T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
30.05.2017 TARİH VE 14/5 SAYILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM
KURULU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

EGE ÜNİVESİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM VE PROGRAM KONTENJANLARI

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2017-2018 Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı sonucunda alacağı Birinci Öğretim, İkinci Öğretim ve Yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmiştir.

Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığı’nın 5773 sayılı yazısına göre Spor Bilimleri Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu kontenjanlarının dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır.

BÖLÜM I – ENGELLİ ADAY BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Ön Kayıt : 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 5 Ağustos 2017
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 25 Ağustos 2017 saat 19:00
Önemli Not: – Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine bakılacaktır.
2. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan sonra yerleştirme tercih işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyecektir.
3. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
4. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca yürütülür.

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Özel Yetenek Sınavları’na kayıt yaptırabilmek için engelli adaylar, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini tamamlayacaktır. Ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Engelli Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların 2017 YGS’ye girmiş olmaları zorunludur.
2. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2017 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 100 puan almış olmaları gerekmektedir.
3. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların en az 2 yıl spor yaptıklarını gösterir belge sunması gereklidir.
4. Adayın Engelli Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için, engel durumlarını gösteren ve Adli Tıp (Üniversite ya da Devlet Hastaneleri) kurumlarından alınacak, engel düzeylerini gösterir belgeyi sunması gereklidir. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır
a. Engelli adaylar; en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup, takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven inip çıkabilen günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 ortopedik engelliler, görme engelli adaylar için sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar için, işitme cihazı, yapay kulaklık ile duyabilenler ve dudak okuyabilenler Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için başvurabilirler
5. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1- Başvuru Formu
2- 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi,
3- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanının ya da pasaport aslı ve fotokopisi,
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Grup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alınmış ve Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını gösterir belge,
6- Sportif Başarı (Spor Geçmişine yönelik) Değerlendirme puanının hesaplamasına yönelik belge (Belgenin geçerli sayılabilmesi için ilgili federasyon/kurum onaylı olması gereklidir)

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların Spor Yöneticiliği Birinci ve İkinci Öğretim Programı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Programlarının 2017 Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanması, aşağıdaki formül kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) : Engel düzeyi Değerlendirme Puanı%30 + Sportif Başarı Puanı%70

 Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli

ENGELLİ ADAY SPORTİF BAŞARI DEĞERLENDİRME PUANLARI

Engelli Adaylar için Artistik Cimnastik Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Atletizm Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Basketbol Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Basketbol Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Hentbol Sportif Başarı Tablosu

 

Engelli Adaylar için Ritmik Cimnastik Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Tenis Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Voleybol Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Yelken Sportif Başarı Tablosu

Engelli Adaylar için Yüzme Sportif Başarı Tablosu

 

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV YERLEŞTİRME PUANI İLE ASİL VE YEDEK LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
Engelli aday öğrencilerimizin yerleştirme puanlarını, özel yetenek sınav puanları oluşturacaktır.
Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP): Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı%30 + Sportif Başarı Puanı%70
Yerleştirme Puanı (YP) = Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP)
Adayların yerleştirme puanlarının eşitliği durumunda;
a) Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Eğitim Programları için adayların elde ettiği yerleştirme puanlarının eşitliği halinde ;
a. Sportif Başarı Puanı daha yüksek aday kayıtlanma hakkı kazanacaktır.
b. Sportif Başarı Puanlarının eşitliği halinde YGS puan türlerinden herhangi birinden daha yüksek puan almış aday kayıtlanma hakkı kazanacaktır.

BÖLÜM II – GENEL BAŞVURU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ ÖĞRETİM
SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖN KAYIT, FİZİKSEL ALGI VE BECERİ KURSU GELİŞTİRME KURSU VE ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ

Ön Kayıt : 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 5 Ağustos 2017
Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu : 7 – 11 Ağustos 2017
Yetenek Sınavları : 14 – 18 Ağustos 2017
Puan Kontrol Listesi ilanı : 21 Ağustos 2017
Puan Kontrol İtiraz süresi : 22 Ağustos 2017 saat 16:30’a kadar
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 25 Ağustos 2017 saat 19:00

Önemli Not: – Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ait beş programın Özel Yetenek Sınavları ortak yapılacaktır.
2. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine bakılacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde boş kalan branş kontenjanları, öncelikle kendi branş yedeklerinden tamamlanacak, branş yedeği bulunmaması durumunda ise boş kalan kontenjan Puan Sıralı Genel Yedek Listesindeki adaylardan tamamlanacaktır.
3. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan ve göğüs numaraları alındıktan sonra yerleştirme tercih işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyecektir.
4. Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor kıyafeti ile katılacaktır.
5. Adaylar sınavlara, Kimlik Belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Geçerli Pasaport), ön kayıt sırasında kendilerine verilecek olan Sınav Giriş Kartı ve göğüs numaraları ile katılacaktır.
6. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
7. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca yürütülür.
8. Başvuru, asil ve yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin uygulanması, Üniversitemiz Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür.
9. Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

2017 ÖZEL YETENEK SINAVLARI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları’na ön kayıt yaptırabilmek için adaylar (yabancı uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) yer alan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan online başvuru formunu dolduracaktır. Sadece internet üzerinden ön başvuru yapmak ve başvuru numarası almak öğrencilere sınavlara giriş iznini vermemektedir.
Adaylar, internet üzerinden yaptıkları ön başvurularının ardından, ön kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini tamamlayacaktır. İnternet başvurularını takiben, ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2017 YGS’ye girmeleri zorunludur.
2. Yabancı uyruklu öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2017 yılında yapılan EGEYÖS Sınavı’na girmiş olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Yönergeye uygun şartları taşımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2017 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 200 puan ve Milli Sporcuların en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir.
4. Adayın Özel Yetenek Sınavlarına katılmasını engelleyecek sağlık sorunun bulunmaması gerekmektedir. Gerekli belge için bkz. Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
5. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

