR

Adaylar herhangi bir test derecelerine ait itirazlarını testin yapıldığı aynı günde Sınav Komisyonuna yazılı olarak yaparlar. İtirazların, test dereceleri bilgisayara kayıt edildikten sonra en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir.

Özel Yetenek Giriş Sınav sonuçlarına (YP puanlarına) itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra 24 saat içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir.

Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz.

 

15.   SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş Sınavı sonuçları Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde duyurulur. Kesin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılır.

15-A. Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programı

Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP’arı, kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra ilk 18 kadın ve 18 erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet için asil aday kadar yedek aday ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP puanı yüksek olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

Engelli adaylar için de madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP’ları kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra ilk 2 kadın ve 2 erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet için asil aday kadar yedek aday ilan edilir. Bu adaylar için de aynı YP’na sahip olan adaylar TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP puanı yüksek olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

15-B. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP puanları kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra ilk 20 kadın ve 20 erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet için kalan adayların tümü yedek aday ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP puanı yüksek olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

15-C. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Programı

Madde 11’de belirtildiği şekilde hesaplanan YP puanları, kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra ilk 18 kadın ve 18 erkek asil aday olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Asil adaylardan sonra her iki cinsiyet için kalan adayların tümü yedek aday ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar TYT puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. TYT puanı eşitse OBP puanı yüksek olandan düşük olan doğru sıralanırlar. OBP’da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

16-D. Uluslararası Öğrenciler

Özel Yetenek Sınavına giren Uluslararası öğrenciler Madde 12’de belirtildiği gibi hesaplanan YP’leri her bir program için cinsiyet dikkate alınmaksızın en yüksek puandan aşağı doğru sıralanır. Her bir program için ilk iki aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Her bir program için 2 aday yedek ilan edilir. Aynı YP’na sahip olan adaylar 30 m-SP

yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. 30 m-SP eşitse MK-SP yüksek olandan düşük olana doğru sıralanırlar. MK-SP puanı da eşitse yaşı küçük olandan büyük olana doğru sıralanırlar.

17.   SINAV KOMİSYONU

Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyonu, Dekan ve yönetim kurulunun belirlediği 4 öğretim elemanından oluşur.

18.   ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. Eksik evrak ve posta ile başvuru kabul edilmez. Başvuruyu adayın kendisi ya da en fazla ikinci dereceden akrabası bu durumu kanıtlamak koşuluyla yapabilir. Kayıtlar belirtilen yerde ve tarihler arasında yapılır.
 2. Özel Yetenek Giriş Sınavlarına İlişkin Kurallarda sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Sınav Komisyonu kararları uygulanır.
 3. Bu kurallar Hacettepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe
 4. Bu kurallar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

EK 1 – BELGELER

 1. MİLLİLİK BELGESİ:
 • İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az  Genel  Müdür Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler(yaş  kategorileri) vb. gibi millilik kategorisi belirtilen] millilik belgesi
 1. BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL BRANŞLARI LİG BELGESİ:
 • Oynadığı ligi belirtir federasyon onaylı üst yazı ( Mahalli lig ve altyapı liglerinde ise İl Müdürlüğü onaylı)
 • Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan en az 5 maç kağıdı (fotokopi ise her bir maç kağıdının en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı; mahalli lig ve altyapı  ligleri ise İl Müdürlüğü onaylı olması gerekmektedir).
 1. YÜZME, ATLETİZM,     CİMNASTİK,     HALTER    VE    TENİS    BRANŞLARINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SIRALAMA BELGESİ:
 • Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı
 • Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği
 1. DİĞER YARIŞMALAR (YURTİÇİ VE DIŞI TURNUVALAR, DENEME VE KLASMAN YARIŞMALARI)
 • Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği
 1. FUTBOL BRANŞINDAN BAŞ VURAN ADAYLAR
 • En az üç yıllık lisanslı olduğunu gösterir federasyon onaylı lisans dökümü (bu branşta başvuran tüm adaylardan istenir)
 • Tüm liglerden başvuran adaylar için; ligde oynandığına dair federasyon veya AASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) onaylı üst yazı ve maç hareketlerini belirtir onaylı
 1. ANTRENÖRLÜK BELGESİ
 • SGM Spor Eğitim Dairesinden veya ilgili özerk federasyon başkanı imzalı alınacak antrenörlük derecesini gösterir belge.

