ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Bu kılavuzun amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü ” ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenlemektir.  Bu kılavuz, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

1. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları

1.1.Bölümler ve Kontenjanlar

Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre bölümlere alınacak öğrenci kontenjan dağılımı Tablo 1’de belirtilmiştir.

 

Tablo 1. Kontenjan Dağılımı:

*Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısına göre Bölümlerimiz için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’inin Olimpik spor dallarından, %25’inin ise Olimpik olmayan spor dallarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.

Millilik belgesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının http://www.gsb.gov.tr/Federation.aspx  internet adresinde yer alan spor dallarına ait Federasyonlardan birinden hak edilmiş olması zorunludur. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapacak olan adaylara ait millilik belgelerinin 01.01.2015 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için ayrılan kontenjanlar, kadın ve erkek adaylar arasında eşit paylaştırılır. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dalları için belirlenen kontenjan sayısından fazla sayıda milli aday başvurusu olursa, başvuruda bulunan milli adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar. Kadın ve erkek milli adaylar için Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı (ÖYS-YP) hesaplanarak Olimpik ve Olimpik olmayan milli adaylar. Arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucu millilik kontenjanından yerleşemeyen adaylar, aynı dereceleri temel alınarak diğer adaylar için belirlenen genel listeye dâhil olurlar. Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarına ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, öncelikle Olimpik ve/veya Olimpik olmayan spor dallarına başvuran milli sporculardan bu kontenjanlar doldurulur. Milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu kontenjanlar diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.

**Olimpik sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. Olimpik spor dalları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından aşağıda belirtilen spor dallarından oluşmaktadır.  Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol /softbol, Biatlon, Binicilik, Bisiklet, Bob Kızak, Boks, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Cimnastik, Curling, Eskrim, Futbol, Golf, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano, Karate, Kayak, Kaykay, Kürek, Luge Kızak, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sörf, Spor Tırmanışı, Su Sporları, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken. Detaylı bilgi için www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret edilebilir.

*** Yabancı Uyruklu Adaylar: Yabancı uyruklu adaylar Özel Yetenek Sınavı’na tabi tutulurlar ve bu adaylar için ayrı bir sıralama yapılır. Kontenjan sayısından daha fazla sayıda yabancı uyruklu aday başvurusu olursa, adaylar beceri koordinasyon testine tabi tutulurlar.

1.2. Ön Kayıt Tarihi (Online)

Adaylar, 31 Temmuz – 05 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://spor.alanya.edu.tr adresinden ön kayıtlarını yapabilirler. Elektronik ortamda başvuru işlemini süresinde tamamlamayan adaylar sınava alınmazlar.

“Özel Yetenek Sınav Başvurunuz Onaylanmıştır.” ifadesi görülünceye kadar işlem sürdürülmelidir. Adaylar her iki bölüme de müracaat edebilirler. Ancak yerleştirme tercih sırasına göre yapılacaktır.

1.3.Evrak Teslim Yeri ve Tarihi   

Tarih: 06 – 09 Ağustos 2018

Saat: 09.00-12.00 ve 13.00-17.30 saatleri arası

Yer/Adres: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kapalı Spor Salonu Kestel Mahallesi Konya Çimento Caddesi 07400 Alanya Antalya

Adayların belgelerini eksiksiz ve şahsen teslim etmeleri gerekmektedir (noter onaylı vekâlet sahibi temsilcisi kabul edilmektedir) Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Evrak teslim sırasında eksik evrak getiren adaylar sınava alınmazlar.

Evraklarını teslim ederek başvurusunu tamamlayan adaylara Sınav Komisyonu tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi verilir. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanında pasaport, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi ikinci bir geçerli kimlik belgesi göstermeden sınava alınmaz.

Sonuçların İlanı: Dekanlık ve Rektörlük onayını takiben 2 iş günü içerisinde fakültemizin https://spor.alanya.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Tüm adayların sınavın ilk günü sınav başlama saatinden 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları ve üniversitemizin internet adresinde ilan edilecek olan sınav programını takip etmeleri zorunludur. Sınav tarih aralığı, başvuru sayısına bağlı olarak uzayabilir.

Adaylar sınava göğüs numaralarına göre alınacaktır. Sırasını kaçıran adaylar, tüm adayların sınavı bittikten hemen sonrasında sınava alınacaktır. Bu yüzden sınava girecek olan adayların numaralarıyla ilgili anonsları takip etmeleri kendi sorumluluğundadır.

1.5.Başvuru Koşulları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na;

a) Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için en az 180,000 TYT puanı alan T.C. vatandaşları,

b) Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için en az 200,000 TYT puanı alan T.C. vatandaşları,

c) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az 150,000 TYT puanı alan T.C. vatandaşları,

d) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’’ ile belgelendirmeleri şartıyla en az 100 TYT puanına sahip T.C. vatandaşları ve

e) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından kabul edilen başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar,

Kabul edilir.  www.besyobilgiler.com

1.5.1. Evrak Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler

a) 2018 TYT Sonuç Belgesi

b) Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylar için YÖS puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

c) Kayıt Formu (Bkz. Özel Yetenek Sınavı Kayıt Formu, Ek 1),

ç)  Ön Kayıt Çıktısı (Online başvuru tamamlandıktan sonra sistemden alınacaktır.)

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik fotoğraf

e) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı ve fotokopisi (Yabancı Uyruklu adaylar için Pasaport aslı ve fotokopisi)

f) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde, evrak kaydını yaptırabilirler.)

g) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin dilekçe (Bkz. Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu, Ek 2),*

h) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde ve spor yapmasıda sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu (son 3 ay içerisinde alınmış olmalı ve Doktor ’un ismi, diploma numarası ve imzası yer alan tek hekimli sağlık raporu) *

ı) Varsa, Olimpik ve/veya Olimpik olmayan spor dallarından birinde spor özgeçmişini gösterir belge/belgeleri (Ek 3-Tablo 3) (Özerk federasyonlar için ilgili federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden onaylı)**

i) Milli sporcular (Yabancı Uyruklular hariç) için ilgili federasyon ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Millilik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Ek 3-Tablo 3) (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden onaylı)***

*Spor Bilimleri Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar gerek sınav gerekse eğitim/öğretim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

**Spor özgeçmişi olan adayların, Ek 3-Tablo 3’te belirtilen esaslara göre istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

***Milli sporcular, Milli Sporcu Belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011, EK 3) uygun olarak düzenlenmiş Millilik Belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.

1.6. Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayımladığı, ‘2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısına ilişkin hükümleri, bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.

b) Yerleştirme Puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan TYT Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan aday tercih edilir.

c) Sınav sonucunda asıl ve yedek aday listeleri Dekanlık onayını takiben iki iş günü içinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler.

ç) Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde Sınav Üst Kurulu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav öncesinde duyurulur. Adayların, kurul tarafından yapılan değişikliklere itirazları kabul edilemez.

d) Sporcu Özgeçmiş Belgelerinde sahte veya yanlış beyanda bulunup bu durumun sınavdan önce veya sınav sırasında tespit edilmesi durumunda sınava alınmazlar veya sınavları iptal edilir, bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi durumunda ise gerekli yasal işlemler başlatılır. Bu kişiler ile alakalı olarak her türlü takdir yetkisi Üniversite Rektörlüğündedir.

e) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, gerekli gördüğü durumlarda sınav parkurunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.7. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Koşulları

1.7.1. Giriş Kartı

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Sınav Giriş Kartı verilir. Adaylar sınava girerken bu kartı diğer resmi kimlik belgesi ile birlikte yanında bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadır. Adayların testin sonunda aldığı puan, giriş tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde Sınav Komisyonu’nun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır. kartlarındaki ilgili bölüme anında işlenir. Bu kartın üzerindeki puan ile Özel Yetenek Sınav Komisyonu’nun.

1.7.2. Sınav Kıyafeti

Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, eşofman, spor ayakkabısı vb. giymelidir.