İTİRAZLAR

 • Adayların Özel Yetenek Uygulama Sınav Puanları’na ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iş gününde saat 17.00’ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. Şubesi 7216893 No’lu hesabına (TR64 0001 0014 4607 216893 5038) İtiraz bedeli olarak 200 TL yatırıldıktan sonra, E.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır. Adayın itirazının kabulu halinde yatırılan ücret iade edilmektedir.
 • Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, puan kontrol listeleri 21 Ağustos 2017 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere ilişkin olası sistemsel yanlışlıklara itirazları, 22 Ağustos 2017 saat 16.30’a kadar Fakülte Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır.
 • Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA
GENEL BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- 2017 yılına ait YGS (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi,
2- Sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi kesinlikle yer almalıdır.
3- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanının ya da pasaport aslı ve fotokopisi, Yabancı uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi.
4- Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi”nin noter onaylı sureti, İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi ön kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. “Milli Sporcu Belgesi” nin bir örneği ekte yer almaktadır (EK-2).
5- Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; spor geçmişine yönelik onaylı belgelerin aslı ya da ilgili kurum onaylı fotokopileri (Aday ilgili belgeleri teslim sırasında, kaç adet belgeyi teslim ettiğini ön kayıt bürosu içinde kendilerine verilecek zarf üzerine kendi el yazısı ile beyan edecektir). Başvuru sırasında ilgili belgeleri teslim etmeyen adayların, spor geçmişlerine yönelik belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek Lisesinin “Spor” alanlarından;
a. 2014-2015 eğitim yılı veya öncesinde mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi / diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
b. İlgili liselerden 2015-2016 eğitim yılında mezun olan ya da sonrasında mezun olacak adayların belge getirmesine gerek yoktur,
7- Diğer Liselerden mezun ya da mezun olacak adayların Diploma/Mezuniyet belgesi getirmesine gerek yoktur,
8- Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursuna katılacak öğrenciler için, kurs ücretinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu,
a. Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
Şube Kodu: 5038 Hesap Numarası : 7216893
IBAN No: TR64 0001 0014 4607 216893 5038
b. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti olarak adaylar, 300-TL yatıracaklardır.
c. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücretleri iade edilmeyecektir.
d. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti yatırmayan adaylar, kurslara hiçbir şekilde alınmayacaktır.
9. Ön kayıtlar sırasında teslim edilen hiçbir belge iade edilmeyecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVLARI ÖN KAYITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adayların, fakültemizde bulunan programlara ait özel yetenek sınavları için, ön kayıt sırasında branş seçimleri yapmaları gerekmektedir. Branş seçimleri için uygulanacak kurallar ve seçenekler aşağıda belirtilmiştir.
Seçenek 1: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ait sınavların hepsine katılmak istiyor ise:
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir.
b. Adayların, Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınav branşları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sınavı için seçilen branşlar ile aynı olması gerekmektedir.
c. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümü sınavı için seçilen Bireysel Spor Dalı veya Takım Spor Dalı içinden bir adet branşı seçmesi ile oluşur.
Seçenek 2: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ya da Spor Yöneticiliği’nden biri ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünün sınavlarına katılmak istiyor ise:
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir.
b. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için belirlenen Bireysel Spor Dalı veya Takım Spor Dalı içinden sadece bir adet branş seçmesi ile oluşur.
Seçenek 3: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Özel yetenek sınavları içerisinden sadece bir bölümü tercih etmesi halinde:
a. Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir.
b. Adayların Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir
c. Adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına katılmak istemesi halinde; Bireysel Spor Dalları veya Takım Spor Dalları içerisinden sadece bir branş seçmesi gerekmektedir.

UYGULAMA SINAVLARININ PUANLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adayların, ön kayıtlar sırasında belirttikleri branşlardan sınavlara girmeleri zorunludur.
Adaylar, 5 programı tercih etseler dahi, ön kayıt sırasında belirttikleri 1 Bireysel Spor Branşı + 1 Takım Spor Branşı olmak üzere toplam iki branştan sınava gireceklerdir (sadece Antrenörlük Eğitimi Programını tercih etmesi halinde; 1 bireysel veya 1 takım spor branşından sınava gireceklerdir).
Adayların seçmiş oldukları program ve bölümlere göre uygulama sınav puanları ve yerleştirme puanlarının hesaplanması, bölümlerin sınav açıklamaları kısmında yer almaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yalnızca Birinci Öğretimde öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümde Özel Yetenek Uygulama Sınavları için adaylar, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), adayların seçtikleri Seçmeli Bireysel Spor Dalı ve Seçmeli Takım Spor Dalı’ndan aldıkları puanlar toplanarak hesaplanır.
Bireysel Spor – 1 adet seçilecektir.
(Atletizm, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik, Tenis, Yelken, Yüzme) 100 Puan

Takım Sporu – 1 adet seçilecektir
(Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol) 100 Puan

Özel Yetenek Sınav Puanı 200 Puan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması:
200 puan üzerinden hesaplanan Özel Yetenek Sınavı sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar genel başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. Özel Yetenek Sınavı sonucunda 69 puan ve daha az alan adaylar, başarısız sayılacak ve aldıkları puanlar Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yerleştirme puanlarının hesaplanması ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre yapılacaktır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına ait tek aşamalı Özel Yetenek Sınavları için adayların, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir. Adayların aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sınavlarını tercih etmesi halinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için seçilen branşlar aynı zamanda bu bölümünde sınav branşlarını oluşturacaktır. Bu durumda adaylar, Spor Yöneticiliği Bölümü için farklı branşlar seçemeyeceklerdir.
Adaylar Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından herhangi birini ya da her ikisini birden tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında bildirmeleri gerekmektedir.
Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), seçtikleri bir adet Bireysel Spor Dalı, bir adet Takım Spor Dalı’ndan aldıkları puanlar ile YGS-5 katkı puanlarının toplamından oluşur.
Bireysel Spor – 1 adet seçilecektir
(Atletizm, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik,Tenis, Yelken, Yüzme) 100 Puan
Takım Sporu – 1 adet seçilecektir
(Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol) 100 Puan

Spor Yöneticiliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması:
Seçmeli Bireysel Spor Dalı ve Seçmeli Takım Spor Dalı sınavlarından toplamda 70 ve üzeri puan alan adaylar genel başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. İlgili sınavlar sonucunda toplamda 69 puan ve daha az alan adaylar, başarısız sayılacak ve Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına ait yerleştirme puanlarının hesaplanması, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına ait tek aşamalı Özel Yetenek Sınavları için adaylar, bir adet Bireysel Spor Dalı veya bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere sadece bir adet spor branşı seçmeleri gerekmektedir. Adayın aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü sınavını tercih etmesi halinde; tercih ettiği iki branş arasından bir adet spor branşını Antrenörlük Eğitimi uygulama sınav branşı (spor geçmişi belgeleri seçilen branşa ait olmalıdır) olarak seçeceklerdir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına alınacak adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor Geçmişi Puanları (100) ile ön kayıt sırasında seçtikleri branşlara ait Uygulama Sınav Puanının (100) toplamına göre belirlenecektir.

Adaylar Birinci ve İkinci Öğretim Programlarından herhangi birini veya her ikisini tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

Seçilmiş branşlara göre Uygulama Sınavı Puanı ve Spor Geçmişi Puanları aşağıdaki gibidir:

Spor Branşlarına ilişkin Spor Geçmişi Puanları her spor branşının kendi kriterlerine göre değerlendirilecektir (ilgili branş açıklamalarına bakınız).

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması :
100 puanlık uygulama sınavından 40 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 100 puanlık uygulama sınavından 39 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak ve Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.
Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına ait yerleştirme puanlarının hesaplanması, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMİŞLERİ PUANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ
Artistik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Puanlama için öngörülen genel kriterler;

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeydeki performansları ( Ulusal takımlar, Ulusal Şampiyonalar, Kulüplerarası Şampiyonalar).
 • Adayların Okul Yarışmalarındaki performansları ( Yıldızlar ve Gençler Kategorisi).

Puanlama ;
a) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen uluslar arası yarışmalara (Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları-Olimpiyat ve Akdeniz oyunları-ISF yarışması ile Uluslararası Turnuva yarışmaları) katılım şartı vardır.
b) Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletizm Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları (SGP) için öngörülen kriterler:
a. Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
b. Milli Sporcu olmayanlar; resmi yarışmalarda gerçekleştirdikleri en iyi derecelere göre, Spor Geçmişi Puan Tablolarında (Kadınlar: Tablo 5-6-7 ve Erkekler: Tablo 8-9-10) belirtilen puanları alırlar. Kullanılacak olan belgeler İlgili kurum (Atletizm Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.

Tablo 5: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Tablo 6: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Tablo 7: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Tablo 8: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Tablo 9: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Tablo 10: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

Basketbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:
Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)
Puanlama

 • Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız – Genç – Ümit ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya Şampiyonaları, Kulüpler Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Kupası ve Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) yarışmalarında Türkiye adına maçlara katılmış olmaları gerekir

 

 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Adaylar, Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer, tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi”nin (EK-2) aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ligde oynayan sporcuların en az 3 (üç) maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kâğıtları ile başvurmaları gerekir.

