T.C

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

 

 

29 AĞUSTOS-02 EYLÜL / 2018

 

 

ADRES

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İzzet Baysal Kampüsü – 14030 Gölköy – Bolu

www.ibu.edu.tr

Santral: 0 (374) 254 10 00

BESYO Müdürlük: 0 (374) 253 45 71 Faks: 0 (374) 253 46 36

 

İÇİNDEKİLER Sayfa No
BÖLÜM 1. BEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEKOKULU TANITIMI 5
BÖLÜMLER 6
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 6
AntrenörlükEğitimiBölümü 7
Spor Yöneticiliği Bölümü 8
Lisansüstü Programlar 9
Tesisler 9
BÖLÜM 2. TÜM ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) 2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 14
Kontenjanlar 14
Başvuru Koşulları 14
Başvuru için Gerekli Evraklar 15
Sınav Giriş Kartı 16
İtirazlar 16
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI 17
Başvuru Tarihleri 17
Sınav Tarihi ve Yeri 17
Özel Yetenek Sınavı Testleri 18
Değerlendirme 18
Kayıt Hakkı ve Yerleştirme 20
ÖZELYETENEK SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSELTESTLER 21
1500 Metre Koşu Testi 21
30 Metre Sürat Koşusu Testi 22
Modifiye T-Çeviklik Testi 23
Geriye Sağlık Topu Atma Testi 24
SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOSU 25
Sporculuk Seviyesi Puanı 25
Antrenörlük ve Hakemlik SeviyesiPuanı 26
EKLER 27
EK 1. 30 Metre Sürat Koşusu Testi Puan Tablosu 27
EK 2. Modifiye T-Çeviklik Testi Puan Tablosu 28
EK 3. Geriye Sağlık Topu Atma Testi Puan Tablosu 29
BÖLÜM 3. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI 30
Kontenjanlar 30
Başvuru Koşulları 30

 

Başvuru için Gerekli Evraklar 32
Sınav Giriş Kartı 32
İtirazlar 33
ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI 33
Başvuru Tarihleri 34
Sınav Programı 34
Değerlendirme 34
Kayıt Hakkı 35
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ 35
Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı Puanı 35
Yerleştirme Puanı Hesaplanması 35
ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSELTEST 36
400 Metre Koşu-Yürü Testi 36
SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOLARI 36
Sporculuk Seviyesi Puanı 36
Hakemlik ve Antrenörlük SeviyesiPuanı 37

 

BÖLÜM 1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNU TANITIMI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1993-1994 öğretim yılında, Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve 1995 yılında yüksekokul olmuştur. 1993-1994 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne, 2000-2001 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren de Spor Yöneticiliği Bölümü’ne lisans düzeyinde öğrenci almaya başlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun genel amacı Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ilk ve ortaöğretim kurumlarına beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör ve yönetici yetiştirmek, ayrıca özel sektörde çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler vb.) görev yapabilecek liderler yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temellerini atmak da hedeflerimiz arasındadır.

Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin eğitimleri süresince uluslararası işbirliğine önem vermektedir. Bu bağlamda yüksekokulumuzun Erasmus+ kapsamında 11 farklı Avrupa Üniversiteleriyle, yılda 22 öğrenci değişim kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuz, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde, öğrencilerimize 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuma fırsatı sunmaktadır.

YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ

Yüksekokul Müdürü                                : Doç. Dr. Ümid KARLI

MüdürYardımcısı                                      : Dr. Öğr. Üyesi Hanifi ÜZÜM

MüdürYardımcısı                                      : Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

 

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                  : Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz UÇAN Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü  : Doç. Dr. Ünal KARLI

Spor Yöneticiliği Bölümü                          : Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN

 

BÖLÜMLER

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana faaliyet gösteren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel amacı; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi nitelikli öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrencilerimizin erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları genç nüfusa sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde yer alan dersler, alanında kendilerini yetiştiren nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, masa tenisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik cimnastik, kaya tırmanışı, dağcılık vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet okulları ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanı vardır.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu (dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda temelde antrenman (hareket) eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan çalışmalar çerçevesinde (anatomi, fizyoloji, beslenme, biyomekanik, psikoloji,  sosyoloji, yönetim, istatistik vb.) eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim alırken, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait çok sayıda ders görmektedirler.

Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüz, değişik branşlarda antrenörler (artistik cimnastik, atletizm, badminton, basketbol, fitness, futbol, güreş, hentbol, tenis, voleybol vb), spor uzmanları, spor koordinatörleri ve spor alanında bilim adamları yetiştirmek amacındadır.

Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı; spor kulüpleri, sponsorluk ve  antrenörlük yasası ile spor alanında yapısal değişiklikler yaratarak, lisans mezunu spor adamlarına iş olanakları yaratma çabası içerisindedir.