1.8.  Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Kurallar

a) Sınavlar, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sınav Üst Kurulu tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve Kılavuzunda karşılığı ve hükmü bulunmayan durumlarda, Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.

b) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce yanlarında getirmeleri gerekli belgelerle birlikte, sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.

c) Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır. Adayların göğüs numarası, kayıt bitimini takip eden günde fakülte internet sayfasında ilan edilecektir.

ç) Adaylar sınava girerken, Sınav Komisyonu tarafından verilen Sınava Giriş Kartı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadır. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmazlar.

d) Adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nda görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve sınav kurallarına aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara kasıtlı olarak zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç edileceklerdir.

1.8.1. Beceri-Koordinasyon Test Sonucunun Kaydedilmesi ve Kontrolü

a) Özel Yetenek Sınavı’nda yer alan Beceri-Koordinasyon Testini bitiren adayın test sonucu, görevli öğretim elemanı tarafından Sınav Giriş Kartına işlenir ve paraf edilir.

b) Adaylar, test sonucunu doğru olarak sınav giriş kartına işlenip işlenmediğini kontrol ederler.

c) Sınav Giriş Kartı ile test sonuç çizelgesi ve bilgisayara kaydedilen sonucun aynı olup olmadığını kontrol eden adaylar, test sonuç çizelgesinde ayrılan yeri imzalayarak sınav salonundan ayrılırlar.

ç) Adayların bilgisayar kayıtlarını kontrol etmeleri için kontrol listeleri sınav bitiminden bir gün sonra Fakülte internet sayfasında ilan edilecektir.

2. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Test

2.1. Beceri-Koordinasyon Testi

Bitirme zamanının elektronik bir süreölçer ile ölçüldüğü 7 farklı istasyondan oluşan bir testtir. Test spor salonunda yapılır. Testte sırasıyla çapraz adımlama, denge aletinden geçme, topları yer değiştirme, çift ayak öne doğru sıçrama, slalom, alt üst engel geçme ve sürat koşusu istasyonları yer almaktadır. Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Ancak, teknik nedenlerden dolayı (elektrik kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) test zamanı elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir.

Genel Uyarı ve İhlaller:

 • Hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik tamamlayan ve/veya istasyon bütünlüğünü bozacak şekilde hata yapan adayların bu test zamanı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve bir sonraki istasyona geçer.
 • Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda belirtilen kurallara uymaması, elektronik süreölçeri durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır.
 • Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek parkuru tamamlarsa test zamanı değerlendirmeye alınmaz.

Şekil 1. Beceri-Koordinasyon Testi Parkuru

GİRİŞ  

(1) Çapraz adımlama                         (4) Çift ayakla öne doğru sıçrama   (7) Sürat koşusu

(2) Denge aletinden geçme             (5) Slalom    

(3) Topları yer değiştirme              (6) Alt üst engel geçme

                                                                  ÇIKIŞ

İstasyon 1: Çapraz Adımlama:

Çapraz şekilde yerleştirilmiş dairelerden hızlı adımlarla geçilerek çapraz adımlama istasyonu tamamlanır. İstasyon sağ adımla başlanıp sol adımla tamamlanır.

İhlaller:

 • Adımlama sırasında herhangi bir daire atlanırsa, aday herhangi bir dairenin içine çift ayakla basar ya da daire dışına basarsa adayın hareketi tekrar baştan yapması istenir.
 • Adımlama sırasında istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde, dairelerin yerini değiştirirse, adayın istasyonu düzeltip hareketi tekrar etmesi istenir. Aday bu şekilde devam etmek istemezse beceri-koordinasyon testinde hakkını kullandığı kabul edilir ve test sonlandırılır.

 İstasyon 2: Denge Aletinden Geçme:

Aday harekete denge üzerinde ve yerde işaretlenen başlama çizgisinin gerisine basarak başlar ve hareketin denge üzerinde ve yerde işaretlenen bitiş çizgisinin ilerisinde (vücudun tamamen geçmesi şartıyla) bitirir. Denge aletinin yerden yüksekliği kadınlarda 50 cm, erkeklerde 65 cm olacaktır.