 

Futbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler

 • Adayların Uluslar arası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal takımlar, Ligler)

Puanlama

 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Türkiye Futbol Federasyonundan, Milli oldukları maçların yer, tarih ve organizasyon çeşidini belirten resmi belge ile, Uluslararası Gençler ve Liseler (ISF) Şampiyonasına katılanlar sporcular ise Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2016 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Milli sporcular dışında, aşağıda belirtilen liglerde oynayan sporcuların Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden aldıkları ve sözleşmeli bulunduğu kulüpte oynadığını kanıtlayan 3 resmi müsabakanın maç listeleri ile başvurmaları gerekir. (http://www.tff.org/default.aspx?pageID=86)

a) Milli Sporcular (Futbol-Futsal)…………………………………. 100 PUAN
b) Süper Lig’de oynamış olanlar …………………………………… 90 PUAN
c) 1.Lig’de oynamış olanlar…………………..………………… 80 PUAN
d) 2. Lig’de oynamış olanlar………………………………………… 70 PUAN
e) 3. Lig’de oynamış olanlar ………………………………………… 65 PUAN
f) Bölgesel Amatör Lig’de, TFF U19 veya U21 Gelişim Liglerinde
oynamış olanlar………………………………………………….…. 65 PUAN
g) Kadınlar 1.Lig’de oynamış olanlar…………………………………. 80 PUAN
h) Kadınlar 2.Lig’de oynamış olanlar…………………………………. 50 PUAN
i) Türkiye Gençler ve Liseler şampiyonalarında ilk 3 dereceye
girenler (Futbol – Futsal) …………………………………………… 40 PUAN
j) TFF U17 Gelişim Liginde oynamış olanlar…………………………. 40 PUAN

Hentbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:

 • Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)
  Puanlama:
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Spor geçmişlerine ilişkin puanlama için, Milli sporcular hariç, liglerde oynayan sporcuların en az 2 maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kağıtları ile başvurmaları gerekir.
 • Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.

NOT: Adaylar sınavlara üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan düz beyaz t-shirt, beyaz çorap ve düz siyah şort ile katılacaktır.

Ritmik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Genel Kriterler

 • Uluslararası düzey performansı (Milli Takım)
 • Ulusal düzey performansı

Puanlama

 • Değişik yaş gruplarında (kategorilerde) Olimpiyatlar, Dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonaları, Avrupa, Akdeniz Oyunları, Universiade, ISF, EYOF yarışmaları ve Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslararası turnuvalara Türkiye adına katılmış olmak.
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ritmik Cimnastik Antrenörü adaylarının Yetenek Puanlarında, “Spor Geçmişi Puanı” olarak dikkate alınacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldığı en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler, ilgili kurum onaylı (Türkiye Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) ve aslı olmalıdır.

ÖZEL YARIŞMALAR (Ulusal ve Uluslararası)
İlk 3’te yer almak 50 puan, İlk 10’da yer almak 40 puan, Katılmak 20 puan

NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldığı en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir. Millilik belgesi haricindeki belgeler, ilgili kurum onaylı (Türkiye Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) ve asıl olmalıdır.

Tenis Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:

Genel Kriterler:

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal takımları, ulusal şampiyonalar, kulüp şampiyonaları, özel organizasyonlar ),
 • Adayların lise düzeylerindeki performansları (liselerarası yarışmalar, ISF tarafından düzenlenen bölgesel, ulusal-uluslararası yarışmalarda yer almak), Puanlama:
 • Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; 12–14–16–18 ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya Şampiyonaları, Kulüpler Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarışmalarında Türkiye adına yarışmalara katılmış olmaları gerekir.
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tenis Branşı Spor Geçmiş Puanlamasına İlişkin Not:

 • Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir.

Millilik belgesi dışında, spor geçmişi olarak teslim edilecek belgeler ilgili kurum (Tenis Federasyonu, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.

 • Spor geçmişlerine ilişkin puanlama için, sporcuların maça çıktığını belirten resmi onaylı maç listeleri ile başvurmaları gerekir.
 • Yukarıda belirtilen maddeler dışında gelen katılım belgeleri Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Voleybol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:
Genel Kriterler:

 • Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)

Puanlama:

 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ligde oynayan sporcuların en az 2 maç oynadığını belirten RESMİ ONAYLI (Türkiye Voleybol Federasyonu [TVF], il temsilcilikleri veya il müdürlüklerinden alınmış) maç kağıtları ile başvurmaları gerekir (Şekil 2, 3).
 • Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular (ör: il müsabakaları, Türkiye yarı final müsabakaları, amatör lig vb.) KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Yelken Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler: Genel Kriterler:

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal ve uluslararası şampiyonalar)

Puanlama:

a) Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; 15 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Balkan Şampiyonaları, Universiade ve Üniversite Dünya Şampiyonaları.

b) Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları yarışların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik umları değerleneye alınmayacaktır.

Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 • Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir.
 • Kullanılacak olan belgeler ilgili kurum (Türkiye Yelken Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve aslı olacaktır.
 • Yarışmaya katılan sporcuların yarış sonuç çıktılarını belirten resmi onaylı yarış sonuçları listeleri ile başvurmaları gerekir.

Yüzme Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması
Genel Kriterler

Adayın Uluslararası Düzeydeki Performansı: Yüzme, Açık Su Yüzme, Sutopu ve Triatlon Milli Takımlarında görev yapan sporcular değerlendirmeye alınacaktır. Milli Sporcu statüsünde değerlendirilecek adaylarda; Yaş gurupları, genç ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade ile ülkemizin milli takım düzeyinde katıldığı diğer uluslar arası turnuvalarda, Türkiye adına yarışmış olmaları şartı aranmaktadır.
Adayın Ulusal Düzeydeki Performansı: Ulusal Yüzme, Açık Su Yüzme, Sutopu ve Triatlon Şampiyonalarında elde edilen dereceler değerlendirmeye alınacaktır.
Puanlama
1) Milli Sporcular Spor Geçmişi Puanı (SGP) olarak 100 puan alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Son 2 yıl içerisinde Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2017 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Türkiye Kısa-Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonalarında son 10 yıl içerisinde yaş grubu finali (B-C Final) ya da açık yaş finali (A final) yüzenler, derecelerini ve final yüzdüklerini Türkiye Yüzme Federasyonu aracılığıyla belgeledikleri takdirde SGP’ından tam puan (100 Puan) alacaklardır.
3) Bunun haricindeki adaylar; Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Yüzme Şampiyonalarında elde ettikleri dereceleri federasyonları aracılığıyla belgeledikleri takdirde, tam puan maksimum 80 Puan olabilecek şekilde, Tablo 11 ve Tablo 12’ye göre SGP’ı alacaklardır.
4) Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su faaliyet programında yer alan havuz veya deniz Türkiye Şampiyonaları ve Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonalarında ilk 5’e girenler, elde ettikleri dereceleri federasyonları aracılığıyla belgeledikleri takdirde tam puan (100 Puan), 6.lık ve 10.luk (dâhil) yer alanlar ise 80 puan alacaklardır.
5) Türkiye Sutopu Federasyonu fikstürüne göre sezon içerisinde oynanan resmi sutopu karşılaşmaları sonucunda, kadın ve erkek kategorilerinde ayrı olmak üzere, yetenek sınavına girilen yıl dâhil, son 2 sezonda ilk 10’da yer alan takımlarda maça çıkan ve bu durumlarını aynı sezona ait en az 5 maç kâğıdıyla ve federasyonları aracılığıyla belgeleyen; 1.Lig oyuncuları Tablo.14’e , 2.Lig oyuncuları ise Tablo 15’e göre SGP’ı alacaklardır.


TABLO 14: 1. LİG SU TOPU
KADIN VE ERKEKLER SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU


TABLO 15: 2. LİG SU TOPU
KADIN VE ERKEKLER SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU


Ek. 1 – Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Yönetmelik Maddeleri Ve Genel Başarı Puanının (Yerleştirme Puanı – Yp) Hesaplanması ve Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi
(Kaynak: 2017 ÖSYS Kılavuzu)
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, yükseköğretim programlarının kendileri tarafından yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan yükseköğretim programının bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri o yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.


Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler


Yükseköğretim programının özelliğine göre; özel yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2017-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b)
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c)
2017-YGS Puanı (YGS puanlarının en yükseği)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Ortalamasının Hesaplaması

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Standart Sapmasının Hesaplanması

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. YP hesaplanmasında, kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişiklikler aynen uygulanacaktır.

Yerleştirme Puan Hesaplanması :
a) Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday Spor (6049 kod) Alanından geliyor ise) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)

c) Özel Yetenek Sınavına katılan Yabancı Uyrukluların (Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları Vatandaşları da bu gruba dâhildir) Harmanlaşmış Yetenek Puanları (HP), Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı Puanı (EGEYÖS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) aşağıdaki formülle toplanarak hesaplanır. Adaylara ait ÖYSP, tercih ettikleri bölümlerin baraj puanları dikkate alınarak belirlenir. Adayların ilgili programlara yerleştirilebilmesi için Harmanlanmış Puanları (HP) 40 veya üzerinde olması gerekir. Yerleştirme puanı 40’tan az olanlar yerleştirmeye dahil olmayacaklardır. Yabancı uyruklu öğrenciler kendi aralarında yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

HP = EGEYÖS (%40) + ÖYSP (%60)

2016-ÖSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.

Adayların her bölüm için belirlenen milli sporcu, kadın ve erkek öğrenci kontenjanı dikkate alınarak, Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

EK-2. Milli Sporcu Belgesi Örneği

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ ÖĞRETİM
SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK BRANŞ UYGULAMA SINAVLARI

Artistik Cimnastik Uygulama Sınavı
Sınav Serisi
Artistik Cimnastik sınavına girecek Erkek ve Kadın adayların, Artistik Cimnastik branşına özgü kıyafet giymeleri gerekmektedir. Üzerinde reklam ve belirgin yazı bulunan giysilerin kullanımına izin verilmeyecektir.
Kadınlar Artistik Cimnastik Sınavı; Yer-Atlama Masası ve Barfiks aletlerinde iki bölüm halinde yapılacaktır. 1. bölüm Yer aleti zorunlu sınav serisi: Tüm adayların Yer sınav serisini yapması zorunludur.
2. bölüm Atlama Masası veya Barfiks (alçak bar) seçmeli sınav serisi: adaylar iki alet den birini seçerek sınavlarını tamamlayacaklardır.

Erkekler Artistik Cimnastik Sınavı; Yer-Atlama Masası ve Barfiks aletlerinde iki bölüm halinde yapılacaktır.
1. Bölüm Yer aleti zorunlu sınav serisi: Tüm adayların Yer sınav serisini yapması zorunludur.
2. Bölüm Atlama Masası veya Barfiks (alçak bar) seçmeli sınav serisi: Adaylar iki alet den birini seçerek sınavlarını tamamlayacaklardır.

Artistik Cimnastik Sınavı Değerlendirme Kriterleri;
Artistik Cimnastik serisi yapımında, hareketlerin uygulamasında teknik, estetik ve yapımda istenilen formun dışına çıkılması hata olarak kabul edilir ve küçük , orta ve büyük hata uygulama kesintisi yapılır. Düşmelerde ise düşme uygulama kesintisi yapılır. Duruş istenen hareketlerde duruş gösterilmez ise ayrıca süre kesintisi yapılır. Karşılanabilecek diğer uygulama hatalarında Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Değerlendirme Kuralları geçerlidir.

Atletizm Uygulama Sınavı

Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo II.B.7 ve Tablo II.B.8) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir.
1. Seçtikleri branştan elde ettikleri derecenin karşılığı puanlar Uygulama Sınavı Puanını oluşturacaktır.
2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavları için, 100 puanlık uygulama sınavından 40 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 100 puanlık uygulama sınavından 39 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak ve yerleştirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir.
3. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branşlarında adaylara 4 deneme hakkı verilir.
4. Seçilen branşlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek zorunludur.
5. Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır.
6. 100 m Engel ve Atma Branşlarına ilişkin teknik ölçüler aşağıdaki gibi olacaktır.

Tablo 16: KADINLAR ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ

NOT: Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir.

 

Tablo 17: ERKEKLER ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ

NOT: Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir.

 

Basketbol Uygulama Sınavı

Basketbol Uygulama Sınav Parkuru

Basketbol Uygulama Sınavı (100 Puan)
Basketbol Sınavı, toplam 9 istasyonun yer aldığı (istasyonların genel olarak yerleşim planı, yukarıdaki şekilde gösterilmiştir) ve zamana karşı yapılan bir parkurdur. Aday, parkur başlangıcına kurulu olan fotoseli hareketi ile başlatır ve parkuru tamamlayıp çıkış noktasındaki fotoselden geçtiğinde, süre otomatik olarak durur. Adayların saniye üzerinden elde ettikleri dereceler standart puana çevrilir (Tablo 18).
Uygulanış:
1. istasyon (Dar slalom): Aday, fotoselden sağ eli ile top sürerek geçer ve ilk engelin önünden el değiştirdikten sonra diğer engellerin de arasından el değiştirerek geçer.
2. istasyon (sol turnike): Aday, sola doğru sol elle top sürerek engeli sağına alarak etrafından döner. Sol turnikeye girmek için diğer engeli de sağına alarak etrafından geçer ve belirtilen mesafeden sol turnikeye girer (sol sağ adım, sol el ile atış) ve atışı yapar.
3. istasyon (Önden ve arkadan el değiştirme ): Aday ilgili kapılardan, sırasıyla, önce önden el değiştirme sonra da arkadan elde değiştirme yapar.
4. istasyon (sağ turnike): Aday sağ turnikeye girmek için engeli soluna alarak etrafından geçer ve belirtilen mesafeden sağ turnikeye girer (sağ sol adım, sağ el ile atış) ve atışı yapar.
5. istasyon (Pota altı atış): Aday pota altından 1 kere sol ayağının üzerinde sağ elle, 1 kere de sağ ayağının üzerinde sol elle atış yapar. Tüm atışların isabetli olması gerekir
6. istasyon (Pas): Aday, çemberden geçen topu alarak pas atacağı bölgeye gider ve pas atışını yapar.
7. istasyon (Sıçrayarak atış): Aday, pas bölgesinden koşarak 3 sayı çizgisi üzerinde duran toplardan birini alır, top sürerek yerde bulunan işaret çizgisini geçer, savunma engelini çember ile arasına alarak üstünden atış yapar.
8. istasyon (Yön ve el değiştirerek top sürme): Aday, çemberden geçen topu alarak top sürer ve kapılardan geçerek önce önden el değiştirme, sonrasında bacak arası ve son olarak arkadan el değiştirme yaparak top sürer.
9. istasyon (Stop ve sıçrayarak atış): Aday, çembere doğru yönelip, stop sonrası (tek zamanlı veya çift zamanlı) çift ayak sıçrayarak atış yapar. İsabet sonrasında, topsuz koşarak çıkış fotoselinden geçer.

Adayın parkur sırasında dikkat etmesi gereken unsurlar;
1- Aday, parkurda istasyon sırasını atlar veya istasyonu tamamlamadan diğer istasyona geçer ise diskalifiye edilir.
2- Parkur içerisinde yer alan engellerin ve benzeri materyalin, devrilmesi durumunda (adayın vücut teması veya top teması sonucunda) aday bunları düzeltir ve ilgili hareketi tekrarlayarak sınava devam edebilir.
3- Aday istasyonlarda belirtilen kapılardan geçmek zorundadır. Herhangi bir kapı atlandığı durumda adaya herhangi bir uyarı yapılmaz. Aday bu durumda geri dönerek ilgili kapıdan geçmek zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye edilir.
4- Turnike atışları sırasında aday, turnike adımlarına başlamadan önceki son adımını belirilen bölgenin ilerisine atamaz. Bu durumda isabet olsa dahi atış tekrarlanır.
5- Aday, 2., 4. ve 5. istasyonlarda atışları belirtilen eli ile yapmalıdır. Aday sol elle yapılması gereken turnike atışını kaçırırsa (isabet sağlanamazsa) veya sağ elle atış yaparsa, 2. İstasyonda sol turnikeye girmeden önce geçtiği son engelin etrafından tekrar geçerek atışı tekrarlar. Bu atışında başarısız olması durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, atış yaparak isabet bulması gerekir. Aynı şekilde 4. istasyonda da aday sağ elle yapılması gereken turnike atşını kaçırırsa (isabet sağlanamazsa) veya sol elle atış yaparsa, 4. İstasyonda sağ turnikeye girmeden önce geçtiği son engelin etrafından tekrar geçerek atışı tekrarlar. Bu atışında başarısız olması durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, atış yaparak isabet bulması gerekir.
6- Aday 5. istasyonda sol ayağı üzerinde sağ el ile ve sağ ayağı üzerinde sol el ile atış yapmalıdır. Başlangıç sıralaması önemli değildir. Atışların belirtilen ayak ve elle yapılması ve her iki taraftan da isabet bulunması gerekir. Aday gerekli isabeti bulana kadar atışlarına devam eder.
7- Aday 6. istasyonda, elindeki topla pas isabeti sağlayamazsa, 3 metre geride duran toplardan birini alarak pası, işaretli alan içerisinden tekrarlar. Olası başarısız paslar için bu alanda dört top bulunmaktadır. Bu dört topta da isabet bulunamazsa aday parkura devam eder ancak adayın parkur bitirme süresine 5sn ceza süresi eklenir.

8- Aday 7. İstasyonda, saha kenarında bulunan toplardan birini alır ve top sürerek savunma engeline yaklaşır ve engelin önünden sıçrayarak atış yapar. Atışların, saha içerisindeki işaretli alana girerek engelin karşısından yapılması gerekir. İsabet bulunamaması durumunda aday geri dönerek saha kenarında bulunan toplardan bir
diğerini alarak atışı tekrarlar. Başarısızlık durumlarında atışlar beşinci tekrara kadar tekrarlatılır. Beşinci son tekrarında başarısız olması durumunda aday son topun ribaundunu alıp, pota altından, herhangi bir şekilde, atış yapmalıdır. Bu atışın, isabetli olması gerekir.
9- Aday, 8. İstasyonda, top sürerek kapılardan ilgili hareketleri yaparak geçmek zorundadır.
10- Aday, 9. İstasyonda, stop sonrası atışında isabet sağlamalıdır. İsabet sağlanamadığı takdirde atış en son arkadan el değiştirme yapılan engelin etrafından dönülerek tekrarlanır. Başarısızlık durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, isabet bulunması gerekir. İsabet sonrasında aday fotoselden koşarak geçer ve parkuru tamamlar. İsabet bulunmadan fotoselden geçen aday diskalifiye edilir.
11- Aday, top sürme ile ilgili istasyonlarda basketbol oyununa ilişkin yaptığı her kural ihlali için 5 saniye ek ceza süresi alır. Bu süre adayın parkur bitirme süresine eklenir ve adayın sınav puanı belirlenir. Atışlarla ilgili istasyonlarda aday isabetli atışı bulana kadar belirtilen sayıda tekrar yapmalıdır.
12- Öngörülemeyen durumlarla ilgili olarak sınav komisyonu toplanarak karar alır.

Tablo 18: Basketbol Uygulama Sınav Parkur Puan Dağılımı

Futbol Uygulama Sınavı
Futbol Uygulama Sınav Parkuru

Futbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan)
Tüm istasyonlar arası geçişler topla dripling şeklinde gerçekleştirilecektir.
1. İstasyon: Top; yerden ayak ile kaldırıldığı anda adayın sınav süresi başlayacaktır. Ayaküstü top sektirme yapıldıktan sonra, top yere değmeden belirtilen engellerin (statik baraj engelleri) üzerinden diğer tarafa atılacak (2-3 top sektirmeden sonra) ve engelin diğer tarafına geçilip topa elle temas yapılmadan, herhangi bir top kontrolü (top engelin üzerinden diğer tarafa atıldığında en geç, zemine değer değmez kontrol edilmelidir, atılan top zeminde sıçradıktan sonra kontrol yapılamaz, yapılır ise harekete baştan başlanır) belirlenen alan içinde yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek. El ile temas edilmesi durumunda harekete baştan başlanacak ve +5sn süre cezası eklenecektir.

 • Top herhangi bir şekilde alan dışına çıkarsa, tekrar istasyon başlangıç noktasına gelinecek ve istasyona top sektirme yapılarak tekrar başlanacaktır.

2. İstasyon: Belirtilen hareket yönünde topla dripling ile geniş slalomlar yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.

 • Topla slalom yapılırken bir engelin slalom yapılmadan geçilmesi halinde; geçilen engelin bir öncesinden slaloma tekrar başlanarak istasyon tamamlanacaktır.

3. İstasyon: Topla dripling sonrasında paslaşma duvarı ile duvar pası yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.

 • Paslaşma sırasında top duvara temas etmeden farklı bir alana giderse; yedek top alınacak ve bu istasyon başarılı bir şekilde tekrarlanarak parkura devam edilecektir.
 • Yedek topun da isabet etmemesi halinde, aday son vurduğu topu alarak tekrar bu istasyonun başlangıcından sınavına devam edecektir.

4. İstasyon: Dripling ile belirtilen hareket yönünde kısa slalomlar yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.

 • Topla slalom yapılırken bir engelin slalom yapılmadan geçilmesi halinde; geçilen engelin bir öncesinden slaloma tekrar başlanarak istasyon tamamlanacaktır.

5. İstasyon: Dripling ile belirtilen alan içerisine girildikten sonra, kaledeki hedef içerisine, hareketli topa vuruş yapılacak. Vuruş yapılan top yere temas etmeden (havadan) kaledeki belirtilen hedefe başarılı bir şekilde atıldıktan (gol olduktan) sonra diğer istasyona geçilecektir.

 • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, hareketli topa vuruş gol oluncaya kadar tekrarlanacaktır. 2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır. Şutlar mutlaka belirtilen alandan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5sn. süre cezası verilecektir.
 • Top sürmeden sonra, top durdurularak atış yapılırsa; atış gol olsa dahi geçersiz sayılacak ve aday yedek top ile belirtilen alan içerisine girerek atışı tekrarlayacaktır.

6. İstasyon: Topla dripling sonrasında paslaşma duvarı ile duvar pası yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.

 • Paslaşma sırasında top duvara temas etmeden farklı bir alana giderse; yedek top alınacak ve bu istasyon başarılı bir şekilde tekrarlanarak parkura devam edilecektir.
 • Yedek topun da isabet etmemesi halinde, aday son vurduğu topu alarak tekrar bu istasyonun başlangıcından sınavına devam edecektir.

