T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

27.07.2018 TARİH VE 19 SAYILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM VE PROGRAM KONTENJANLARI…………………………………………………………………. 3

GENEL BAŞVURU……………………………………………………………………………………………………….. 5

Ön Kayıt, Fiziksel Algı, Beceri Geliştirme Kursu ve Özel Yetenek Sınav Tarihleri……………… 5

Genel Başvuru Koşulları………………………………………………………………………………………………. 7

Genel Başvuru İçin Gerekli Belgeler……………………………………………………………………………… 8

Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıtlarına İlişkin Açıklama………………………………………………….. 9

Uygulama Sınav Puanlarına İlişkin Açıklama……………………………………………………………….. 10

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………………… 11

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması:……….. 11

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………….. 12

Spor Yöneticiliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması:…………………………………… 12

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………………………………………………………………. 14

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması……………………………….. 15

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMİŞİ PUANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ 16

Artistik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması………………………. 16

Atletizm Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması……………………………………. 17

Basketbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması………………………………….. 24

Futbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması……………………………………….. 25

Hentbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması…………………………………….. 26

Ritmik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması……………………….. 27

Tenis Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması………………………………………… 28

Voleybol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması…………………………………… 30

Yelken Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması………………………………………. 34

Yüzme Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması………………………………………. 35

Ek. 1 – Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Yönetmelik Maddeleri, Genel Başarı Puanının (Yerleştirme Puanı – Yp) Hesaplanması ile Özel Yetenek Sınavı ve Seçme Yöntemi……………. 41

EK-2. Milli Sporcu Belgesi Örneği…………………………………………………………………………………. 44

ÖZEL YETENEK BRANŞ UYGULAMA SINAVLARI………………………………………………….. 45

Artistik Cimnastik Uygulama Sınavı……………………………………………………………………………. 45

Atletizm Uygulama Sınavı………………………………………………………………………………………….. 46

Basketbol Uygulama Sınavı………………………………………………………………………………………… 53

Futbol Uygulama Sınavı…………………………………………………………………………………………….. 58

Hentbol Uygulama Sınavı…………………………………………………………………………………………… 63

Ritmik Cimnastik Uygulama Sınavı…………………………………………………………………………….. 68

Tenis Uygulama Sınavı………………………………………………………………………………………………. 71

Voleybol Branşı Uygulama Sınavı Parkuru………………………………………………………………….. 80

Yelken Uygulama Sınavı……………………………………………………………………………………………. 85

Yüzme Uygulama Sınavı……………………………………………………………………………………………. 88

ENGELLİ ADAY BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ……………………………………………. 89

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU KOŞULLARI……………………….. 90

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU BELGELERİ………………………… 90

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAVLARI………………………………………………………. 91

ENGELLİ ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ…………………………………………………………. 91

EGE ÜNİVESİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM VE PROGRAM KONTENJANLARI

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2018-2019 Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı sonucunda alacağı Birinci Öğretim, İkinci Öğretim ve Yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmiştir.

  Tablo 1. Birinci Öğretim, İkinci Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları            

 

BÖLÜMLER BİRİNCİ İKİNCİ
ÖĞRETİM ÖĞRETİM
  Milli Sporcu Kontenjanı                             8                                   
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kadın 21
Erkek 21
Yabancı Uyruklu 2
Milli Sporcu Kontenjanı 6 6
Kadın 14 14
Spor Yöneticiliği   Erkek                                                              20                       20         
Yabancı Uyruklu 2 2
Engelli* 4 4
 • Engelli aday öğrenciler için Birinci ve İkinci öğretim programında ayrılan kontenjanların kayıtlanmaları, engelli adayların cinsiyetlerine göre kontenjanlarından düşülerek gerçekleştirilecektir.
Branşlar Birinci Öğretim İkinci Öğretim
Artistik Cimnastik 4 0
Atletizm 5 6
Basketbol 9 10
Futbol 8 10
Hentbol 4 5
Ritmik Cimnastik 3 0
Tenis 4 4
Voleybol 8 11
Yüzme 4 5
Yelken 2 0
Milli Kontenjan 9 9
60 60
Engelli* 6 6
Yabancı Uyruklu 2 2
Toplam

* Engelliler için Birinci ve İkinci öğretim programında ayr adayların ön kayıt sırasında belirttikleri branşların kontenjanl

62

ılan kontenjanların kay arından düşülerek gerçe

62

ıtlanmaları, engelli kleştirilecektir.

Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığı’nın 5773 sayılı yazısına göre Spor Bilimleri Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu kontenjanlarının dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır.

  Tablo 3. Programlara göre Milli Sporcu Öğrenci Kontenjanı                                                      

BİRİNCİ ÖĞRETİM                                       İKİNCİ ÖĞRETİM

 

BÖLÜMLER Olimpik Olimpik

Olmayan

Toplam Olimpik Olimpik

Olmayan

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor              6                  2                  8                  –                   –                   –

Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği                       5                  1                  6                 5                  1                  6

Antrenörlük Eğitimi *               9                  –                  9                 9                  –                  9

 

GENEL BAŞVURU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ ÖĞRETİM

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ön Kayıt, Fiziksel Algı, Beceri Geliştirme Kursu ve Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Ön Kayıt : 13 – 17 Ağustos 2018
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 17 Ağustos 2018
Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu : 27 – 31 Ağustos 2018
(30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı nedeni ile tatildir)
Yetenek Sınavları : 3 – 7 Eylül 2018
Puan Kontrol Listesi ilanı : 7 Eylül 2018
Puan Kontrol İtiraz süresi* : 10 Eylül 2018 saat 16:30’a kadar
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 11 Eylül 2018
Asil Kazanan Kayıtları : 13-14 Eylül 2018
Yedek Kayıtları** : 18 Eylül 2018

 

*İlgili itiraz sadece, adayların giriş belgelerindeki derece/puanlar ile açıklanan liste arasında uyuşmazlık halinde yapılabilir

**Yedek kayıtları sonrasında boş kalan kontenjanlar için, tekrar yerleştirme devam edebilir

Önemli Not: – Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ait beş programın Özel Yetenek Sınavları ortak yapılacaktır.
 2. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine bakılacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde boş kalan branş kontenjanları, öncelikle kendi branş yedeklerinden tamamlanacak, branş yedeği bulunmaması durumunda ise boş kalan kontenjan Puan Sıralı Genel Yedek Listesindeki adaylardan tamamlanacaktır.
 3. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan ve göğüs numaraları alındıktan sonra yerleştirme tercih işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin
 4. Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor kıyafeti ile katılacaktır.
 5. Adaylar sınavlara, Kimlik Belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Geçerli Pasaport), ön kayıt sırasında kendilerine verilecek olan Sınav Giriş Kartı ve göğüs numaraları ile katılacaktır.
 6. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
 7. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca yürütülür.
 8. Başvuru, asil ve yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin uygulanması, Üniversitemiz Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür.
 9. Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Genel Başvuru Koşulları 

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları’na ön kayıt yaptırabilmek için adaylar (yabancı uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) yer alan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan online başvuru formunu dolduracaktır.

Sadece internet üzerinden ön başvuru yapmak ve başvuru numarası almak öğrencilere sınavlara giriş iznini vermemektedir.

Adaylar, internet üzerinden yaptıkları internet ön başvurularının ardından, ön kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini tamamlayacaktır. İnternet başvurularını takiben, ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2018 TYT’ye girmeleri zorunludur.
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan EGEYÖS Sınavı’na girmiş olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Yönergeye uygun şartları taşımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız.
 3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2018 yılına ait TYT puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) herhangi birinden en az 200 puan ve Milli Sporcuların en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir.
 4. Adayın Özel Yetenek Sınavlarına katılmasını engelleyecek sağlık sorunun bulunmaması gerekmektedir. Gerekli belge için bkz. Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
 5. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

İTİRAZLAR

Adayların Özel Yetenek Uygulama Sınav Puanları’na ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iş gününde saat 16.00’a kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. Şubesi 7216893 No’lu hesabına (TR64 0001 0014 4607 216893 5038) İtiraz bedeli olarak 250.TL yatırıldıktan sonra, E.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır. Adayın itirazının kabulü halinde yatırılan ücret iade edilmektedir.

Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, puan kontrol listeleri 7 Eylül 2018 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere ilişkin olası sistemsel yanlışlıklara itirazları, 10 Eylül 2018 saat 16.30’a kadar Fakülte Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır.

Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak tüm itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Özel Yetenek Sınavlarına

Genel Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı ya da pasaport aslı ve fotokopisi, Yabancı uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi.
 • 2018 yılına ait TYT (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi, 3- Sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Özel Yetenek Sınavlarına

katılmasında Sakınca Yoktur” veya “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi kesinlikle

yer almalıdır. Fakültemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt sırasında Heyet Raporu

sunmaları gerekmektedir.

 • Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi”nin noter onaylı sureti. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi ön kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. “Milli Sporcu Belgesi” nin bir örneği ekte yer almaktadır (EK-2).
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; adayların başvurdukları branşlara ilişkin spor geçmişi belgelerinin aslı ya da ilgili kurum onaylı fotokopilerini, Fiziksel Algı, Beceri Geliştirme Kursu tarihleri ve saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında, belgelerini teslim etmeyen adayların, spor geçmişi puan değerlendirmesi yapılmayacaktır.
 • Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek Lisesinin “Spor” alanlarından;
 1. 2014-2015 eğitim yılı veya öncesinde mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi / diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
 2. İlgili liselerden 2015-2016 eğitim yılında mezun olan ya da sonrasında mezun olacak adayların belge getirmesine gerek yoktur,
 • Diğer Liselerden mezun ya da mezun olacak adayların Diploma/Mezuniyet belgesi getirmesine gerek yoktur,
 • Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursuna katılacak öğrenciler için, kurs ücretinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu,
  1. Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi Şube Kodu: 5038Hesap Numarası : 07216893

IBAN No: TR64 0001 0014 4607 216893 5038

 1. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti olarak adaylar, 350-TL yatıracaklardır.
 2. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücretleri iade edilmeyecektir.
 3. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti yatırmayan adaylar, kurslara hiçbir şekilde alınmayacaktır.

9. Ön kayıtlar sırasında teslim edilen hiçbir belge iade edilmeyecektir.

Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıtlarına İlişkin Açıklama

Adayların, fakültemizde bulunan programlara ait özel yetenek sınavları için, ön kayıt sırasında branş seçimleri yapmaları gerekmektedir. Branş seçimleri için uygulanacak kurallar ve seçenekler aşağıda belirtilmiştir.

Seçenek 1: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ait sınavların hepsine katılmak istiyor ise:

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi
 2. Adayların, Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınav branşları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sınavı için seçilen branşlar ile aynı olması
 3. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümü sınavı için seçilen Bireysel Spor Dalı veya Takım Spor Dalı içinden bir adet branşı seçmesi ile oluşur.

Seçenek 2: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ya da Spor Yöneticiliği’nden biri ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünün sınavlarına katılmak istiyor ise:

 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi
 2. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için belirlenen Bireysel Spor Dalı veya Takım Spor Dalı içinden sadece bir adet branş seçmesi ile oluşur.

Seçenek 3: Adaylar, Beden Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Özel etmesi halinde:

ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği veya

yetenek sınavları içerisinden sadece bir bölümü tercih

 1. Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir.
 2. Adayların Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir
 3. Adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına katılmak istemesi halinde; Bireysel Spor Dalları veya Takım Spor Dalları içerisinden sadece bir branş seçmesi gerekmektedir.

Uygulama Sınav Puanlarına İlişkin Açıklama

Adayların, ön kayıtlar sırasında belirttikleri branşlardan sınavlara girmeleri zorunludur. Adaylar, 5 programı tercih etseler dahi, ön kayıt sırasında belirttikleri 1 Bireysel Spor

Branşı + 1 Takım Spor Branşı olmak üzere toplam iki branştan sınava gireceklerdir (sadece Antrenörlük Eğitimi Programını tercih etmesi halinde; 1 bireysel veya 1 takım spor branşından sınava gireceklerdir).

Adayların seçmiş oldukları program ve bölümlere göre uygulama sınav puanları ve yerleştirme puanlarının hesaplanması, bölümlerin sınav açıklamaları kısmında yer almaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yalnızca Birinci Öğretimde öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümde Özel Yetenek Uygulama Sınavları için adaylar, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), adayların seçtikleri Seçmeli Bireysel Spor Dalı ve Seçmeli Takım Spor Dalı’ndan aldıkları puanlar toplanarak hesaplanır.

Bireysel Spor – 1 adet seçilecektir
(Atletizm, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik, Tenis, Yelken, Yüzme) 100 Puan
 

Takım Sporu – 1 adet seçilecektir

(Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol) 100 Puan
 

 

Özel Yetenek Sınav Puanı

 

 

200 Puan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması: 

200 puan üzerinden hesaplanan Özel Yetenek Sınavı sonucunda 20 ve üzeri puan alan adaylar genel başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. Özel Yetenek Sınavı sonucunda 19 puan ve daha az alan adaylar, başarısız sayılacak ve aldıkları puanlar Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yerleştirme puanlarının hesaplanması ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre yapılacaktır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına ait tek aşamalı Özel Yetenek Sınavları için adayların, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri gerekmektedir. Adayların aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sınavlarını tercih etmesi halinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için seçilen branşlar aynı zamanda bu bölümünde sınav branşlarını oluşturacaktır. Bu durumda adaylar, Spor Yöneticiliği Bölümü için farklı branşlar seçemeyeceklerdir.

Adaylar Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından herhangi birini ya da her ikisini birden tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında bildirmeleri gerekmektedir.

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), seçtikleri bir adet Bireysel Spor Dalı, bir adet Takım Spor Dalı’ndan aldıkları puanlar ile TYT katkı puanı toplamından oluşur.

Bireysel Spor – 1 adet seçilecektir
(Atletizm, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik,Tenis, Yelken, Yüzme) 100 Puan
 

Takım Sporu – 1 adet seçilecektir

(Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol) 100 Puan
 

TYT katkı puanı (Katkı puanı için Tablo.4’ü inceleyiniz)

 

100 Puan

Özel Yetenek Sınav Puanı 300 Puan

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması: 

Seçmeli Bireysel Spor Dalı ve Seçmeli Takım Spor Dalı sınavlarından toplamda 20 ve üzeri puan alan adaylar genel başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. İlgili sınavlar sonucunda toplamda 19 puan ve daha az alan adaylar, başarısız sayılacak ve Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına ait yerleştirme puanlarının hesaplanması, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

 

Tablo.4 : Spor Yöneticiliği Bölümü YTY Puan Türünden Elde Edecekleri Katkı Puanları Tablosu
Alt Sınır Üst Sınır PUAN Alt Sınır Üst Sınır PUAN
200,00000 204,99999 1 293,00000 295,99999 31
205,00000 209,99999 2 296,00000 298,99999 33
210,00000 214,99999 3 299,00000 301,99999 35
215,00000 219,99999 4 302,00000 304,99999 38
220,00000 224,99999 5 305,00000 307,99999 41
225,00000 229,99999 6 308,00000 310,99999 44
230,00000 234,99999 7 311,00000 313,99999 47
235,00000 239,99999 8 314,00000 316,99999 50
240,00000 244,99999 9 317,00000 319,99999 53
245,00000 249,99999 10 320,00000 321,99999 56
250,00000 253,99999 11 322,00000 323,99999 59
254,00000 257,99999 12 324,00000 325,99999 62
258,00000 261,99999 13 326,00000 327,99999 66
262,00000 265,99999 15 328,00000 329,99999 70
266,00000 269,99999 17 330,00000 331,99999 74
270,00000 273,99999 19 332,00000 333,99999 78
274,00000 277,99999 21 334,00000 335,99999 82
278,00000 281,99999 23 336,00000 337,99999 86
282,00000 285,99999 25 338,00000 339,99999 90
286,00000 289,99999 27 340,00000 341,99999 95
290,00000 292,99999 29 342,0000 ve üzeri 100

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖZEL YETENEK SINAV PUANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına ait tek aşamalı Özel Yetenek Sınavları için adaylar, bir adet Bireysel Spor Dalı veya bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere sadece bir adet spor branşı seçmeleri gerekmektedir. Adayın aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü sınavını tercih etmesi halinde; adaylar tercih ettiği iki branş arasından bir adet spor branşını Antrenörlük Eğitimi uygulama sınav branşı olarak seçeceklerdir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programına alınacak adayların Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor Geçmişi Puanları (spor geçmişi belgeleri seçilen branşa ait olmalıdır) ile ön kayıt sırasında seçtikleri branşlara ait Uygulama Sınav Puanının toplamına göre belirlenecektir.

Adaylar Birinci ve İkinci Öğretim Programlarından herhangi birini veya her ikisini tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

Seçilmiş branşlara göre Uygulama Sınavı Puanı ve Spor Geçmişi Puanları aşağıdaki gibidir:

BİREYSEL SPORLAR: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMİŞİ PUANI
Artistik Cimnastik 100 Puan 100 Puan
Atletizm 100 Puan 100 Puan
Ritmik Cimnastik 100 Puan 100 Puan
Tenis 100 Puan 100 Puan
Yelken 100 Puan 100 Puan
Yüzme 100 Puan 100 Puan
TAKIM SPORLARI: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMİŞİ PUANI
Basketbol 100 Puan 100 Puan
Futbol 100 Puan 100 Puan
Hentbol 100 Puan 100 Puan
Voleybol 100 Puan 100 Puan

Spor Branşlarına ilişkin Spor Geçmişi Puanları her spor branşının kendi kriterlerine göre değerlendirilecektir (ilgili branş açıklamalarına bakınız).

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması : 

Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanabilmesi için,

 1. Adayların mutlaka uygulama sınavına katılmaları, sınav parkur puanının en az 2 puan olması, Spor Geçmişi Puanı ve Uygulama Sınav Puanı toplamının en az 40 ve üzerinde olması
 2. Uygulama sınavına katılmayan, parkurları terk eden ve sınav parkurundan en az 2 puan alamayan adaylar ile Spor Geçmişi Puanı ile Uygulama Sınav Puanı toplam puanı 39 ve daha düşük adaylar başarısız sayılacak, Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen Yerleştirme Puanı belirlenmesine esas hesaplama yöntemine dahil edilmeyeceklerdir.

Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına ait yerleştirme puanlarının hesaplanması, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir (Ek.1). Yerleştirme Puanlarının hesaplanması sonrasında asil ve yedek adayların belirlenmesi, adayların ön kayıt başvuru formunda belirttikleri tercih sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMİŞİ PUANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ

Adayların spor geçmişi belgelerinin aslı ya da ilgili kurum onaylı fotokopilerini, Fiziksel Algı, Beceri Geliştirme Kursu tarihleri ve saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında, belgelerini teslim etmeyen adayların, spor geçmişi puan değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Artistik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması Puanlama için öngörülen genel kriterler;

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeydeki performansları (Ulusal takımlar, Ulusal Şampiyonalar, Kulüplerarası Şampiyonalar).
 • Adayların Okul Yarışmalarındaki performansları (Yıldızlar ve Gençler Kategorisi).

Puanlama ;

 1. Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen uluslar arası yarışmalara (Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları-Olimpiyat ve Akdeniz oyunları-ISF yarışması ile Uluslararası Turnuva yarışmaları) katılım şartı vardır.
 2. Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları yarışmaların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
KULÜPLERARASI YARIŞMALAR
YILDIZ GENÇ BÜYÜK
·   İlk 3’te yer alma 75 PUAN 85 PUAN 90 PUAN
·   4, 5 ve 6’ıncı olma 50 PUAN 60 PUAN 75 PUAN
OKULLARARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI
YILDIZ GENÇ
·   İlk 3’te yer alma 40 PUAN 60 PUAN
·   4, 5 ve 6‟ıncı olma 30 PUAN 40 PUAN
FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
YILDIZ GENÇ BÜYÜK
·   İlk 3’te yer alma 75 PUAN 85 PUAN 90 PUAN
·   4, 5 ve 6‟ıncı olma 50 PUAN 60 PUAN 75 PUAN

 

Atletizm Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması

Spor Geçmişi Puanları (SGP) için öngörülen kriterler:

 1. Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları yarışmaların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK- 2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Milli Sporcu olmayanlar; resmi yarışmalarda gerçekleştirdikleri en iyi derecelere göre, Spor Geçmişi Puan Tablolarında (Kadınlar: Tablo 5-6-7 ve Erkekler: Tablo 8-9-10) belirtilen puanları alırlar. Kullanılacak olan belgeler İlgili kurum (Atletizm Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.