İhlaller:

 • Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden önce dengeden düşen veya inen aday, harekete baştan başlamak zorundadır.
 • Aday denge aletine hiçbir şekilde ellerinden destek alamaz.

  İstasyon 3: Topları Yer Değiştirme:

Dikdörtgen bir kutu içerisindeki bölmelere yerleştirilmiş basketbol (B), futbol (F), voleybol (V) ve hentbol (H) toplarının, bu kutunun paralelinde bulunan bir başka dikdörtgen kutu içerisindeki bölmelere tek tek yerleştirmesiyle istasyon tamamlanır ve bitişteki huninin etrafından dönerek bir sonraki istasyona geçer.

İhlaller:

 • Toplar çapraz olacak şekilde yerleştirilmezse adayın doğru yerleştirmeyi yapması istenir.
 • Yerleştirilen herhangi bir top kutu içerisinden çıkarsa, adayın topu alarak kutu içerisine yerleştirmesi istenir.

İstasyon 4: Çift Ayak Öne Doğru Sıçrama:

50 cm yüksekliğinde ve aralıklarla dizilmiş olan 5 adet engelin üzerinden öne doğru çift ayakla yapılan sıçramalar ve konmalar sonrası istasyon tamamlanır.

İhlaller:

 • Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sıçrama ve konma hareketi adayın, en son hata yaptığı yerden itibaren tekrar ettirilir.
 • Sıçrama ve konmalar sırasında istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde, engeller yer değiştirir ya da devrilirse, adayın istasyonu düzeltip hareketi tekrar etmesi istenir.

İstasyon 5: Slalom:

Yere dik ve birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen 8 adet slalom çubuk arasından geçerek slalom istasyonu tamamlanır.

İhlaller:

 • Geçişler esnasında slalom çubuğunun tutulması veya slalomun herhangi birinden geçiş yapılmaması durumunda adayın hareketi tekrar baştan yapması istenir.
 • Geçişler esnasında slalom çubuğu devrilirse adayın istasyonu düzeltip hareketi en baştan tekrar etmesi istenir.

İstasyon 6: Alt Üst Engel Geçme:

Erkekler için yüksekliği 91cm, kadınlar için 76 cm olan ve aralıklarla dizilmiş 4 engelin altından ve üstünden geçerek istasyon tamamlanır. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak istasyon tamamlanır ve bitişteki huninin etrafından dönerek bir sonraki istasyon olan sürat koşusuna geçer.

İhlaller:

•Engeller, geçişte devrilir, çarpmadan dolayı istasyonun bütünlüğünü bozacak şekilde yer değişirse veya benzer hatalar yaparsa engeli orijinal hale getirdikten sonra adayın, en son hata yaptığı yerden itibaren tekrar ettirilir.  Aday bu şekilde devam etmek istemezse beceri-koordinasyon testinde hakkını kullandığı kabul edilir ve test sonlandırılır.

İstasyon 7: Sürat Koşusu:

Adaylar belirlenen mesafeyi en kısa sürede koşarak istasyonu tamamlar.

3. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Alınacak Adayların Yerleştirme Puanlarının Hesaplanmasında İzlenecek Yol

Adayların Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanırken, başvuruda kullanılan TYT puanı, OBP ve Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP) dikkate alınır.  ÖYSP-SP hesaplanırken adayın elde ettiği Spor Özgeçmiş Puanı-Standart Puanı (SÖP-SP), Beceri-Koordinasyon Testi- Standart Puanı (BKT-SP), toplam puan içerisindeki yüzde ağırlıkları (Tablo 2) ile çarpılarak toplanır. Kadın ve erkek adayların puan hesaplamaları kendi grupları içerisinde yapılır.