7. İstasyon: Ayaküstü top sektirme yapıldıktan sonra, top yere değmeden belirtilen engellerin (statik baraj engelleri kullanılacaktır) üzerinden diğer tarafa atılacak (2-3 top sektirmeden sonra) ve engelin diğer tarafına geçilip topa elle temas yapılmadan, herhangi bir top kontrolü (top engelin üzerinden diğer tarafa atıldığında en geç, zemine değer değmez kontrol edilmelidir, atılan top zeminde sıçradıktan sonra kontrol yapılamaz, yapılır ise harekete baştan başlanır) belirlenen alan içinde yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek. El ile temas edilmesi durumunda harekete baştan başlanacak ve +5sn süre cezası eklenecektir.

 • Top herhangi bir şekilde alan dışına çıkarsa, tekrar istasyon başlangıç noktasına gelinecek ve istasyona top sektirme yapılarak tekrar başlanacaktır.

8. İstasyon: Topla dripling ile işaretli noktadan sağa dönüş yapılarak, vuruş alanı içerisine girilecek ve minyatür kaleye vuruş yapılarak gol atıldıktan sonra diğer istasyona geçilecek.

 • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, yedek toplar ile vuruş gol oluncaya kadar 3 defa tekrarlanır (2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır). 3. vuruştan sonra da gol olmaz ise diğer istasyona geçilir. Şutlar mutlaka belirtilen alandan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5sn. süre cezası verilecektir.

9. İstasyon: Belirtilen noktadan top alındıktan sonra işaretli noktadan sola dönüş yapılarak, vuruş alanı içerisine girilecek ve minyatür kaleye vuruş yapılarak gol atıldıktan sonra geriye dönüp “Bitiş” çizgisi geçildikten sonra süre duracak ve adayın sınav parkuru tamamlanacaktır.

 • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, yedek toplar ile vuruş gol oluncaya kadar 3 defa tekrarlanır (2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır). 3. vuruştan sonra da gol olmaz ise bitiş çizgisine doğru geçilir. Şutlar mutlaka belirtilen alanlardan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5sn. süre cezası verilecektir.

Not: Yukarıda belirtilen istasyonların uygulanması sırasında topa elle temas edilmesi halinde her bir temas için +5 sn süre cezası uygulanacaktır.

Hentbol Uygulama Sınavı
Hentbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan) – KADINLAR

Hentbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan) – ERKEKLER

HENTBOL SINAVI PARKUR KURALLARI
Süre, adayın parkur başlangıç kapısından çıkışıyla başlar.
1. İlk bölümde Aday TK1’den topu alır, TK2’ye kadar top sürerek gider ve TK2’ye bırakır. Farklı bir
topu TK2’den alarak tekrar TK1’e kadar top sürerek gider ve topu TK1’e bırakır.
2. TK3 den topu alarak Y1’e atar. Y1’den yansıyan pası aldıktan sonra Y2’ ye atar.
Y2’den yansıyan pası aldıktan sonra KADIN ADAYLAR 9 metrede bulunan atış çizgisini – ERKEK ADAYLAR 11 metrede bulunan atış çizgisini ihlal etmeyerek kalenin üst köşelerinde bulunan 60×60 hedeflerden birine atış yapar. Bu bölümde top sürmek yasaktır.
3. Yakın atış bölümüne istediği yönden başlar. Başladığı yönün çaprazında bulunan pas yansıtıcısına pas atar ve yansıtıcıdan gelen topu uzak olan 60×60 hedefe atışı yapar. Bu bölümde top sürmek yasaktır.
4. Bu bölümde aday Y5’e 7 metre mesafedeki atış çizgisini ihlal etmeden, isabetli üç pas yapmak zorundadır. Pası top yere çarpmadan ve çizgi ihlali yapmadan tutmak zorundadır. Üçüncü pası tuttuktan ve topu bıraktıktan sonra sürat koşusu bölümüyle bitiş kapısında parkuru sonlandırır.
Bitiş kapısında fotosel süreyi durdurur ve parkur tamamlanır.
GENEL AÇIKLAMALAR

 • Uluslararası hentbol oyun kuralları geçerlidir.
 • Parkurda, adayın hareketlerini gözlemleyen en az bir öğretim elemanı bulunur.
 • Aday, öğretim elemanının uyarılarına uymak zorundadır.
 • TK8’de dört top, kalan tüm top kutularında iki top vardır.
 • Bölüm atlayan veya parkuru bırakan aday diskalifiye olur.
 • Top kutularında bulunan topları kurallar dışında kullanan adaylar diskalifiye olur.
 • Parkur içerisinde oluşabilecek sıra dışı durumlarda, son karar jüriye aittir.

PARKUR UYGULAMASI
1. Aday, ilk bölümde, TK1’den aldığı topla top sürme hatası yaparsa TK1’e döner ve diğer topu alır. İkinci top ile hata yapılırsa TK2’ye geçilir. TK2’ye kurallar içinde bırakılan topun dışındaki bir topu alarak, topu sürer ve TK1’e bırakır. İlk topta hata yapılırsa tekrar TK2’ye dönerek ikinci topu alır ve top sürerek TK1’e bırakır. TK2’de ki her iki top ile de hata yapılırsa bölüm ikiye geçer.
2. Adım hatası, top sürme hatası, topu yansıtıcıya isabet ettirememe, yansıtıcıdan gelen topu tutamama ya da düşürme, adayın yere düşmesi, çizgiye basma ve gol olmama durumlarında o bölümdeki topları bitirinceye kadar uygulamayı sürdürür.
Bölüm iki içerisindeyken; topu Y1 de kaybettiği durumda TK3’e, Y2 de kaybettiği durumda TK4’e, kaleye atışta başarı yok ise TK5’e döner.

3. Yakın atış bölgesinde top kaybı durumunda ise hangi top kutusundan (TK6,TK7) topu aldıysa o kutuya geri döner. TK6’dan alınan toplar H1’e, TK7’den alınan toplar H2’ye atılmak zorundadır (atış bölgesine uzak köşedeki hedef).
4. Topun alındığı kutuda ki tüm toplarda başarısız (pas, kale atışı) olursa, sonraki bölüme geçer ve kutu başına 5 saniye kaybeder.
5. Paslaşma için TK8’de 4 top vardır. Aday birinci topu alır atış çizgisine geçer. Üç adet geçerli pas yapma zorunluğu vardır. Topun yere düşmesi, isabetsiz pas ya da topu tutamaması durumlarında TK8’de ki diğer toplardan birini alır. TK8’de bulunan toplar bitene kadar üç geçerli pas yapılamamışsa ve/veya aday üç geçerli pas yapmış fakat topu TK8’e bırakmadan koşuya başlamış ise 5 saniye kaybeder.

TABLO 21. Hentbol Sinav Parkuru Puan Dağılımı

Ritmik Cimnastik Uygulama Sınavı
Bu spor dalında aday, aletsiz seri ve ayrıca beş aletten tercih ettiği bir aletle müzik eşliğinde toplam iki seri sunacaktır. Element zorluğu ve müzik seçimi adayın kendisine bırakılmıştır. Serinin süresi 1.15–1.30dk arasında olmalı ve seri sunumları, branşa özel giysi ile yapılmalıdır. Oluşturulan her bir seri 50 puan ve toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her seriye ilişkin gereklilikler, istenilen vücut ve alet zorlukları/elementleri aşağıda belirtilmiştir.