Tablo 5: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu 

 

SGP

 

100m

100m  

200m

 

400m

400m  

4×100

 

4×400

 

800m

 

1500m

Eng Eng
100 12.60 14.87 26.05 58.42 1:03.22 49.35 3:55.99 2:17.10 4:45.19
96 12.67 14.96 26.20 58.75 1:03.58 49.61 3:57.30 2:17.75 4:46.66
92 12.73 15.05 26.34 59.09 1:03.94 49.88 3:58.63 2:18.40 4:48.14
88 12.80 15.14 26.49 59.42 1:04.31 50.14 3:59.96 2:19.06 4:49.62
84 12.86 15.23 26.64 59.76 1:04.67 50.41 4:01.29 2:19.73 4:51.12
80 12.93 15.32 26.79 1:00.10 1:05.04 50.67 4:02.64 2:20.39 4:52.62
76 12.99 15.41 26.93 1:00.44 1:05.41 50.94 4:03.99 2:21.06 4:54.13
72 13.06 15.50 27.07 1:00.75 1:05.74 51.19 4:05.22 2:21.74 4:55.66
68 13.13 15.60 27.24 1:01.13 1:06.16 51.49 4:06.72 2:22.42 4:57.19
64 13.19 15.69 27.39 1:01.48 1:06.53 51.76 4:08.10 2:23.10 4:58.73
60 13.26 15.79 27.54 1:01.83 1:06.91 52.04 4:09.48 2:23.79 5:00.28
56 13.33 15.88 27.69 1:02.18 1:07.29 52.32 4:10.87 2:24.48 5:01.84
52 13.40 15.97 27.85 1:02.53 1:07.68 52.60 4:12.27 2:25.17 5:03.41
48 13.46 16.07 28.00 1:02.89 1:08.06 52.88 4:13.68 2:25.88 5:05.00
44 13.53 16.17 28.16 1:03.25 1:08.45 53.16 4:15.10 2:26.58 5:06.59
40 13.60 16.26 28.32 1:03.61 1:08.84 53.44 4:16.53 2:27.29 5:08.19
36 13.67 16.36 28.48 1:03.97 1:09.23 53.73 4:17.97 2:28.01 5:09.81
32 13.74 16.46 28.64 1:04.33 1:09.63 54.02 4:19.41 2:28.73 5:11.44
28 13.81 16.56 28.80 1:04.70 1:10.03 54.31 4:20.87 2:29.45 5:13.08
24 13.89 16.66 28.96 1:05.07 1:10.43 54.60 4:22.34 2:30.19 5:14.73
20 13.96 16.76 29.12 1:05.44 1:10.83 54.90 4:23.81 2:30.92 5:16.39
16 14.03 16.86 29.29 1:05.82 1:11.24 55.19 4:25.30 2:31.66 5:18.06
12 14.10 16.96 29.45 1:06.20 1:11.65 55.49 4:26.79 2:32.41 5:19.75
8 14.18 17.06 29.62 1:06.58 1:12.06 55.79 4:28.30 2:33.17 5:21.45
4 14.25 17.16 29.79 1:06.96 1:12.48 56.09 4:29.82 2:33.93 5:23.17
1 14.32 17.27 29.96 1:07.34 1:12.90 56.40 4:31.35 2:34.69 5:24.89
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir

Tablo 6: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

 

SGP

 

2000m

 

3000m

 

3000m

 

5000m

 

10000m

 

3km

 

5km

 

10km

 

20km

Eng Eng Yürüyüş Yürüyüş Yürüyüş Yürüyüş
100 7:20.30 10:14.63 11:39.07 17:44.26 37:25.72 15:47 26:59 55:33 1:54:20
96 7:22.83 10:18.00 11:43.75 17:50.23 37:38.71 15:55 27:12 55:58 1:55:12
92 7:25.38 10:21.40 11:48.45 17:56.23 37:51.78 16:02 27:24 56:24 1:56:04
88 7:27.95 10:24.81 11:53.18 18:02.27 38:04.92 16:10 27:37 56:49 1:56:56
84 7:30.53 10:28.24 11:57.93 18:08.35 38:18.15 16:18 27:49 57:15 1:57:49
80 7:33.12 10:31.70 12:02.72 18:14.46 38:31.45 16:25 28:02 57:41 1:58:41
76 7:35.73 10:35.17 12:07.53 18:20.61 38:44.84 16:33 28:15 58:07 1:59:35
72 7:38.36 10:38.67 12:12.38 18:26.80 38:58.31 16:41 28:28 58:33 2:00:28
68 7:41.00 10:42.19 12:17.25 18:33.03 39:11.86 16:49 28:41 58:59 2:01:22
64 7:43.66 10:45.73 12:22.16 18:39.29 39:25.50 16:57 28:54 59:26 2:02:16
60 7:46.34 10:49.30 12:27.10 18:45.60 39:39.23 17:04 29:07 59:53 2:03:11
56 7:49.03 10:52.88 12:32.07 18:51.95 39:53.04 17:12 29:20 1:00:20 2:04:06
52 7:51.75 10:56.50 2:37.07 18:58.34 40:06.95 17:21 29:33 1:00:47 2:05:01
48 7:54.48 11:00.13 12:42.11 19:04.77 40:20.95 17:29 29:47 1:01:14 2:05:56
44 7:57.23 11:03.79 12:47.18 19:11.25 40:35.04 17:37 30:00 1:01:42 2:06:53
40 8:00.00 11:07.48 12:52.28 19:17.77 40:49.24 17:45 30:14 1:02:09 2:07:49
36 8:02.78 11:11.19 12:57.42 19:24.33 41:03.53 17:53 30:27 1:02:37 2:08:46
32 8:05.59 11:14.92 13:02.60 19:30.95 41:17.92 18:02 30:41 1:03:05 2:09:43
28 8:08.42 11:18.69 13:07.82 19:37.61 41:32.42 18:10 30:55 1:03:33 2:10:33
24 8:11.26 11:22.48 13:13.07 19:44.31 41:47.02 18:18 31:09 1:04:02 2:11:39
20 8:14.13 11:26.30 13:18.36 19:51.07 42:01.73 18:27 31:23 1:04:31 2:12:37
16 8:17.02 11:30.15 13:23.69 19:57.88 42:16.54 18:36 31:37 1:05:00 2:13:36
12 8:19.94 11:34.02 13:29.06 20:04.74 42:31.48 18:44 31:51 1:05:29 2:14:36
8 8:22.87 11:37.93 13:34.47 20:11.65 42:46.52 18:53 32:06 1:05:58 2:15:36
4 8:25.83 11:41.87 13:39.93 20:18.62 43:01.69 19:02 32:20 1:06:28 2:16:36
1 8:28.81 11:45.84 13:45.43 20:25.64 43:16.97 19:11 32:35 1:06:58 2:17:37
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir

Tablo 7: Kadınlar Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

 

SGP

 

Yüksek

 

Sırık

 

Uzun

 

Üçadım

 

Gülle

 

Disk

 

Çekiç

 

Cirit

 

Heptatlon

100 1,65 3,20 5,40 12,00 12,50 40,00 40,00 40,00 4500
96 1,64 3,15 5,36 11,96 12,40 39,60 39,60 39,60 4450
92 1,63 3,10 5,32 11,92 12,30 39,20 39,20 39,20 4400
88 1,62 3,05 5,28 11,88 12,20 38,80 38,80 38,80 4350
84 1,61 3,03 5,24 11,84 12,10 38,40 38,40 38,40 4300
80 1,60 3,00 5,20 11,80 12,00 38,00 38,00 38,00 4250
76 1,59 2,98 5,16 11,76 11,90 37,60 37,60 37,60 4200
72 1,58 2,95 5,12 11,72 11,80 37,20 37,20 37,20 4160
68 1,57 2,93 5,08 11,68 11,70 36,80 36,80 36,80 4120
64 1,56 2,90 5,04 11,64 11,60 36,40 36,40 36,40 4080
60 1,55 2,88 5,00 11,60 11,50 36,00 36,00 36,00 4040
56 1,54 2,85 4,96 11,55 11,40 35,60 35,60 35,60 4000
52 1,53 2,83 4,92 11,50 11,20 35,20 35,20 35,20 3960
48 1,52 2,80 4,88 11,45 11,00 34,80 34,80 34,80 3920
44 1,51 2,78 4,84 11,40 10,80 34,40 34,40 34,40 3880
40 1,50 2,75 4,80 11,35 10,60 34,00 34,00 34,00 3840
36 1,49 2,73 4,76 11,30 10,40 33,60 33,60 33,60 3800
32 1,48 2,70 4,72 11,25 10,20 33,20 33,20 33,20 3760
28 1,47 2,68 4,68 11,20 10,00 32,80 32,80 32,80 3720
24 1,46 2,65 4,64 11,15 9,80 32,40 32,40 32,40 3680
20 1,45 2,63 4,60 11,10 9,60 32,00 32,00 32,00 3640
16 1,44 2,60 4,58 11,00 9,40 31,60 31,60 31,60 3600
12 1,43 2,58 4,56 10,90 9,20 31,20 31,20 31,20 3560
8 1,42 2,55 4,54 10,80 9,00 30,80 30,80 30,80 3520
4 1,41 2,53 4,52 10,70 8,80 30,40 30,40 30,40 3480
1 1,40 2,50 4,50 10,60 8,60 30,00 30,00 30,00 3440
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir

Tablo 8: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

 

SGP

 

100m

110m  

200m

 

400m

400m  

4×100

 

4×400

 

800m

 

1500m

Eng Eng
100 11.08 15.29 22.69 50.61 56.14 43.40 3:22.58 1:57.11 4:01.26
96 11.11 15.35 22.77 50.80 56.38 43.56 3:23.32 1:57.51 4:02.12
92 11.15 15.43 22.86 51.02 56.67 43.75 3:24.21 1:57.91 4:02.98
88 11.18 15.49 22.93 51.19 56.89 43.89 3:24.89 1:58.32 4:03.85
84 11.21 15.55 23.01 51.38 57.14 44.05 3:25.64 1:58.72 4:04.73
80 11.25 15.62 23.10 51.59 57.41 44.23 3:26.48 1:59.13 4:05.61
76 11.28 15.68 23.17 51.76 57.64 44.37 3:27.16 1:59.55 4:06.49
72 11.31 15.74 23.25 51.93 57.86 44.52 3:27.85 1:59.96 4:07.38
68 11.34 15.80 23.32 52.11 58.09 44.67 3:28.55 2:00.38 4:08.28
64 11.38 15.87 23.41 52.32 58.37 44.85 3:29.40 2:00.80 4:09.18
60 11.42 15.95 23.51 52.55 58.67 45.05 3:30.34 2:01.22 4:10.09
56 11.45 16.01 23.59 52.73 58.90 45.20 3:31.05 2:01.64 4:11.00
52 11.49 16.09 23.68 52.95 59.19 45.38 3:31.93 2:02.07 4:11.92
48 11.52 16.14 23.75 53.11 59.40 45.52 3:32.57 2:02.50 4:12.85
44 11.56 16.21 23.83 53.31 59.66 45.69 3:33.37 2:02.94 4:13.79
40 11.59 16.28 23.92 53.51 59.92 45.86 3:34.18 2:03.38 4:14.73
36 11.63 16.36 24.01 53.74 1:00.21 46.05 3:35.08 2:03.82 4:15.67
32 11.66 16.42 24.09 53.92 1:00.45 46.21 3:35.82 2:04.26 4:16.63
28 11.70 16.50 24.19 54.15 1:00.75 46.40 3:36.73 2:04.71 4:17.59
24 11.74 16.57 24.28 54.36 1:01.02 46.58 3:37.57 2:05.16 4:18.56
20 11.77 16.63 24.36 54.55 1:01.27 46.74 3:38.32 2:05.61 4:19.53
16 11.81 16.73 24.47 54.83 1:01.63 46.97 3:39.42 2:06.07 4:20.52
12 11.84 16.76 24.52 54.93 1:01.77 47.06 3:39.85 2:06.53 4:21.51
8 11.88 16.84 24.62 55.17 1:02.08 47.26 3:40.80 2:07.00 4:22.51
4 11.92 16.92 24.71 55.39 1:02.36 47.45 3:41.66 2:07.47 4:23.52
1 11.96 17.00 24.81 55.63 1:02.67 47.65 3:42.62 2:07.94 4:24.54
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan

                              derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir                              

 

Tablo 9: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

 

 

SGP

2000m  

3000m

3000m  

5000m

 

10000m

5km 10km 20km  

Oktatlon

Eng Eng Yürüyüş Yürüyüş Yürüyüş
100 6:20.76 8:46.69 9:50.16 15:03.36 31:54.39 24:01 49:15 1:41:58 4500
96 6:22.51 8:48.66 9:52.86 15:06.72 32:02.14 24:10 49:32 1:42:31 4450
92 6:24.27 8:50.63 9:55.57 15:10.11 32:09.93 24:19 49:50 1:43:09 4400
88 6:26.04 8:52.62 9:58.30 15:13.52 32:17.78 24:29 50:08 1:43:46 4350
84 6:27.83 8:54.62 10:01.04 15:16.95 32:25.68 24:38 50:26 1:44:24 4300
80 6:29.63 8:56.64 10:03.81 15:20.40 32:33.63 24:48 50:45 1:45:01 4250
76 6:31.43 8:58.67 10:06.59 15:23.88 32:41.63 24:58 51:03 1:45:40 4200
72 6:33.26 9:00.71 10:09.40 15:27.38 32:49.69 25:08 51:22 1:46:18 4160
68 6:35.09 9:02.77 10:12.22 15:30.90 32:57.80 25:17 51:41 1:46:57 4120
64 6:36.93 9:04.84 10:15.06 15:34.45 33:05.97 25:27 52:00 1:47:36 4080
60 6:38.79 9:06.93 10:17.92 15:38.02 33:14.19 25:37 52:19 1:48:15 4040
56 6:40.67 9:09.03 10:20.80 15:41.62 3:22.48 25:47 52:38 1:48:54 4000
52 6:42.55 9:11.14 10:23.71 15:45.24 33:30.82 25:57 52:57 1:49:34 3960
48 6:44.45 9:13.27 10:26.63 15:48.89 33:39.23 26:08 53:17 1:50:14 3920
44 6:46.37 9:15.42 10:29.58 15:52.57 33:47.70 26:18 53:36 1:50:54 3880
40 6:48.30 9:17.59 10:32.55 15:56.28 33:56.24 26:28 53:56 1:51:35 3840
36 6:50.24 9:19.77 10:35.54 16:00.01 34:04.84 26:39 54:16 1:52:16 3800
32 6:52.20 9:21.97 10:38.55 16:03.78 34:13.51 26:49 54:36 1:52:57 3760
28 6:54.17 9:24.18 0:41.59 16:07.57 34:22.24 27:00 54:57 1:53:39 3720
24 6:56.16 9:26.41 10:44.66 16:11.40 34:31.05 27:10 55:17 1:54:21 3680
20 6:58.17 9:28.67 10:47.75 16:15.26 34:39.93 27:15 55:25 1:54:38 3640
16 7:00.19 9:30.94 10:50.86 16:19.14 34:48.89 27:20 55:35 1:54:59 3600
12 7:02.23 9:33.23 10:54.00 16:23.07 34:57.92 27:25 55:44 1:55:16 3560
8 7:04.29 9:35.54 10:57.17 16:27.02 35:07.03 27:30 55:54 1:55:37 3520
4 7:06.37 9:37.87 11:00.37 16:31.01 35:16.21 27:35 56:05 1:55:59 3480
1 7:08.46 9:40.22 11:03.60 16:35.04 35:25.49 27:40 56:13 1:56:16 3440
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin

                                          puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir                                         

 

Tablo 10: Erkekler Spor Geçmişi Değerlendirme Tablosu

 

 

SGP

 

Yüksek

 

Sırık

 

Uzun

 

Üçadım

 

Gülle

 

Disk

 

Çekiç

 

Cirit

 

Dekatlon

100 1,95 4,10 6,70 14.00 15,00 40,00 45,00 50,00 5500
96 1,94 4,00 6,67 13,95 14,90 39,70 44,60 49,60 5450
92 1,93 3,98 6,64 13,90 14,80 39,40 44,20 49,20 5400
88 1,92 3,95 6,61 13,85 14,70 39,10 43,80 48,80 5350
84 1,91 3,93 6,58 13,80 14,60 38,80 43,40 48,40 5300
80 1,90 3,90 6,55 13,75 14,50 38,50 43,00 48,00 5250
76 1,89 3,88 6,52 13,70 14,40 38,20 42,60 47,60 5200
72 1,88 3,85 6,49 13,65 14,30 37,90 42,20 47,20 5150
68 1,87 3,83 6,46 13,60 14,20 37,60 41,80 46,80 5100
64 1,86 3,80 6,43 13,55 14,10 37,30 41,40 46,40 5050
60 1,85 3,78 6,40 13,50 14,00 37,00 41,00 46,00 5000
56 1,84 3,75 6,37 13,45 13,90 36,70 40,60 45,60 4960
52 1,83 3,73 6,34 13,40 13,80 36,40 40,20 45,20 4920
48 1,82 3,70 6,31 13,35 13,70 36,10 39,80 44,80 4880
44 1,81 3,68 6,28 13,30 13,60 35,80 39,40 44,40 4840
40 1,80 3,65 6,25 13,25 13,50 35,50 39,00 44,00 4800
36 1,79 3,63 6,21 13,20 13,40 35,20 38,60 43,60 4760
32 1,78 3,60 6,18 13,15 13,30 34,90 38,20 43,20 4720
28 1,77 3,58 6,15 13,10 13,20 34,60 37,80 42,80 4680
24 1,76 3,55 6,12 13,05 13,10 34,30 37,40 42,40 4640
20 1,75 3,53 6,08 13,00 13,00 34,00 37,00 42,00 4600
16 1,74 3,50 6,05 12,95 12,90 33,70 36,60 41,60 4560
12 1,73 3,48 6,02 12,90 12,80 33,40 36,20 41,20 4520
8 1,72 3,45 5,98 12,85 12,70 33,10 35,80 40,80 4480
4 1,71 3,43 5,94 12,80 12,60 32,80 35,40 40,40 4440
1 1,70 3,40 5,90 12,75 12,50 32,50 35,00 40,00 4400
Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir

 

 

Basketbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması

 

Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:

 

Genel Kriterler:

Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler) Puanlama

 • Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız – Genç – Ümit ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya Şampiyonaları, Kulüpler Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Kupası ve Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) yarışmalarında Türkiye adına maçlara katılmış olmaları
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Adaylar, Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek    için;    Milli    oldukları    maçların    yer,   tarih    ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi”nin (EK-2) noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim      etmeyen                 aday    öğrencilerin,     millilik     durumları    değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ligde oynayan sporcuların en az 3 (üç) maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kâğıtları ile başvurmaları

 

 

Milli Sporcular                                                                                    100 Puan
Süper Lig Oyuncuları  (EBSL, KBSL)                                                90 Puan
Birinci Lig Oyuncuları (TBL, TKBL)                                                  80 Puan
İkinci Lig Oyuncuları (TB2L)                                                             70 Puan
Basketbol Gençler Ligi (BGL)                                                             70 puan
Bölgesel Lig Oyuncuları (EBBL, KBBL)                                            60 Puan
Türkiye Gençler veya Liseler Şampiyonası finali ilk 4 derece           60 Puan
Türkiye Gençler veya Liseler Şampiyonası finallerine katılan sporcular 50 Puan

 

Futbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması

 Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler: Genel Kriterler

 • Adayların Uluslar arası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal takımlar, Ligler)

Puanlama

 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Türkiye Futbol Federasyonundan, Milli oldukları maçların yer, tarih ve organizasyon çeşidini belirten resmi belge ile, Uluslararası Gençler ve Liseler (ISF) Şampiyonasına katılanlar sporcular ise Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Milli sporcular dışında, aşağıda belirtilen liglerde oynayan sporcuların Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden aldıkları ve sözleşmeli bulunduğu kulüpte en az 3 resmi müsabakada oynadığını (süre aldığını) gösteren maç listeleri ile başvurmaları gerekir. (http://www.tff.org/default.aspx?pageID=86)

 

 

a) Milli Sporcular (Futbol-Futsal)…………………………………. 100 PUAN
b) Süper Lig’de oynamış olanlar …………………………………… 90 PUAN
c) 1.Lig’de oynamış olanlar…………………..………………… 80 PUAN
d) 2. Lig’de oynamış olanlar………………………………………… 70 PUAN
e) 3. Lig’de oynamış olanlar ………………………………………… 65 PUAN
 1. Bölgesel Amatör Lig’de, TFF U19 veya U21 Gelişim Liglerinde
oynamış olanlar………………………………………………….…. 65 PUAN
g) Kadınlar 1.Lig’de oynamış olanlar…………………………………. 80 PUAN
h) Kadınlar 2.Lig’de oynamış olanlar…………………………………. 50 PUAN
i) Türkiye Gençler ve Liseler şampiyonalarında ilk 3 dereceye
girenler (Futbol – Futsal) …………………………………………… 40 PUAN
j) TFF U17 Gelişim Liginde oynamış olanlar…………………………. 40 PUAN

 

Hentbol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması

Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler: Genel Kriterler:

 • Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)

Puanlama:

 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Spor geçmişlerine ilişkin puanlama için, Milli sporcular hariç, liglerde oynayan sporcuların en az 2 maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kağıtları ile başvurmaları gerekir.
 • Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

1. Milli Sporcular (THF veya ISF)                                                                      100 puan
2. Süper Lig ve 1. Ligde oynamış olmak                                                            100 puan
3. Süper Gençler liginde oynamış olmak                                                              90 puan
4. 2. Ligde oynamış olmak                                                                                   80 puan
5. Yıldızlar liginde oynamış olmak                                                                     80 puan
6. Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye sahip olmak                                      80 puan
7. Bölgesel Ligde oynamış olmak                                                                       50 puan

 

NOT: Adaylar sınavlara üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan düz beyaz t-shirt, beyaz çorap ve düz siyah şort ile katılacaktır.

 

Ritmik Cimnastik Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması Genel Kriterler

 • Uluslararası düzey performansı (Milli Takım)
 • Ulusal düzey performansı

Puanlama 

 • Değişik yaş gruplarında (kategorilerde) Olimpiyatlar, Dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonaları, Avrupa, Akdeniz Oyunları, Universiade, ISF, EYOF yarışmaları ve Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslararası turnuvalara Türkiye adına katılmış olmak.
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları yarışmaların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK- 2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ritmik Cimnastik Antrenörü adaylarının Yetenek Puanlarında, “Spor Geçmişi Puanı” olarak dikkate alınacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

KULÜPLER/OKULLAR ARASI YARIŞMALAR VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI

1.2.3.lük 4.5.6.lik 7.8.9.10.luk 11.- 20.lik
Büyükler Kategorisi 100 puan 90 puan 80 puan 70 Puan
Gençler Kategorisi 90 puan 80 puan 70 puan 60 Puan
Yıldızlar Kategorisi 80 puan 70 puan 60 puan 50 Puan

 

ÖZEL YARIŞMALAR (Ulusal ve Uluslararası)

İlk 3’te yer almak 50 puan, İlk 10’da yer almak 40 puan, Katılmak 20 puan

NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldığı en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir. Millilik belgesi haricindeki belgeler, ilgili kurum onaylı (Türkiye Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) ve asıl olmalıdır.