Bölümümüz mezunlarının uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanı vardır. Ayrıca mezunlarımız, Eğitim Fakültelerinden aldıkları pedagojik formasyon eğitimiyle de beden eğitimi öğretmeni olabilmektedirler.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı; gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktır. Spor yöneticisi olmak isteyen öğrenciler, üniversite ortamının sağladığı; sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirileceklerdir.

Dört yıllık eğitimin içerisinde; hukuk, iktisat, muhasebe, pazarlama, rekreasyon, bilgisayar, işletme gibi genel alan bilgisinin ardından, spor hukuku, spor pazarlaması, spor sosyolojisi, spor yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır. Ayrıca çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler sunularak, spor yöneticiliği lisans programında okuyan öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirme imkanı sağlanmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticilerin, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanı oluşmaktadır. Ayrıca mezunlarımız, Eğitim Fakültelerinden aldıkları pedagojik formasyon eğitimiyle de beden eğitimi öğretmeni olabilmektedirler.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksekokulumuzda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı olmak üzere 3 ayrı alanda yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

DOKTORA PROGRAMI

Yüksekokulumuzda; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 2 ayrı alanda doktora eğitimi yapılmaktadır

BURS

Yüksekokulumuz bölümlerini birinci sırada kazanan adaylara İzzet Baysal Vakfı tarafından karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca bölüm tarafından belirlenen başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs sağlanmakta ve üniversitemizin spor tesisleri ile ilgili hizmetlerinde kısmi statülü çalışmaolanağı sunulmaktadır.

TESİSLER

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerini bünyesinde bulunduran Yüksekokulumuz, fiziksel donanımı ile üniversitemizde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

BAİBÜ Gölköy Kampüsü’nde spor kompleksi için ayrılan alanda; kompleksi oluşturan yapılarla birlikte oturma ve açık dinlenme alanları da oluşturulmuştur. Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüsü çevreleyen meşe ormanlarının etrafından dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren hayat yolu parkuru bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz; Gölköy Kampüsü ortasında iki katlı merkez binası, yanında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde; ders salonları, laboratuvar, modern soyunma odaları, öğrenci kantini, idari ve öğretim elemanları ofisleri bulunmaktadır.

Ayrıca 1500 m2’lik oyun alanı, 3 dershane, fizyoloji laboratuvarı ve havalı silahlar atış poligonu içeren 3’üncüspor salonu da kullanıma açılmıştır.

Açık oyun alanları olarak; sentetik yüzeyli futbol sahası, futbol sahasının etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSI, Çevre Koruma Vakfı ve Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal Kültür Merkezinde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu mevcuttur.

25 metrelik kapalı yüzme havuzu ve 420 m2’lik Fitness Salonu İzzet Baysal Kampüsünde üniversitemiz mensupları ve halka hizmet vermektedir.

Yüksekokulumuza 2015 yılında 2 kattan oluşan 2000 m2’lik alana sahip Çok Amaçlı Spor Salonu eklenmiştir. Salon içinde; güreş ve tekvando gibi mücadele sporlarının yapılabileceği salon, tırmanma duvarı, okçuluk eğitim alanı, ritim eğitimi ve dans salonu, soyunma odaları, bilgisayar laboratuvarı ile 50 kişilik seminer salonu yer almaktadır.

BÖLÜM 2

TÜM ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) 2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KONTENJANLAR

2018-2019 Öğretim yılında, bölümlere ayrılan erkek ve kadın kontenjanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir

BÖLÜMLER
Antrenörlük Eğitimi

(I. Öğretim)

Antrenörlük Eğitimi

(II. Öğretim)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü

(I. Öğretim)

Spor Yöneticiliği Bölümü

(II. Öğretim)

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Milli Sporcu Kontenjanı 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Engelli Aday Kontenjanı 2 2 2 2 2 2 2 2
Diğer Aday Kontenjanı 20 12 20 12 25 16 20 12 20 12
Toplam Kontenjan 25 15 25 15 28 17 25 15 25 15
GENEL TOPLAM