Aletsiz Seri (50 Puan)
Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 20 puan) en az 4
Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir
Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir

İp Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2
*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1
*Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir
*Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir
Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.
*Öne, geriye veya yana çevrilen ipin bir sıçrama/atlama ile içinden geçiş
* Öne, geriye veya yana çevrilen ipin içinden küçük hoplama serisi (en az 3) ile geçiş
*İpin bir ucunun bırakılıp yakalanması, sipiraller
*Sekizler, büyük daireler, ipin iki ucunun iki elle yakalanması
*Rotasyonlar (en az 3), küçük fırlatma ve yakalamalar, fırlatma ve yakalamalar, ipin kullanımları, ipin vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

Çember Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2
*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1
Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir
Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde
yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir
Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.
*Vücudun tamamı veya bir bölümü ile çember içinden geçiş
*En az iki vücut bölümü üzerinde ve yerde çemberin yuvarlanması
*Elde (en az 3), vücut üzerinde (en az 1) rotasyonlar ve yerde (en az 3), vücut üzerinde,
vücudun bir bölümünde (en az 1) çemberin kendi ekseni etrafında rotasyonları
*Çemberin üzerinden geçiş, küçük fırlatma ve yakalamalar
*Fırlatma ve yakalamalar, çemberin kullanımları, çemberin vücudun bir bölümü üzerinde
dengelenmesi

Top Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2
*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1
*Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde
yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir
Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.
*Topun vücudun en az iki bölümü üzerinde ve yerde yuvarlanması
*Küçük zıplatma serileri; yerde (en az 3) ve vücudun bir bölümü üzerinde
*Gövdenin geniş bir hareketi ve kolların dairesel hareketi ile topun sekiz figürleri
*Bir elde topun yakalanması, küçük fırlatma ve yakamalalar, Fırlatma ve yakalamalar
*Topun kullanımları, topun vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

 Labut Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2
*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1
*Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir
Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.
*Değirmenler 2 farklı düzlem
*Bir ve her iki labutla küçük daireler (en az 3) farklı düzlemlerde
*İki labutun asimetrik hareketleri
*Bir ve iki labutu aynı anda ve asimetrik, kaskade fırlatma, küçük fırlatma ve yakalamalar
*Labut/ların kullanımları, fırlatma ve yakalamalar, labut/ların vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

 Kurdele Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)
*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı
*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı
*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2
*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1
*Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir
Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.
*Spiraller (en az 4-5 dalga)
*Zig-zag lar (en az 4-5 dalga)
*Kurdele ile oluşturulan şeklin içinden ve üzerinden geçiş
*“Echappe”, “Boomerang” ve küçük fırlatma ve yakalamalar
*Kurdelenin kullanımları, fırlatma ve yakalamalar, kurdelenin vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi
Not: Uygulama puanı kesintileri 2013-2016 Uluslararası Ritmik Cimnastik değerlendirme kurallarına (http://www.turkcimfed.gov.tr) göre yapılacaktır.

Tenis Uygulama Sınavı
Tenis Uygulama Sınavı Puanlaması (Erkek – 100 Puan)

Tenis Uygulama Sınavı Puanlaması (Kadın 100 Puan)

1. Yer vuruşlarının derinlik değerlendirmesi,
2. Yer vuruşlarının hassasiyet değerlendirmesi,
3. Vole vuruş değerlendirmesi,
4. Servis değerlendirmesi.
YER VURUŞU DERİNLİĞİ (Şekil 1)
Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyici ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi adayın önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere toplam 10 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 10 vuruşun her birisine, karşı alanda birinci ve 2. düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak kursiyerin yer vuruşu derinlik puanı bulunur.

Bölge ve Güç alanı puanları aşağıdaki gibi verilir;

Bölge Puanı – Topun birinci sekmede düştüğü alana karşılık gelen puan Şekil 1’de gösterilmiştir.
Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top tekler kort alanında herhangi bir yere düştüğünde ve ikinci sekme arka çizgi ile güç çizgisi arasına düştüğü zaman, 1 ekstra puan verilir.
Güç Alanı – Çift Puan – Top tekler kortunda herhangi bir yere düştüğünde ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğüne, aldığı puan 2 ile çarpılır.
“ 0 ” Puan- Topun ilk düştüğü yer normal tekler alanı dışında ise verilir.
Uyum- Tekler sahası içerisine düşen her vuruş için ekstra 1 puan verilir.

Yer vuruşu derinliği çalışması bölümünü tamamlamak ve skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

VOLE VURUŞU (Şekil 2)

Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyici ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi kursiyerin önünde, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere, kalça ile omuz seviyesi arasında, 10 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vole vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 10 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk düştüğü bölgeye göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak adayın vole vuruşu puanı bulunur.

Vole vuruşunda Güç Alanı – 1 ve 2 Ekstra Puanları verilmez.
“ 0 ” Puan – Topun belirtilen alanlar dışında bir yere düştüğünde verilir.
Uyum – Hata olmayan her vuruş için 1 ekstra puan verilir.
Vole derinliği çalışması bölümündeki toplam skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

 

YER VURUŞU HASSASİYETİ (Şekil 3)

Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyicileri ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi adayın önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak 12 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 12 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk ve 2. düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak adayın yer vuruşu derinlik puanı bulunur. Atılan toplam 12 topun ilk altısı paralel (forehand/backhand), diğer altısı çaprazlara vurulacaktır.

Güç puanları aşağıdaki gibi verilir;

Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top tekler kortunda herhangi bir alana düştüğünde ve ikinci sekme
arka çizgi ile güç çizgisi arasında olduğunda, 1 ekstra puan verilir.
Güç Alanı – Çift Puan – Top tekler kortunda herhangi bir alana düştüğünde ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir.
“0” Puan – Topun ilk sekmesi normal tekler oyun alanı dışında olursa.
Uyum- Hata olmayan her vuruş için ekstra 1 puan verilir.
Yer vuruşu doğruluk çalışmasında elde edilen skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

SERVİS VURUŞU (Şekil 4-12)

Servis Değerlendirmesi: Aday 12 servis atar. Sağdan atılan servisler; 3 servis birinci servis kutusunun geniş alanına, 3 servis birinci servis kutusunun orta bölümüne, Soldan atılan servisler; 3 servis ikinci servis kutusunun orta bölümüne ve 3 serviste ikinci servis kutusunun geniş bölümüne.
Puanlar topun birinci ve ikinci sekmesine göre verilir. Eğer birinci servis doğru servis kutusuna atılırsa, ikinci servis gerekmez.

Tam Puanlar Aşağıdaki Gibi Verilir.

Birinci Servis:

2 Puan – Top doğru servis kutusu alanına atıldığında
4 Puan – Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında

İkinci Servis:

1 Puan: Top doğru servis kutusu alanına atıldığında.
2 Puan: Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında.

Servis Puan Alanı ve Güç Alanı puanları aşağıdaki gibi verilir:

Servis Puan Alanı – Top doğru servis kutusuna atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına (servis puan alanı) düşerse puanlama yapılır.
Güç Alanı – Çift Puan – Top doğru servis karesine atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir.
“ 0 ” Puan – Topun ilk sekmesi doğru servis kutusunun dışında olduğu zaman.

Atılan servisin mutlaka topun doğru servis kutusu/hedeflenen alana düşüp daha sonra topun ikinci sekmesinde “servis puan alanı” na ya da güç alanına düşmesi gerekmektedir. Bunun dışında topun ikinci sekmesinde herhangi bir alana düştüğünde puan verilmeyecektir.
Uyum ( Tutarlılık ) – Her serviste top doğru servis kutusuna düştüğünde 1 ekstra puan verilir. ( 1.veya 2. Servis )
Birinci Servisin Puanlandırılması (Şekil 5-8)
1. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşerse;

2. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşmezse;

İkinci Servisin Puanlandırılması (Şekil 9-12)
1. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşerse.