Tenis Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması 

Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:

Genel Kriterler:

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal takımları, ulusal şampiyonalar, kulüp şampiyonaları, özel organizasyonlar ),
 • Adayların lise düzeylerindeki performansları (liselerarası yarışmalar, ISF tarafından düzenlenen bölgesel, ulusal-uluslararası yarışmalarda yer almak),

Puanlama:

 • Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; 12–14–16–18 ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya Şampiyonaları, Kulüpler Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarışmalarında Türkiye adına yarışmalara katılmış olmaları
 • Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

1. Büyükler ve 18 yaş Türkiye Şampiyonası / Büyükler Kış Kupası (Ferdi)

· Final oynama 100 puan
· Yarı Final oynama 90 puan
· Çeyrek Final oynama 85 puan
 1. 16 Yaş Türkiye Şampiyonası (Ferdi)
· Final oynama 90 puan
· Yarı Final oynama 85 puan
· Çeyrek Final oynama 80 puan
 1. 14 Yaş Türkiye Şampiyonası (Ferdi)
· Final oynama 70 puan
· Yarı Final oynama 65 puan
· Çeyrek Final oynama 60 puan

 

 1. Liseler Arası Türkiye Şampiyonalarında
· Final oynama 60 puan
· Yarı Final oynama 55 puan
· Çeyrek Final oynama 50 puan

 

Tenis Branşı Spor Geçmiş Puanlamasına İlişkin Not:

 • Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir.
 • Millilik belgesi dışında, spor geçmişi olarak teslim edilecek belgeler ilgili kurum (Tenis Federasyonu, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır.
 • Spor geçmişlerine ilişkin puanlama için, sporcuların maça çıktığını belirten resmi onaylı maç listeleri ile başvurmaları gerekir
 • Yukarıda belirtilen maddeler dışında gelen katılım belgeleri Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Voleybol Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:

Genel Kriterler:

 • Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler)

Puanlama:

 • A ve B kategorisindeki milli sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2) belgesinin aslı ya da noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ligde oynayan sporcuların en az 2 maç oynadığını belirten RESMİ ONAYLI (Türkiye Voleybol Federasyonu [TVF], il temsilcilikleri veya il müdürlüklerinden alınmış) maç kağıtları ile başvurmaları gerekir (Şekil 2, 3).
 • Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular (ör: il müsabakaları, Türkiye yarı final müsabakaları, amatör lig vb.) KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

Milli Sporcular (A ve B kategosinde)                                                              100 Puan
TVF En Üst Ligi’nde oynamış olanlar                                                            90 Puan
TVF en üst ligin bir alt ligi’nde oynamış olanlar                                              80 Puan
Gençler ve liseler TÜRKİYE şampiyonasında ilk 4’e girenler                      70 Puan
TVF en üst ligin iki alt ligi’nde oynamış olanlar                                             60 Puan
Gençler ve liseler TÜRKİYE finaline katılan sporcular                                 40 puan

Yelken Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması

Spor Geçmişi Puanları için öngörülen kriterler:

Genel Kriterler:

 • Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal ve uluslararası şampiyonalar)

Puanlama:

 1. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; 15 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Balkan Şampiyonaları, Universiade ve Üniversite Dünya Şampiyonaları.
 2. Milli Sporcular Spor Geçmişinden tam puan (100) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Milli oldukları yarışmaların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK- 2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belirtilen kategoriler dışındaki başvurular ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.

1. Milli Sporcular (TYF)                                                                          100 puan
2. Uluslararası Özel yarışlarda ilk 3 dereceye sahip olmak                      80 puan
3. Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye sahip olmak                          80 puan
4. Bölge Kupası yarışlarında ilk 3 dereceye sahip olmak                         50 puan

 

 • Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor Geçmişi Puanı olarak kabul edilir.
 • Kullanılacak olan belgeler ilgili kurum (Türkiye Yelken Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı ve aslı olacaktır.
 • Yarışmaya katılan sporcuların yarış sonuç çıktılarını belirten resmi onaylı yarış sonuçları listeleri ile başvurmaları gerekir.

Yüzme Antrenörlüğü Spor Geçmişi Değerlendirme Açıklaması Genel Kriterler

Adayın Uluslararası Düzeydeki Performansı: Yüzme, Açık Su Yüzme, Sutopu ve Triatlon Milli Takımlarında görev yapan sporcular değerlendirmeye alınacaktır. Milli Sporcu statüsünde değerlendirilecek adaylarda; Yaş gurupları, genç ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade ile ülkemizin milli takım düzeyinde katıldığı diğer uluslar arası turnuvalarda, Türkiye adına yarışmış olmaları şartı aranmaktadır.

Adayın Ulusal Düzeydeki Performansı: Ulusal Yüzme, Açık Su Yüzme, Sutopu ve Triatlon Şampiyonalarında elde edilen dereceler değerlendirmeye alınacaktır.

Puanlama 

 • Milli Sporcular Spor Geçmişi Puanı (SGP) olarak 100 puan alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Son 2 yıl içerisinde Milli oldukları yarışmaların yer tarih ve organizasyon çeşidini belirten Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” (EK-2)’nin noter onaylı suretini 2018 Özel Yetenek Sınavları kayıt başvurusu sırasında sunmak zorundadırlar. Başvuruları sırasında Fakülte Dekanlığımıza ilgili belgeyi teslim etmeyen aday öğrencilerin, millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Türkiye Kısa-Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonalarında son 10 yıl içerisinde yaş grubu finali (B-C Final) ya da açık yaş finali (A final) yüzenler, derecelerini ve final yüzdüklerini Türkiye Yüzme Federasyonu aracılığıyla belgeledikleri takdirde SGP’ından tam puan (100 Puan) alacaklardır.
 • Bunun haricindeki adaylar; Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Yüzme Şampiyonalarında  elde    ettikleri    dereceleri    federasyonları    aracılığıyla belgeledikleri takdirde, tam puan maksimum 80 Puan olabilecek şekilde, Tablo 11 ve Tablo 12’ye göre SGP’ı alacaklardır.
 • Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su faaliyet programında yer alan havuz veya deniz Türkiye Şampiyonaları ve Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonalarında ilk 5’e girenler, elde ettikleri dereceleri federasyonları aracılığıyla belgeledikleri takdirde tam puan (100 Puan), 6.lık ve 10.luk (dâhil) yer alanlar ise 80 puan alacaklardır.
 • Türkiye Sutopu Federasyonu fikstürüne göre sezon içerisinde oynanan resmi sutopu karşılaşmaları sonucunda, kadın ve erkek kategorilerinde ayrı olmak üzere, yetenek sınavına girilen yıl dâhil, son 2 sezonda ilk 10’da yer alan takımlarda maça çıkan ve bu durumlarını aynı sezona ait en az 5 maç kâğıdıyla ve federasyonları aracılığıyla belgeleyen; Lig oyuncuları Tablo.14’e , 2.Lig oyuncuları ise Tablo 15’e göre SGP’ı alacaklardır.

 

TABLO 11: KADINLAR YÜZME SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU

YP Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek Karışık Karışık Karışık
50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100m. 200 m. 400 m.
0 00:37.42 00:47.07 00:42.15 00:40.38 01:20.84 02:55.48 06:07.64 12:35.69 01:40.99 03:35.88 01:29.54 03:12.00 01:28.06 03:11.62 01:32.64 03:16.79 06:52.96
1 00:37.39 00:47.03 00:42.12 00:40.35 01:20.77 02:55.32 06:07.32 12:35.02 01:40.90 03:35.69 01:29.46 03:11.83 01:27.98 03:11.45 01:32.56 03:16.62 06:52.59
2 00:37.35 00:46.99 00:42.08 00:40.31 01:20.70 02:55.17 06:06.99 12:34.35 01:40.81 03:35.50 01:29.38 03:11.66 01:27.90 03:11.28 01:32.48 03:16.44 06:52.23
3 00:37.32 00:46.94 00:42.04 00:40.28 01:20.63 02:55.02 06:06.67 12:33.69 01:40.72 03:35.31 01:29.30 03:11.49 01:27.82 03:11.11 01:32.40 03:16.27 06:51.86
4 00:37.29 00:46.90 00:42.00 00:40.24 01:20.56 02:54.86 06:06.35 12:33.02 01:40.63 03:35.12 01:29.22 03:11.32 01:27.75 03:10.94 01:32.31 03:16.10 06:51.50
5 00:37.25 00:46.86 00:41.97 00:40.21 01:20.49 02:54.71 06:06.02 12:32.36 01:40.54 03:34.93 01:29.15 03:11.15 01:27.67 03:10.77 01:32.23 03:15.92 06:51.14
6 00:37.22 00:46.82 00:41.93 00:40.17 01:20.42 02:54.55 06:05.70 12:31.70 01:40.46 03:34.74 01:29.07 03:10.98 01:27.59 03:10.61 01:32.15 03:15.75 06:50.78
7 00:37.19 00:46.78 00:41.89 00:40.14 01:20.35 02:54.40 06:05.38 12:31.04 01:40.37 03:34.55 01:28.99 03:10.82 01:27.52 03:10.44 01:32.07 03:15.58 06:50.42
8 00:37.16 00:46.74 00:41.86 00:40.10 01:20.28 02:54.25 06:05.06 12:30.38 01:40.28 03:34.36 01:28.91 03:10.65 01:27.44 03:10.27 01:31.99 03:15.41 06:50.06
9 00:37.12 00:46.70 00:41.82 00:40.07 01:20.21 02:54.10 06:04.74 12:29.73 01:40.19 03:34.18 01:28.83 03:10.48 01:27.36 03:10.11 01:31.91 03:15.24 06:49.70
10 00:37.09 00:46.66 00:41.78 00:40.03 01:20.14 02:53.94 06:04.42 12:29.07 01:40.11 03:33.99 01:28.76 03:10.32 01:27.29 03:09.94 01:31.83 03:15.07 06:49.34
11 00:37.06 00:46.62 00:41.75 00:40.00 01:20.07 02:53.79 06:04.11 12:28.42 01:40.02 03:33.80 01:28.68 03:10.15 01:27.21 03:09.78 01:31.75 03:14.90 06:48.99
12 00:37.03 00:46.58 00:41.71 00:39.96 01:20.00 02:53.64 06:03.79 12:27.77 01:39.93 03:33.62 01:28.60 03:09.98 01:27.13 03:09.61 01:31.67 03:14.73 06:48.63
13 00:36.99 00:46.54 00:41.68 00:39.93 01:19.93 02:53.49 06:03.47 12:27.12 01:39.84 03:33.43 01:28.52 03:09.82 01:27.06 03:09.45 01:31.59 03:14.56 06:48.28
14 00:36.96 00:46.49 00:41.64 00:39.89 01:19.86 02:53.34 06:03.16 12:26.47 01:39.76 03:33.25 01:28.45 03:09.65 01:26.98 03:09.28 01:31.51 03:14.39 06:47.92
15 00:36.93 00:46.45 00:41.60 00:39.86 01:19.79 02:53.19 06:02.84 12:25.83 01:39.67 03:33.06 01:28.37 03:09.49 01:26.91 03:09.12 01:31.43 03:14.22 06:47.57
16 00:36.90 00:46.41 00:41.57 00:39.82 01:19.72 02:53.04 06:02.53 12:25.18 01:39.59 03:32.88 01:28.29 03:09.33 01:26.83 03:08.95 01:31.35 03:14.05 06:47.22
17 00:36.87 00:46.37 00:41.53 00:39.79 01:19.65 02:52.89 06:02.22 12:24.54 01:39.50 03:32.69 01:28.22 03:09.16 01:26.76 03:08.79 01:31.27 03:13.89 06:46.86
18 00:36.84 00:46.33 00:41.50 00:39.75 01:19.58 02:52.74 06:01.91 12:23.90 01:39.41 03:32.51 01:28.14 03:09.00 01:26.68 03:08.63 01:31.19 03:13.72 06:46.51
19 00:36.80 00:46.29 00:41.46 00:39.72 01:19.51 02:52.59 06:01.59 12:23.26 01:39.33 03:32.33 01:28.07 03:08.84 01:26.61 03:08.47 01:31.12 03:13.55 06:46.16
20 00:36.77 00:46.25 00:41.42 00:39.69 01:19.44 02:52.44 06:01.28 12:22.62 01:39.24 03:32.14 01:27.99 03:08.68 01:26.53 03:08.30 01:31.04 03:13.39 06:45.81
21 00:36.74 00:46.21 00:41.39 00:39.65 01:19.38 02:52.30 06:00.97 12:21.98 01:39.16 03:31.96 01:27.92 03:08.51 01:26.46 03:08.14 01:30.96 03:13.22 06:45.47
22 00:36.71 00:46.18 00:41.35 00:39.62 01:19.31 02:52.15 06:00.66 12:21.34 01:39.07 03:31.78 01:27.84 03:08.35 01:26.39 03:07.98 01:30.88 03:13.06 06:45.12
23 00:36.68 00:46.14 00:41.32 00:39.58 01:19.24 02:52.00 06:00.35 12:20.71 01:38.99 03:31.60 01:27.76 03:08.19 01:26.31 03:07.82 01:30.80 03:12.89 06:44.77
24 00:36.65 00:46.10 00:41.28 00:39.55 01:19.17 02:51.85 06:00.05 12:20.08 01:38.90 03:31.42 01:27.69 03:08.03 01:26.24 03:07.66 01:30.73 03:12.73 06:44.43
25 00:36.61 00:46.06 00:41.25 00:39.52 01:19.11 02:51.71 05:59.74 12:19.44 01:38.82 03:31.24 01:27.62 03:07.87 01:26.16 03:07.50 01:30.65 03:12.56 06:44.08
26 00:36.58 00:46.02 00:41.21 00:39.48 01:19.04 02:51.56 05:59.43 12:18.81 01:38.73 03:31.06 01:27.54 03:07.71 01:26.09 03:07.34 01:30.57 03:12.40 06:43.74
27 00:36.55 00:45.98 00:41.18 00:39.45 01:18.97 02:51.42 05:59.13 12:18.19 01:38.65 03:30.88 01:27.47 03:07.55 01:26.02 03:07.18 01:30.49 03:12.23 06:43.39
28 00:36.52 00:45.94 00:41.14 00:39.41 01:18.90 02:51.27 05:58.82 12:17.56 01:38.57 03:30.70 01:27.39 03:07.39 01:25.94 03:07.02 01:30.42 03:12.07 06:43.05
29 00:36.49 00:45.90 00:41.11 00:39.38 01:18.84 02:51.12 05:58.52 12:16.93 01:38.48 03:30.52 01:27.32 03:07.23 01:25.87 03:06.86 01:30.34 03:11.91 06:42.71
30 00:36.46 00:45.86 00:41.07 00:39.35 01:18.77 02:50.98 05:58.21 12:16.31 01:38.40 03:30.34 01:27.24 03:07.07 01:25.80 03:06.70 01:30.26 03:11.74 06:42.37
31 00:36.43 00:45.82 00:41.04 00:39.31 01:18.70 02:50.84 05:57.91 12:15.69 01:38.32 03:30.16 01:27.17 03:06.91 01:25.73 03:06.55 01:30.19 03:11.58 06:42.03
32 00:36.40 00:45.78 00:41.00 00:39.28 01:18.64 02:50.69 05:57.61 12:15.07 01:38.23 03:29.99 01:27.10 03:06.76 01:25.65 03:06.39 01:30.11 03:11.42 06:41.69
33 00:36.37 00:45.75 00:40.97 00:39.25 01:18.57 02:50.55 05:57.31 12:14.45 01:38.15 03:29.81 01:27.02 03:06.60 01:25.58 03:06.23 01:30.04 03:11.26 06:41.35
34 00:36.34 00:45.71 00:40.93 00:39.22 01:18.50 02:50.40 05:57.01 12:13.83 01:38.07 03:29.63 01:26.95 03:06.44 01:25.51 03:06.07 01:29.96 03:11.10 06:41.01
35 00:36.31 00:45.67 00:40.90 00:39.18 01:18.44 02:50.26 05:56.71 12:13.21 01:37.99 03:29.46 01:26.88 03:06.29 01:25.44 03:05.92 01:29.88 03:10.94 06:40.67
36 00:36.28 00:45.63 00:40.87 00:39.15 01:18.37 02:50.12 05:56.41 12:12.59 01:37.90 03:29.28 01:26.80 03:06.13 01:25.37 03:05.76 01:29.81 03:10.78 06:40.34
37 00:36.25 00:45.59 00:40.83 00:39.12 01:18.31 02:49.97 05:56.11 12:11.98 01:37.82 03:29.11 01:26.73 03:05.97 01:25.29 03:05.61 01:29.73 03:10.62 06:40.00
38 00:36.21 00:45.55 00:40.80 00:39.08 01:18.24 02:49.83 05:55.81 12:11.37 01:37.74 03:28.93 01:26.66 03:05.82 01:25.22 03:05.45 01:29.66 03:10.46 06:39.67
39 00:36.18 00:45.52 00:40.76 00:39.05 01:18.18 02:49.69 05:55.51 12:10.76 01:37.66 03:28.76 01:26.59 03:05.66 01:25.15 03:05.30 01:29.58 03:10.30 06:39.33
40 00:36.15 00:45.48 00:40.73 00:39.02 01:18.11 02:49.55 05:55.22 12:10.15 01:37.58 03:28.58 01:26.51 03:05.51 01:25.08 03:05.14 01:29.51 03:10.14 06:39.00

 

YP Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek Karışık Karışık Karışık
50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100m. 200 m. 400 m.
41 00:36.12 00:45.44 00:40.69 00:38.99 01:18.05 02:49.41 05:54.92 12:09.54 01:37.49 03:28.41 01:26.44 03:05.35 01:25.01 03:04.99 01:29.43 03:09.98 06:38.67
42 00:36.09 00:45.40 00:40.66 00:38.95 01:17.98 02:49.27 05:54.62 12:08.93 01:37.41 03:28.23 01:26.37 03:05.20 01:24.94 03:04.83 01:29.36 03:09.82 06:38.33
43 00:36.06 00:45.36 00:40.63 00:38.92 01:17.92 02:49.13 05:54.33 12:08.33 01:37.33 03:28.06 01:26.30 03:05.04 01:24.87 03:04.68 01:29.29 03:09.67 06:38.00
44 00:36.03 00:45.33 00:40.59 00:38.89 01:17.85 02:48.99 05:54.04 12:07.72 01:37.25 03:27.89 01:26.23 03:04.89 01:24.80 03:04.53 01:29.21 03:09.51 06:37.67
45 00:36.00 00:45.29 00:40.56 00:38.86 01:17.79 02:48.85 05:53.74 12:07.12 01:37.17 03:27.72 01:26.15 03:04.74 01:24.73 03:04.37 01:29.14 03:09.35 06:37.34
46 00:35.97 00:45.25 00:40.53 00:38.82 01:17.72 02:48.71 05:53.45 12:06.52 01:37.09 03:27.55 01:26.08 03:04.58 01:24.66 03:04.22 01:29.06 03:09.19 06:37.02
47 00:35.94 00:45.21 00:40.49 00:38.79 01:17.66 02:48.57 05:53.16 12:05.92 01:37.01 03:27.37 01:26.01 03:04.43 01:24.59 03:04.07 01:28.99 03:09.04 06:36.69
48 00:35.92 00:45.18 00:40.46 00:38.76 01:17.59 02:48.43 05:52.87 12:05.32 01:36.93 03:27.20 01:25.94 03:04.28 01:24.52 03:03.92 01:28.92 03:08.88 06:36.36
49 00:35.89 00:45.14 00:40.43 00:38.73 01:17.53 02:48.29 05:52.58 12:04.72 01:36.85 03:27.03 01:25.87 03:04.13 01:24.45 03:03.77 01:28.84 03:08.73 06:36.03
50 00:35.86 00:45.10 00:40.39 00:38.70 01:17.47 02:48.15 05:52.29 12:04.12 01:36.77 03:26.86 01:25.80 03:03.98 01:24.38 03:03.61 01:28.77 03:08.57 06:35.71
51 00:35.83 00:45.07 00:40.36 00:38.67 01:17.40 02:48.01 05:52.00 12:03.53 01:36.69 03:26.69 01:25.73 03:03.83 01:24.31 03:03.46 01:28.70 03:08.42 06:35.38
52 00:35.80 00:45.03 00:40.33 00:38.63 01:17.34 02:47.87 05:51.71 12:02.94 01:36.61 03:26.52 01:25.66 03:03.67 01:24.24 03:03.31 01:28.63 03:08.26 06:35.06
53 00:35.77 00:44.99 00:40.29 00:38.60 01:17.28 02:47.74 05:51.42 12:02.34 01:36.53 03:26.35 01:25.59 03:03.52 01:24.17 03:03.16 01:28.55 03:08.11 06:34.74
54 00:35.74 00:44.96 00:40.26 00:38.57 01:17.21 02:47.60 05:51.13 12:01.75 01:36.45 03:26.18 01:25.52 03:03.37 01:24.10 03:03.01 01:28.48 03:07.95 06:34.41
55 00:35.71 00:44.92 00:40.23 00:38.54 01:17.15 02:47.46 05:50.85 12:01.16 01:36.38 03:26.02 01:25.45 03:03.22 01:24.03 03:02.86 01:28.41 03:07.80 06:34.09
56 00:35.68 00:44.88 00:40.19 00:38.51 01:17.09 02:47.33 05:50.56 12:00.58 01:36.30 03:25.85 01:25.38 03:03.08 01:23.97 03:02.71 01:28.34 03:07.65 06:33.77
57 00:35.65 00:44.85 00:40.16 00:38.48 01:17.02 02:47.19 05:50.27 11:59.99 01:36.22 03:25.68 01:25.31 03:02.93 01:23.90 03:02.57 01:28.26 03:07.49 06:33.45
58 00:35.62 00:44.81 00:40.13 00:38.44 01:16.96 02:47.05 05:49.99 11:59.40 01:36.14 03:25.51 01:25.24 03:02.78 01:23.83 03:02.42 01:28.19 03:07.34 06:33.13
59 00:35.59 00:44.77 00:40.10 00:38.41 01:16.90 02:46.92 05:49.71 11:58.82 01:36.06 03:25.35 01:25.17 03:02.63 01:23.76 03:02.27 01:28.12 03:07.19 06:32.81
60 00:35.56 00:44.74 00:40.06 00:38.38 01:16.84 02:46.78 05:49.42 11:58.24 01:35.98 03:25.18 01:25.10 03:02.48 01:23.69 03:02.12 01:28.05 03:07.04 06:32.49
61 00:35.54 00:44.70 00:40.03 00:38.35 01:16.77 02:46.65 05:49.14 11:57.65 01:35.91 03:25.01 01:25.03 03:02.33 01:23.63 03:01.97 01:27.98 03:06.89 06:32.17
62 00:35.51 00:44.66 00:40.00 00:38.32 01:16.71 02:46.51 05:48.86 11:57.07 01:35.83 03:24.85 01:24.96 03:02.19 01:23.56 03:01.83 01:27.91 03:06.74 06:31.86
63 00:35.48 00:44.63 00:39.97 00:38.29 01:16.65 02:46.38 05:48.58 11:56.50 01:35.75 03:24.68 01:24.90 03:02.04 01:23.49 03:01.68 01:27.84 03:06.58 06:31.54
64 00:35.45 00:44.59 00:39.93 00:38.26 01:16.59 02:46.24 05:48.29 11:55.92 01:35.67 03:24.52 01:24.83 03:01.89 01:23.42 03:01.53 01:27.76 03:06.43 06:31.22
65 00:35.42 00:44.56 00:39.90 00:38.23 01:16.53 02:46.11 05:48.01 11:55.34 01:35.60 03:24.35 01:24.76 03:01.75 01:23.36 03:01.39 01:27.69 03:06.28 06:30.91
66 00:35.39 00:44.52 00:39.87 00:38.20 01:16.47 02:45.98 05:47.73 11:54.77 01:35.52 03:24.19 01:24.69 03:01.60 01:23.29 03:01.24 01:27.62 03:06.13 06:30.59
67 00:35.36 00:44.48 00:39.84 00:38.17 01:16.40 02:45.84 05:47.45 11:54.19 01:35.44 03:24.02 01:24.62 03:01.45 01:23.22 03:01.10 01:27.55 03:05.98 06:30.28
68 00:35.34 00:44.45 00:39.81 00:38.14 01:16.34 02:45.71 05:47.18 11:53.62 01:35.37 03:23.86 01:24.56 03:01.31 01:23.16 03:00.95 01:27.48 03:05.84 06:29.97
69 00:35.31 00:44.41 00:39.77 00:38.11 01:16.28 02:45.58 05:46.90 11:53.05 01:35.29 03:23.70 01:24.49 03:01.16 01:23.09 03:00.81 01:27.41 03:05.69 06:29.66
70 00:35.28 00:44.38 00:39.74 00:38.07 01:16.22 02:45.45 05:46.62 11:52.48 01:35.21 03:23.53 01:24.42 03:01.02 01:23.02 03:00.66 01:27.34 03:05.54 06:29.34
71 00:35.25 00:44.34 00:39.71 00:38.04 01:16.16 02:45.31 05:46.34 11:51.91 01:35.14 03:23.37 01:24.35 03:00.87 01:22.96 03:00.52 01:27.27 03:05.39 06:29.03
72 00:35.22 00:44.31 00:39.68 00:38.01 01:16.10 02:45.18 05:46.07 11:51.34 01:35.06 03:23.21 01:24.29 03:00.73 01:22.89 03:00.37 01:27.20 03:05.24 06:28.72
73 00:35.20 00:44.27 00:39.65 00:37.98 01:16.04 02:45.05 05:45.79 11:50.78 01:34.99 03:23.05 01:24.22 03:00.59 01:22.82 03:00.23 01:27.13 03:05.10 06:28.41
74 00:35.17 00:44.24 00:39.62 00:37.95 01:15.98 02:44.92 05:45.52 11:50.21 01:34.91 03:22.89 01:24.15 03:00.44 01:22.76 03:00.09 01:27.07 03:04.95 06:28.11
75 00:35.14 00:44.20 00:39.59 00:37.92 01:15.92 02:44.79 05:45.24 11:49.65 01:34.84 03:22.73 01:24.08 03:00.30 01:22.69 02:59.94 01:27.00 03:04.80 06:27.80
76 00:35.11 00:44.17 00:39.55 00:37.89 01:15.86 02:44.66 05:44.97 11:49.08 01:34.76 03:22.57 01:24.02 03:00.16 01:22.63 02:59.80 01:26.93 03:04.65 06:27.49
77 00:35.08 00:44.13 00:39.52 00:37.86 01:15.80 02:44.53 05:44.70 11:48.52 01:34.69 03:22.40 01:23.95 03:00.01 01:22.56 02:59.66 01:26.86 03:04.51 06:27.18
78 00:35.06 00:44.10 00:39.49 00:37.83 01:15.74 02:44.40 05:44.42 11:47.96 01:34.61 03:22.24 01:23.88 02:59.87 01:22.50 02:59.52 01:26.79 03:04.36 06:26.88
79 00:35.03 00:44.06 00:39.46 00:37.80 01:15.68 02:44.27 05:44.15 11:47.40 01:34.54 03:22.09 01:23.82 02:59.73 01:22.43 02:59.37 01:26.72 03:04.22 06:26.57
80 00:35.00 00:44.03 00:39.43 00:37.77 01:15.62 02:44.14 05:43.88 11:46.85 01:34.46 03:21.93 01:23.75 02:59.59 01:22.37 02:59.23 01:26.65 03:04.07 06:26.27