KONTENJAN

40 40 45 40 40

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza toplam 205 (128 erkek, 77 kadın) öğrenci alınacaktır. Yeterli sayıda erkek veya kadın sporcu başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır. Her bölümün kontenjanı içerisinden %10 milli sporcular için kontenjan ayrılacaktır. Milli sporcu kontenjanına başvuru yapan sporcular, başvuru yaptıkları kontenjan için kendi aralarında değerlendirileceklerdir. 180 TYT puanının üzerinde puana sahip olan milli sporcular, istemeleri halinde milli kontenjanından başvuru yapmayarak, diğer adaylarla değerlendirilmek isteyebilirler. Yeterli sayıda milli sporcu başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
 • Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) en az 180,000 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı almış olmaları (Liselerin Spor alanlarından mezun olanlar dahil),
 • Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak olan milli sporcu adaylar, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) en az 150,000 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı almış olmaları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Aday başvuru formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır),
 • Online başvuru formu çıktısı,
 • 2018 yılına ait YKS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
 • Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı olan Pasaportlar da kabul edilecektir),
 • Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),
 • Sportif öz geçmiş değerlendirmesinden yararlanmak isteyen adayların; Tablo A’da bulunan Sporculuk Seviyesi Puanı kriterlerinden “lisanslı sporculuktan” puan alabilmeleri için en az 3 yıllık, Tablo B’de bulunan Hakemlik ve Antrenörlük Seviyesinde puan alabilmeleri için en az 12 aylık geçerli olan belgelerinin aslı ya da  noter tasdikli sureti,
 • Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek Lisesinin “Spor” alanlarından başvuru yapacak adaylar, öğrenim gördükleri kurumlarından, 30.03.2012 tarihine kadar mezun olan veya bu tarihte kayıtlı olan öğrenciler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde ek puan için değerlendirmeye alınacaklardır.
 • Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır. ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.
 • “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi olan Sağlık Raporu

ÖNEMLİ UYARI: Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup olmadığı  vb.  gibi  şahsi  bilgilerini  kontrol  etmek  ve  buna  göre   ön  kayıt   yaptırmak

zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda,  bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

SINAV GİRİŞ KARTI

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı verilir. Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı ile diğer bir resmi kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar Özel Yetenek Sınav Giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.

İTİRAZLAR

 • Adaylar Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili testler tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen yapılmayan başvurular itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza konu olan durumu detaylandırarak bildirmesi
 • Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen süreden sonra yapılacak itirazlar kabul

2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

Öğrenci adayları, sınav giriş belgesi, geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ve marka haricinde yazı, amblem veya şekil bulunmayan spor kıyafetleriyle (şort, tek renk tişört veya eşofman, spor ayakkabısı) sınavlara katılmak zorundadırlar.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular 06-12 Ağustos 2018 tarihlerinde online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapan adaylar kesin müracaatlarını 13-15 Ağustos 2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (08:00-16:30) BAİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne evraklarını şahsen teslim edip aday numaralarını alarak tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

SINAV TARİHİ ve YERİ

Sınavlar 29 Ağustos-02 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve “www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

Her aday, kendi aday numarası için belirtilen zaman aralığında sınav yerinde olmak ve yetenek sınavına katılmak zorundadır. Özel Yetenek Sınavı, BAİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesislerinde belirtilen tarih ve zaman aralığında yapılacaktır.

NOT: Tüm programlar için tek sınav yapılacak olup, adaylar tercih sırasına göre yerleştirilecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ

Özel yetenek sınavında yer alan test ve değerlendirme kriterleri ve bölümlere göre alınabilecek en yüksek puanlar aşağıda sunulmuştur.

ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP)
 

AŞAMALAR

 

TESTLER

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü
1. Aşama 1500 m Koşu Testi 1-2 ELEME
 

2. Aşama

30 m Koşu Testi 50 50 50
Modifiye T-Çeviklik Testi 50 50 50
Geriye Sağlık Topu Atma Testi 50 50 50
3. Aşama Spor Özgeçmişi 100 100 100
TOPLAM PUANLAR 250 250 250
¹ Olimpik branşlarda milli olan sporcular 1500m Koşu Testinden muaftır

² Kadınlar Adaylar; 6 dakika 50 saniyeden daha az sürede, Erkekler Adaylar ise; 5 dakika 50 saniyeden daha az sürede koştuklarında, diğer aşamalara geçmeye hak kazanacaklardır.

DEĞERLENDİRME

Özel Yetenek Sınavları Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanacak ve uygulanacaktır. Sınav sonuçları puan halinde ifade edilecek ve bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında ÖSYM tarafından ilan edilen formül kullanılacaktır. İlgili formülün ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişiklikler aynen yansıtılacaktır. Hesaplamada kullanılacak puanlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP -SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
 3. 2018-TYT Puanı (TYT-P)

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Spor Alanından Gelenler (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.

Aday Spor Alanından Geliyor ise;

Yerleştirme Puanı= (1.17 x ÖYSP-SP)+(0.11 x OBP)+(0.22 x TYT-P)+(0.03 x OBP)

Aday Diğer Alanlardan Geliyor ise;

Yerleştirme Puanı= (1.17 x ÖYSP-SP)+(0.11 x OBP)+(0.22 x TYT-P)

NOT: Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için özel yetenek sınavında uygulanan tüm fiziksel testlere katılması zorunludur. Adayların fiziksel testlere kendileri için ilan edilen tarih ve saatlerde girmeleri zorunludur. Testlere zamanında gelmeyen adaya her ne sebeple olursa olsun yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Özel yetenek sınavında karşılaşılabilecek ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzda yer almayan istisnai durumlarda, karar verme yetkisi, özel yetenek sınav komisyonuna aittir.