 

EK 2

ANTRENÖRLÜK PROGRAMI SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU

 

PUAN

 

ATLETİZM

 

VOLEYBOL

 

BASKETBOL

 

HENTBOL

CİMNASTİK

(Artistik

/Ritmik/Aerobik

/ Trampolin)

 

FUTBOL

 

TENİS

 

HALTER

 

YÜZME

 

 

 

50

Milli sporcu olmak veya Türkiye rekoru

kırmış olmak

Milli sporcu olmak veya Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) En üst liginde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Milli sporcu olmak veya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) en üst liginde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Milli sporcu olmak veya Türkiye Hentbol Federasyonu’nun (THF) en üst liginde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Milli sporcu olmak A – B – Ümit milli sporcu olmak veya Erkekler süper liginde oynamış olmak veya kadınlar 1.ligde 3 maç oynamış olmak Milli sporcu olmak veya

Büyükler Uluslararası Profesyonel Tenis Turnuvalarının Ana Tablo maçlarında oynamış olmak veya

ITF/TE Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü) Uluslararası veya Federasyonun düzenlediği Büyükler ya da Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü performans) Ferdi Tenis turnuvalarında ilk 4’e girmiş olmak.

Milli sporcu olarak; 23 Yaş altı Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak veya Yıldızlar, gençler, büyükler Avrupa veya

Dünya Şampiyonalarına katılmış olmak veya Olimpiyat oyunlarına veya Gençlik olimpiyatlarına katılmış olmak veya

15 Yaş altı Avrupa şampiyonalarına katılmış olmak.

Milli sporcu olmak veya Türkiye Rekoru Kırmış Olmak
Türkiye şampiyonasında TVF liglerinde 5 TBF liglerinde 5 THF liglerinde 5 Türkiye Erkekler 1.ligde ITF/TE Gençler (14 Yaş kategorisi ve üstü) 3.Kademe Halter Bireysel ve
ilk 8 sporcu arasına yer maç oynamış maç oynamış maç oynamış Şampiyonası veya oynamış olmak Uluslararası veya Federasyonun Antrenör diplomasına Kulüplerarası Kış ve
almak veya olmak. (Bölgesel olmak. olmak. Federasyon düzenlediği Büyükler ya da Gençler (14 yaş sahip olmak veya Yaz Türkiye
Süper ligde yarışmış ligler hariç) (Bölgesel ligler (Bölgesel ligler Kupasında ilk 4 de kategorisi ve üstü performans) Ferdi Tenis Yaş gruplarında Milli Şampiyonaları
45 olmak veya

Uluslararası yarışma ve turnuvalar katılmış

(Müsabaka

cetveliyle belgelemek)

hariç)

(Müsabaka cetveliyle

hariç)

(Müsabaka cetveliyle

yer almış olmak. turnuvalarında, ilk 8’e girmiş olmak veya

TTF 3cü Kademe Tenis Antrenörü belgesine sahip olmak..

Takım antrenörlüğü yapmış olmak. Finallerinde Açık Yaş

kategorisinde veya Açık Yaş Türkiye

olmak belgelemek) belgelemek) Şampiyonalarında A
Finali yüzmüş
olmak(Bayrak Yarışları
Hariç)
 

 

 

 

40

1 lig yarışmalarında ilk 8 sporcu arasına girmiş olmak TVF Gençler – Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında katılmış olmak yada TVF Bölgesel liglerin final müsabakalarına katılmış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek)

Yada 3. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak

TBF Bölgesel liglerinin final müsabakalarında katılmış olmak yada Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Yada

3. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak

THF Bölgesel liglerinin final müsabakalarında katılmış olmak yada Gençler veya Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Yada 3. kademe Antrenör Belgesine sahip

olmak

Türkiye Şampiyonası veya Federasyon Kupası sıralamasında 5, 6,

7 veya 8. olmak

U21-U20-U19-U18

milli takımlarda oynamış olmak,

veya Erkekler 2.ligde oynamış olmak

ITF/TE Gençler (14 Yaş kategorisi ve üstü) Uluslararası veya Federasyonun düzenlediği Büyükler ya da Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü performans) Ferdi Tenis turnuvalarında, ilk 16’ ya girmiş olmak veya

Okullar arası Gençler Türkiye Tenis Şampiyonasında ilk 2’ye giren takımların oyuncusu listesinde yer alarak, maçlarında oynamış olmak veya

II. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak

Uluslararası yarışmalara katılmış olmak veya

2. Kademe Halter Antrenör diplomasına sahip olmak

Bireysel ve Kulüplerarası

Kış ve Yaz Türkiye Şampiyonaları Finallerinde Açık Yaş kategorisinde veya Açık

Yaş Türkiye Şampiyonalarında B Finali

yüzmüş olmak(Bayrak Yarışları Hariç)