TABLO 12 : ERKEKLER YÜZME SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU

YP Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek Karışık Karışık Karışık
50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 1500m 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100m. 200 m. 400 m.
0 00:34.40 00:43.16 00:38.91 00:37.48 01:15.61 02:45.53 05:50.04 23:10.50 01:34.21 03:23.34 01:23.15 03:00.26 01:22.10 03:00.56 01:26.30 03:04.91 06:33.26
1 00:34.37 00:43.12 00:38.87 00:37.44 01:15.54 02:45.37 05:49.70 23:09.16 01:34.12 03:23.15 01:23.07 03:00.08 01:22.02 03:00.38 01:26.22 03:04.73 06:32.89
2 00:34.34 00:43.08 00:38.83 00:37.41 01:15.46 02:45.21 05:49.37 23:07.84 01:34.03 03:22.95 01:22.99 02:59.91 01:21.94 03:00.21 01:26.14 03:04.55 06:32.51
3 00:34.30 00:43.04 00:38.80 00:37.37 01:15.39 02:45.06 05:49.04 23:06.51 01:33.94 03:22.76 01:22.91 02:59.74 01:21.86 03:00.04 01:26.06 03:04.38 06:32.14
4 00:34.27 00:43.00 00:38.76 00:37.34 01:15.32 02:44.90 05:48.70 23:05.19 01:33.85 03:22.57 01:22.83 02:59.57 01:21.79 02:59.87 01:25.97 03:04.20 06:31.76
5 00:34.24 00:42.95 00:38.72 00:37.30 01:15.25 02:44.74 05:48.37 23:03.87 01:33.76 03:22.37 01:22.75 02:59.40 01:21.71 02:59.70 01:25.89 03:04.02 06:31.39
6 00:34.20 00:42.91 00:38.69 00:37.27 01:15.18 02:44.59 05:48.04 23:02.55 01:33.67 03:22.18 01:22.67 02:59.23 01:21.63 02:59.53 01:25.81 03:03.85 06:31.02
7 00:34.17 00:42.87 00:38.65 00:37.23 01:15.11 02:44.43 05:47.71 23:01.24 01:33.58 03:21.99 01:22.59 02:59.06 01:21.55 02:59.36 01:25.73 03:03.67 06:30.65
8 00:34.14 00:42.83 00:38.61 00:37.19 01:15.03 02:44.27 05:47.38 22:59.93 01:33.49 03:21.80 01:22.51 02:58.89 01:21.48 02:59.19 01:25.65 03:03.50 06:30.28
9 00:34.11 00:42.79 00:38.58 00:37.16 01:14.96 02:44.12 05:47.05 22:58.63 01:33.40 03:21.61 01:22.44 02:58.72 01:21.40 02:59.02 01:25.57 03:03.33 06:29.91
10 00:34.08 00:42.75 00:38.54 00:37.12 01:14.89 02:43.96 05:46.72 22:57.32 01:33.31 03:21.42 01:22.36 02:58.55 01:21.32 02:58.85 01:25.49 03:03.15 06:29.54
11 00:34.04 00:42.71 00:38.50 00:37.09 01:14.82 02:43.81 05:46.40 22:56.02 01:33.23 03:21.23 01:22.28 02:58.38 01:21.24 02:58.68 01:25.41 03:02.98 06:29.17
12 00:34.01 00:42.67 00:38.47 00:37.05 01:14.75 02:43.65 05:46.07 22:54.73 01:33.14 03:21.04 01:22.20 02:58.21 01:21.17 02:58.51 01:25.33 03:02.81 06:28.80
13 00:33.98 00:42.63 00:38.43 00:37.02 01:14.68 02:43.50 05:45.75 22:53.44 01:33.05 03:20.85 01:22.13 02:58.04 01:21.09 02:58.34 01:25.25 03:02.64 06:28.44
14 00:33.95 00:42.59 00:38.39 00:36.98 01:14.61 02:43.35 05:45.42 22:52.15 01:32.96 03:20.66 01:22.05 02:57.88 01:21.02 02:58.18 01:25.17 03:02.47 06:28.07
15 00:33.92 00:42.55 00:38.36 00:36.95 01:14.54 02:43.19 05:45.10 22:50.86 01:32.88 03:20.47 01:21.97 02:57.71 01:20.94 02:58.01 01:25.09 03:02.29 06:27.71
16 00:33.88 00:42.51 00:38.32 00:36.92 01:14.47 02:43.04 05:44.77 22:49.58 01:32.79 03:20.28 01:21.90 02:57.54 01:20.86 02:57.84 01:25.01 03:02.12 06:27.35
17 00:33.85 00:42.47 00:38.29 00:36.88 01:14.40 02:42.89 05:44.45 22:48.30 01:32.70 03:20.10 01:21.82 02:57.38 01:20.79 02:57.68 01:24.93 03:01.95 06:26.98
18 00:33.82 00:42.43 00:38.25 00:36.85 01:14.33 02:42.74 05:44.13 22:47.02 01:32.62 03:19.91 01:21.74 02:57.21 01:20.71 02:57.51 01:24.85 03:01.78 06:26.62
19 00:33.79 00:42.39 00:38.21 00:36.81 01:14.26 02:42.58 05:43.81 22:45.75 01:32.53 03:19.72 01:21.67 02:57.05 01:20.64 02:57.34 01:24.77 03:01.61 06:26.26
20 00:33.76 00:42.35 00:38.18 00:36.78 01:14.19 02:42.43 05:43.49 22:44.47 01:32.44 03:19.54 01:21.59 02:56.88 01:20.56 02:57.18 01:24.69 03:01.45 06:25.90
21 00:33.73 00:42.31 00:38.14 00:36.74 01:14.13 02:42.28 05:43.17 22:43.21 01:32.36 03:19.35 01:21.51 02:56.72 01:20.49 02:57.01 01:24.61 03:01.28 06:25.55
22 00:33.69 00:42.27 00:38.11 00:36.71 01:14.06 02:42.13 05:42.85 22:41.94 01:32.27 03:19.17 01:21.44 02:56.55 01:20.41 02:56.85 01:24.53 03:01.11 06:25.19
23 00:33.66 00:42.23 00:38.07 00:36.68 01:13.99 02:41.98 05:42.53 22:40.68 01:32.19 03:18.98 01:21.36 02:56.39 01:20.34 02:56.69 01:24.45 03:00.94 06:24.83
24 00:33.63 00:42.20 00:38.04 00:36.64 01:13.92 02:41.83 05:42.22 22:39.42 01:32.10 03:18.80 01:21.29 02:56.23 01:20.26 02:56.52 01:24.38 03:00.77 06:24.48
25 00:33.60 00:42.16 00:38.00 00:36.61 01:13.85 02:41.68 05:41.90 22:38.17 01:32.02 03:18.62 01:21.21 02:56.07 01:20.19 02:56.36 01:24.30 03:00.61 06:24.12
26 00:33.57 00:42.12 00:37.97 00:36.57 01:13.78 02:41.53 05:41.59 22:36.92 01:31.93 03:18.43 01:21.14 02:55.90 01:20.12 02:56.20 01:24.22 03:00.44 06:23.77
27 00:33.54 00:42.08 00:37.93 00:36.54 01:13.72 02:41.38 05:41.27 22:35.67 01:31.85 03:18.25 01:21.06 02:55.74 01:20.04 02:56.04 01:24.14 03:00.27 06:23.41
28 00:33.51 00:42.04 00:37.90 00:36.51 01:13.65 02:41.24 05:40.96 22:34.42 01:31.76 03:18.07 01:20.99 02:55.58 01:19.97 02:55.87 01:24.07 03:00.11 06:23.06
29 00:33.48 00:42.00 00:37.86 00:36.47 01:13.58 02:41.09 05:40.65 22:33.18 01:31.68 03:17.89 01:20.91 02:55.42 01:19.90 02:55.71 01:23.99 02:59.94 06:22.71
30 00:33.45 00:41.96 00:37.83 00:36.44 01:13.51 02:40.94 05:40.33 22:31.94 01:31.59 03:17.71 01:20.84 02:55.26 01:19.82 02:55.55 01:23.91 02:59.78 06:22.36
31 00:33.42 00:41.92 00:37.79 00:36.41 01:13.45 02:40.79 05:40.02 22:30.70 01:31.51 03:17.52 01:20.77 02:55.10 01:19.75 02:55.39 01:23.83 02:59.61 06:22.01
32 00:33.39 00:41.89 00:37.76 00:36.37 01:13.38 02:40.65 05:39.71 22:29.47 01:31.43 03:17.34 01:20.69 02:54.94 01:19.68 02:55.23 01:23.76 02:59.45 06:21.66
33 00:33.36 00:41.85 00:37.73 00:36.34 01:13.31 02:40.50 05:39.40 22:28.24 01:31.34 03:17.16 01:20.62 02:54.78 01:19.60 02:55.07 01:23.68 02:59.29 06:21.31
34 00:33.33 00:41.81 00:37.69 00:36.31 01:13.24 02:40.35 05:39.09 22:27.01 01:31.26 03:16.98 01:20.55 02:54.62 01:19.53 02:54.91 01:23.60 02:59.12 06:20.96
35 00:33.29 00:41.77 00:37.66 00:36.27 01:13.18 02:40.21 05:38.78 22:25.79 01:31.18 03:16.81 01:20.47 02:54.46 01:19.46 02:54.75 01:23.53 02:58.96 06:20.62
36 00:33.26 00:41.73 00:37.62 00:36.24 01:13.11 02:40.06 05:38.48 22:24.56 01:31.09 03:16.63 01:20.40 02:54.30 01:19.39 02:54.59 01:23.45 02:58.80 06:20.27
37 00:33.23 00:41.70 00:37.59 00:36.21 01:13.05 02:39.92 05:38.17 22:23.34 01:31.01 03:16.45 01:20.33 02:54.14 01:19.32 02:54.44 01:23.38 02:58.64 06:19.93
38 00:33.20 00:41.66 00:37.55 00:36.18 01:12.98 02:39.77 05:37.86 22:22.13 01:30.93 03:16.27 01:20.25 02:53.99 01:19.24 02:54.28 01:23.30 02:58.47 06:19.58
39 00:33.17 00:41.62 00:37.52 00:36.14 01:12.91 02:39.63 05:37.56 22:20.92 01:30.85 03:16.09 01:20.18 02:53.83 01:19.17 02:54.12 01:23.23 02:58.31 06:19.24
40 00:33.14 00:41.58 00:37.49 00:36.11 01:12.85 02:39.48 05:37.25 22:19.71 01:30.77 03:15.92 01:20.11 02:53.67 01:19.10 02:53.96 01:23.15 02:58.15 06:18.90

 

YP Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek Karışık Karışık Karışık
50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 1500m 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100m. 200 m. 400 m.
41 00:33.11 00:41.55 00:37.45 00:36.08 01:12.78 02:39.34 05:36.95 22:18.50 01:30.68 03:15.74 01:20.04 02:53.52 01:19.03 02:53.81 01:23.08 02:57.99 06:18.56
42 00:33.08 00:41.51 00:37.42 00:36.05 01:12.72 02:39.20 05:36.65 22:17.30 01:30.60 03:15.56 01:19.97 02:53.36 01:18.96 02:53.65 01:23.00 02:57.83 06:18.22
43 00:33.06 00:41.47 00:37.39 00:36.01 01:12.65 02:39.05 05:36.35 22:16.09 01:30.52 03:15.39 01:19.89 02:53.20 01:18.89 02:53.49 01:22.93 02:57.67 06:17.88
44 00:33.03 00:41.43 00:37.35 00:35.98 01:12.59 02:38.91 05:36.04 22:14.90 01:30.44 03:15.21 01:19.82 02:53.05 01:18.82 02:53.34 01:22.85 02:57.51 06:17.54
45 00:33.00 00:41.40 00:37.32 00:35.95 01:12.52 02:38.77 05:35.74 22:13.70 01:30.36 03:15.04 01:19.75 02:52.89 01:18.75 02:53.18 01:22.78 02:57.35 06:17.20
46 00:32.97 00:41.36 00:37.28 00:35.92 01:12.46 02:38.63 05:35.44 22:12.51 01:30.28 03:14.86 01:19.68 02:52.74 01:18.68 02:53.03 01:22.70 02:57.19 06:16.86
47 00:32.94 00:41.32 00:37.25 00:35.88 01:12.39 02:38.49 05:35.14 22:11.32 01:30.20 03:14.69 01:19.61 02:52.58 01:18.61 02:52.87 01:22.63 02:57.04 06:16.53
48 00:32.91 00:41.29 00:37.22 00:35.85 01:12.33 02:38.35 05:34.84 22:10.13 01:30.12 03:14.52 01:19.54 02:52.43 01:18.54 02:52.72 01:22.56 02:56.88 06:16.19
49 00:32.88 00:41.25 00:37.19 00:35.82 01:12.26 02:38.20 05:34.55 22:08.95 01:30.04 03:14.34 01:19.47 02:52.28 01:18.47 02:52.57 01:22.48 02:56.72 06:15.86
50 00:32.85 00:41.21 00:37.15 00:35.79 01:12.20 02:38.06 05:34.25 22:07.77 01:29.96 03:14.17 01:19.40 02:52.12 01:18.40 02:52.41 01:22.41 02:56.56 06:15.52
51 00:32.82 00:41.18 00:37.12 00:35.76 01:12.13 02:37.92 05:33.95 22:06.59 01:29.88 03:14.00 01:19.33 02:51.97 01:18.33 02:52.26 01:22.34 02:56.41 06:15.19
52 00:32.79 00:41.14 00:37.09 00:35.73 01:12.07 02:37.78 05:33.66 22:05.41 01:29.80 03:13.83 01:19.25 02:51.82 01:18.26 02:52.11 01:22.26 02:56.25 06:14.86
53 00:32.76 00:41.10 00:37.05 00:35.69 01:12.01 02:37.64 05:33.36 22:04.24 01:29.72 03:13.65 01:19.18 02:51.67 01:18.19 02:51.95 01:22.19 02:56.10 06:14.53
54 00:32.73 00:41.07 00:37.02 00:35.66 01:11.94 02:37.50 05:33.07 22:03.07 01:29.64 03:13.48 01:19.11 02:51.52 01:18.12 02:51.80 01:22.12 02:55.94 06:14.19
55 00:32.70 00:41.03 00:36.99 00:35.63 01:11.88 02:37.37 05:32.77 22:01.91 01:29.56 03:13.31 01:19.04 02:51.36 01:18.05 02:51.65 01:22.05 02:55.78 06:13.86
56 00:32.68 00:40.99 00:36.96 00:35.60 01:11.82 02:37.23 05:32.48 22:00.74 01:29.48 03:13.14 01:18.98 02:51.21 01:17.98 02:51.50 01:21.97 02:55.63 06:13.54
57 00:32.65 00:40.96 00:36.92 00:35.57 01:11.75 02:37.09 05:32.19 21:59.58 01:29.40 03:12.97 01:18.91 02:51.06 01:17.91 02:51.35 01:21.90 02:55.48 06:13.21
58 00:32.62 00:40.92 00:36.89 00:35.54 01:11.69 02:36.95 05:31.90 21:58.42 01:29.32 03:12.80 01:18.84 02:50.91 01:17.84 02:51.20 01:21.83 02:55.32 06:12.88
59 00:32.59 00:40.89 00:36.86 00:35.51 01:11.63 02:36.81 05:31.61 21:57.27 01:29.24 03:12.63 01:18.77 02:50.76 01:17.78 02:51.05 01:21.76 02:55.17 06:12.55
60 00:32.56 00:40.85 00:36.83 00:35.47 01:11.56 02:36.68 05:31.31 21:56.11 01:29.17 03:12.47 01:18.70 02:50.61 01:17.71 02:50.90 01:21.69 02:55.01 06:12.23
61 00:32.53 00:40.82 00:36.79 00:35.44 01:11.50 02:36.54 05:31.03 21:54.96 01:29.09 03:12.30 01:18.63 02:50.46 01:17.64 02:50.75 01:21.62 02:54.86 06:11.90
62 00:32.50 00:40.78 00:36.76 00:35.41 01:11.44 02:36.40 05:30.74 21:53.81 01:29.01 03:12.13 01:18.56 02:50.32 01:17.57 02:50.60 01:21.54 02:54.71 06:11.58
63 00:32.48 00:40.74 00:36.73 00:35.38 01:11.38 02:36.27 05:30.45 21:52.67 01:28.93 03:11.96 01:18.49 02:50.17 01:17.50 02:50.45 01:21.47 02:54.56 06:11.25
64 00:32.45 00:40.71 00:36.70 00:35.35 01:11.32 02:36.13 05:30.16 21:51.53 01:28.86 03:11.80 01:18.42 02:50.02 01:17.44 02:50.30 01:21.40 02:54.40 06:10.93
65 00:32.42 00:40.67 00:36.67 00:35.32 01:11.25 02:35.99 05:29.87 21:50.39 01:28.78 03:11.63 01:18.36 02:49.87 01:17.37 02:50.16 01:21.33 02:54.25 06:10.61
66 00:32.39 00:40.64 00:36.63 00:35.29 01:11.19 02:35.86 05:29.59 21:49.25 01:28.70 03:11.46 01:18.29 02:49.72 01:17.30 02:50.01 01:21.26 02:54.10 06:10.29
67 00:32.36 00:40.60 00:36.60 00:35.26 01:11.13 02:35.72 05:29.30 21:48.12 01:28.63 03:11.30 01:18.22 02:49.58 01:17.24 02:49.86 01:21.19 02:53.95 06:09.97
68 00:32.33 00:40.57 00:36.57 00:35.23 01:11.07 02:35.59 05:29.02 21:46.99 01:28.55 03:11.13 01:18.15 02:49.43 01:17.17 02:49.71 01:21.12 02:53.80 06:09.65
69 00:32.31 00:40.53 00:36.54 00:35.20 01:11.01 02:35.46 05:28.73 21:45.86 01:28.47 03:10.97 01:18.09 02:49.28 01:17.10 02:49.57 01:21.05 02:53.65 06:09.33
70 00:32.28 00:40.50 00:36.51 00:35.17 01:10.95 02:35.32 05:28.45 21:44.73 01:28.40 03:10.80 01:18.02 02:49.14 01:17.04 02:49.42 01:20.98 02:53.50 06:09.01
71 00:32.25 00:40.46 00:36.48 00:35.14 01:10.88 02:35.19 05:28.17 21:43.61 01:28.32 03:10.64 01:17.95 02:48.99 01:16.97 02:49.28 01:20.91 02:53.35 06:08.69
72 00:32.22 00:40.43 00:36.44 00:35.11 01:10.82 02:35.05 05:27.89 21:42.49 01:28.24 03:10.47 01:17.88 02:48.85 01:16.90 02:49.13 01:20.84 02:53.20 06:08.37
73 00:32.20 00:40.39 00:36.41 00:35.08 01:10.76 02:34.92 05:27.60 21:41.37 01:28.17 03:10.31 01:17.82 02:48.70 01:16.84 02:48.98 01:20.77 02:53.05 06:08.06
74 00:32.17 00:40.36 00:36.38 00:35.05 01:10.70 02:34.79 05:27.32 21:40.26 01:28.09 03:10.15 01:17.75 02:48.56 01:16.77 02:48.84 01:20.70 02:52.91 06:07.74
75 00:32.14 00:40.32 00:36.35 00:35.02 01:10.64 02:34.66 05:27.04 21:39.14 01:28.02 03:09.98 01:17.68 02:48.41 01:16.71 02:48.70 01:20.63 02:52.76 06:07.43
76 00:32.11 00:40.29 00:36.32 00:34.99 01:10.58 02:34.52 05:26.76 21:38.03 01:27.94 03:09.82 01:17.62 02:48.27 01:16.64 02:48.55 01:20.57 02:52.61 06:07.11
77 00:32.09 00:40.26 00:36.29 00:34.96 01:10.52 02:34.39 05:26.48 21:36.92 01:27.87 03:09.66 01:17.55 02:48.13 01:16.57 02:48.41 01:20.50 02:52.46 06:06.80
78 00:32.06 00:40.22 00:36.26 00:34.93 01:10.46 02:34.26 05:26.21 21:35.82 01:27.79 03:09.50 01:17.49 02:47.98 01:16.51 02:48.26 01:20.43 02:52.32 06:06.49
79 00:32.03 00:40.19 00:36.23 00:34.90 01:10.40 02:34.13 05:25.93 21:34.72 01:27.72 03:09.34 01:17.42 02:47.84 01:16.44 02:48.12 01:20.36 02:52.17 06:06.17
80 00:32.00 00:40.15 00:36.20 00:34.87 01:10.34 02:34.00 05:25.65 21:33.62 01:27.64 03:09.18 01:17.35 02:47.70 01:16.38 02:47.98 01:20.29 02:52.02 06:05.86