KAYIT HAKKI ve YERLEŞTİRME

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümleri için ortak bir sınav yapılacak olup adaylar tercih sıralarına göre yerleştirilecektir. Sınav sonucunda Beden Eğitimi Öğretmenliğine 45 öğrenci (28 erkek+17 kadın), Antrenörlük Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim, Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim programlarının her birine ise 40’ar öğrenci (25 erkek+15 kadın) kayıt olmaya hak kazanacaktır. Yeterli sayıda erkek veya kadın sporcu başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır. Her bölüm kontenjanı içerisinden %10 milli sporcular için kontenjan ayrılacak ve programların her birine 3 erkek ve 1 kadın milli sporcu alınacaktır. Milli sporcu kontenjanının dolmaması halinde ise kontenjan diğer adaylardan tamamlanacaktır. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilecek, yine eşitlik söz konusu ise puan türüne bakılmaksızın TYT’deki en yüksek puana sahip olan aday tercih edilecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSEL TESTLER

1500 METRE KOŞU TESTİ

Adayların dayanıklılık performansı, 1500 metre koşu testi ile ölçülecektir. Aday, 350 metrelik sentetik zeminli atletizm pistinde, kulvarsız olarak koşarak 1500 m’yi (4 Tur

+ 100 m) belirlenen süre içerisinde koşar. Koşular 30’ar kişilik gruplar halinde, başlama işaretiyle birlikte kronometrenin çalışmasıyla başlar. Adayların, koşu  esnasında geçtikleri turlar, görevliler tarafından kayıt edilir. Her adaya yalnızca 1 (bir) koşu hakkı verilir. 1500 m koşu testini, kadın adaylar 6 dakika 50 saniyeden, erkek adaylar ise 5 dakika 50 saniyeden daha az sürede koşmaları gerekmektedir. Belirlenen sürelerde koşamayan adaylar, özel yetenek sınavının 2.ci aşamasında bulunan fiziksel testlere katılamayacaklardır.

30 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ

Adayların sürat değerleri, 30 metre (m) sürat koşu testi ile ölçülecektir. 30 metre

(m) sürat koşu testi; kapalı alan ve parke zeminde, fotosel ile süratin ölçüldüğü bir testtir. Aday, 30 m başlangıç çizgisinin 10 cm gerisinde bulunan çizgiye (ayak koyma çizgisi) ayağını (sağ veya sol) yerleştirir. Çıkış işaretinden sonra aday hazır olduğunda koşuya başlar. Koşu mesafesinin sonunda bulunan fotoselden geçerek koşuyu bitirir.

Adaya, ardışık olmayan 2 (iki) koşu hakkı verilir ve en iyi derecesi (en düşük zaman saniye olarak) değerlendirmeye alınır. 30 Metre Sürat Koşusu testi sonuçlarına ait puanlama EK 1‘de verilmiştir.

 

MODİFİYE T-ÇEVİKLİK TESTİ

Adayların çeviklik değerleri, Modifiye T-Çeviklik testiyle ölçülecektir. Modifiye T-Çeviklik testi; kapalı alan ve parke zeminde, fotosel ile çabukluğun ölçüldüğü bir testtir. Aday, başlangıç çizgisinin 10 cm gerisinde bulunan çizginin hemen gerisine ayağını (sağ veya sol) yerleştirir. Çıkış işaretinden sonra aday hazır olduğunda koşuya başlar.

Aday sırasıyla;

 1. 1 numaralı engelin sol tarafından geçerek 2 numaralı engele doğru koşar.
 2. 2 numaralı engelin sağ (veya sol) tarafından geçerek 3 numaralı engele doğru koşar.
 3. 3 numaralı engelin sağ (veya sol) tarafından geçerek 1 numaralı engele doğru koşar.
 4. 1 numaralı engelin solundan geçip, bitiş çizgisinde bulunan fotoselden geçerek testi

Adaya, ardışık olmayan iki koşu hakkı verilir ve en iyi derecesi (en düşük zaman) değerlendirmeye alınır. Modifiye T-Çeviklik testi sonuçlarına ait puanlama EK 2‘de verilmiştir.

GERİYE SAĞLIK TOPU ATMA TESTİ

Adayların üst gövdesine ait kuvvet değerleri, geriye doğru sağlık topu atma testi ile ölçülecektir. Aday, atış alanının 10 cm önünde bulunan çizgiye, atış yönüne sırtını dönerek, her iki ayağının topuğunu koyar ve atış yapmak için hazır hale gelir. Erkekler 3 kg. kadınlar 2 kg’lık sağlık topunu iki elle, baş üzerinden geriye doğru atar. Atış sonrası, atış alanı başlangıç çizgisi ile topun düştüğü yer (başlangıç çizgisine en yakın nokta) arasındaki mesafe (m) ölçülür.

Adaya, ardışık 2 (iki) atış hakkı verilir ve en yüksek derecesi değerlendirmeye

alınır.

Geriye doğru sağlık topu atma testi sonuçlarına ait puanlama EK 3’te verilmiştir.

Topun baş üzerinden atılmaması (sağlık topunun vücudun sağ ya da sol tarafından elden çıkarılması), atış alanı sınırlarının ihlal edilmesi, atış açısının dışına atış yapılması durumunda adayın o atışı hata olarak değerlendirilir ve o atıştan sıfır (0) puan verilir.

SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOSU

TABLO A. SPORCULUK SEVİYESİ PUANI

 

Puanlar

 

Başarı Seviyeleri

100 A Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca

onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).

90 Türkiye rekoru sahibi olmak (Büyükler ve Gençler) (SGM ve/veya    İlgili

Federasyon onaylı belge olmalıdır).

 

85

B Seviyesi Millilik belgesine sahip olunduğu organizasyonda ilk üç (3) dereceye girmiş olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca, elde edilen derecenin yazıldığı onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).
80 Yıldız ve miniklerde Türkiye rekoru sahibi olmak (SGM ve/veya İlgili

Federasyon onaylı belge olmalıdır).

75 B Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).
 

70

Branşında uluslararası federasyonlarca düzenlenen en üst lig müsabakalarında (Şampiyonlar Ligi gibi) takım (Takım sporlarında en az üç (3) müsabakada oynandığını belgelendirmek zorunludur) veya ferdi olarak Türkiye’yi temsil etmiş

olmak (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca Onaylı resmi belge olmalıdır).

 

65

Branşının büyükler kategorisindeki en üst liginde (Birinci Sıradaki Lig) Ferdi ya da Takım (Takım sporlarında en az beş (5) müsabakada oynandığını belgelendirmek zorunludur) halinde Türkiye’de ilk üç (3) girmiş olmak (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca Onaylı resmi belge olmalıdır).
 

60

C Seviyesi Millilik belgesine sahip olunduğu organizasyonda ilk üç (3) dereceye girmiş olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca, elde edilen derecenin yazıldığı onaylı

millilik belgesi ibraz edilmelidir).

50 C Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca

onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).

 

40

Branşının diğer kategorilerinde (2. lig, 3. lig, gençler, yıldızlar vb.) Türkiye genelinde yapılan ulusal müsabakalarda Ferdi ya da Takım (Takım sporlarında en az beş (5) müsabakada oynandığını belgelendirmek zorunludur) halinde ilk üç (3) girmiş

olmak (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca, Onaylı resmi belge olmalıdır).

25 9 yıl ve üzerinde sporcu lisansına sahip olmak
15 6 – 8 yıllık sporcu lisansına sahip olmak
10 3 – 5 yıllık sporcu lisansına sahip olmak

 

NOT: Sporculuk Seviyesi Puanında kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır. Puan aldığı seviyenin tekrarında veya daha alt seviyelerden ikinci kez puan alınamaz. 3 yıldan daha az olan sporcu lisansları değerlendirmeye alınmayacaktır.

TABLO B. ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK SEVİYESİ PUANI

Puanlar* Açıklamalar
50 5. Kademe Antrenörlük
40 4. Kademe Antrenörlük
30 3. Kademe Antrenörlük
20 2. Kademe Antrenörlük
10 1. Kademe Antrenörlük
20 10 yıl ve üstü Hakemlik
15 7 – 9 yıl Hakemlik
10 4 – 6 yıl Hakemlik
5 1 – 3 yıl Hakemlik

* 12 aydan daha az olan antrenörlük ve hakemlik belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOTLAR:

 1. A ve B tablosundan alınan puanlar toplanacaktır.
 2. Belgelendirmek kaydı ile ilk millilikten sonra her bir millilik sayısına +5 puan
 3. Takım sporlarında adayın maçlarda oyuna girdiğine dair belgelendirmeyi yapması şarttır.
 4. Uluslararası hakemlerin puanı 2 ile çarpılacaktır.
 5. Sportif özgeçmiş değerlendirmesi sonucunda bir aday bütün puanlar toplamında en fazla 100 puan
 6. Olimpik olmayan sporlarda A tablosundaki lisanslı sporculuk yılından alınan puanlar hariç elde edilen sporculuk seviyesi puanları ikiye bölünerek değerlendirmeye alınacaktır.
 7. Yukarıdaki puanlama tablolarında yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi sportif özgeçmiş değerlendirme komisyona

EKLER 

EK 1. 30 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ PUAN TABLOSU

KADINLAR

Süre (saniye)

Puanlar ERKEKLER

Süre (saniye)