2. Servis Doğru Servis Karesine Atılır Ancak Taralı Alana Düşmezse

 

          Voleybol Branşı Uygulama Sınavı Parkuru

İSTASYON                                                                                                                                                                                                                                                                               UYGULAMA


1.Duvarda Parmak Pas                                                                                             Hedefe Öne Parmak Pas (5 adet), beşinci pastan sonra 1 kontrol pas, duvara geriye pas (1 adet)

2.Duvarda Manşet Pas                                                                                              Hedefe Öne Manşet Pas (5 adet), beşinci manşet pastan sonra 1 kontrol manşet, duvara geriye                                                                                                                                                 manşet,  pas (1 adet)

3.Duvarda Smaç-Manşet                                                                                          1 set = Duvara Smaç + Gelen Topu Baş Üzerine 1 Kontrol Manşet Pas + Baş Üzerine 1 Kontrol           (5 set)                                                                                                                           Manşet Pas veya 1 Kontrol Parmak Pas

4. Duvara Tenis Servis ve Karşılama                                                                      1 set = Hedefe Servis + Gelen Topu Baş Üzerine 1 Kontrol Manşet + Hedefe Parmak Pas
(3 set)

5. Filede smaç                                                                                                               Filede hücum noktasından (HN) top makinesinin attığı topa 1 adet Paralel + 1 adet Çapraz smaç                                                                                                                                             (sınırlandırılmış alanlara: Şekil 2 A ve B bölgeleri)

GENEL AÇIKLAMALAR:

 • Aday, aday numarasını göğsünün üzerinde tutarak sınav serisini kayıt altına alacak kameraya gösterir. Kameramanın onay işaretini gördüğünde aday sınava başlamak için hazırlanır.
 • Aday elindeki sınav topuyla birlikte başlangıç fotoselinden geçtiğinde süre başlar. Aday, seriyi tamamlayıp bitiş fotoselinden geçtiğinde süre durur. Adayın puanı bu süre üzerinden belirlenir. En düşük puana karşılık gelen süre içinde serisini tamamlayamayan adayın sınavı sonlandırılır.
 • Duvar serisi tek bir topla gerçekleştirilir. Aday topu kaçırırsa, topun peşinden gidip topu alır ve hedefin karşısına geçerek sınava kaldığı yerden devam eder.
 • Topun salon tavanına, cam pervazına vb. yerlere sıkışması gibi istisnai durumlarda aday, komisyonun vereceği yedek sınav topunu alarak serisine kaldığı yerden devam eder.
 • Aday her bir istasyonda belirtilen sayıda hedefe isabet ve tekrar gerçekleştirinceye kadar istasyondaki harekete devam etmek zorundadır. Hedef sınır çizgileriyle belirlenen kare alanın iç bölümüne veya hedef sınır çizgileri üzerine temas eden toplar “hedefe isabet” olarak değerlendirilir (Şekil 1).
 • Belirtilen sayıda hedefe isabet gerçekleştirildiğinde aday bir sonraki istasyondaki harekete başlar. Adayın topu tutmadan devam etmesi avantajdır.
 • Aday, “İstasyonlara Yönelik Açıklamalar” bölümündeki talimatları ihlal etmediği sürece sınav serisi sırasında istediği an topu tutabilir veya fazladan kontrol manşet pas / kontrol parmak pas kullanabilir.
 • Duvara smaç, geriye parmak pas ve geriye manşet sonrası duvara atılan topun hedefe isabet etme zorunluluğu yoktur. Ancak top duvara temas etmek zorundadır. Tenis servisler sonrasında kontrol manşetle karşılanan toplar parmak pasla hedefe gönderilmelidir.
 • “Parmak pas, manşet pas, smaç manşet” çizgisi ve “servis çizgisi” ihlal edildiğinde, tekrar/set geçersiz sayılır. Aday tekrarı veya seti tekrar etmelidir.
 • Komisyon, adayın topa vuruşlarında uluslararası voleybol oyun kurallarına göre hatalı vuruş (top taşıma, çift vuruş vb.) yaptığını tespit ederse o vuruşun yapıldığı tekrarı/seti geçersiz sayar.

 

İSTASYONLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR:

Yelken Uygulama Sınavı
Yelken Uygulama Sınav Parkuru

YELKEN UYGULAMA SINAVI (100 Puan)

Yelken Sınavı, Karşıyaka Yelken Kulübü parkurunda gerçekleşecektir. Uygulama sınavı, laser sınıfı tekne (kadınlar, laser radial, erkekler, laser radial/standart) ile yapılacaktır. Adaylar kendi tekne, yelken ve malzemeleri ile sınava katılacaklardır. Adayların kaç kişi start edecekleri komisyon tarafından belirlenecektir. Uygulama sınavı, Türkiye Yelken Federasyonu “Genel Yarış Talimatı”na göre uygulanacaktır. Puanlama, yarışma sonucuna göre değil, branşın teknik özelliklerini uygulama becerisine göre yapılacaktır. Parkur içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir.
Uygulanışı;

 • Start hattında bekleme ve en iyi yerden çıkış 20 puan(1’den 20’ye kadar derecelendirme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir.

– Hava şartlarına göre avantajlı yerden çıkış(5 puan)
– Start hattından hareketli çıkış (5 puan)
– Start hattında yer tutma (5 puan)
– Kural ihlali yapmadan start etmek (5 puan)

 • Orsa seyrinde, 1 numaralı şamandıraya 5 tramola ve üstünde girmek zorunludur. Yapılan 5 tramola 5’er puan (her tramola için 1’den 5’e kadar derecelendirilme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir(toplam 25 puan).

– Hava şartlarına göre doğru teknikte tramola atış (3 puan)
– Hava şartlarına göre tekneyi durdurmadan maksimum süratte dönüşü tamamlamak(2 puan)

 • Pupa seyrinde 3 nolu şamandıraya inişte 5 kavança atmak zorunludur. Yapılan 5 kavança 5’er puan (her kavança için 1’den 5’e kadar derecelendirilme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir(toplam 25 puan).

– Hava şartlarına göre doğru teknikte kavança atış (3 puan)
– Hava şartlarına göre tekneyi durdurmadan maksimum süratte dönüşü tamamlamak(2 puan)

Orsa, Apaz ve Pupa Seyirlerinde tekne kullanım tekniği 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir(30 puan).

– Orsa seyrinde hava şartlarına göre teknenin en doğru teknikte ve süratli kullanımı(10 puan)
– Apaz Seyrinde hava şartların göre yelken triminin yapılması ve en doğru vücut hareketlerinin kullanılması(10puan)
– Pupa seyri hava şartlarına göre yelken triminin yapılması ve en doğru vücut hareketlerinin kullanılması(10 puan)

Yüzme Uygulama Sınavı

Adaylar zamana karşı 100m serbest yüzerek 100 puan üzerinden Tablo-23’e göre değerlendirileceklerdir. Adaylar sınava yüzücü mayosu, yüzücü bonesi ile katılmak zorundadır. Adaylar tercih etmeleri halinde; yüzme gözlüğü ile sınava katılabilirler. Sınavın yapılacağı havuz, Ege Üniversitesi yüzme havuzudur. Dereceler elektronik el kronometresi ile alınacaktır. Kronometre, standart yüzme çıkışlarında uygulandığı üzere “Take your marks” komutu ardından çalınacak düdük sinyali ile başlatılacaktır. Uygulamalı sınavda, numara sırasına göre aynı anda sadece 1 aday yüzdürülecektir.