 

TABLO 14: 1. LİG SU TOPU

KADIN VE ERKEKLER SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU

1. 75P
2. 70P
3. 70P
4. 65P
5. 65P
6. 60P
7. 60P
8. 55P
9. 55P
10. 50P

 

TABLO 15: 2. LİG SU TOPU

KADIN VE ERKEKLER SPOR GEÇMİŞİ PUAN TABLOSU

 

1. 50P
2. 45P
3. 40P
4. 35P
5. 30P
6. 25P
7. 20P
8. 15P
9. 10P
10. 5P

 

Ek. 1 – Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Yönetmelik Maddeleri, Genel Başarı Puanının (Yerleştirme Puanı – Yp) Hesaplanması ile Özel Yetenek Sınavı ve Seçme Yöntemi

(Kaynak: 2018 YKS Kılavuzu)

 Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler

Yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2018-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
 3. 2018-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

 

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Ortalamasının Hesaplaması


 

Özel Yetenek Sınavı Puan Dağılımı Standart Sapmasının Hesaplanması

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı= YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. YP hesaplanmasında, kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişiklikler aynen uygulanacaktır.

Yerleştirme Puan Hesaplanması :

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Spor (6049 kod) Alanından geliyor ise) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği Bölümü veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)

 1. Özel Yetenek Sınavına katılan Yabancı Uyrukluların (Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları Vatandaşları da bu gruba dâhildir) Harmanlaşmış Yetenek Puanları (HP), Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı Puanı (EGEYÖS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) aşağıdaki formülle toplanarak hesaplanır. Adaylara ait ÖYSP, tercih ettikleri bölümlerin baraj puanları dikkate alınarak belirlenir. Adayların ilgili programlara yerleştirilebilmesi için Harmanlanmış Puanları (HP) 40 veya üzerinde olması gerekir. Yerleştirme puanı 40’tan az olanlar yerleştirmeye dahil olmayacaklardır. Yabancı uyruklu öğrenciler kendi aralarında yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

HP = EGEYÖS (%40) + ÖYSP (%60)

2017-ÖSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir

Adayların her bölüm için belirlenen engelli, milli sporcu, kadın ve erkek öğrenci kontenjanı dikkate alınarak, Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

EK-2. Milli Sporcu Belgesi Örneği

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ ÖĞRETİM

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ÖZEL YETENEK BRANŞ UYGULAMA

SINAVLARI Artistik Cimnastik Uygulama Sınavı

Sınav serisi: tüm adaylarda Yer ve atlama masası aleti zorunludur. Kadınlarda denge ve barfiks, erkeklerde paralel ve barfiks aletlerinden bir tanesi seçime bağlı olarak yapılacaktır.

Artistik cimnastik sınavı değerlendirme kriterleri; Artistik Cimnastik serisi yapımında, hareketlerin uygulamasında teknik, estetik ve yapımda istenilen formun dışına çıkılması hata olarak kabul edilir ve uygulama kesintisi yapılır. Düşmelerde ise düşme kesintisi yapılır. Duruş istenen hareketlerde duruş gösterilmez ise ayrıca süre kesintisi yapılır. Karşılanabilecek diğer uygulama hatalarında Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Değerlendirme Kuralları geçerlidir.

Hata kesintileri: Küçük hata: 1 puan Orta hata: 3 puan Büyük hata: 5 puan Düşme: 10 puan Hareket tekrarı: 10 puan Hareketlerde bekleme 1 puan

KADINLAR SINAV SERİLERİ (100 puan) ERKEKLER SINAV SERİLERİ (100 puan)
ZORUNLU YER SERİSİ (60 PUAN) ZORUNLU YER SERİSİ (60 PUAN)
Amut takla tek bacak kalkış (10 puan) + Planör Amut takla tek bacak kalkış (10 puan) + Planör
duruşu 2saniye (1 puan) duruşu 2 saniye (1 puan)
Yunus takla tek bacak kalkış (4 puan) + Çember (8 Yunus takla tek bacak kalkış (4 puan.) + Çember
puan) (8 puan.)
Tek kol çember (10 puan.) El baş amudu takla 1/1 burgulu sıçrama (10 puan)
Öne köprü veya Geri köprü geçişi (12 puan.) Baş kipesi (12 puan)
Kartvil sıçrama ½ burgu (15 puan) Kartvil sıçrama ½ burgu (15 puan)
ZORUNLU ATLAMA MASASI (20 PUAN) ZORUNLU ATLAMA MASASI (20 PUAN)
Elle aşma (Überşlağ) Yükseklik: 115 cm Elle aşma (Überşlağ) Yükseklik: 125 cm
SEÇMELİ BARFİKS (20 PUAN) SEÇMELİ BARFİKS (20 PUAN)
Kipe (10 puan) Kipe (10 puan)
Öne karın dönüşü (6 puan) Geriye karın dönüşü (6 puan)
Açık bacak taban basış ve öne iniş (4 puan) ½ burgulu bitiriş (4 puan)
SEÇMELİ DENGE (20 PUAN) SEÇMELİ PARALEL (20 PUAN)
Yandan açık bacak çıkış (2 puan ) Ön çiftkol çıkış (yaprak çıkışı) (5 puan)
Planör (2 puan) Omuz amudu (8 puan)
½ Pivot + ½ Pivot (3 puan) Geri çiftkol çıkışı (5 puan)
Çember veya Amut (7 puan) Önden ½ burgulu bitiriş (2 puan)
Kartvil bitiriş.(6 puan)
Not 1: tüm aletlerde hareketler belirtilen sırada akıcı bir şekilde ve kesintisiz yapılmalıdır.

Not 2:Artistik cimnastik sınavına girecek erkek ve kadın adayların, Artistik cimnastik branşına özgü kıyafet giymeleri gerekmektedir. Üzerinde reklam ve belirgin yazı bulunan giysilerin kullanımına

  izin verilmeyecektir.                                                                                                                           

Atletizm Uygulama Sınavı

Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo II.B.7 ve Tablo II.B.8) yer alan branşlardan birini seçeceklerdir.

 1. Seçtikleri branştan elde ettikleri derecenin karşılığı puanlar Uygulama Sınavı Puanını oluşturacaktır.
 2. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branşlarında adaylara 4 deneme hakkı
 3. Seçilen branşlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek
 4. Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır.
 5. 100 m Engel ve Atma Branşlarına ilişkin teknik ölçüler aşağıdaki gibi olacaktır.
*ERKEKLER *KADINLAR
110 m Engel: 91,4cm. 100 m Engel: 76,2cm
Gülle – Çekiç Ağırlığı: 6kg Gülle – Çekiç Ağırlığı: 4kg
Disk Ağırlığı:1,75kg Disk Ağırlığı: 1kg
Cirit ağırlığı: 800g Cirit Ağırlığı: 600g

Tablo 16: KADINLAR ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ 

200 m 800 m 3000 m 100 m Uzun PUAN Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle Disk Cirit Çekiç
Engel Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
27,00 2,25,0 11,00 16,50 5.10 100 1.58 11.20 2.80 10.00 34.00 35.00 33,00
ve altı ve altı ve altı ve altı ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri
27,05 2,25,3 11,02 16,55 5.07 98 11.17 9.95 33,85 34.85 32,85
27,10 2,25,6 11,04 16,60 5.05 96 11.14 9.90 33,70 34.70 32,70
27,15 2,25,9 11,06 16,65 5.03 94 11.11 9.85 33,55 34.55 32,55
27,20 2,26,2 11,08 16,70 5.01 92 11.08 9.80 33,40 34.40 32,40
27,25 2,26,5 11,10 16,75 4.99 90 1.56 11.05 2.70 9.75 33,25 34.25 32,25
27,30 2,26,8 11,12 16,80 4.97 88 11.02 9.70 33,10 34.10 32,10
27,35 2,27,1 11,14 16,85 4.95 86 10.99 9.65 32,95 33.95 31,95
27,40 2,27,4 11,16 16,90 4.93 84 10.96 9.60 32,80 33.80 31,80
27,45 2,27,7 11,18 16,95 4.91 82 10.93 9.55 32,65 33.65 31,65
27,50 2,28,0 11,20 17,00 4.89 80 1.54 10.90 2.65 9,50 32,50 33.50 31,50
27,60 2,28,3 11,22 17,05 4.87 78 10.87 9,45 32,35 33.35 31,35
27,70 2,28,6 11,24 17,10 4,85 76 10.84 9,40 32,20 33.20 31,20
27,80 2,28,9 11,26 17,15 4,83 74 10.81 9,35 32,05 33.05 31,05
27,90 2,29,2 11,28 17,20 4,81 72 10.78 9,30 31,90 32,90 30,90
28,00 2,29,5 11,30 17,25 4,79 70 1.52 10.75 2.60 9,25 31,75 32,75 30,75
28,10 2,29,8 11,32 17,30 4,77 68 10.72 9,20 31,60 32,60 30,60
28,20 2,30,1 11,34 17,35 4,75 66 10.69 9,15 31,45 32,45 30,45
28,30 2,30,4 11,36 17,40 4,73 64 10.66 9,10 31,30 32,30 30,30
28,40 2,30,7 11,38 17,45 4,71 62 10.63 9,05 31,15 32,15 30,15
28,50 2,31,0 11,40 17,50 4,69 60 1.50 10.60 2.55 9,00 31,00 32,00 30,00
28,60 2,31,3 11,41 17,55 4,67 58 10.58 8,95 30,85 31.85 29,85
28,70 2,31,6 11,42 17,60 4,65 56 10.56 8,90 30,70 31.70 29,70
28,80 2,31,9 11,43 17,65 4,63 54 10.54 8,85 30,55 31.55 29,55
28,90 2,32,2 11,44 17,70 4,61 52 10.52 8,80 30,40 31,40 29,40
29,00 2,32,5 11,45 17,75 4,60 50 1.48 10.50 2.50 8,75 30,25 31,25 29,25

 

 

200 m

 

800 m

 

3000 m

100 m Uzun  

PUAN

Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle Disk Cirit Çekiç
Engel Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
29,10 2,32,8 11,46 17,80 4,59 48 10.48 8,70 30,10 31,10 29,10
29,20 2,33,1 11,47 17,85 4,58 46 10.46 8,65 29,95 30.95 28,95
29,30 2,33,4 11,48 17,90 4,57 44 10.44 8,60 29,80 30,80 28,80
29,40 2,33,7 11,49 17,95 4,56 42 10.42 8,55 29,65 30,65 28,65
29,50 2,34,0 11,50 18,00 4,55 40 1.46 10.40 2.45 8,50 29,50 30.50 28,50
29,60 2,34,3 11,51 18,05 4,54 39 10.38 8,45 29,35 30.35 28,35
29,70 2,34,6 11,52 18,10 4,53 38 10.36 8,40 29,20 30.20 28,20
29,80 2,34,9 11,53 18,15 4,52 37 1.42 10.34 8,35 29,05 30,05 28,05
29,90 2,35,2 11,54 18,20 4,51 36 10.32 8,30 28,90 29,90 27,90
30,00 2,35,5 11,55 18,25 4,50 35 10.30 2.40 8,25 28,75 29,75 27,75
30,10 2,35,8 11,56 18,30 4,49 34 1.38 10.28 8,20 28,60 29,60 27,60
30,20 2,36,1 11,57 18,35 4,48 33 10.26 8,15 28,45 29,45 27,45
30,30 2,36,4 11,58 18,40 4,47 32 10.24 8,10 28,30 29,30 27,30
30,40 2,36,7 11,59 18,45 4,46 31 1.34 10.22 8,05 28,15 29,15 27,15
30,50 2,37,0 12,00 18,50 4,45 30 10.20 2.35 8,00 28,00 29,00 27,00
30,60 2,37,3 12,01 18,55 4,44 29 10.18 7,95 27,85 28,85 26,85
30,70 2,37,6 12,02 18,60 4,43 28 1.30 10.16 7,90 27,70 28,70 26,70
30,80 2,37,9 12,03 18,65 4,42 27 10.14 7,85 27,55 28,55 26,55
30,90 2,38,2 12,04 18,70 4,41 26 10.12 7,80 27,40 28,40 26,40
31,00 2,38,5 12,05 18,75 4,40 25 10.10 2.30 7,75 27,25 28,25 26,25
31,10 2,38,8 12,06 18,80 4,39 24 10.08 7,70 27,10 28,10 26,10
31,20 2,39,1 12,07 18,85 4,38 23 10.06 7,65 26,95 27,95 25,95
31,30 2,39,4 12,08 18,90 4,37 22 10.04 7,60 26,80 27,80 25,80
31,40 2,39,7 12,09 18,95 4,36 21 10.02 7,55 26,65 27,65 25,65
31,50 2,40,0 12,10 19,00 4,35 20 10.00 7,50 26,50 27,50 25,50
31,60 2,40,3 12,11 19,05 4,34 19 9.98 7,45 26,35 27,35 25,35
31,70 2,40,6 12,12 19,10 4,33 18 9.96 7,40 26,20 27,20 25,20

 

 

200 m 800 m 3000 m 100 m Uzun PUAN Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle Disk Cirit Çekiç
Engel Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
31,80 2,40,9 12,13 19,15 4,32 17 9.94 7,35 26,05 27,05 25,05
31,90 2,41,2 12,14 19,20 4,31 16 9.92 7,30 25,90 26,90 24,90
32,00 2,41,5 12,15 19,25 4,30 15 9.90 7,25 25,75 26,75 24,75
32,10 2,41,8 12,16 19,30 4,29 14 9.88 7,20 25,60 26,60 24,60
32,20 2,42,1 12,17 19,35 4,28 13 9.86 7,15 25,45 26,45 24,45
32,30 2,42,4 12,18 19,40 4,27 12 9.84 7,10 25,30 26,30 24,30
32,40 2,42,7 12,19 19,45 4,26 11 9.82 7,05 25,15 26,15 24,15
32,50 2,43,0 12,20 19,50 4,25 10 9.80 7,00 25,00 26,00 24,00
32,60 2,43,3 12,21 19,55 4,24 9 9.78 6,95 24,85 25,85 23,85
32,70 2,43,6 12,22 19,60 4,23 8 9.76 6,90 24,70 25,70 23,70
32,80 2,43,9 12,23 19,65 4,22 7 9.74 6,85 24,55 25,55 23,55
32,90 2,44,2 12,24 19,70 4,21 6 9.72 6,80 24,40 25,40 23,40
33,00 2,44,5 12,25 19,75 4,20 5 9.70 6,75 24,25 25,25 23,25
33,10 2,44,8 12,26 19,80 4,19 4 9.68 6,70 24,10 25,10 23,10
33,20 2,45,1 12,27 19,85 4,18 3 9.66 6,65 23,95 24,95 22,95
33,30 2,45,4 12,28 19,90 4,17 2 9.64 6,60 23,80 24,80 22,80
33,40 2,45,7 12,29 19,95 4,16 1 9.62 6,55 23,65 24,65 22,65
ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı

 

NOT: Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir.

 

Tablo 17: ERKEKLER ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ

 

200 m 800 m 3000 m 110 m Uzun PUAN Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç**
Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
23,00 2,06,0 9,40 16,00 6,40 100 1,85 13.50 3,60 13,50 36,00 44,00 42,00
ve altı ve altı ve altı ve altı ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri
23,05 2,06,3 9,42 16,05 6,37 98 13.47 13,45 35,85 43,85 41,85
23,10 2,06,6 9,44 16,10 6,34 96 13.44 13,40 35,70 43,70 41,70
23,15 2,06,9 9,46 16,15 6,31 94 182 13.41 13,35 35,55 43,55 41,55
23,20 2,07,2 9,48 16,20 6,28 92 13.38 13,30 35,40 43,40 41,40
23,25 2,07,5 9,50 16,25 6,25 90 13.35 3,55 13,25 35,25 43,25 41,25
23,30 2,07,8 9,52 16,30 6,22 88 1,80 13.32 13,20 35,10 43,10 41,10
23,35 2,08,1 9,54 16,35 6,19 86 13.29 13,15 34,95 42,95 40,95
23,40 2,08,4 9,56 16,40 6,16 84 13.26 13,10 34,80 42,80 40,80
23,45 2,08,7 9,58 16,45 6,13 82 13.23 13,05 34,65 42,65 40,65
23,50 2,09,0 10,00 16,50 6,10 80 1,78 13.20 3,50 13,00 34,50 42,50 40,50
23,55 2,09,3 10,02 16,55 6,07 78 13.17 12,95 34,35 42,35 40,35
23,60 2,09,6 10,04 16,60 6,04 76 13.14 12,90 34,20 42,20 40,20
23,65 2,09,9 10,06 16,65 6,01 74 13.11 12,85 34,05 42,05 40,05
23,70 2,10,2 10,08 16,70 5,98 72 1,76 13.08 12,80 33,90 41,90 39,90
23,75 2,10,5 10,10 16,75 5,95 70 13.05 3,45 12,75 33,75 41,75 39,75
23,80 2,10,8 10,12 16,80 5,92 68 13.02 12,70 33,60 41,60 39,60
23,85 2,11,1 10,14 16,85 5,89 66 12.99 12,65 33,40 41,40 39,40
23,90 2,11,4 10,16 16,90 5,86 64 1,74 12.96 12,60 33,20 41,20 39,20
23,95 2,11,7 10,18 16,95 5,83 62 12.93 12,55 33,00 41,00 39,00
24,00 2,12,0 10,20 17,00 5,80 60 12.90 3,40 12,50 32,80 40,80 38,80
24,05 2,12,3 10,22 17,05 5,77 58 12.88 12,45 32,60 40,60 38,60
24,10 2,12,6 10,24 17,10 5,74 56 1,72 12.86 12,40 32,40 40,40 38,40
24,15 2,12,9 10,26 17,15 5,71 54 12.84 12,35 32,20 40,20 38,20
24,20 2,13,2 10,28 17,20 5,68 52 12.82 12,30 32,00 40,00 38,00

 

 