4.29 ve altı 50.0 3.79 ve altı
4.30 – 4.34 47.5 3.80 – 8.84
4.35 – 4.39 45.0 3.85 – 3.89
4.40 – 4.44 42.5 3.90 – 3.94
4.45 – 4.49 40.0 3.95 – 3.99
4.50 – 4.54 37.5 4.00 – 4.04
4.55 – 4.59 35.0 4.05 – 4.09
4.60 – 4.64 32.5 4.10 – 4.14
4.65 – 4.69 30.0 4.15 – 4.19
4.70 – 4.74 27.5 4.20 – 4.24
4.75 – 4.79 25.0 4.25 – 4.29
4.80 – 4.84 22.5 4.30 – 4.34
4.85 – 4.89 20.0 4.35 – 4.39
4.90 – 4.94 17.5 4.40 – 4.44
4.95 – 4.99 15.0 4.45 – 4.49
5.00 – 5.04 12.5 4.50 – 4.54
5.05 – 5.09 10.0 4.55 – 4.59
5.10 – 5.14 7.5 4.60 – 4.64
5.15 – 5.19 5.0 4.65 – 4.69
5.20 – 5.24 2.5 4.70 – 4.74
5.25 ve üstü 0.0 4.75 ve üstü

 

EK 2. MODİFİYE T-ÇEVİKLİK TESTİ PUAN TABLOSU 

KADINLAR

Süre (sn)

Puanlar ERKEKLER

Süre (sn)

10.49 ve altı 50.0 9.49 ve altı
10.50 – 10.59 47.5 9.50 – 9.59
10.60 – 10.69 45.0 9.60 – 9.69
10.70 – 10.79 42.5 9.70 – 9.79
10.80 – 10.89 40.0 9.80 – 9.89
10.90 – 10.99 37.5 9.90 – 9.99
11.00 – 11.19 35.0 10.00 – 10.19
11.20 – 11.39 32.5 10.20 – 10.39
11.40 – 11.59 30.0 10.40 – 10.59
11.60 – 11.79 27.5 10.60 – 10.79
11.80 – 11.99 25.0 10.80 – 10.99
12.00 – 12.19 22.5 11.00 – 11.19
12.20 – 12.39 20.0 11.20 – 11.39
12.40 – 12.59 17.5 11.40 – 11.59
12.60 – 12.79 15.0 11.60 – 11.79
12.80 – 12.99 12.5 11.80 – 11.99
13.00 – 13.19 10.0 12.00 – 12.19
13.20 – 13.39 7.5 12.20 – 12.39
13.40 – 13.59 5.0 12.40 – 12.59
13.60 – 13.79 2.5 12.60 – 12.79
13.80 ve üstü 0.0 12.80 ve üstü

 

EK 3. GERİYE SAĞLIK TOPU ATMA TESTİ PUAN TABLOSU

KADINLAR (2 Kg’lık Top) Uzaklık (metre) Puanlar ERKEKLER (3 Kg’lık Top) Uzaklık (metre)
14.50 ve üstü 50.0 17.50 ve üstü
14.00 – 14.49 47.5 17.00 – 17.49
13.50 – 13.99 45.0 16.50 – 16.99
13.00 – 13.49 42.5 16.00 – 16.49
12.50 – 12.99 40.0 15.50 – 15.99
12.00 – 12.49 37.5 15.00 – 15.49
11.50 – 11.99 35.0 14.50 – 14.99
11.00 – 11.49 32.5 14.00 – 14.49
10.50 – 10.99 30.0 13.50 – 13.99
10.00 – 10.49 27.5 13.00 – 13.49
09.50 – 09.99 25.0 12.50 – 12.99
09.00 – 09.49 22.5 12.00 – 12.49
08.50 – 08.99 20.0 11.50 – 11.99
08.00 – 08.49 17.5 11.00 – 11.49
07.50 – 07.99 15.0 10.50 – 10.99
07.00 – 07.49 12.5 10.00 – 10.49
06.50 – 06.99 10.0 09.50 – 09.99
06.00 – 06.49 7.5 09.00 – 09.49
05.50 – 05.99 5.0 08.50 – 08.99
05.00 – 05.49 2.5 08.00 – 08.49
04.99 ve altı 0.0 07.99 ve altı

 

BÖLÜM 3

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI

KONTENJANLAR

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kontenjanları;

BÖLÜMLER
 

Antrenörlük Eğitimi

(I. Öğretim)

 

Antrenörlük Eğitimi

(II. Öğretim)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü

(I. Öğretim)

Spor Yöneticiliği Bölümü

(II. Öğretim)

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Engelli Aday

Kontenjanı

2 2 2 2 2 2 2 2
TOPLAM 4 4 0 4 4

 

olmak üzere toplam 16 (8 erkek, 8 kadın) öğrenci alınacaktır. Her bölüm kontenjanı içerisinden (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü hariç) %10 engelli adaylar için kontenjan ayrılacaktır. Engelli aday kontenjanına başvuru yapan sporcular, başvuru yaptıkları kontenjan için kendi aralarında değerlendirileceklerdir. 180 TYT puanının üzerinde puana sahip olan engelli sporcular, istemeleri halinde engelli kontenjanından başvuru yapmayarak, diğer adaylarla değerlendirilmek isteyebilirler. Yeterli sayıda engelli aday başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI 

 • C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
 • Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak engelli adayların 2018 YKS (TYT bölümünden) sınavından en az 100,000 ve üzerinde puanı almış olmaları,
 • Bir üniversite veya devlet hastanesinden “bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)” engellerinden en az

birisini “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Raporda; “spor yapmasına” mani bir hal olmadığı ibaresi yer alması zorunludur) ile belgelemek,

 • Engelli adayların,  engel  durumlarını  belgeleyemediklerinde,  başvuruları   geçersiz

sayılacaktır.

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporunun sınav başvuru tarihinden önce, son bir (1) yıl içerisinde alınması ve sağlık kurulunda, başvuran adayın engel durumu ile ilgili uzman hekimin bulunması
 • Engelli adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararında belirtilen engel gruplarından en az birinden %25-50 arasında engel oranına sahip olması gerekmektedir. Adayların var olan engellilik durumuna başka bir engel daha eşlik ediyorsa, toplam engel oranı %50’yi geçen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İlgili Spor Federasyonu Başkanlıklarından (Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Görme Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu ve diğerleri) alınan en az iki (2) yıllık ferdi veya takım sporlarına ait sporcu lisansına sahip olunması zorunludur (lisanslar üst üste iki (2) yıl olmak zorunda değildir).
 • İbraz edilen lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları
 • Yukarıda istenen tüm belgelere sahip engelli adayların başvuruları, Engelli Aday Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.

NOT: Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarındaki şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Aday başvuru formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır),
 • 2018 yılına ait YKS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
 • Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı olan Pasaportlar da kabul edilecektir),
 • Bir üniversite veya devlet hastanesinden “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Raporda; “spor yapmasına” mani bir hal olmadığı ibaresi yer alması zorunludur),
 • Engelli Milli sporcuların, engelli milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),
 • Sportif öz geçmiş değerlendirmesinden yararlanmak isteyen adayların; Tablo 2’de bulunan Sporculuk Seviyesi Puanı kriterlerinden “lisanslı sporculuktan” puan alabilmeleri için en az 2 yıllık lisanlı ve faal olarak yarışmalara katıldığını resmi olarak belgeleyen evrakların aslı ya da noter tasdikli sureti,
 • Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır. ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ KARTI

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı verilir. Adaylar sınava girerken Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı ile diğer bir resmi kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.

İTİRAZLAR

 • Adaylar Engelli Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili test tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen yapılmayan başvurular itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza konu olan durumu detaylandırarak bildirmesi
 • Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen süreden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

 • Özel Yetenek Sınavı içeriği Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilen sınav kılavuzunda detaylı olarak açıklanacaktır.
 • Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için ortak bir sınav yapılarak adaylara ait yerleştirme puanları hesaplanıp, adaylar tercih sıralarına göre yerleştirilecektir.
 • Özel Yetenek Sınavı ile ilgili oluşturulacak komisyonlar ve görev alacak kişiler Yüksekokul Müdürlüğünce sınav öncesinde
 • Adayların, değerlendirmeye alınabilmesi için Engelli Özel Yetenek Sınavında uygulanan fiziksel yeterliliğinin belirlenmesi testine katılması
  • Adayların öncelikle 400 m Koşu-Yürü Testine katılıp baraj değerinin altında testi tamamlaması zorunludur. 400 m Koşu-Yürü Testinde başarısız olan adaylar elenecektir.
  • 400 m Koşu-Yürü Testini başarı ile tamamlayan adaylar ikinci aşama olan sportif özgeçmiş değerlendirmesinden yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • Adayların 400 m Koşu-Yürü Testine kendileri için ilan edilen tarih ve saatlerde girmeleri zorunludur. Testlere zamanında gelmeyen adaya her ne sebeple olursa olsun yeni bir sınav hakkı
 • Engelli Özel yetenek sınavında karşılaşılabilecek ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzda yer almayan istisnai durumlarda, karar verme yetkisi özel yetenek sınav komisyonuna

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru yapan engelli adaylar müracaatlarını 06 Ağustos 2018 (08:00-16:30 saatleri arası) ile 07 Ağustos 2018 tarihinde (08:00-12:00 saatleri arasında) BAİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne evraklarını şahsen teslim edip aday numaralarını alarak tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu Raporu sonrasında belirlenerek detaylı sınav programı 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 18:30’dan itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve “www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAV PROGRAMI

07 Ağustos 2018, 14:00-17:00 saatleri arasında, Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların engel durumu değerlendirilmesi yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen saatlerde Yüksekokulda bulunmaları gerekmektedir.

Engelli Özel Yetenek Sınavları 08 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 18:30’dan itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve “www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir. İlgili değerlendirme kriterleri ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen yansıtılacaktır.

KAYIT HAKKI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü haricinde diğer tüm bölüm kontenjanları içerisinde %10 engelli adaylar için kontenjan ayrılacaktır. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerindeki her bir programa 2 erkek ve 2 kadın engelli aday alınacaktır. Yeterli sayıda engelli aday başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır. Sınav sonunda adaylara ait yerleştirme puanlarının eşitliğinde, adaylardan takvim yaşı daha küçük olan tercih edilecektir.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ 

Engelli adaylar için Özel Yetenek Sınavı, engelli adayın fiziksel yeterliliğinin belirlenmesi (400 m Koşu-Yürü Testi) ile sportif özgeçmişi oluşturmaktadır.

Tablo 1. Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınav Puanı

 

AŞAMALAR

 

Değerlendirme Kriterleri

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü
1. Aşama (Eleme) 400 m Koşu-Yürü Testi *
2. Aşama (Seçme) Sportif Özgeçmiş 200 200
 

TOPLAM PUANLAR

 

200

 

200

* Tüm engelli adaylar Uluslararası Paralimpik Komitesi kurallarına göre düzenlenen 400 m koşu-yürü testini 4 dakika (240 saniyede) tamamlamak zorundadır (Kulvarsız).

 

 YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI

Yerleştirmeye Esas Olan Puanları;

 1. a) Sportif Özgeçmiş Puanı (%100)

Not: Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için 400 m Koşu-Yürü Testine katılması zorunludur. İlan edilen tarih ve saat dışında testler kesinlikle tekrarlanmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSEL TEST

 1. 400 METRE KOŞU-YÜRÜ TESTİ (ELEME)

Adayların koşu-yürüme performansı, 400 metre koşu-yürü testi ile ölçülecektir. Aday, 350 metrelik sentetik zeminli atletizm pistinde, kulvarsız olarak koşarak veya yürüyerek 400 m’yi (1 Tur + 50 m) belirlenen süre içerisinde koşar. Koşular katılım sayısına göre 10’ar veya 20’şer kişilik gruplar halinde, başlama işaretiyle birlikte kronometrenin çalışmasıyla başlar. Her adaya yalnızca 1 (bir) koşu hakkı verilir. 400 m koşu-yürü testini, kadın ve erkek adaylar 4 dakikadan (240 saniye) daha az sürede koşmaları gerekmektedir. Belirlenen sürelerde koşamayan adaylar, engelli özel yetenek sınavının ikinci aşamasında bulunan sportif özgeçmiş değerlendirmesine katılamayacaklardır.

Puan Başarı Seviyeleri
100 Bireysel veya takım halinde Paralimpik Oyunlara yarışmacı olarak katılmış

olmak

90 Bireysel veya takım halinde Dünya Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış

olmak

80 Bireysel veya takım halinde Avrupa Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış

olmak

 

70

Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan,

Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmek

 

60

Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan,

Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak katılmak

50 Bireysel veya takım halinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak
40 Bireysel veya takım halinde Üniversitelerarası veya Liselerarası Türkiye

Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak

30 Bireysel veya takım halinde Türkiye Şampiyonalarında yarışmalara katılmış

olmak

20 Bireysel veya takım halinde Bölge Şampiyonalarına katılmış olmak
10 2 yıllık lisanslı ve faal olarak yarışmalara katılmış olmak

 

SPORTİF ÖZGEÇMIŞ PUANLAMA TABLOLARI TABLO 2. SPORCULUK SEVİYESİ PUANI

Not: Sporcuların müsabakaya katıldıklarını belgelendirmeleri zorunludur (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca, Onaylı resmi belge olmalıdır). Sporculuk Seviyesi Puanında kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır. Puan aldığı seviyenin tekrarında veya daha alt seviyelerden ikinci kez puan alınamaz.

TABLO 3. HAKEMLIK VE ANTRENÖRLÜK SEVIYESI PUANI

Puan Antrenörlük Seviyesi Hakemlik Seviyesi
50 5. Kademe Antrenörlük Uluslararası Hakemlik
40 4. Kademe Antrenörlük 8 yıl ve üstü Ulusal Hakemlik
30 3. Kademe Antrenörlük 6 – 7 yıl Ulusal Hakemlik
20 2. Kademe Antrenörlük 4 – 5 yıl Ulusal Hakemlik
10 1. Kademe Antrenörlük 2 – 3 yıl Ulusal Hakemlik

 

NOTLAR:

 • Tablo 2 ve Tablo 3’ten alınan puanlar toplanacaktır.
 • Belgelendirmek kaydı ile ilk millilikten sonra her bir millilik sayısına +5 puan verilir.
 • Takım sporlarında adayın en az 3 maç oyuna girdiğine dair belgelendirmeyi yapması şarttır.
 • Sportif özgeçmiş değerlendirmesi sonucunda bir aday bütün puanlar toplamında

en fazla 200 puan alabilecektir.

 • Yukarıdaki puanlama tablolarında yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi Sportif Öz geçmiş Değerlendirme komisyonuna aittir.