Olimpik ve Federasyon deneme yarışmalarına 3 kez katılmış olmak TVF Bölgesel liglerinde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka

cetveliyle

TBF Bölgesel liglerinde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka

cetveliyle

THF Bölgesel liglerinde 5 maç oynamış olmak (Müsabaka

cetveliyle

Okullar Türkiye Şampiyonasında ilk 4 de yer almış olmak veya Federasyonun 2. kademe                            veya daha üst kademe antrenör belgesine                   sahip

olmak

Erkekler 3.ligde oynamış olmak veya

U17-U16-U15-

U14 ve altı milli takımlarda oynamış olmak veya kadınlar.ligde

3 maç oynamış olmak

3 farklı ITF/TE Gençler (14 Yaş kategorisi ve üstü) Uluslararası veya Federasyonun düzenlediği 3 Büyükler ya da Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü performans) Tenis turnuvasında ana tablo oynamış olmak veya Okullar arası Gençler Türkiye Tenis Şampiyonasında ilk 4’e kalan

takımların oyuncu listesinde yer alarak maçlarında oynamış olmak.

Yıldızlar veya gençler veya büyükler Türkiye şampiyonalarına ilk 10 içine girmiş olmak. MEB Türkiye Şampiyonası (Gençler ve Yıldızlar) Finallerinde veya

Kulüplerarası Yıldızlar

belgelemek) belgelemek) belgelemek) Türkiye Şampiyonası
35 veya 2. kademe

Antrenör Belgesine

veya 2. kademe

Antrenör

veya 2. kademe

Antrenör

Finallerinde ilk 8’e

girmiş olmak

sahip olmak Belgesine sahip Belgesine sahip
olmak olmak

 

EK 2

ANTRENÖRLÜK PROGRAMI SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU

 

PUAN

 

ATLETİZM

 

VOLEYBOL

 

BASKETBOL

 

HENTBOL

CİMNASTİK

(Artistik

/Ritmik/Aerobik

/ Trampolin)

 

FUTBOL

 

TENİS

 

HALTER

 

YÜZME

 

 

 

 

30

Atletizm Geliştirme Projeleri yarışmalarına 3 kez katılmış olmak Küçükler veya Mini voleybol Türkiye Şampiyonasına veya Festival Voleyboluna katılmış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Küçükler Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak. (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Küçükler Türkiye Şampiyonasına katılmış olmak. (Müsabaka cetveliyle belgelemek) Okullar Türkiye Şampiyona sıralamasında 5,

6, 7 veya 8. olmak veya

İl yarışmalarında ilk 8 de yer almış olmak veya Federasyonun 1. kademe antrenör belgesine                   sahip olmak

U21/A2/BAL

(Bölgesel altyapı ligi) ve dengi, profosyonel takımların altyapısının en üst kategorisinde 3 maç oynamış olmak

veya Elit akademi liglerinde 3 maç oynamış olmak veya BAL (Bölgesel amatör ligi) liginde 3 maç

oynamış olmak

Federasyonun düzenlediği 3 ayrı Büyükler ya da Gençler (12 Yaş ve üstü performans) tenis turnuvasına katılarak oynamış olmak veya

Federasyonun 1. Kademe Tenis Antrenörü Belgesine sahip olmak.

Okullar arası Türkiye şampiyonalarında ilk 6 içine girmiş olmak veya

1. Kademe Halter Antrenör diplomasına sahip olmak

11-12 Yaş Türkiye Şampiyonaları Finalleri’nde (Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası, 23 Nisan, Olimpik Kulaçlar Şampiyonası ve benzeri Şampiyonalar) ilk 8′ e girmiş olmak.
 

 

 

25

3 farklı İl yarışmalarına katılmış olmak Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek)

veya 1. kademe

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle belgelemek)

veya 1. kademe

Alt yapı veya yerel liglerde 3 maç oynamış olmak (Müsabaka cetveliyle

belgelemek)

Cimnastik branşlarında                          3 farklı yarışmaya katılmış olmak Profosyonel takımların altyapılarında 3 maç oynamış olmak Spor İl Müdürlükleri ya da Federasyon tarafından düzenlenen 3 farklı Tenis Turnuvasında oynamış olmak. 3 farklı İl yarışmasına katılmış olmak. 3 farklı yarışma organizasyonuna katılmış olmak
Antrenör Belgesine Antrenör veya 1. kademe
sahip olmak Belgesine sahip Antrenör
olmak Belgesine sahip
olmak
 

 

 

20

Amatör takımlarda 3 maç oynamış olmak veya amatör takımların altyapılarında 3 maç oynamış olmak