Tablo 2. Özel Yetenek Sınavı Bileşenlerinin Yüzde Ağırlıkları

3.1. ÖYSP-SP Hesaplamasında Kullanılan Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) ve Beceri Koordinasyon Testi Sonuçlarının Standart Puana Dönüştürülmesi

Adayların Ek 3 – Tablo 3’ten direkt olarak elde ettikleri SÖP ile uygulama sınavında katılacakları beceri-koordinasyon test sonucu standart puanı (SP) hesaplanır. Yani, SÖP için SÖP-SP, beceri koordinasyon testi için BKT-SP hesaplanır. Hesaplanan her bir standart puan ÖYSP-SP’nin hesaplanmasında kullanılır. SÖP-SP ve BKT-SP hesaplamasında kullanılan örnek formül aşağıda sunulmuştur.

Not:  BKT-SP hesaplanırken SP formülündeki pay “Ortalama – AP” olarak değiştirilecektir.

3.2. Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması

SÖP-SP ve BKT-SP hesaplandıktan sonra, Tablo 2’de verilen ağırlıklar kullanılarak aşağıdaki formüller yardımıyla adayların Özel Yetenek Sınavı’na ait ağırlıklı ÖYSP-SP’leri hesaplanır.

Adayların Ağırlıklı ÖYSP-SP’lerinin Hesaplanması:

ÖYSP-SP = (SÖP-SP x 0,2) +  (BKT-SP x 0,8)

 3.3. Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanının Hesaplanması

Adayların ÖYSP-SP puanları belirlendikten sonra yerleştirme puanları (YP) aşağıda verilen formüller yardımıyla spor alan/kol/bölüm mezunu adaylar ve diğer alan/kol/bölüm mezunu adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.

1) Spor Alan/Kol/Bölüm Mezunu Adaylar İçin YP’nin Hesaplanması:

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP*) + (0,22 x TYT – P**)+(0,03 x OBP*)

2) Diğer Alan/Kol/Bölüm Mezunu Adaylar İçin YP’nin Hesaplaması:

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP*) + (0,22 x TYT – P**)

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği).

** Temel Yeterlilik Sınavı Puanı (TYT-P)

Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan toplam YP’ler, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra belirtilen sayıda kadın ve erkek aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların OBP’lerine uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

3.4. Yabancı Uyruklu Adayların Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması

Yabancı uyruklu adayların yerleştirme puanları (YP), bu kontenjana başvuran adayların beceri koordinasyon testi ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak hesaplanan BKTSP’lerinin aşağıdaki formüle yerleştirilmesi ile hesaplanır.

YP = (0,5 x BKT-SP)

4. Sınav Sonuçlarının İlanı ve Kayıt İşlemleri

Sınav sonuçları Dekanlık ve Rektörlük onayını takiben 48 saat içerisinde Spor Bilimleri Fakülte Dekanlığı tarafından http://spor.alanya.edu.tr adresi ve Spor Bilimleri Fakültesi ilan panolarında duyurulur. Asıl adayların kesin kayıt işlemleri Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından belirlenen tarihlerde saat 17.00’ye kadar yapılır.  Kesin kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmadığı için kontenjan açığı bulunması durumunda yedek listeden öğrenci alınır.  Yedek listede yer alan adayların listesi kesin kayıt tarihi saat 17.00’dan sonra açıklanır. Yedek listenin kaydı yapıldıktan sonra hala kontenjan açığı olması durumunda kontenjan dolana kadar yedek liste ilanı yapılır. Yedek listelerin kaydı Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından belirlenen tarihlerde saat 17.00’ye kadar yapılır.  Yedeklerin yerleştirilmesi yerleşme puanı sıralaması ve tercihleri göz önüne alınarak yapılır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Kestel Mah. Konya Çimento Cad. No: 80, 07490 Alanya Antalya

Tel: 0 (242) 510 61 50

Faks: 0 (242) 510 11 99

Web: http://spor.alanya.edu.tr

ÖNEMLİ UYARI

Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde, güncellenmiş Kılavuz sınav öncesi ağ adresinden yayınlanacaktır. Bu yüzden üniversitenin www.alanya.edu.tr ve Spor Bilimleri Fakültesinin http://spor.alanya.edu.tr/ ağ adresleri devamlı olarak takip edilmelidir.

5. Engelli Adaylar

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Özel Yetenek Sınavlarına kabul edilir.

Yukarıda belirtilen engelli olan adayların, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT’ den en az 100 puan almış olma kaydıyla Fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

Adaylar, kendi aralarında yapılacak ayrı bir Özel Yetenek Sınavı Beceri-Koordinasyon Test sonucuna göre değerlendirilerek yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

5.1. Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Beceri-Koordinasyon Testi

EKLER

EK 1. Özel Yetenek Sınavı Kayıt Formu

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KAYIT FORMU

EK 2. Sağlık Sorunu Olmadığına İlişkin Beyan Belgesi

T.C.

   ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

ALANYA

Fakültenizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek istiyorum. Herhangi bir sağlık sorunum yoktur. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda sorumluluk tarafıma aittir. Aksi takdirde üniversitenizi sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                      

EK 3. Spor Öz geçmiş Belge ve Puan Tablosu ile Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

SPOR ÖZ GEÇMİŞ PUANI (SÖP)

Adaylar, daha önce spor öz geçmişleri olsun veya olmasın Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne başvuru yapabilirler.   Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne başvuran adayların spor özgeçmişi ile ilgili alacakları puanları Tablo 3 de belirtilmiştir.

Spor Öz geçmiş Belgelerinin Değerlendirilme ve İlan Süreci

 • Evrak kayıt sırasında spor öz geçmiş belgeleri Sınav Yürütme ve İtiraz Kurulu tarafından ilgili spor dalı yetkilileri tarafından değerlendirilir; belgelerin ön kabulü yapılır ve belgeye karşılık gelen puan ve katsayı verilir.
 • Hem Takım sporları hem de Bireysel sporlar için ibraz edilen belgelerden; Millilik belgesinin 01.01.2015 tarihinden sonra, diğer spor öz geçmiş belgelerinin 01. 01. 2013 tarihinden sonra hak edilmiş olması gerekmektedir.
 • Milli sporcu kontenjanı için, Gençlik ve Spor Bakanlığının http://www.gsb.gov.tr/ Federasyonlar web adresinde yer alan Olimpik ve Olimpik olmayan spor dallarının herhangi birisinden başvuru yapılabilir. Bu nedenle, Millilik belgesinin sözü edilen web adresinde yer alan Federasyonlardan birinden hak edilmiş olması zorunludur.
 • Milli sporcu kontenjanına başvurmayan diğer adaylar için, Spor Öz geçmişi değerlendirmeye alınacak spor dalları şunlardır:

Atletizm, tüylü top, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kayak, kano, karate, kickboks, masa tenisi, muaythai, okçuluk, orientiering, spor tırmanış, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, yüzme, yamaç paraşütü, dağcılık, halk oyunları.

 • Millilik kontenjanından yerleşememiş ve Özel Yetenek Sınavına tabi tutulacak milli adayların, hak ettiği Spor Öz geçmiş Puanını kullanabilmesi için Madde 4’te listelenen spor dallarından birisinden başvuru yapmış olması zorunludur. Madde 4’te listelenen spor dallarından birisinden başvuru yapmamış olan milli adaylar Spor Öz geçmiş Puanları olmaksızın Özel Yetenek Sınavına tabi tutulacaktır.
 • Bireysel spor dallarına ait müsabakalarda yer alan takım yarışmalarına ait sonuçlara (bayrak yarışları vb.) Spor Öz geçmiş Puanı verilmeyecektir.
 • Masterlar/Veteranlar için düzenlenen müsabakalarda elde edilen derecelere Spor Öz geçmiş Puanı verilmeyecektir.
 • Evrak kayıt sırasında spor öz geçmiş belgeleri eksik olan öğrencilerin kayıtları spor öz geçmiş puanı olmaksızın yapılır. Kaydını bu şekilde yaptıran adaya belgelerini tamamlamak üzere ek süre verilmez. Aday eksik olan belgesini daha sonra ibraz etse dahi belgesi kabul edilmez. 
 • Kayıt sonrasında, Sınav Komisyonu tarafından öz geçmiş belgeleri tekrar değerlendirilir ve adayların spor öz geçmiş puanları http://www.alanya.edu.tr sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir.

   Tablo 3. Takım ve Bireysel Sporlar İçin Spor Öz geçmiş Belge ve Puanları 

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

*Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

 

Tablo 3’ün Devamı…

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar. CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

*Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

IPPI: FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yamaç paraşütü Seviye kartı.P3-P5: Pilotların IPPI a göre seviyeleri, FAI: Uluslararası Havacılık Federasyonu CAT-1: FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar CAT-2: FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün Devamı…

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3’ün devamı…

* Yukarıda belirtilen tüm belgelerin İlgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, ASKF) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir.

12 Mayıs 2011 PERŞEMBE    Resmî Gazete                                   Sayı:27932 

       Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 −   (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını,

b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

c) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

ç) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) Milli sporcu belgesi: 7’nci maddede belirtilen yarışma türlerine göre uluslararası müsabakalarda görev alan sporculara verilen belgeyi,

f) Olimpik spor dalı: Olimpiyatlarda fiilen müsabakası yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

g) Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan spor müsabakalarını,

ğ) Takım müsabakası: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması ferdi olarak yapılan ve müsabakalarda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çift olarak yapılan müsabakaları,

h) Yarışma türü: 7’nci maddede belirtilen uluslararası müsabakaları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler  

Temsil görevinin verilmesi 

MADDE 5 − (1) Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi; ilgili federasyonun seçimi, Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

(2) Bağımsız spor federasyonlarında temsil görevi, ilgili federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtildiği şekilde verilir.  Temsil görevinin yerine getirilmesi.

MADDE 6 − (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için, sporcunun 7’nci maddede belirtilen yarışmalara, süresi içinde takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle fiilen katılması ve klasman listesinde yer alması şarttır. Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma

MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır.

a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,

2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,

3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,

2)Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,

3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

5) Üniversite oyunları,

6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,

7)Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,

10)Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,

c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.

         Kazanılan milli sporcu belgesini kaybetme halleri 

 MADDE 8 − (1) Milli sporcu belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir.

(2) Uluslararası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu maddede belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez. Ancak; aldıkları ceza nedeniyle yarışmalara katılamayacak durumda olan sporculardan, 7’nci maddede belirtilen müsabakalara özel izin ile iştirak edenlere milli sporcu belgesi verilir.

        Millilik sayısının tespiti

 MADDE 9 − (1) Milli sporcu belgesi hangi faaliyet için düzenlenmiş ise, belgeye yalnızca o müsabakadaki millilik sayısı yazılır. Aynı faaliyette birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım yarışmasına katılan sporcuların millilik sayısı belge üzerinde ayrı ayrı gösterilir.  Milli sporcu belgesi verilmesi

MADDE 10 − (1) 7’nci maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,

b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,

c) Müsabaka cetveli,

ç) Müsabaka sonuç listesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.

(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.

Tutulacak defterler

MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli sporcu belgesi almaya hak kazananlar için her federasyon tarafından sadece milli sporcu belgelerinin kaydedileceği Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutulur. Milli sporcu belgesi alma hakkını kazananlar hakkında ise ayrıca Milli Sporcu Kütük Defteri tutulur.

(2) Genel Müdürlük federasyonlardan ayrı bir şekilde genel bir Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutar. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, faaliyetin adı, yeri ve tarihi, katılan ülke sayısı, sporcunun yarıştığı kategori, alınan dereceler, belge tarih ve numarası ayrı ayrı belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak alınan milli sporcu belgeleri geçerli sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan milli sporcu belgelerinin 7’nci madde hükmüne göre hangi sınıfa ait olduğuna ilişkin yapılan başvurularda, milli sporcu belgeleri hakkında denklik işlemi yapılır ve sınıfına uygun olarak yeniden düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 13 −(1) 11.2.2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.