200 m 800 m 3000 m 110 m Uzun PUAN Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç**
Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
24,25 2,13,5 10,30 17,25 5,65 50 12.80 3,35 12,25 31,80 39,80 37,80
24,30 2,13,8 10,32 17,30 5,62 48 1,70 12.78 12,20 31,60 39,60 37,60
24,35 2,14,1 10,34 17,35 5,59 46 12.76 12,15 31,40 39,40 37,40
24,40 2,14,4 10,36 17,40 5,56 44 12.74 12,10 31,20 39,20 37,20
24,45 2,14,7 10,38 17,45 5,53 42 12.72 12,05 31,00 39,00 37,00
24,50 2,15,0 10,40 17,50 5,50 40 1,65 12.70 3,30 12,00 30,80 38,80 36,80
24,55 2,15,3 10,42 17,55 5,47 39 12.68 11,95 30,60 38,60 36,60
24,60 2,15,6 10,44 17,60 5,44 38 12.66 11,90 30,40 38,40 36,40
24,65 2,15,9 10,46 17,65 5,41 37 12.64 11,85 30,20 38,20 36,20
24,70 2,16,2 10,48 17,70 5,38 36 1,60 12.62 3,25 11,80 30,00 38,00 36,00
24,75 2,16,5 10,50 17,75 5,35 35 12.60 11,75 29,80 37,80 35,80
24,80 2,16,8 10,52 17,80 5,32 34 12.58 11,70 29,60 37,60 35,60
24,85 2,17,1 10,54 17,85 5,29 33 12.56 11,65 29,40 37,40 35,40
24,90 2,17,4 10,56 17,90 5,26 32 1,55 12.54 3,20 11,60 29,20 37,20 35,20
24,95 2,17,7 10,58 17,95 5,23 31 12.52 11,55 29,00 37,00 35,00
25,00 2,18,0 11,00 18,00 5,20 30 12.50 11,50 28,80 36,80 34,80
25,05 2,18,3 11,02 18,05 5,17 29 12.48 11,45 28,60 36,60 34,60
25,10 2,18,6 11,04 18,10 5,14 28 1,50 12.46 3,15 11,40 28,40 36,40 34,40
25,15 2,18,9 11,06 18,15 5,11 27 12.44 11,35 28,20 36,20 34,20
25,20 2,19,2 11,08 18,20 5,08 26 12.42 11,30 28,00 36,00 34,00
25,25 2,19,5 11,10 18,25 5,05 25 12.40 11,25 27,80 35,80 33,80
25,30 2,19,8 11,12 18,30 5,02 24 12.38 11,20 27,60 35,60 33,60
25,35 2,20,1 11,14 18,35 4,99 23 12.36 11,15 27,40 35,40 33,40
25,40 2,20,4 11,16 18,40 4,96 22 12.34 11,10 27,20 35,20 33,20
25,45 2,20,7 11,18 18,45 4,93 21 12.32 11,05 27,00 35,00 33,00
25,50 2,21,0 11,20 18,50 4,90 20 12.30 11,00 26,80 34,80 32,80
25,55 2,21,3 11,22 18,55 4,87 19 12.28 10,95 26,60 34,60 32,60
25,60 2,21,6 11,24 18,60 4,84 18 12.26 10,90 26,40 34,40 32,40

 

200 m 800 m 3000 m 110 m Uzun PUAN Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç**
Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma
25,70 2,21,9 11,26 18,65 4,81 17 12.24 10,85 26,20 34,20 32,20
25,80 2,22,2 11,28 18,70 4,78 16 12.22 10,80 26,00 34,00 32,00
25,75 2,22,5 11,30 18,75 4,75 15 12.20 10,75 25,80 33,80 31,80
25,90 2,22,8 11,32 18,80 4,72 14 12.18 10,70 25,60 33,60 31,60
26,00 2,23,1 11,34 18,85 4,69 13 12.16 10,65 25,40 33,40 31,40
26,10 2,23,4 11,36 18,90 4,66 12 12.14 10,60 25,20 33,20 31,20
26,20 2,23,7 11,38 18,95 4,63 11 12.12 10,55 25,00 33,00 31,00
26,30 2,24,0 11,40 19,00 4,60 10 12.10 10,50 24,80 32,80 30,80
26,40 2,24,3 11,42 19,05 4,57 9 12.08 10,45 24,60 32,60 30,60
26,50 2,24,6 11,44 19,10 4,54 8 12.06 10,40 24,40 32,40 30,40
26,60 2,24,9 11,46 19,15 4,51 7 12.04 10,35 24,20 32,20 30,20
26,70 2,25,2 11,48 19,20 4,48 6 12.02 10,30 24,00 32,00 30,00
26,80 2,25,5 11,50 19,25 4,45 5 12.00 10,25 23,80 31,80 29,80
26,90 2,25,8 11,52 19,30 4,42 4 11.98 10,20 23,60 31,60 29,60
27,00 2,26,1 11,54 19,35 4,39 3 11.96 10,15 23,40 31,40 29,40
27,10 2,26,4 11,56 19,40 4,36 2 11.94 10,10 23,20 31,20 29,20
27,20 2,26,7 11,58 19,45 4,33 1 11.92 10,05 23,00 31,00 29,00
ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı

 

NOT: Atletizm branşı resmi yarışmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karşılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 

Basketbol Uygulama Sınavı 

Basketbol Uygulama Sınav Parkuru

Basketbol Uygulama Sınavı (100 Puan)

Basketbol Sınavı, toplam 9 istasyonun yer aldığı (istasyonların genel olarak yerleşim planı, yukarıdaki şekilde gösterilmiştir) ve zamana karşı yapılan bir parkurdur. Aday, parkur başlangıcına kurulu olan fotoseli hareketi ile başlatır ve parkuru tamamlayıp çıkış noktasındaki fotoselden geçtiğinde, süre otomatik olarak durur. Adayların saniye üzerinden elde ettikleri dereceler standart puana çevrilir (Tablo 18).

Uygulanış:

 1. istasyon (Dar slalom): Aday basketbol kurallarına uygun şekilde, fotoselden top sürerek hücum yönündeki ilk engelin solundan sol el ile geçer ve diğer engellerin de arasından sırasıyla el değiştirerek 2.istasyona ulaşır.
 2. istasyon (sol turnike): Aday, sola doğru sol elle top sürerek engeli sağına alarak etrafından döner. Sol turnikeye girmek için diğer engeli de sağına alarak etrafından geçer ve belirtilen mesafeden sol turnikeye girer (sol sağ adım, sol el ile atış) ve atışı
 3. istasyon (Önden ve arkadan el değiştirme ): Aday ilgili kapılardan, sırasıyla, önce önden el değiştirme sonra da arkadan elde değiştirme
 4. istasyon (sağ turnike): Aday sağ turnikeye girmek için engeli soluna alarak etrafından geçer ve belirtilen mesafeden sağ turnikeye girer (sağ sol adım, sağ el ile atış) ve atışı
 5. istasyon (Pota altı atış): Aday pota altından 1 kere sol ayağının üzerinde sağ elle, 1 kere de sağ ayağının üzerinde sol elle atış yapar. Tüm atışların isabetli olması gerekir
 6. istasyon (Pas): Aday, çemberden geçen topu alarak pas atacağı bölgeye gider ve pas atışını yapar.
 7. istasyon (Sıçrayarak atış): Aday, pas bölgesinden koşarak 3 sayı çizgisi üzerinde duran toplardan birini alır, top sürerek yerde bulunan işaret çizgisini geçer, savunma engelini çember ile arasına alarak üstünden atış
 8. istasyon (Yön ve el değiştirerek top sürme): Aday, çemberden geçen topu alarak top sürer ve kapılardan geçerek önce önden el değiştirme, sonrasında bacak arası ve son olarak arkadan el değiştirme yaparak top sürer.
 9. istasyon (Stop ve sıçrayarak atış): Aday, çembere doğru yönelip, stop sonrası (tek zamanlı veya çift zamanlı) çift ayak sıçrayarak atış yapar. İsabet sonrasında, topsuz koşarak çıkış fotoselinden geçer.

Adayın parkur sırasında dikkat etmesi gereken unsurlar;

 • Aday, parkurda istasyon sırasını atlar veya istasyonu tamamlamadan diğer istasyona geçer ise diskalifiye
 • Parkur içerisinde yer alan engellerin ve benzeri materyalin, devrilmesi durumunda (adayın vücut teması veya top teması sonucunda) aday bunları düzeltir ve ilgili hareketi tekrarlayarak sınava devam
 • Aday istasyonlarda belirtilen kapılardan geçmek zorundadır. Herhangi bir kapı atlandığı durumda adaya herhangi bir uyarı yapılmaz. Aday bu durumda geri dönerek ilgili kapıdan geçmek zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye
 • Turnike atışları sırasında aday, turnike adımlarına başlamadan önceki son adımını belirilen bölgenin ilerisine atamaz. Bu durumda isabet olsa dahi atış tekrarlanır.
 • Aday, 2., 4. ve 5. istasyonlarda atışları belirtilen eli ile yapmalıdır. Aday sol elle yapılması gereken turnike atışını kaçırırsa (isabet sağlanamazsa) veya sağ elle atış yaparsa, 2. İstasyonda sol turnikeye girmeden önce geçtiği son engelin etrafından tekrar geçerek atışı tekrarlar. Bu atışında başarısız olması durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, atış yaparak isabet bulması gerekir. Aynı şekilde 4. istasyonda da aday sağ elle yapılması gereken turnike atşını kaçırırsa (isabet sağlanamazsa) veya sol elle atış yaparsa, 4. İstasyonda sağ turnikeye girmeden önce geçtiği son engelin etrafından tekrar geçerek atışı tekrarlar. Bu atışında başarısız olması durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, atış yaparak isabet bulması
 • Aday 5. istasyonda sol ayağı üzerinde sağ el ile ve sağ ayağı üzerinde sol el ile atış yapmalıdır. Başlangıç sıralaması önemli değildir. Atışların belirtilen ayak ve elle yapılması ve her iki taraftan da isabet bulunması gerekir. Aday gerekli isabeti bulana kadar atışlarına devam eder.
 • Aday 6. istasyonda, elindeki topla pas isabeti sağlayamazsa, 3 metre geride duran toplardan birini alarak pası, işaretli alan içerisinden tekrarlar. Olası başarısız paslar için bu alanda dört top bulunmaktadır. Bu dört topta da isabet bulunamazsa aday parkura devam eder ancak adayın parkur bitirme süresine 5sn ceza süresi
 • Aday 7. İstasyonda, saha kenarında bulunan toplardan birini alır ve top sürerek savunma engeline yaklaşır ve engelin önünden sıçrayarak atış yapar. Atışların, saha içerisindeki işaretli alana girerek engelin karşısından yapılması gerekir. İsabet bulunamaması durumunda aday geri dönerek saha kenarında bulunan toplardan bir diğerini alarak atışı tekrarlar. Başarısızlık durumlarında atışlar beşinci tekrara kadar tekrarlatılır. Beşinci son tekrarında başarısız olması durumunda aday son topun ribaundunu alıp, pota altından, herhangi bir şekilde, atış yapmalıdır. Bu atışın, isabetli olması gerekir.
 • Aday, 8. İstasyonda, top sürerek kapılardan ilgili hareketleri yaparak geçmek zorundadır.
 • Aday, 9. İstasyonda, stop sonrası atışında isabet sağlamalıdır. İsabet sağlanamadığı takdirde atış en son arkadan el değiştirme yapılan engelin etrafından dönülerek tekrarlanır. Başarısızlık durumunda hareket üçüncü ve son kez tekrarlanır. Olası başarısızlıkta adayın pota altından, herhangi bir şekilde, isabet bulunması gerekir. İsabet sonrasında aday fotoselden koşarak geçer ve parkuru tamamlar. İsabet bulunmadan fotoselden geçen aday diskalifiye
 • Aday, top sürme ile ilgili istasyonlarda basketbol oyununa ilişkin yaptığı her kural ihlali için 5 saniye ek ceza süresi alır. Bu süre adayın parkur bitirme süresine eklenir ve adayın sınav puanı belirlenir. Atışlarla ilgili istasyonlarda aday isabetli atışı bulana kadar belirtilen sayıda tekrar yapmalıdır.
 • Öngörülemeyen durumlarla ilgili olarak sınav komisyonu toplanarak karar alır.

Tablo 18: Basketbol Uygulama Sınav Parkur Puan Dağılımı

 

Erkek PUAN Kız Erkek PUAN Kız
Derece Derece Derece Derece
45.0 ve altı 100 52.0 ve altı 1:09.6 1:10.0 50 1:16.6 1:17.0
45.1 45.5 99 52.1 52.5 1:10.1 1:10.5 49 1:17.1 1:17.5
45.6 46.0 98 52.6 53.0 1:10.6 1:11.0 48 1:17.6 1:18.0
46.1 46.5 97 53.1 53.5 1:11.1 1:11.5 47 1:18.1 1:18.5
46.6 47.0 96 53.6 54.0 1:11.6 1:12.0 46 1:18.6 1:19.0
47.1 47.5 95 54.1 54.5 1:12.1 1:12.5 45 1:19.1 1:19.5
47.6 48.0 94 54.6 55.0 1:12.6 1:13.0 44 1:19.6 1:20.0
48.1 48.5 93 55.1 55.5 1:13.1 1:13.5 43 1:20.1 1:20.5
48.6 49.0 92 55.6 56.0 1:13.6 1:14.0 42 1:20.6 1:21.0
49.1 49.5 91 56.1 56.5 1:14.1 1:14.5 41 1:21.1 1:21.5
49.6 50.0 90 56.6 57.0 1:14.6 1:15.0 40 1:21.6 1:22.0
50.1 50.5 89 57.1 57.5 1:15.1 1:15.5 39 1:22.1 1:22.5
50.6 51.0 88 57.6 58.0 1:15.6 1:16.0 38 1:22.6 1:23.0
51.1 51.5 87 58.1 58.5 1:16.1 1:16.5 37 1:23.1 1:23.5
51.6 52.0 86 58.6 59.0 1:16.6 1:17.0 36 1:23.6 1:24.0
52.1 52.5 85 59.1 59.5 1:17.1 1:17.5 35 1:24.1 1:24.5
52.6 53.0 84 59.6 1:00.0 1:17.6 1:18.0 34 1:24.6 1:25.0
53.1 53.5 83 1:00.1 1:00.5 1:18.1 1:18.5 33 1:25.1 1:25.5
53.6 54.0 82 1:00.6 1:01.0 1:18.6 1:19.0 32 1:25.6 1:26.0
54.1 54.5 81 1:01.1 1:01.5 1:19.1 1:19.5 31 1:26.1 1:26.5
54.6 55.0 80 1:01.6 1:02.0 1:19.6 1:20.0 30 1:26.6 1:27.0
55.1 55.5 79 1:02.1 1:02.5 1:20.1 1:20.5 29 1:27.1 1:27.5
55.6 56.0 78 1:02.6 1:03.0 1:20.6 1:21.0 28 1:27.6 1:28.0
56.1 56.5 77 1:03.1 1:03.5 1:21.1 1:21.5 27 1:28.1 1:28.5
56.6 57.0 76 1:03.6 1:04.0 1:21.6 1:22.0 26 1:28.6 1:29.0
57.1 57.5 75 1:04.1 1:04.5 1:22.1 1:22.5 25 1:29.1 1:29.5
57.6 58.0 74 1:04.6 1:05.0 1:22.6 1:23.0 24 1:29.6 1:30.0
58.1 58.5 73 1:05.1 1:05.5 1:23.1 1:23.5 23 1:30.1 1:30.5
58.6 59.0 72 1:05.6 1:06.0 1:23.6 1:24.0 22 1:30.6 1:31.0
59.1 59.5 71 1:06.1 1:06.5 1:24.1 1:24.5 21 1:31.1 1:31.5
59.6 1:00.0 70 1:06.6 1:07.0 1:24.6 1:25.0 20 1:31.6 1:32.0
1:00.1 1:00.5 69 1:07.1 1:07.5 1:25.1 1:25.5 19 1:32.1 1:32.5
1:00.6 1:01.0 68 1:07.6 1:08.0 1:25.6 1:26.0 18 1:32.6 1:33.0
1:01.1 1:01.5 67 1:08.1 1:08.5 1:26.1 1:26.5 17 1:33.1 1:33.5
1:01.6 1:02.0 66 1:08.6 1:09.0 1:26.6 1:27.0 16 1:33.6 1:34.0
1:02.1 1:02.5 65 1:09.1 1:09.5 1:27.1 1:27.5 15 1:34.1 1:34.5
1:02.6 1:03.0 64 1:09.6 1:10.0 1:27.6 1:28.0 14 1:34.6 1:35.0
1:03.1 1:03.5 63 1:10.1 1:10.5 1:28.1 1:28.5 13 1:35.1 1:35.5
1:03.6 1:04.0 62 1:10.6 1:11.0 1:28.6 1:29.0 12 1:35.6 1:36.0
1:04.1 1:04.5 61 1:11.1 1:11.5 1:29.1 1:29.5 11 1:36.1 1:36.5
1:04.6 1:05.0 60 1:11.6 1:12.0 1:29.6 1:30.0 10 1:36.6 1:37.0
1:05.1 1:05.5 59 1:12.1 1:12.5 1:30.1 1:30.5 9 1:37.1 1:37.5
1:05.6 1:06.0 58 1:12.6 1:13.0 1:30.6 1:31.0 8 1:37.6 1:38.0
1:06.1 1:06.5 57 1:13.1 1:13.5 1:31.1 1:31.5 7 1:38.1 1:38.5
1:06.6 1:07.0 56 1:13.6 1:14.0 1:31.6 1:32.0 6 1:38.6 1:39.0
1:07.1 1:07.5 55 1:14.1 1:14.5 1:32.1 1:32.5 5 1:39.1 1:39.5
1:07.6 1:08.0 54 1:14.6 1:15.0 1:32.6 1:33.0 4 1:39.6 1:40.0
1:08.1 1:08.5 53 1:15.1 1:15.5 1:33.1 1:33.5 3 1:40.1 1:40.5
1:08.6 1:09.0 52 1:15.6 1:16.0 1:33.6 1:34.0 2 1:40.6 1:41.0
1:09.1 1:09.5 51 1:16.1 1:16.5 1:34.1 ve üstü 1 1:41.1 ve üstü

 

Futbol Uygulama Sınavı 

Futbol Uygulama Sınav Parkuru

 

Futbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan)

Tüm istasyonlar arası geçişler topla dripling şeklinde gerçekleştirilecektir.

 1. İstasyon: Top; yerden ayak ile kaldırıldığı anda adayın sınav süresi başlayacaktır. Ayaküstü top sektirme yapıldıktan sonra, top yere değmeden belirtilen engellerin (statik baraj engelleri) üzerinden diğer tarafa atılacak (2-3 top sektirmeden sonra) ve engelin diğer tarafına geçilip topa elle temas yapılmadan, herhangi bir top kontrolü (top engelin üzerinden diğer tarafa atıldığında en geç, zemine değer değmez kontrol edilmelidir, atılan top zeminde sıçradıktan sonra kontrol yapılamaz, yapılır ise harekete baştan başlanır) belirlenen alan içinde yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek. El ile temas edilmesi durumunda harekete baştan başlanacak ve +5sn süre cezası eklenecektir.
  • Top herhangi bir şekilde alan dışına çıkarsa, tekrar istasyon başlangıç noktasına gelinecek ve istasyona top sektirme yapılarak tekrar başlanacaktır.
 1. İstasyon: Belirtilen hareket yönünde topla dripling ile geniş slalomlar yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.
  • Topla slalom yapılırken bir engelin slalom yapılmadan geçilmesi halinde; geçilen engelin bir öncesinden slaloma tekrar başlanarak istasyon tamamlanacaktır.
 1. İstasyon: Topla dripling sonrasında paslaşma duvarı ile duvar pası yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.
  • Paslaşma sırasında top duvara temas etmeden farklı bir alana giderse; yedek top alınacak ve bu istasyon başarılı bir şekilde tekrarlanarak parkura devam edilecektir.
  • Yedek topun da isabet etmemesi halinde, aday son vurduğu topu alarak tekrar bu istasyonun başlangıcından sınavına devam edecektir.
 1. İstasyon: Dripling ile belirtilen hareket yönünde kısa slalomlar yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.
 • Topla slalom yapılırken bir engelin slalom yapılmadan geçilmesi halinde; geçilen engelin bir öncesinden slaloma tekrar başlanarak istasyon tamamlanacaktır.
 1. İstasyon: Dripling ile belirtilen alan içerisine girildikten sonra, kaledeki hedef içerisine, hareketli topa vuruş yapılacak. Vuruş yapılan top yere temas etmeden (havadan) kaledeki belirtilen hedefe başarılı bir şekilde atıldıktan (gol olduktan) sonra diğer istasyona geçilecektir.
 • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, hareketli topa vuruş gol oluncaya kadar tekrarlanacaktır. 2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır. Şutlar mutlaka belirtilen alandan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5 sn. süre cezası
 • Top sürmeden sonra, top durdurularak atış yapılırsa; atış gol olsa dahi geçersiz sayılacak ve aday yedek top ile belirtilen alan içerisine girerek atışı tekrarlayacaktır.
 1. İstasyon: Topla dripling sonrasında paslaşma duvarı ile duvar pası yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek.
  • Paslaşma sırasında top duvara temas etmeden farklı bir alana giderse; yedek top alınacak ve bu istasyon başarılı bir şekilde tekrarlanarak parkura devam edilecektir.
  • Yedek topun da isabet etmemesi halinde, aday son vurduğu topu alarak tekrar bu istasyonun başlangıcından sınavına devam edecektir.
 1. İstasyon: Ayaküstü top sektirme yapıldıktan sonra, top yere değmeden belirtilen engellerin (statik baraj engelleri kullanılacaktır) üzerinden diğer tarafa atılacak (2-3 top sektirmeden sonra) ve engelin diğer tarafına geçilip topa elle temas yapılmadan, herhangi bir top kontrolü (top engelin üzerinden diğer tarafa atıldığında en geç, zemine değer değmez kontrol edilmelidir, atılan top zeminde sıçradıktan sonra kontrol yapılamaz, yapılır ise harekete baştan başlanır) belirlenen alan içinde yapıldıktan sonra dripling ile diğer istasyona geçilecek. El ile temas edilmesi durumunda harekete baştan başlanacak ve +5 sn süre cezası
 • Top herhangi bir şekilde alan dışına çıkarsa, tekrar istasyon başlangıç noktasına gelinecek ve istasyona top sektirme yapılarak tekrar başlanacaktır.
 1. İstasyon: Topla dripling ile işaretli noktadan sağa dönüş yapılarak, vuruş alanı içerisine girilecek ve minyatür kaleye vuruş yapılarak gol atıldıktan sonra diğer istasyona geçilecek.
  • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, yedek toplar ile vuruş gol oluncaya kadar 3 defa tekrarlanır (2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır). 3. vuruştan sonra da gol olmaz ise diğer istasyona geçilir. Şutlar mutlaka belirtilen alandan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5sn. süre cezası verilecektir.
 1. İstasyon: Belirtilen noktadan top alındıktan sonra işaretli noktadan sola dönüş yapılarak, vuruş alanı içerisine girilecek ve minyatür kaleye vuruş yapılarak gol atıldıktan sonra geriye dönüp “Bitiş” çizgisi geçildikten sonra süre duracak ve adayın sınav parkuru tamamlanacaktır.
  • Kaleye atılan şutların gol olmaması halinde, yedek toplar ile vuruş gol oluncaya kadar 3 defa tekrarlanır (2 yedek top belirtilen alanda bulunacaktır). 3. vuruştan sonra da gol olmaz ise bitiş çizgisine doğru geçilir. Şutlar mutlaka belirtilen alanlardan atılacaktır. Belirtilen alandan atılmayan her bir şut için + 5sn. süre cezası

Not: Yukarıda belirtilen istasyonların uygulanması sırasında topa elle temas edilmesi halinde her bir temas için +5 sn süre cezası uygulanacaktır.

TABLO 20. Futbol Parkuru Puan Dağılımı

Hentbol Uygulama Sınavı

Hentbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan) – KADINLAR

 

Hentbol Uygulama Sınav Parkuru (100 puan) – ERKEKLER

 

HENTBOL SINAVI PARKUR KURALLARI 

Süre, adayın parkur başlangıç kapısından çıkışıyla başlar.

 1. İlk bölümde Aday TK1’den topu alır, TK2’ye kadar top sürerek gider ve TK2’ye bırakır.

Farklı bir

topu TK2’den alarak tekrar TK1’e kadar top sürerek gider ve topu TK1’e bırakır.

 1. TK3 den topu alarak Y1’e atar. Y1’den yansıyan pası aldıktan sonra Y2’ ye

Y2’den yansıyan pası aldıktan sonra KADIN ADAYLAR 9 metrede bulunan atış çizgisini – ERKEK ADAYLAR 11 metrede bulunan atış çizgisini ihlal etmeyerek kalenin üst köşelerinde bulunan 60×60 hedeflerden birine atış yapar. Bu bölümde top sürmek yasaktır.

 1. Yakın atış bölümüne istediği yönden başlar. Başladığı yönün çaprazında bulunan pas yansıtıcısına pas atar ve yansıtıcıdan gelen topu uzak olan 60×60 hedefe atışı yapar. Bu bölümde top sürmek yasaktır.
 2. Bu bölümde aday Y5’e 7 metre mesafedeki atış çizgisini ihlal etmeden, isabetli üç pas yapmak zorundadır. Pası top yere çarpmadan ve çizgi ihlali yapmadan tutmak zorundadır. Üçüncü pası tuttuktan ve topu bıraktıktan sonra sürat koşusu bölümüyle bitiş kapısında parkuru sonlandırır.

Bitiş kapısında fotosel süreyi durdurur ve parkur tamamlanır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Uluslararası hentbol oyun kuralları geçerlidir.
 • Parkurda, adayın hareketlerini gözlemleyen en az bir öğretim elemanı
 • Aday, öğretim elemanının uyarılarına uymak zorundadır.
 • TK8’de dört top, kalan tüm top kutularında iki top vardır.
 • Bölüm atlayan veya parkuru bırakan aday diskalifiye
 • Top kutularında bulunan topları kurallar dışında kullanan adaylar diskalifiye
 • Parkur içerisinde oluşabilecek sıra dışı durumlarda, son karar jüriye

PARKUR UYGULAMASI

 1. Aday, ilk bölümde, TK1’den aldığı topla top sürme hatası yaparsa TK1’e döner ve diğer topu alır. İkinci top ile hata yapılırsa TK2’ye geçilir. TK2’ye kurallar içinde bırakılan topun dışındaki bir topu alarak, topu sürer ve TK1’e bırakır. İlk topta hata yapılırsa tekrar TK2’ye dönerek ikinci topu alır ve top sürerek TK1’e bırakır. TK2’de ki her iki top ile de hata yapılırsa bölüm ikiye geçer.
 2. Adım hatası, top sürme hatası, topu yansıtıcıya isabet ettirememe, yansıtıcıdan gelen topu tutamama ya da düşürme, adayın yere düşmesi, çizgiye basma ve gol olmama durumlarında o bölümdeki topları bitirinceye kadar uygulamayı sürdürür.

Bölüm iki içerisindeyken; topu Y1 de kaybettiği durumda TK3’e, Y2 de kaybettiği durumda TK4’e, kaleye atışta başarı yok ise TK5’e döner. TK5’te bulunan toplar ile, TK5’e 2 m mesafade bulunan atış çizgisi geçilmeden kaleye atış yapılamaz.

 1. Yakın atış bölgesinde top kaybı durumunda ise hangi top kutusundan (TK6,TK7) topu aldıysa o kutuya geri döner. TK6’dan alınan toplar H1’e, TK7’den alınan toplar H2’ye atılmak zorundadır (atış bölgesine uzak köşedeki hedef).
 2. Topun alındığı kutuda ki tüm toplarda başarısız (pas, kale atışı, top sürme) olursa, sonraki bölüme geçer ve kutu başına 5 saniye
 3. Paslaşma için TK8’de 4 top vardır. Aday birinci topu alır atış çizgisine geçer. Üç adet geçerli pas yapma zorunluğu vardır. Topun yere düşmesi, isabetsiz pas ya da topu tutamaması durumlarında TK8’de ki diğer toplardan birini alır. TK8’de bulunan toplar bitene kadar üç geçerli pas yapılamamışsa ve/veya aday üç geçerli pas yapmış fakat topu TK8’e bırakmadan koşuya başlamış ise 5 saniye

TABLO 21.    Hentbol Sinav Parkuru Puan Dağılımı 

Erkek Süre Puan Kadın Süre Erkek Süre Puan Kadın Süre
50”.4 ve altı 100 1’06”.4 ve altı 1’15”.0 1’15”.4 50 1’31”.0 1’31”.4
50”.5 50”.9 99 1’06”.5 1’06”.9 1’15”.5 1’15”.9 49 1’31”.5 1’31”.9
51”.0 51”.4 98 1’07”.0 1’07”.4 1’16”.0 1’16”.4 48 1’32”.0 1’32”.4
51”.5 51”.9 97 1’07”.5 1’07”.9 1’16”.5 1’16”.9 47 1’32”.5 1’32”.9
52”.0 52”.4 96 1’08”.0 1’08”.4 1’17”.0 1’17”.4 46 1’33”.0 1’33”.4
52”.5 52”.9 95 1’08”.5 1’08”.9 1’17”.5 1’17”.9 45 1’33”.5 1’33”.9
53”.0 53”.4 94 1’09”.0 1’09”.4 1’18”.0 1’18”.4 44 1’34”.0 1’34”.4
53”.5 53”.9 93 1’09”.5 1’09”.9 1’18”.5 1’18”.9 43 1’34”.5 1’34”.9
54”.0 54”.4 92 1’10”.0 1’10”.4 1’19”.0 1’19”.4 42 1’35”.0 1’35”.4
54”.5 54”.9 91 1’10”.5 1’10”.9 1’19”.5 1’19”.9 41 1’35”.5 1’35”.9
55”.0 55”.4 90 1’11”.0 1’11”.4 1’20”.0 1’20”.4 40 1’36”.0 1’36”.4
55”.5 55”.9 89 1’11”.5 1’11”.9 1’20”.5 1’20”.9 39 1’36”.5 1’36”.9
56”.0 56”.4 88 1’12”.0 1’12”.4 1’21”.0 1’21”.4 38 1’37”.0 1’37”.4
56”.5 56”.9 87 1’12”.5 1’12”.9 1’21”.5 1’21”.9 37 1’37”.5 1’37”.9
57”.0 57”.4 86 1’13”.0 1’13”.4 1’22”.0 1’22”.4 36 1’38”.0 1’38”.4
57”.5 57”.9 85 1’13”.5 1’13”.9 1’22”.5 1’22”.9 35 1’38”.5 1’38”.9
58”.0 58”.4 84 1’14”.0 1’14”.4 1’23”.0 1’23”.4 34 1’39”.0 1’39”.4
58”.5 58”.9 83 1’14”.5 1’14”.9 1’23”.5 1’23”.9 33 1’39”.5 1’39”.9
59”.0 59”.4 82 1’15”.0 1’15”.4 1’24”.0 1’24”.4 32 1’40”.0 1’40”.4
59”.5 59”.9 81 1’15”.5 1’15”.9 1’24”.5 1’24”.9 31 1’40”.5 1’40”.9
1’00”.0 1’00”.4 80 1’16”.0 1’16”.4 1’25”.0 1’25”.9 30 1’41”.0 1’41”.9
1’00”.5 1’00”.9 79 1’16”.5 1’16”.9 1’26”.0 1’26”.9 29 1’42”.0 1’42”.9
1’01”.0 1’01”.4 78 1’17”.0 1’17”.4 1’27”.0 1’27”.9 28 1’43”.0 1’43”.9
1’01”.5 1’01”.9 77 1’17”.5 1’17”.9 1’28”.0 1’28”.9 27 1’44”.0 1’44”.9
1’02”.0 1’02”.4 76 1’18”.0 1’18”.4 1’29”.0 1’29”.9 26 1’45”.0 1’45”.9
1’02”.5 1’02”.9 75 1’18”.5 1’18”.9 1’30”.0 1’30”.9 25 1’46”.0 1’46”.9
1’03”.0 1’03”.4 74 1’19”.0 1’19”.4 1’31”.0 1’31”.9 24 1’47”.0 1’47”.9
1’03”.5 1’03”.9 73 1’19”.5 1’19”.9 1’32”.0 1’32”.9 23 1’48”.0 1’48”.9
1’04”.0 1’04”.4 72 1’20”.0 1’20”.4 1’33”.0 1’33”.9 22 1’49”.0 1’49”.9
1’04”.5 1’04”.9 71 1’20”.5 1’20”.9 1’34”.0 1’34”.9 21 1’50”.0 1’50”.9
1’05”.0 1’05”.4 70 1’21”.0 1’21”.4 1’35”.0 1’35”.9 20 1’51”.0 1’51”.9
1’05”.5 1’05”.9 69 1’21”.5 1’21”.9 1’36”.0 1’36”.9 19 1’52”.0 1’52”.9
1’06”.0 1’06”.4 68 1’22”.0 1’22”.4 1’37”.0 1’37”.9 18 1’53”.0 1’53”.9
1’06”.5 1’06”.9 67 1’22”.5 1’22”.9 1’38”.0 1’38”.9 17 1’54”.0 1’54”.9
1’07”.0 1’07”.4 66 1’23”.0 1’23”.4 1’39”.0 1’39”.9 16 1’55”.0 1’55”.9
1’07”.5 1’07”.9 65 1’23”.5 1’23”.9 1’40”.0 1’40”.9 15 1’56”.0 1’56”.9
1’08”.0 1’08”.4 64 1’24”.0 1’24”.4 1’41”.0 1’41”.9 14 1’57”.0 1’57”.9
1’08”.5 1’08”.9 63 1’24”.5 1’24”.9 1’42”.0 1’42”.9 13 1’58”.0 1’58”.9
1’09”.0 1’09”.4 62 1’25”.0 1’25”.4 1’43”.0 1’43”.9 12 1’59”.0 1’59”.9
1’09”.5 1’09”.9 61 1’25”.5 1’25”.9 1’44”.0 1’44”.9 11 2’00”.0 2’00”.9
1’10”.0 1’10”.4 60 1’26”.0 1’26”.4 1’45”.0 1’45”.9 10 2’01”.0 2’01”.9
1’10”.5 1’10”.9 59 1’26”.5 1’26”.9 1’46”.0 1’46”.9 9 2’02”.0 2’02”.9
1’11”.0 1’11”.4 58 1’27”.0 1’27”.4 1’47”.0 1’47”.9 8 2’03”.0 2’03”.9
1’11”.5 1’11”.9 57 1’27”.5 1’27”.9 1’48”.0 1’48”.9 7 2’04”.0 2’04”.9
1’12”.0 1’12”.4 56 1’28”.0 1’28”.4 1’49”.0 1’49”.9 6 2’05”.0 2’05”.9
1’12”.5 1’12”.9 55 1’28”.5 1’28”.9 1’50”.0 1’50”.9 5 2’06”.0 2’06”.9
1’13”.0 1’13”.4 54 1’29”.0 1’29”.4 1’51”.0 1’51”.9 4 2’07”.0 2’07”.9
1’13”.5 1’13”.9 53 1’29”.5 1’29”.9 1’52”.0 1’52”.9 3 2’08”.0 2’08”.9
1’14”.0 1’14”.4 52 1’30”.0 1’30”.4 1’53”.0 1’53”.9 2 2’09”.0 2’09”.9
1’14”.5 1’14”.9 51 1’30”.5 1’30”.9 1’54”.0 ve üstü 1 2’10”.0 ve üstü

 

Ritmik Cimnastik Uygulama Sınavı 

Bu spor dalında aday, aletsiz seri ve ayrıca beş aletten tercih ettiği bir aletle müzik eşliğinde toplam iki seri sunacaktır. Element zorluğu ve müzik seçimi adayın kendisine bırakılmıştır. Serinin süresi 1.15–1.30dk arasında olmalı ve seri sunumları, branşa özel giysi ile yapılmalıdır. Oluşturulan her bir seri 50 puan ve toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her seriye ilişkin gereklilikler, istenilen vücut ve alet zorlukları/elementleri aşağıda belirtilmiştir.

 Aletsiz Seri (50 Puan) Vücut Elementleri (50 Puan)

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 20 puan) en az 4 Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir Pre- akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir

 

   İp Aleti (50 Puan) Vücut Elementleri (50 Puan)

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2

*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1

*Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir

*Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır.

*Öne, geriye veya yana çevrilen ipin bir sıçrama/atlama ile içinden geçiş

* Öne, geriye veya yana çevrilen ipin içinden küçük hoplama serisi (en az 3) ile geçiş

*İpin bir ucunun bırakılıp yakalanması, sipiraller *Sekizler, büyük daireler, ipin iki ucunun iki elle yakalanması

*Rotasyonlar (en az 3), küçük fırlatma ve yakalamalar, fırlatma ve yakalamalar, ipin kullanımları, ipin vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

Çember Aleti (50 Puan)

Vücut Elementleri (50 Puan)

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2

*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1

Vücut zorluklarının başına ve hemen sonuna vücut dalgası ve vücut rotasyonu eklenebilir Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır. *Vücudun tamamı veya bir bölümü ile çember içinden geçiş

*En az iki vücut bölümü üzerinde ve yerde çemberin yuvarlanması

*Elde (en az 3), vücut üzerinde (en az 1) rotasyonlar ve yerde (en az 3), vücut üzerinde, vücudun bir bölümünde (en az 1) çemberin kendi ekseni etrafında rotasyonları *Çemberin üzerinden geçiş, küçük fırlatma ve yakalamalar

*Fırlatma ve yakalamalar, çemberin kullanımları, çemberin vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

   Top Aleti (50 Puan) Vücut Elementleri (50 Puan)

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2

*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1 *Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır. *Topun vücudun en az iki bölümü üzerinde ve yerde yuvarlanması

*Küçük zıplatma serileri; yerde (en az 3) ve vücudun bir bölümü üzerinde *Gövdenin geniş bir hareketi ve kolların dairesel hareketi ile topun sekiz figürleri *Bir elde topun yakalanması, küçük fırlatma ve yakalama, Fırlatma ve yakalamalar *Topun kullanımları, topun vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi.

Labut Aleti (50 Puan) 

Vücut Elementleri (50 Puan) 

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2

*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1 *Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır. *Değirmenler 2 farklı düzlem

*Bir ve her iki labutla küçük daireler (en az 3) farklı düzlemlerde

*İki labutun asimetrik hareketleri

*Bir ve iki labutu aynı anda ve asimetrik, kaskade fırlatma, küçük fırlatma ve yakalamalar

*Labut/ların kullanımları, fırlatma ve yakalamalar, labut/ların vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi.

    Kurdele Aleti (50 Puan) Vücut Elementleri (50 Puan)

*Sıçramalar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dengeler (toplam 10 puan) 2 farklı

*Rotasyonlar (toplam 10 puan) 2 farklı

*Dans Adımları Kombinasyonu (her biri en az 8 saniye) (toplam 10 puan) en az 2

*Rotasyonlu Dinamik Elementler ve Fırlatma (toplam 10 puan) en az 1 *Pre-akrobatik elementler (Ör: öne ve geriye köprüler, öne geriye yanlara takla ve yerde yuvarlanmalar, tüm vücut dalgaları v.b) vücut elementleri ile birlikte kullanılabilir Vücut elementleri aşağıda belirtilen alet teknik grupları ile birlikte kullanılmalıdır. *Spiraller (en az 4-5 dalga)

*Zig-zag lar (en az 4-5 dalga)

*Kurdele ile oluşturulan şeklin içinden ve üzerinden geçiş

*“Echappe”, “Boomerang” ve küçük fırlatma ve yakalamalar

*Kurdelenin kullanımları, fırlatma ve yakalamalar, kurdelenin vücudun bir bölümü üzerinde dengelenmesi

Not: Uygulama puanı kesintileri 2013-2016 Uluslararası Ritmik Cimnastik değerlendirme kurallarına (http://www.turkcimfed.gov.tr) göre yapılacaktır.

Tenis Uygulama Sınavı

Tenis Uygulama Sınavı Puanlaması (Erkek – 100 Puan)

 

PUAN SKOR PUAN SKOR PUAN SKOR PUAN SKOR
1 58-60 26 124 51 156-157 76 214-217
2 61-63 27 125 52 158-159 77 218-219
3 64-66 28 126 53 160 78 220
4 67-69 29 127 54 161 79 221
5 70-72 30 128 55 162 80 222
6 73-75 31 129-130 56 163 81 223-228
7 76-78 32 131-132 57 164 82 229-234
8 79-81 33 133 58 165 83 235-240
9 82-84 34 134 59 166 84 241-246
10 85 35 135 60 167 85 247-252
11 86-89 36 136 61 168-170 86 253-258
12 90-93 37 137 62 171-173 87 259-264
13 94-97 38 138 63 174-176 88 265-270
14 98-101 39 139 64 177-179 89 271-276
15 102-105 40 140 65 180-181 90 277
16 106-108 41 141-142 66 182-184 91 278-284
17 109 42 143-144 67 185-187 92 285-291
18 110 43 145-146 68 188-190 93 292-298
19 111 44 147-148 69 191-193 94 299-305
20 112 45 149-150 70 194-195 95 306-312
21 113-115 46 151 71 196-199 96 313-318
22 116-118 47 152 72 200-203 97 319-324
23 119-121 48 153 73 204-206 98 325-330
24 122 49 154 74 207-210 99 331
25 123 50 155 75 211-213 100 332

Tenis Uygulama Sınavı Puanlaması (Kadın 100 Puan)

 

Yer vuruşlarının derinlik değerlendirmesi, 

 1. Yer vuruşlarının hassasiyet değerlendirmesi,
 2. Vole vuruş değerlendirmesi,
 3. Servis değerlendirmesi.

YER VURUŞU DERİNLİĞİ (Şekil 1)

Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyici ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi adayın önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere toplam 10 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 10 vuruşun her birisine, karşı alanda birinci ve 2. düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak kursiyerin yer vuruşu derinlik puanı bulunur.

Şekil 1 Bölge ve Güç alanı puanları aşağıdaki gibi verilir;

Bölge Puanı – Topun birinci sekmede düştüğü alana karşılık gelen puan Şekil 1’de gösterilmiştir.

Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top tekler kort alanında herhangi bir yere düştüğünde ve ikinci sekme arka çizgi ile güç çizgisi arasına düştüğü zaman, 1 ekstra puan verilir.

Güç Alanı – Çift Puan – Top tekler kortunda herhangi bir yere düştüğünde ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğüne, aldığı puan 2 ile çarpılır.

“ 0 ” Puan- Topun ilk düştüğü yer normal tekler alanı dışında ise verilir.

Uyum- Tekler sahası içerisine düşen her vuruş için ekstra 1 puan verilir.

Yer vuruşu derinliği çalışması bölümünü tamamlamak ve skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

VOLE VURUŞU (Şekil 2)

 Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyici ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi kursiyerin önünde, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere, kalça ile omuz seviyesi arasında, 10 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vole vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 10 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk düştüğü bölgeye göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak adayın vole vuruşu puanı bulunur.

Vole vuruşunda Güç Alanı – 1 ve 2 Ekstra Puanları verilmez.

“ 0 ” Puan – Topun belirtilen alanlar dışında bir yere düştüğünde verilir.

Uyum – Hata olmayan her vuruş için 1 ekstra puan verilir.

Vole derinliği çalışması bölümündeki toplam skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

YER VURUŞU HASSASİYETİ (Şekil 3)

 Bu değerlendirmede adaylar P harfi ile gösterilen yerde, top besleyicileri ise F harfi ile gösterilen yerde durur. Top besleyicisi adayın önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, adayın bir forehand tarafına, bir backhand tarafına olmak 12 adet top beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Adayın yapmış olduğu toplam 12 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk ve 2. düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak adayın yer vuruşu derinlik puanı bulunur. Atılan toplam 12 topun ilk altısı paralel (forehand/backhand), diğer altısı çaprazlara vurulacaktır.

Güç puanları aşağıdaki gibi verilir;

Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top tekler kortunda herhangi bir alana düştüğünde ve ikinci sekme

arka çizgi ile güç çizgisi arasında olduğunda, 1 ekstra puan verilir.

Güç Alanı – Çift Puan – Top tekler kortunda herhangi bir alana düştüğünde ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir.

“0” Puan – Topun ilk sekmesi normal tekler oyun alanı dışında olursa.

Uyum- Hata olmayan her vuruş için ekstra 1 puan verilir.

Yer vuruşu doğruluk çalışmasında elde edilen skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.

SERVİS VURUŞU (Şekil 4-12)

 Servis Değerlendirmesi: Aday 12 servis atar. Sağdan atılan servisler; 3 servis birinci servis kutusunun geniş alanına, 3 servis birinci servis kutusunun orta bölümüne, Soldan atılan servisler; 3 servis ikinci servis kutusunun orta bölümüne ve 3 serviste ikinci servis kutusunun geniş bölümüne.

Puanlar topun birinci ve ikinci sekmesine göre verilir. Eğer birinci servis doğru servis kutusuna atılırsa, ikinci servis gerekmez.

Şekil 4

Tam Puanlar Aşağıdaki Gibi Verilir. Birinci Servis:

2 Puan – Top doğru servis kutusu alanına atıldığında

4 Puan – Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında

İkinci Servis:

 • Puan: Top doğru servis kutusu alanına atıldığında.
 • Puan: Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında.

Servis Puan Alanı ve Güç Alanı puanları aşağıdaki gibi verilir:

Servis Puan Alanı – Top doğru servis kutusuna atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka çizgi arasına (servis puan alanı) düşerse puanlama yapılır.

Güç Alanı – Çift Puan – Top doğru servis karesine atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına düştüğünde çift puan verilir.

“ 0 ” Puan – Topun ilk sekmesi doğru servis kutusunun dışında olduğu zaman.

Atılan servisin mutlaka topun doğru servis kutusu/hedeflenen alana düşüp daha sonra topun ikinci sekmesinde “servis puan alanı” na ya da güç alanına düşmesi gerekmektedir. Bunun dışında topun ikinci sekmesinde herhangi bir alana düştüğünde puan verilmeyecektir.

Uyum ( Tutarlılık ) – Her serviste top doğru servis kutusuna düştüğünde 1 ekstra puan verilir. ( 1.veya 2. Servis )

Birinci Servisin Puanlandırılması (Şekil 5-8)

 

 1. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşerse;

 1. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşmezse;

İkinci Servisin Puanlandırılması (Şekil 9-12)

 1. Servis Doğru Servis Kutusundaki Hedeflenen Alana Düşerse.

 

Voleybol Branşı Uygulama Sınavı Parkuru

İSTASYON

 1. Duvarda Parmak Pas
 2. Duvarda Manşet Pas
 3. Duvarda Smaç-Manşet (5 set)
 4. Duvara Tenis Servis ve Karşılama (3 set)
 5. Filede smaç

GENEL AÇIKLAMALAR:

Hedefe Öne Parmak Pas (5 adet), beşinci pastan sonra 1 kontrol pas, duvara geriye pas (1 adet)

Hedefe Öne Manşet Pas (5 adet), beşinci manşet pastan sonra 1 kontrol manşet, duvara geriye manşet pas (1 adet)

1 set = Duvara Smaç + Gelen Topu Baş Üzerine 1 Kontrol Manşet Pas + Baş Üzerine 1 Kontrol Manşet Pas veya 1 Kontrol Parmak Pas

1 set = Hedefe Servis + Gelen Topu Baş Üzerine 1 Kontrol Manşet + Hedefe Parmak Pas

Filede hücum noktasından (HN) top makinesinin attığı topa 1 adet Paralel + 1 adet Çapraz smaç

(sınırlandırılmış alanlara: Şekil 2 A ve B bölgeleri)

 • Aday, aday numarasını göğsünün üzerinde tutarak sınav serisini kayıt altına alacak kameraya gösterir. Kameramanın onay işaretini gördüğünde aday sınava başlamak için hazırlanır.
 • Aday elindeki sınav topuyla birlikte başlangıç fotoselinden geçtiğinde süre başlar. Aday, seriyi tamamlayıp bitiş fotoselinden geçtiğinde süre durur. Adayın puanı bu süre üzerinden belirlenir. En düşük puana karşılık gelen süre içinde serisini tamamlayamayan adayın sınavı sonlandırılır.
 • Duvar serisi tek bir topla gerçekleştirilir. Aday topu kaçırırsa, topun peşinden gidip topu alır ve hedefin karşısına geçerek sınava kaldığı yerden devam
 • Topun salon tavanına, cam pervazına yerlere sıkışması gibi istisnai durumlarda aday, komisyonun vereceği yedek sınav topunu alarak serisine kaldığı yerden devam eder.
 • Aday her bir istasyonda belirtilen sayıda hedefe isabet ve tekrar gerçekleştirinceye kadar istasyondaki harekete devam etmek zorundadır. Hedef sınır çizgileriyle belirlenen kare alanın iç bölümüne veya hedef sınır çizgileri üzerine temas eden toplar “hedefe isabet” olarak değerlendirilir (Şekil 1).
 • Belirtilen sayıda hedefe isabet gerçekleştirildiğinde aday bir sonraki istasyondaki harekete başlar. Adayın topu tutmadan devam etmesi avantajdır.
 • Aday, “İstasyonlara Yönelik Açıklamalar” bölümündeki talimatları ihlal etmediği sürece sınav serisi sırasında istediği an topu tutabilir veya fazladan kontrol manşet pas / kontrol parmak pas
 • Duvara smaç, geriye parmak pas ve geriye manşet sonrası duvara atılan topun hedefe isabet etme zorunluluğu yoktur. Ancak top duvara temas etmek zorundadır. Tenis servisler sonrasında kontrol manşetle karşılanan toplar parmak pasla hedefe gönderilmelidir.
 • “Parmak pas, manşet pas, smaç manşet” çizgisi ve “servis çizgisi” ihlal edildiğinde, tekrar/set geçersiz sayılır. Aday tekrarı veya seti tekrar
 • Komisyon, adayın topa vuruşlarında uluslararası voleybol oyun kurallarına göre hatalı vuruş (top taşıma, çift vuruş vb.) yaptığını tespit ederse o vuruşun yapıldığı tekrarı/seti geçersiz

İSTASYONLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR:

 1. Aday elindeki sınav topuyla birlikte başlangıç fotoselinden (Şekil 2) geçtikten sonra art arda hedefe 5 parmak pas yapar. Hareket kesintiye uğrarsa (top yere düşer veya top tutulursa) aday kendi attığı topu parmak pasla hedefe göndererek istasyondaki harekete kaldığı yerden devam eder (ör: aday, topu 2. parmak pastan sonra düşürdüyse hareket 3. parmak pasla devam eder). Adayın kontrol pas sonrası topu tutması yasaktır. Geriye parmak pas sırasında adayın sırt bölümünün tamamen duvara dönük olması gerekmektedir. Bu şart sağlanmazsa aday tekrar yüzü duvara dönük bir kontrol parmak pas yapar, sırtını duvara döner ve geriye parmak pası tekrar gerçekleştirir. Geriye parmak pasın hedefe isabet etme zorunluluğu yoktur. Aday bir sonraki istasyona topu tutmadan devam
 2. İstasyon, hedefe doğrudan manşet pasla başlatılabileceği gibi duvara serbest şekilde atılan bir top sonrası duvardan gelen bu topa manşet vuruşu yaparak da başlatılabilir. Aday art arda hedefe 5 manşet pas yapar. Hareket kesintiye uğrarsa (top yere düşer veya top tutulursa) aday istasyon başlangıcında belirtildiği şekilde hareketi başlatır ve harekete kaldığı yerden devam eder (ör: aday, topu 3. manşet pastan sonra düşürdüyse hareket 4. manşet pasla devam eder). Adayın kontrol pas sonrası topu tutması yasaktır. Geriye manşet pas sırasında adayın sırt bölümünün tamamen duvara dönük olması gerekmektedir. Bu şart sağlanmazsa aday tekrar yüzü duvara dönük bir kontrol manşet pas yapar, sırtını duvara döner ve geriye manşet pası tekrar gerçekleştirir. Geriye manşet pasın hedefe isabet etme zorunluluğu
 3. Aday isterse 2. istasyonu tamamladıktan sonra topu tutmadan veya bir kontrol pas (manşet veya parmak pas) yaparak hemen 3.istasyona devam edebilir veya tuttuğu topu havaya attıktan sonra topu doğrudan duvara smaçla göndererek seti başlatır. Smaçların hedefe isabet etme zorunluluğu yoktur. 1 set içindeki 3 farklı hareket art arda başarıyla tamamlandığında set tamamlanmış sayılır. 3 hareketten herhangi biri yapılmazsa veya bu 3 hareket tamamlanmadan top tutulur veya top yere düşerse set tamamlanmamış sayılır. 5.setteki smaç sonrası aday sadece tek bir kontrol manşet pas yaptıktan sonra top ile birlikte servis çizgisine geçer.
 4. Bir set içindeki 3 farklı hareket art arda başarıyla tamamlandığında set tamamlanmış sayılır. 3 hareketten herhangi biri yapılmazsa veya bu 3 hareket tamamlanmadan top tutulur veya top yere düşerse set tamamlanmamış sayılır. Duvara atılan parmak pasın hedefe isabet etmesi gerekir. Aday, servis sonrasında topu manşetle kontrol etmek için servis çizgisinin önününe geçebilir. 3.set tamamlandıktan sonra aday topu tutar ve yere koyar. Aday topu yere koymak yerine kenara doğru yuvarlar ya da sektirirse topun peşinden gidip topu tutarak yere koymak zorundadır. Top yere koyulduğu an top makinesi çalıştırılır.
 5. Aday, en az bir ayağının tamamı 3m çizgisinin gerisinde olacak şekilde hücum noktasına (HN) gelir (Şekil 2) ve top atma makinesinin yaklaşık 4,5 saniye aralıklarla atacağı toplara önce “A” alanına paralel, sonra “B” alanına çapraz smaç vurur. Paralel smaç “A” alanına düşmezse, aday hedefe isabet ettirene kadar paralele smaç vurmaya devam eder, sonra çapraz smaca geçer. Her smaç sonrasında aday en az bir ayağının tamamı 3 metre çizgisinin gerisinde olacak şekilde geriye açılmak zorundadır. Aday top makinesinin attığı topa yetişemezse sonraki toplara smaç vurmak için hazır konuma geçer. Smaçların geçerli sayılabilmesi için vuruşların iki ayak da havada olacak şekilde sıçrayarak yapılması, avucun iç bölümüyle yapılması ve topa temasın baş hizasının üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Smaç serisini tamamlayan aday bitiş fotoselinden geçerek sınav serisini

*Yukarıda belirtilen açıklamalar arasında yer almayan istisnai durumlarda karar “Voleybol Yetenek Sınav Komisyonu” tarafından verilir.

VOLEYBOL BRANŞI UYGULAMA SINAVI PUANLAMA TABLOSU

                                                   (dakika : saniye, mili saniye)                                                  

 

ERKEKLER Puan KADINLAR ERKEKLER Puan KADINLAR
01:05,0 ve altı 100 01:10,0 ve altı 01:29,6 01:30,0 50 01:34,6 01:35,0
01:05,1 01:05,5 99 01:10,1 01:10,5 01:30,1 01:30,5 49 01:35,1 01:35,5
01:05,6 01:06,0 98 01:10,6 01:11,0 01:30,6 01:31,0 48 01:35,6 01:36,0
01:06,1 01:06,5 97 01:11,1 01:11,5 01:31,1 01:31,5 47 01:36,1 01:36,5
01:06,6 01:07,0 96 01:11,6 01:12,0 01:31,6 01:32,0 46 01:36,6 01:37,0
01:07,1 01:07,5 95 01:12,1 01:12,5 01:32,1 01:32,5 45 01:37,1 01:37,5
01:07,6 01:08,0 94 01:12,6 01:13,0 01:32,6 01:33,0 44 01:37,6 01:38,0
01:08,1 01:08,5 93 01:13,1 01:13,5 01:33,1 01:33,5 43 01:38,1 01:38,5
01:08,6 01:09,0 92 01:13,6 01:14,0 01:33,6 01:34,0 42 01:38,6 01:39,0
01:09,1 01:09,5 91 01:14,1 01:14,5 01:34,1 01:34,5 41 01:39,1 01:39,5
01:09,6 01:10,0 90 01:14,6 01:15,0 01:34,6 01:35,0 40 01:39,6 01:40,0
01:10,1 01:10,5 89 01:15,1 01:15,5 01:35,1 01:35,5 39 01:40,1 01:40,5
01:10,6 01:11,0 88 01:15,6 01:16,0 01:35,6 01:36,0 38 01:40,6 01:41,0
01:11,1 01:11,5 87 01:16,1 01:16,5 01:36,1 01:36,5 37 01:41,1 01:41,5
01:11,6 01:12,0 86 01:16,6 01:17,0 01:36,6 01:37,0 36 01:41,6 01:42,0
01:12,1 01:12,5 85 01:17,1 01:17,5 01:37,1 01:37,5 35 01:42,1 01:42,5
01:12,6 01:13,0 84 01:17,6 01:18,0 01:37,6 01:38,0 34 01:42,6 01:43,0
01:13,1 01:13,5 83 01:18,1 01:18,5 01:38,1 01:38,5 33 01:43,1 01:43,5
01:13,6 01:14,0 82 01:18,6 01:19,0 01:38,6 01:39,0 32 01:43,6 01:44,0
01:14,1 01:14,5 81 01:19,1 01:19,5 01:39,1 01:39,5 31 01:44,1 01:44,5
01:14,6 01:15,0 80 01:19,6 01:20,0 01:39,6 01:40,0 30 01:44,6 01:45,0
01:15,1 01:15,5 79 01:20,1 01:20,5 01:40,1 01:40,5 29 01:45,1 01:45,5
01:15,6 01:16,0 78 01:20,6 01:21,0 01:40,6 01:41,0 28 01:45,6 01:46,0
01:16,1 01:16,5 77 01:21,1 01:21,5 01:41,1 01:41,5 27 01:46,1 01:46,5
01:16,6 01:17,0 76 01:21,6 01:22,0 01:41,6 01:42,0 26 01:46,6 01:47,0
01:17,1 01:17,5 75 01:22,1 01:22,5 01:42,1 01:42,5 25 01:47,1 01:47,5
01:17,6 01:18,0 74 01:22,6 01:23,0 01:42,6 01:43,0 24 01:47,6 01:48,0
01:18,1 01:18,5 73 01:23,1 01:23,5 01:43,1 01:43,5 23 01:48,1 01:48,5
01:18,6 01:19,0 72 01:23,6 01:24,0 01:43,6 01:44,0 22 01:48,6 01:49,0
01:19,1 01:19,5 71 01:24,1 01:24,5 01:44,1 01:44,5 21 01:49,1 01:49,5
01:19,6 01:20,0 70 01:24,6 01:25,0 01:44,6 01:45,0 20 01:49,6 01:50,0
01:20,1 01:20,5 69 01:25,1 01:25,5 01:45,1 01:45,5 19 01:50,1 01:50,5
01:20,6 01:21,0 68 01:25,6 01:26,0 01:45,6 01:46,0 18 01:50,6 01:51,0
01:21,1 01:21,5 67 01:26,1 01:26,5 01:46,1 01:46,5 17 01:51,1 01:51,5
01:21,6 01:22,0 66 01:26,6 01:27,0 01:46,6 01:47,0 16 01:51,6 01:52,0
01:22,1 01:22,5 65 01:27,1 01:27,5 01:47,1 01:47,5 15 01:52,1 01:52,5
01:22,6 01:23,0 64 01:27,6 01:28,0 01:47,6 01:48,0 14 01:52,6 01:53,0
01:23,1 01:23,5 63 01:28,1 01:28,5 01:48,1 01:48,5 13 01:53,1 01:53,5
01:23,6 01:24,0 62 01:28,6 01:29,0 01:48,6 01:49,0 12 01:53,6 01:54,0
01:24,1 01:24,5 61 01:29,1 01:29,5 01:49,1 01:49,5 11 01:54,1 01:54,5
01:24,6 01:25,0 60 01:29,6 01:30,0 01:49,6 01:50,0 10 01:54,6 01:55,0
01:25,1 01:25,5 59 01:30,1 01:30,5 01:50,1 01:50,5 9 01:55,1 01:55,5
01:25,6 01:26,0 58 01:30,6 01:31,0 01:50,6 01:51,0 8 01:55,6 01:56,0
01:26,1 01:26,5 57 01:31,1 01:31,5 01:51,1 01:51,5 7 01:56,1 01:56,5
01:26,6 01:27,0 56 01:31,6 01:32,0 01:51,6 01:52,0 6 01:56,6 01:57,0
01:27,1 01:27,5 55 01:32,1 01:32,5 01:52,1 01:52,5 5 01:57,1 01:57,5
01:27,6 01:28,0 54 01:32,6 01:33,0 01:52,6 01:53,0 4 01:57,6 01:58,0
01:28,1 01:28,5 53 01:33,1 01:33,5 01:53,1 01:53,5 3 01:58,1 01:58,5
01:28,6 01:29,0 52 01:33,6 01:34,0 01:53,6 01:54,0 2 01:58,6 01:59,0
01:29,1 01:29,5 51 01:34,1 01:34,5 01:54,1 ve üzeri 1 01:59,1 ve üzeri

 

Yelken Uygulama Sınavı

Yelken Uygulama Sınav Parkuru

 

 

 

YELKEN UYGULAMA SINAVI (100 Puan)

Yelken Sınavı, Karşıyaka Yelken Kulübü parkurunda gerçekleşecektir. Uygulama sınavı, laser sınıfı tekne (kadınlar, laser radial, erkekler, laser radial/standart) ile yapılacaktır. Adaylar kendi tekne, yelken ve malzemeleri ile sınava katılacaklardır. Adayların kaç kişi start edecekleri komisyon tarafından belirlenecektir. Uygulama sınavı, Türkiye Yelken Federasyonu “Genel Yarış Talimatı”na göre uygulanacaktır. Puanlama, yarışma sonucuna göre değil, branşın teknik özelliklerini uygulama becerisine göre yapılacaktır. Parkur içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir.

Uygulanışı; 

 • Start hattında bekleme ve en iyi yerden çıkış 20 puan (1’den 20’ye kadar derecelendirme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir.
  • Hava şartlarına göre avantajlı yerden çıkış(5 puan)
  • Start hattından hareketli çıkış (5 puan)
  • Start hattında yer tutma (5 puan)
  • Kural ihlali yapmadan start etmek (5 puan)
 • Orsa seyrinde, 1 numaralı şamandıraya 5 tramola ve üstünde girmek zorunludur. Yapılan

5 tramola 5’er puan (her tramola için 1’den 5’e kadar derecelendirilme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir(toplam 25 puan).

 • Hava şartlarına göre doğru teknikte tramola atış (3 puan)
 • Hava şartlarına göre tekneyi durdurmadan maksimum süratte dönüşü tamamlamak(2 puan)
 • Pupa seyrinde 3 nolu şamandıraya inişte 5 kavança atmak zorunludur. Yapılan 5 kavança 5’er puan (her kavança için 1’den 5’e kadar derecelendirilme yapılacak) üzerinden değerlendirilecektir(toplam 25 puan).
  • Hava şartlarına göre doğru teknikte kavança atış (3 puan)
  • Hava şartlarına göre tekneyi durdurmadan maksimum süratte dönüşü tamamlamak(2 puan)
 • Orsa, Apaz ve Pupa Seyirlerinde tekne kullanım tekniği 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir(30 puan).
 • Orsa seyrinde hava şartlarına göre teknenin en doğru teknikte ve süratli kullanımı(10 puan)
 • Apaz Seyrinde hava şartların göre yelken triminin yapılması ve en doğru vücut hareketlerinin kullanılması(10puan)
 • Pupa seyri hava şartlarına göre yelken triminin yapılması ve en doğru vücut hareketlerinin kullanılması(10 puan)

Yüzme Uygulama Sınavı 

Adaylar zamana karşı 100m serbest yüzerek 100 puan üzerinden Tablo-23’e göre değerlendirileceklerdir. Adaylar sınava yüzücü mayosu, yüzücü bonesi ile katılmak zorundadır. Adaylar tercih etmeleri halinde; yüzme gözlüğü ile sınava katılabilirler. Sınavın yapılacağı havuz, Ege Üniversitesi yüzme havuzudur. Dereceler elektronik el kronometresi ile alınacaktır. Kronometre, standart yüzme çıkışlarında uygulandığı üzere “Take your marks” komutu ardından çalınacak düdük sinyali ile başlatılacaktır. Uygulamalı sınavda, numara sırasına göre aynı anda sadece 1 aday yüzdürülecektir.

TABLO 23: KADIN VE ERKEK UYGULAMALI SINAV PUAN TABLOSU

 

ENGELLİ ADAY BAŞVURU VE ÖN KAYIT, KURS ve SINAV TARİHLERİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ön Kayıt : 13-17 Ağustos 2018
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 17 Ağustos 2018
Kurs Tarihleri : 27-31 Ağustos 2018
(30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı nedeni ile tatildir)
Sınav Tarihleri : 3-7 Eylül 2018
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 7 Eylül 2018
Asil Kesin Kayıt Tarihi : 10 Eylül 2018
Yedek Kayıt Tarihi : 11 Eylül 2018 saat 12:00’ye kadar

 Önemli Not: – Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 1. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer tercihlerine bakılacaktır.
 2. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan sonra yerleştirme tercih işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin
 3. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
 4. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca yürütülür.

Engelli Aday Özel Yetenek Sınav Başvuru Koşulları

 Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Özel Yetenek Sınavları’na kayıt yaptırabilmek için engelli adaylar, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini tamamlayacaktır. Ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 1. Engelli Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların 2018 TYT’ye girmiş olmaları zorunludur.
 2. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2018 yılına ait TYT puanından en az 100 puan almış olmaları
 3. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayın en az 1 yıl lisanslı spor yaptığını gösterir belge sunması
 4. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

Engelli Aday Özel Yetenek Sınav Başvuru Belgeleri

  Başvuru Formu

 • 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi fotokopisi,
 • C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanının / T.C. Kimlik Kartı ya da pasaport aslı ve fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
 • Adayın Engelli Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için, son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporunu başvuru sırasında sunmaları
 • Sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Özel Yetenek Sınavlarına katılmasında Sakınca Yoktur” veya “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi kesinlikle yer almalıdır.

Engelli Aday Özel Yetenek Sınavları

 Engelli aday öğrencilerin Özel Yetenek Sınavları Genel Başvuru için belirlenen branş uygulama sınav parkurları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Adaylar Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavları için sadece 1 branş sınavı tercih edeceklerdir. Branş uygulama sınavı sonucunda en az 2 puan elde eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Engelli Aday Yerleştirme İşlemleri

 Engelli adaylar, TYT puanı değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilecektir. En yüksek puandan başlayarak belirlenen puan sıralı liste sonucunda kontenjan sayısı kadar aday kayıt hakkı kazanacaktır.

Not: Engelli adayların yetenek sınavlarına ilişkin bilgilendirmeler, 17 Ağustos 2018 tarihinde (ön kayıt bitiminde) fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecekti