DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı Takvimi ve Açıklamalar:

AÇIKLAMALAR/KOŞULLAR

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)
Ön Kayıt İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvuru Formu (Ön kayıt esnasında verilecektir.)
 • Fotoğraf (2 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun yeni çekilmiş)
 • Lise Diploması Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
 • TYT Sonuç Belgesi (2 adet)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)

Açıklamalar:
1) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
2) Müzik Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapabilmek için Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümünden mezun olan adayların 2018 TYT’de en az 190 ve üzeri puana, bunun dışındaki diğer liselerden mezun olan adayların 2018 TYT’de en az 240 ve üzeri puana sahip olmaları şartı aranır.
3) Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapabilmek için;
Sanat (Konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi) alanının: Resim, Sinema-Televizyon, Tiyatro dallarından,
Grafik ve Fotoğraf alanının: Fotoğraf, Fotoğraf Baskı, Fotoğraf Çekim, Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar dallarından,
Sanat ve Tasarım alanının: Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Dekorasyon, Plastik Sanatlar dallarından mezun olan adayların 2018 TYT’de en az 190 ve üzeri puana, bunun dışındaki alanlardan mezun olan adayların 2018 TYT’de en az 240 ve üzeri puana sahip olmaları şartı aranır.
4) I. Aşama Eleme Sınavının sonuç ilanı 15 Ağustos 2018 tarihinde, Engelli Aday I. Aşama Eleme Sınavı sonuç ilanı 27 Ağustos 2018 tarihinde, II. Aşama Seçme Sınavı ile Engelli Aday Seçme Sınavının sonuçlarının ilanı 31 Ağustos 2018 tarihinde Fakültenin web sayfasından ilan edilecektir.
5) Asil adayların kesin kayıtları 04–05 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları 06 Eylül 2018 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 07 Eylül 2018 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel: No: (232) 301 22 19, 301 20 87-88-89-90-91-92-94-95-96

DEVLET KONSERVATUVARI (**)
Ön Kayıt İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvuru Formu (Konservatuvar web sitesinden temin edilebilir.)
 • Fotoğraf (2 adet)
 • TYT/DEYÖS Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)

1. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları:
1) İlgili sanat dalının gerektirdiği aşağıda belirtilen fiziksel özellikleri/özel şartları taşımak:

 • Kompozisyon Sanat Dalı için 30 yaş, diğer tüm sanat dalları için adayların en çok 25 yaşında olmak. Devlet Konservatuvarları lise mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine bağlı tüm Anasanat Dallarına uygun fiziki yapı ve müzikal duyuşa sahip olmak.

2) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve ilgili sınav içerikleri Konservatuvar web sayfasından duyurulacaktır.
3) Kesin kayıtlar 27–31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO-YAYLI-ÜFLEME ASD. LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

OPERA ASD. LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

BALE ASD. LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ SINAV TARİHLERİ

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 94 11

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (***)
1) Ön kayıt işlemleri Fakültenin web sayfasından yapılacaktır.
2) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Engelli adaylar bizzat ya da birinci ya da ikinci derece akrabaları ile Fakülte öğrenci işlerine başvuru yapabilirler.
3) Adayların özel yetenek sınavlarına katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar ve gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, TYT/DEYÖS sonuç belgesi, adayın girmek istediği sınav programının adlarını tercih sırasına göre işaretlediği başvuru formu) Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.
4) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.
5) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken belge ve malzemeler Fakültenin web sayfasından duyurulacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve TYT/DEYÖS sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz.
6) Asil adayların kesin kayıtları 13–14 Eylül 2018 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları ise 17–21 Eylül 2018 tarihlerinde başarı sıralamaları doğrultusunda kontenjanlar doluncaya kadar yapılacaktır.
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 90 08–09

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (****)

1)

2)

3) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim)
Ön Kayıt Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
 • Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak (Engelli adaylar hariç)
 • Milli sporcular (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) için milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2018 TYT’den en az 210 puan almış olmak
 • Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adaylar için 2018 TYT’den en az 210 ve üzeri puan almış olmak
 • “Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu” nda belirtilen branşlardan herhangi birisinde “Sporcu Özgeçmiş Belgesi” ne sahip olmak

Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:

 • Form Dilekçe (Yüksekokul web sayfasından (http://sbt.deu.edu.tr) çıktısı alınarak doldurulacaktır.)
 • Fotoğraf (3 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay içinde çekilmiş vesikalık)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
 • Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
 • 2018 TYT Sonuç Belgesi
 • “Antrenörlük Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge
 • Sporcu Özgeçmiş Belgesi

Başvuru belgelerinin bir dosya içinde sunulması gerekmektedir.

4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
 • Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak (Engelli adaylar hariç)
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapabilmek için adayların 2018 TYT’de en az 250 taban puanına sahip olması
 • Milli sporcular (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) için milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2018 TYT’de en az 250 taban puanına sahip olmak
 • Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adaylar için 2018 TYT’de en az 250 taban puanına sahip olmak
 • Eğer adaylar “Sporcu Özgeçmiş Puanı” ndan faydalanmak istiyorlarsa gerekli belgeleri “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” veya aynı zamanda ilgili federasyonca onaylı olarak beyan etmeleri zorunludur.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Başvurular İçin Gerekli Belgeler:
Form Dilekçe (Yüksekokul web sayfasından (http://sbt.deu.edu.tr) çıktısı alınarak doldurulacaktır.)

 • Fotoğraf (3 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay içinde çekilmiş vesikalık)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 • Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 • 2018 TYT Sonuç Belgesi
 • “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge
 • Varsa, Sporcu Özgeçmiş Belgesi
 • Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin aslı veya fotokopisi, en az üç yıllık lisanslı sporcu için, Federasyon İl teşkilatlarından alınacak; “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)

Başvuru belgelerinin bir dosya içinde sunulması gerekmektedir.
5) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 412 97 01-07

AÇIKLAMA:
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince özel yetenek sınavlarından ücret alınmayacaktır.
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar (bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli) ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanlarının 100 ve üzerinde olması halinde özel yetenek sınavlarına kabul edilecektir.
MÜRACAATLAR İLGİLİ BİRİMLERE YAPILACAKTIR. MEKTUPLA ÖN KAYIT YAPILMAZ. ADAYLAR ŞAHSEN BAŞVURARAK ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRLER.